AJI LONGJONGGO

"INGSUN AMATAK AJIKU SI LONGJONGGO, MANGLUNG-MANGLUNG ANOLEH KEKASIHKU, DAK TEPUNGAKE PUCUKING WULUKU PUHUN, DAK TEPUNGAKE PUCUKING RAMBUTKU, PUCUKING ALISKU, PUCUKING IDEPKU, DAK TEPUNGAKE MANIKING MRIPATKU,TELENGING RASAKU, KUMPUL LULUHUNG ROSO, ROHE ROHKU, NYAWANE NYAWAKU, SUKSMANE SUKSMAKU BADHANE BADHANKU, KEREPE KEREPKU, RASANE RASAKU. TEKO WELAS TEKO ASIH SI JABANG BAYI... (sebut nama orang yang dimaksud) ANDULU BADHAN SLIRAKU".

Cara Mengamalkannya :
Puasa mutih 7 hari 7 malam dan patigeni sehari semalam, mulai puasa pada hari Kamis Wage. Aji dibaca tiap malarn ketika akan tidur, seraya membayangkan wajah orang yang dimaksud.
Keterangan  :
Aji Longjonggo ini sangat ampuh untuk memikat hati wanita syarat bertujuan baik, tidak untuk sembarangan. Sebab dengan dibacakan aji ini orang mudah terpikatdan sukar untuk disembuhkan.

There is no other posts in this category.

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter