Selasa, 01 Oktober 2013

MANTRA PENOLAK KEJAHATAN

Tags

“ALLOOHUMMA KULHU BALIK, BOLAK BALIK KESUMPET, AKU DIPENGGAWE WONG SADINO PING PITU ORANG TUMOMO, BALIO MARANG KANG MANGGAWE OLO, BALI KERSANING ALLAH”.

Cara Mengamalkannya :
Hanyalah dengan bersikap sabar, jangan menyakiti, berbuat dengki dan lain sebagainya terhadap orang lain. Mantra dibaca ketika Anda tahu ada orang yang akan berbuat kejahatan.


Keterangan :
Mantra ini adalah mntra untuk menolak kejahatannya orang. Dimana bila mantra ini kit abaca, maka orang yang akan berbuat kejahatan itu akan berobah menjadi ketakutan, sehingga dengan demikian akan mengurungkan niatnya.

Artikel Terkait