MANTRA AJIAN TUGUMANIK JAYAKUSUMA

Mantra : "ashaduallaah ilaha ilallohu
Muhammadur rasullullohu
Tugu maniking sang buwana
Gilang gumilang sajroning rasa
Tumetes setetes
Dai nyawa lan urip
ingsun nganciki jagad kulon
Anganciki jagad wetan
Rat kalingan rat
Angancik jagad kidul
Ngancik rat kalingan rat
Ngancik ing ibu pertiwi
Ingsun angarsaaken bakal
Mangka kaaning bakal kaya mas sinangling
Sinelehaken ing edor
Sapa aran iro,sidayatulloh
Ya alloh yarasulullulah,hu allah"

Tata cara :
Mandi keramas sebelum melakukan puasa mutih selama 7 purnama
Puasa sunnah senin kemis selama 40senin 40 kemis
Patigeni sehari semalam dilanjutkan dengan ngebleng 3 hari 3 malam
Setelah selesai puasa,setiap makan terlebih dahulu memakan nasi putihsaja sesuap dan dilanjutkan makan seperti biasanya sebelum puasa.

Fungsinya : kegunaan ilmu ini hampir menyerupai ilmu
Pancasona, namun ilmu juga berbeda dengan
dengan ilmu Pancasona, jika ilmu Pancasona
boleh hidup kembali bila potongan tubuhnya tidak
dikubur melalui sungai. akan tetapi ilmu
Tugumanik Jayakusuma tidak akan mati kalau
belum waktunya.(kalau belum tuhan yang
mematikan).
There is no other posts in this category.

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter