Selasa, 01 Oktober 2013

MANTRA KULHU DERGOBALIK

Tags

SATO MORO SATO MATI, JALMO MORO JALMO MATI, SETAN MORO SETAN MATI, BUTO MORO BUTO MATI, SEDYA OLO MATI SONGKO KERSANING ALLAH, LAAILAAHA ILLALLOOH MOHAMMAD ROSULUULLOOH".
Cara Mengamalkanny :
Puasa Patigeni 3 hari 3 malam, mulai puasa pada hari Selasa Kliwon.
Keterangan  :
Mantra Kulhu Dergobalik ini bila dibaca ampuh untuk menolak semua niat jahat orang, bahkan akan kembali kepada si pembuat jahat itu sendiri. Seperti sihir,santet, tenung dan lain sebaginya, yang semua itu dengan perantaraan setan atau jin yang jahat.

Artikel Terkait