Sabtu, 21 Desember 2013

ILMU PELET DAYAK ASLI

Tags

"NAHAJA ULUN MANAPEYAN RASA KASIH SAYANG DENGAN PIAN,MANGAT PIAN (NAMA TARGET) MENCINTAI ULUN LABIH CINTA BI DARI PIAN KABUAT,SAMPAY PIAN (NAMA TARGET) SELALU MAINGAT ULUN (NAMA KITA) TIAP WAKTU AWI ( LA ILAHA ILLALLAH MUHAMMADAR RASULULLAH)"

Tatacara: dibaca sebanyak”nya,dilakukan slama 3 mlm berturut-turut,kalimat syahadat dibaca jika anda seorang muslim.

Fungsinya untuk menundukkan hati seoang kekasih sehingga dapat lilih dan nurut pada anda yang mengamalkan.

Artikel Terkait