Pengasihan Nur Lanang Sejati

Bila pemilik Pengasihan Nur Lanang Sejati ini apel ke rumah gadis yang dituju, maka gadis tersebut akan merasa senang sekali walaupun sebelumnya ia membenci setengah mati.
Begitu pula bila pemilik pengasihan ini berniat pulang, maka akan ditangisi oleh gadis ini dan tidak diperbolehkan pulang. Maka cukup berbahaya juga bila pengasihan yang satu ini disalah gunakan khususnya oleh kaum pria yang suka zina.

Manteranya :

Bismillaahirrohmaanirrohiim
Allohumma kun fayakuun
Ingsun lanang sejati
Pengrupaku Nabi Yusuf
Meripatku lintang pancer wengi
Badanku Nabi Muhammad
Pangucapku laa ilaaha illallaah
Muhammad rasululloh
Satekaku seneng lan idep
Ingsun lunga pangleng lan tangisana
Sida welas sida asih
Ati lan pikire si…….binti…….
Maring badan ingsun
Manut minurut sakarepku selawase
Saking kersane Allah

Lakunya :

Puasa Mutih selama 9 hari, puasanya dimulai pada hari kelahiran Anda. Kalau tidak tahu hari lahir Anda hari apa, puasanya dimulai pada hari Rabu. Dan sebelumnya mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama puasa.

Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus, dilanjutkan silsilah dan membaca manteranya sebanyak 21 x.

Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu manteranya dibaca sebanyak 7 x. Dan setelah selesai puasanya setelah selesai shalat lima waktu manteranya dibaca sebanyak 3 x saja secara istiqomah.

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter