Senin, 10 Desember 2012

Firman ALLAH SWT Kepada Penghuni Syurga

Tags

Dari Atha' bin Yasar dari Abu Sa'id Al Khudri ra., ia berkata :

"Rasulullah saw. bersabda : "Sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni sorga : "Wahai penghuni sorga". Mereka menjawab : "Kami perkenankan panggilan Mu, dan kebahagian Mu, wahai Tuhan kami". Tuhan berfirman : "Apakah kalian ridha ?" Mereka menjawab : "Mengapa kami tidak ridha, sedangkan Engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak diberikan kepada seseorang dari makhluk Mu ?" Tuhan berfirman : "Aku memberikan kepadamu yang lebih utama dari itu". Mereka berkata : "Wahai Tuhan, apakah yang lebih utama dari itu?". Tuhan berfirman : "Aku tempatkan keridhaan Ku atasmu, Aku tidak murka kepadamu selamanya". (Hadits ditakhirj oleh Bukhari).

Artikel Terkait