MANTRA PENANGKAL ILMU HITAM

Mantra : "WA AUHAYNAA ILA MUUSAA AN ALQI ASOOKA FA IDZAA HIYA TALQOFU MAA YA’FIKUUN, FAWAKO’AL HAQQU WA BATOLA MAA KAANUU YA’MALUUN, FA GULIBUU HUNAALIKA WANGKOLABUU SOOGIRIIN, WA ULQIYAS SAHAROTU SAAJIDIIN, QOOLUU AAMANNAA BI ROBBIL AALAMIIN, ROBBI MUUSAA WA HAARUUN, FALAMMAA ALQOU QOOLA MUUSAA MAA JI’TUM BIHIS SIHRU INNALLAAHA SAYUBTILUHU INNALLAAHA LAA YUSLIHU AMALAL MUFSIDIIN, WA YUHIQQULLAAHUL HAQQO BI KALIMAATIHI WA LAU KARIHAL MUJRIMUUN, INNAMAA SONA’UU KAYDU SAAHIRIN, WA LAA YUFLIHUS SAAHIRU HAITSU ATAA"

Tata cara :
- Amalan tersebut sebelumnya harus dibeli terdahulu yakni dengan puasa 7 hari. Selama puasa tidak diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang bernyawa dan semua produk makanan yang dihasilkan darinya.
- Selama berpuasa dan seterusnya amalan tersebut harus dibaca sebanyak 7 kali setiap ba’da sholat fardhu.
- Untuk mengasah ilmu ini agar selalu tajam dan sempurna, maka biasakanlah puasa sunnah Senin-Kamis. Di samping itu, biasakan bersedekah bila mendapat kelebihan rezeki. Sangat dianjurkan bersedekah kepada 40 orang fakir miskin/yatim piatu dengan nilai yang disesuaikan dengan kemampuan Anda.
There is no other posts in this category.

Posting Komentar

Subscribe Our Newsletter