kumpulan mantra bali

kumpulan mantra bali

berikut sedikit saya share beberapa mantra yang mungkin akan berguna buat para pembaca blog ini...
Kanda Mantra / Tingkahing Mamantra :
Salewiring mantrayang, yen dereng nyarik, awya mangkana, sidi mantran (tatwan nira) yan mangkana.
Mamantra :

Yan sira memantra, iki linggihang rumuhun:


1. Bhatara Guru, bonkoling lidah, madyaning lidah.
2. Bhatari Bagawati, pucuking lidah
3. Kalika joti srana, bongkoling lidah
4. Sang Hyang Kedep, madyaning lidah
5. Sang Hyang Sidhi, pucuking lidah
6. Sang Hyang Mandi, Sang Hyang tri mandi ring cipta
7. Sang Hyang mandi wisesa, bayunta
8. Sang Hyang sarpa mandi, ring sabda
9. Mandi saparaning wuwus….!!!
Iki Pengater Mantra

Ma : Ong ang ung, teka ater 3x, ang ah, teka mandi 3x, ang.

Iki Pengurip Mantra

Ma : Ang urip ung urip mang urip, teka urip 3x, bayu urip sabda urip idep urip, teka urip 3x, jeneng.

Iki Surya Kembar

Ma : Ong netranku kadi surya kembar, asing galang teka ulap, asing meleng teka ulap, asing mapas teka ulap, teka ulap 3x, buta teka ulap, dewa betara teka ulap, jadma manusa teka ulap, ong desti leak ulap.

Iki Pengasih

Ma : Teka sinang 3x, teka waye 3x, paripurna ya namah swaha.

Iki Pangurip Mantra

(saluwiring mantra wenang) Ma: Ong betare indra turun saking suargan, angater puja mantranku, mantranku sakti, sing pasanganku teka pangan, rumasuk ring jadma menusa, jeneng betara pasupati. Ong ater pujanku, kedep sidi mandi mantranku, pome.

Iki Pasupati

Ma : Ong sangiang pasupati sakti wisesa angempu wisesa, mewali wastu mantranku ngarep, prekosa aeng angker wastu mantra menadi pasupati, sastra mantra mahasaktyem, ping siyu yuta angker ping siyu sakti,
Ong wastu tastasku, Ong ping siyu yuta, Ong Ang Mang swaha, Ong 3x, Ang 3x, Ong 3x.

Iki pyolas

Sa : roko upinang ping 3, Ma : Om sangiang gni rumusup atine…..gadak uyang atine… aningalin awak sariranku,kedep sidi mandi mantranku, lah pomo.


Iki Pangarad


Ma : Ih, Semar lungha ametan atmanne …….. ring tengahing (telenging) soca kiwa tengen, gawanen ring awak sariran ingsun, lah poma 3x deleng.


Sesirep

Reh asidakep Ma : Om brahma sirep, manuse sirep, kala sirep, anata riarepku, teke mendek, masidakep, rep sirep, kukul dungkul kukul, rep sirep.

Pangurip sarana

Ma : Om bayu sabda idep, urip bayu, urip sabda, urip sarana, uriping urip, ya nama swaha. Urip 3x

Pangurip rerajahan

Mwang salwiring mati Sa ; wnang Ma : Om aku sakti, urip hyang tunggal, lamun urip sang hyang tunggal, urip sang hyang wisesa, teka urip 3x


Pangijeng dewek lwih

Sa : keneh Ma : Ih, meme rambut gĕmpĕl, masusu lambih, pyak kaja pyak kelod pyak kangin pyak kauh, lah pada pyak ingsun di tengah, poma 3x

Iki Pamancut salwiring guna

(kaliput baan guna) Sa : Toya ring batok areng, Utawi: Yeh pasereyan tunun, kayehang wong agring, Ma : idep aku meme bapa pertiwi akasa, saguna japa mantra lekas, sama kamisayan, satru musuhku wus, kabancut 3x.

Iki Punggung tiwas

Sa : engkahin siwa dwaran wang gering Ma : Om beh sang sem em 6x, waras
Sa : yen arep wisesa sakti, genahang padma wredaya ring raga, masarira brahma. Ma : ang brahma ngesam ya namah, (uyup 3x)

Penglukatan, Penyepuh ring Raga 

Sa ; - Nyuh Gading, - Ambengan 9 katih tegul aji benang, - Ketisang tunas lantas anggon mandus. Ma : Ang ung mang, ung man gang, mang ang ung, ang ah, ah ang, mang. (3x)

Iki Pamatuh gring 

Sa : kasuna jangu, Ma : Ih batara bima sakti, anglebak ikang bwana, amepet maga gering kabeh, teke pepet 3x, patuh 3x.

Iki Pematuh Leak Agung 

Sa : sakawenang, Ma : Hih guru metas 3x, kala mimpas 3x, teka patuh 3x.

Pamatuh 

Ma : ingkup patuh 3x, upinang ping 3
Sa : sakawenang, Ma : Idep aku sang hyang tunggal, amatuhana bwana kabeh, surya candra, lintang tranggana, patuh gni banyupatuh, angina patuh, jadma manusa patuh, apan kapan kasidyan nira sang hyang tunggal, amatuhana sakawenang, patuh ingkup. 
Sa : saka wnang Ma : Om bayu teka, desti lunga, brahma punah, wisnu punah, tunggal punah – punah kita kabeh, tan tuma maha ring awak sariranku, teke punah 3x. 

Pamatuh sarwa tenget 

Sa : sekar amanca warna, yeh anyar Ma : Ih, ngadeg batara indra, patuh, batara sangkara, batara brahma, batara wisnu, batara siwa, empu ijambangan nyai, apang melah, poma 3x

Pamatuh buta kala ngandang 

Ma : Om buta kala ngandang – ngandang, teke apatuh ingkup, maring awak sariranku, teka patuh tan tuma ma ring awak sariranku, aku sang hyang licin, tan kasaran kaungkulan, dening buta kala dengen, aku sakti wnang, ang ung mang, kedep sidi mandi mantranku.

Pangimpas kala 

Sa : sakawnang Ma : Om durga singgah, kala singgah, buta singgah, dengen singgah, sing pasyung pada singgah, teka pyak 3x (upinang 3x).

Panundung buta kala 

Sa : wnang Ma : Ih buta kala, away kita ingkẽnẽ, aku rumawak sang hyang brahma, wnang aku amatinin kita, mundůra sira mangkẽ, aja swẽ, tka mundur 3x, tan pawali kita munggwing untat teka mundur 3x.

Iki Mantra Mejalan 

Sa : reh amecik cunguh Ma : Om aku angempet bayun satru musuhku, aku angempet kaketeg satru musuhku, teke sirep.

Iki Pangurip bayu 

Sa : reh angupin, Ma : apurani mulih kebanyumu lekah.

Iki Mantra Salwiring Tamba 

Ma : Ung, Ang, Ong, Mang, Yang, Wang, Ung, wnang angilang lara wigna dentas waras. 3x.

Iki Pametus mwang Kakambuh 

Ma : Om ibu pertiwi, ingsun anjuluktuturut kambut, agung mepengen , gegeran 3x.

Iki kaputusan sangut 

Sa : kedek, Ma : Om kaputusan sangut, metu saking swargan, mengaji sarwa ningasih, betara siwa nembah asih batara iswara asih, teka pada lenglog atine, jengis asih, sing teka pada nyelo ring aku, aku pangawaking sampyan mas, turunan ring swargan agung, poma.


Iki Mantran salwiring Karya 

Sa : yan sira akarya salwiring karya, iki regepang, Ma : batara brahma makarya, batara wisnu anylehin, batara iswara mituduhin.

Iki Pangurip Mwang Mresihin 

(nguripang mwang mresihin salwiring karyanin) Ma : batara brahma makarya, batara wisnu angurip, batara iswara mresihin, teke hning.

Iki Pamunah Pnawar 

Sa : sakawenang, pangan akna. Ma : Om, ak 3x, ik 2x, jah tatawar 3x, dah 3x, ah 3x, hep 2x, sing glar 3x.

Iki Sarinning Pacar Sona 

“Ng” mantra dahat lewih, away wera juga, pingit akna. Ma : Umoring sastra, sastra sapta karana, modra sana kapangan kinum, satus tahun ida tan keneng lara-lara atwa anom manih, dening sarining aji pancar sona, teken 3x. Lekasnya anulak lakan ; ambeng “ng” mekek bayu, sing dadi macelegekan, upin ping3.

Iki Pamungkem 

Sa : muncuk dapdap sekar akna Ma : ung, ang, mang, idep aku anunggal jaran wilis, ngagana lampahku, sapa wani tuminghal uripku, sing madeleng pada bungkem, Kumedap-kumedip bungkem, kumangkang-kumingking bungkem, gajah warak bungkem, teka kekel bungkem.
Sa : mica 7 besik, wus amantra sembar akna. Ma : Om kala kalika bungkem, dewa dewi bungkem, dewata dewati bungkem, kumangkung kumingking bungkem, gumatal gumitil bungkem, manusa bungkem, asu bawi bungkem, aku kibungkem, amungkem manusa kabeh, teke bungkem bulangkem, mantranku sidi.

Pamungkem leak 

Sa : yeh ayar sirat akna Ma : Isaya muksana, tananataya, kedep sidi mantranku.

Pamungkem cicing 

Sa : segan kepel 1 Ma : Om brahma bungkem, wisnu bungkem, sakutu kutuning brahma bungkem. 3x

Pamungkem tabwan 

Puja ring sor : Om Om krihi swaha, angrong. Ma : om umah – umah (semburin tri ketuka), Om sring waha swaha.

Iki Tatulak Buyung 

Sa : toya mawadah sibuh cemeng, sekar jepun 1 rinebok ring toya, wus minantra siratin wangke ika ping 3, ilang ikang buyung. Ma : bismi lara, menana kembi lara, sapasang, mulih imingmang cemeng sube dini.

Tatulak bebai 

Sa : toya ring caratan, siratin sang kena babai, ider kiwa nemu glang apisan. Ma : Lenda galuh, sang gara galah, janas aranmu lahmu.

Aji papeteng 

Sa : buk areng sambuk. Ma : Idep aku sarwa pteng, pteng ngaputih. 
Sa : buktibā kna ring wang. Ma : Ih tekep akasa lawan pratiwi, atekep anakanakan matane wong kabeh, tka pteng dedet kapalingan, jeng.

Pangembak pameteng 

Ma : Ih buta seliwat, sapangempet ring marga agung, sereg 3x, teke pyak 3x. Om diding diding, dedong dewa, magdi durinku, raksa sang mentas, ika mimpas.

Iki sarining sang hyang mandi, 

yan sira arep mangrangsukang busana rēh akna ring sma rumuhun, sira anglekas kawasa sira sakarep, tan alekas. Ma : Ih pajalingang ipajelingung, pajalango 3x. idep aku sarining sang hyang mandi, aku katinggalan, aku tan katon, jeng.

Sesirep utama 

Sa : Sang Hyang Licin. Ma : Om desti sirep, manuse sirep, kebo sampi sirep, sang gumatat gumitit sirep, kumangkung kumingking sirep, gandarwa gandarwi sirep, widyadara widyadari sirep, sami pade sirep, wong manuse kabeh.
Reh asidakep Ma : Om brahma sirep, manuse sirep, kala sirep, anata riarepku, teke mendek, masidakep, rep sirep, kukul dungkul kukul, rep sirep.

Niyan sang hyang aji susupan 

Sa : asep asepan adjana kunang, rẽhnya angrana sika, masarira aku mawak batara guru murti sira panca muka, dasa buja, tri netra kita ring sawulu wulu, ingidep iparek ring dewata nawa sanga, lwirnya : wisnu, sambu siwa, waruna. Ma : Om baga bajra, banata dewa purasti guru, pirowaca ada raksa sang mretyu sada, Om wang nang, giri suksma nyjana, dēna marayangku, to dewa sangha. Om dat dewati prasta diswaha sakti.

Pangraksa jiwa/urip 

Ma : Om hrong krong siwastra rajaya namah swah.

Pangidep ati 

Sa : wnang pangan Ma : Pukulun sang hyang tutur mēnget, tutur jadi, sumusup ring adnyana hning, sing tinular isep. 3x leaksih, jadma manusāsih, dewa betarāsih, teka patuh ingkup, asih dẽnawlas, Om yang tunggal prama sakti ya nama.

Mandi sakcap 

Uncar ping 3 Ma : Om ta sakti, sidi pujaning dewa sakti, asidi sakti.

Pangurip bayu 

Sa : sakawenang Ma : Om bayu sugriwa mungguh ring netra kiwa, bayu anggada mungguh ring netra tengen, bayu anoman mungguh ring tungtunging wulat, bayu wayawa mungguh ring idep, bayu ongkara mungguh ring slaning ati, angalapana sakwehing lara, tuju tluh tranjana, ila – ila upa drawa, nguniwēh danda upata, apan nyanu anglebur mala, anglukat lara, teka muksah 3x.
Sa : reh angupin Ma : apurani mulih kebanyumu lekah

Pangenteg bayu 

Sa : toya anyar mewadah sibuh cemeng, madaging pucuk bang. Ma : Sabda matemu pada sabda, idep matemu pada idep, bayu matemu pada bayu, urip matemu pade urip 3x

Kaputusan Dalang Putih 

Sa : lunglungan, sumpingakna, yan angamēt tan kawasa lawatin Ma : Idepaku anaking dalang putih, adoh aku tan katututan, parek aku tan kena ginamelan, apan aku anaking dalang putih, tka bungeng – bungeng

Iki panglebur lara roga, 

mwang kenēng upa drawa, mwang dening durjana, mwang ipyan ala, kalebur dēnya Sa : yeh Ma : sang, bang, tang, ang, ing, tirta paritra, ang ung mang enyana, Om mrtha.

Pinungkul agung 

Sa : wnang, reh wnang Ma : Ung, ung batara kala, duk tuman ceba ring pretiwi akasa, Om ang mang. 3x

Pangurip sarana 

Ma : Om bayu sabda idep, urip bayu, urip sabda, urip sarana, uriping urip, ya nama swaha. Urip 3x

Pamageh urip/bayu 

Ma : Om ring siwa dwara, ang ring nabi, mang ring mula kanta. Upin ping 3 (uncar akna sadina – dina)

Pangurip rerajahan Mwang salwiring mati 

Sa ; wnang Ma : Om aku sakti, urip hyang tunggal, lamun urip sang hyang tunggal, urip sang hyang wisesa, teka urip 3x

Sarining dewa 

Lekas akna ring jalan Ma : Idep aku sarining mantra, idep aku sarining dewa, aku maged di marga agung, sing tumingalin sariranku teka asih

Pagmeng 

Sa : idu bang, basmākna Ma : raksasa ring arepku, macan ring wuringku, bwaya ring sukunku, gelap ring luhurku, minaka swaranku, teka rep

Pangijeng dewek lwih 

Sa : keneh Ma : Ih, meme rambut gĕmpĕl, masusu lambih, pyak kaja pyak kelod pyak kangin pyak kauh, lah pada pyak ingsun di tengah, poma 3x

Paneduh Salwiring galak 

Sa ; yeh raupang ping 3 Ma : Pakulun salegatan, mullah, buta teduh dewa teduh angina teduh, Om gni teduh, (syanu………..) teduh, sing kala kon pada teduh, aku dewaning teduh, sing kauca pada teduh

Mantra satus 

Ma : Om tarĕ – tarĕ, turĕ – turĕ, sarwa jagat prewisnu, presolah wicĕt swaha. Yan mahyun asihin ring rat, mantra ping 10 Yan mahyun angilangakna karya, mantra ping 7 Yan mahyun kasubagan mwang kawerdyaning wadwa, mantra ping 6 Yan mahyun angilang akna dengen mwang desti mantra ping 12
Sadananya angusap angga away lupa Ma : Om prajopaya sakti maha mo wani sakaya, yawe namo nama swaha 3x

JAPA  Nyatur Desa

Sanghyang brahma marep daksina, pala dirgayusa Ma : Om ang nama swaha 9x
Sanghyang mahadewa marep pascima, kaswastaning sarira Ma : Om tang nama swaha 9x
Sanghyang wisnu marep uttara, mangilangang papa klesa mwang satru Ma : Ung, ung nama swaha 9x
Sanghyang sada siwa, kasidyan sira, labda jnana awak… Ma : Om ang ung mang nama swaha 9x

Pangarad dewa 

Ma : Om ang mang 3x Uncar akna pacang pules/sirep, uncar ping 9. Ma : Om taya-pangaradan dewa.

Pangeseng salwiwing pangan 

Ma : Ih, bungutku paon, lidahku api wetengku segara, sing manjing, geseng 3x

Pangeseng gring ring sariranta 

Usapang ping 3 Ma : ang ah, ang ring nabi, agni prekreti. Ah ring siwadwara, banyu prekreti.
Dudut akna imeme lawan I bapa. Idep imeme matemu lawan I bapa. Wus angidep metu mantra Ma : Ang, gni ring tungtunging lidah. Ah, toya ring madyaning lidah, turun mari tinggal, geseng akna ring madyaning lidah, gseng lebur, anyudang ka segara gni, tke lebur 3x. ang ah. (uncar akna rikala purnama tilem)

Mantra wawu bangun 

Rikalaning matangi, jerih satru desti Ma : Om lpang. Upinang ping 3

Nundung gring 

Ma : ung ang. Om mang yang wan gung, waras dĕnya. Upin ping 3

Pangijeng dewek 

Ma : Ih. Cai anggapati, marep ring wuri, ang swaranya, kuning tadah sajinira. Cai mrajapati, marep ring kiwa, ang swaranya, ireng tadah sajinira. Cai banaspati, marep ring tengen, om swaranya, abang tadah sajinira. Cai banaspatiraja, marep ring arep, om swaranya, petak tadah sajinira. Yen ana musuhku dursila ring bli hade bahanga, empu bli apang melah, poma 3x

Panawar 

Sa : uyah Ma : Om segara ring wetengku, brahma ring cangkemku, sing manjing pada geseng, campah tawar 2x (tahap akna)

Pamyak kala 

Ma : dewa pyak, manusa pyak buta dengen pyak, sami pada pyak 3x Ma : Om. Lor pyak 3x, kulon pyak 3x, kidul pyak 3x, wetan pyak 3x, Om. Brahma pyak 3x, wisnu pyak 3x. upinang ping 3

Pamandi swara 

Ma : Om apitana, batara wisnu batara brahma batara iswara. (uyup ping 3)

Gniastra 

Ma : ang bang, gni astra murub kadi kala rupa, anyapu awu, durga lidek teka geseng, aku sanghyang cintya gni ambalabar, gni ajagat, buta geseng, tan palatu latu, teka geseng 3x

Surya putih 

Iki Pangempet bulu, panyaga dewek, mereh ring capcapane Ma : ah ih uh, mram 3x. ang 3x. ung ang ah. Uyup ping 3

Paklid musuh anak ngiwa 

Ma : Ah Ang 10x uyup ping 3

pangemit ring margi 

Sa : reh amecik cunguh Ma : Om aku angempet bayun satru musuhku, aku angempet kaketeg satru musuhku, teke sirep.

Iki Panglupa 

Sa : reh nuding asuku tunggal, apang lupa… Ma : Ih, nini lupa, kaki lupa, manusa lupa, dewa lupa, Om suniya lupa kabeh.

Iki Punggung tiwas 

Sa : engkahin siwa dwaran wang gering Ma : Om beh sang sem em 6x, waras
Sa : yen arep wisesa sakti, genahang padma wredaya ring raga, masarira brahma. Ma : ang brahma ngesam ya namah, (uyup 3x)

Japa mantra Yan arep ngandupang sarwa wisesa 

Sa : manusa sakti gnahang ring ampru Ma : Om ang, ung yang sarwa wisesa ya. (uyup 3x)

Yan arep dharma sakti 

Sa : manusa sakti gnahang ring karma, masarira guru Ma : Ung, ang, ung mang siwa murti prama saktyem (uyup 3x)
Mantra uttama, yen arep wisesa Sa : tabuh wetista 7x Ma : Om
Yen arep kasihan Sa : tabuh sukunta 7x Ma : Om
Yen arep ngidih/nunas Sa : tabuh wetista 7x Ma : Om lengleng
Yen arep wang istri Sa : tabuh purusta 7x Ma : Om sang
Yen arep abusana Sa : dada tabuh 9x Ma : Om sang mulih ring raga utama, utamaning sapta aksara, panunggalan. (panunggalan di ati apang singid)

semoga bermanfaat - cakepane.blogspot

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter