Tampilkan postingan dengan label Belajar Bhs Jawa. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Belajar Bhs Jawa. Tampilkan semua postingan

Rabu, 22 Januari 2014

Tembang Jowo: Lir ilir

Lir ilir
( karya Kanjeng Sunan Kalijaga )

Lagu Jawa Lir-ilir, Lagu Jowo Lir-ilir, Tembang Jowo Lir-ilir, Lagu Jawa Lir-ilir karya kanjeng Sunan Kalijaga
Kanjeng Sunan Kalijaga
Lir-ilir, lir-ilir
tandure wis sumilir
Tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar
Cah angon-cah angon penekno blimbing kuwi
Lunyu-lunyu yo penekno kanggo mbasuh dodotiro
Dodotiro-dodotiro kumitir bedhah ing pinggir
Dondomono jlumatono kanggo sebo mengko sore
Mumpung padhang rembulane mumpung jembar kalangane
Yo surako… surak hiyo…

(terjemahan bahasa Indonesia)
Sayup(sayup bangun (dari tidur)
Pohon sudah mulai bersemi,
Demikian menghijau bagaikan pengantin baru
Anak penggembala, tolong panjatkan pohon blimbing itu,!
walaupun licin(susah) tetap panjatlah untuk mencuci pakaian
Pakaian-pakaian yang koyak(buruk) disisihkan
Jahitlah, benahilah untuk menghadap nanti sore
Mumpung terang rembulannya
Mumpung banyak waktu luang
Mari bersorak-sorak ayo…

lir -ilir, lir-ilir
tandure wus sumilir
tak ijo royo-royo
tak sengguh temanten anyar

Rabu, 07 Agustus 2013

Ucapan Idul Fitri dalam bahasa Jawa


Berikut ini adalah contoh beberapa ucapan Idul Fitri dalam bahasa Jawa Ngoko maupun bahasa jawa Kromo Inggil yang dapat Anda gunakan untuk saling berkirim ucapan lebaran baik lewat SMS atau BBM.:
  Ucapan Idul Fitri Dalam Bahasa Jawa, Primbon Bahasa Jawa
 1. “Dhahar kupat kuahipun santen, menawi wonten lepat nyuwun pangapunten. Mugi2 kabeh doso2 dilebur ing dinten riyoyo niki. Amien.”
 2. “Dinten meniko dinten bakda riyadi Kulo menawi gadhah kalepatan ingkang disengaja lan boten disengaja dumateng panjenenagan sak kulawarga kulo nyuwun agenging samudro pangaksami”
 3. “Gilir gumanti padhang tetrawangan ing wayah ratri. Kawula (pengirim) ngaturaken sugeng riaden sugeng karaharjan, rena ing penggalih kawula nyuwun agunging samudra pangaksama lahir trusing batos, mugiya tansah winengku ing karahayon lan widada ing sambikala.”
 4. “Gunung Merapi rupane biru dicedaki dadi ijo wit-witan cemara Menawi kula gadhah keliru nyuwun agenging samudra pangapura.”
 5. “Gunung Merapi, Gunung Merbabu, tansah jejer kaya sedulur kembar Aku sing wis tau nglaraake atimu njaluk samudra pangapuramu kang jembar.”
 6. “Cangkem iki sering nggedabrus, utek iki sering mikir sing elek. Minal aidzin wal faidzin. Mohon maaf lahir batin”
 7. “Juminten mbeber kloso, dodol kupat ngarep gapuro. Wonten dinten riyoyo, menawi lepat kulo nyuwun ngapuro. Mugi-mugi Allah maringi pepadang kagem sedoyo.”
 8. “Katur dhumateng ngarsanipun Bapak/Ibu/Simbah/,dll, ingkang sepisan kula badhe ngaturaken sungkem pangabekti kula dhumateng Bapak/Ibu/Simbah/,dll, ingkang kaping kalih kula ngaturaken sugeng riyadi sedaya lepat kula nyuwun pangapunten lan sageta kalebur wonten ing dinten riyadi punika lantaran Bapak/Ibu/Simbah/,dll. Ingkang saklajengipun kula ugi nyuwun pangestu mugi-mugi menapa ingkang dados panggayuh kula saged kalaksanan. Cekap atur kula.”
 9. “Kondur sami-sami kanthi linambaran tulus saha andhap asoring manah kula ugi ngaturaken sedaya kalepatan mugi sageda kalebur ing riyadi suci punika. Mugi Gusti Allah paring ijabah.”
 10. “Kulo nyuwun gunging pangapunten sedanten kalepaten lahir dumugi ning batos boten langkung ngaturaken sugeng Iedul Fitri, mugi Gusti Allah Ingkang Kuoso paring ridho lan rahmatipun dumateng kito sedoyo. Amien”
 11. “Mangan kopat karo mangan apem gadhah lepat nyuwun pangapunten”
 12. “Mangan sate sak gulene, sego megono bumbu kemiri kapan wae lebarane, sugeng riyoyo idul fitri tumbar merico kecap asing Nyuwun ngapuro lahir lan batin”
 13. “Mbok Setro bakul tempe gawe sehat wong sak erte marga tempe akeh proteine Lebaran ora kudu ganti hape sing penting kendali diri ora nggape hawa-nafsu sing nggugu karepe dewe”
 14. “Mlaku-mlaku ning Malioboro Menawi sayah numpak becak luwih sekeca Sugeng riyadi kagem panjenengan sedaya Sagung kalepatan nyuwun diparingi pangapura”
 15. “Mulad sarira hangrasa wani. Wani ngakoni kalemahan diri. Sugeng Riyadi Idul Fitri. Sadaya kelepatan nyuwun pangaksami.”
 16. “Nadyan netra tansasmita, lathi tanwicara, hamung aksara tinata minangka duta. Bebeging manah nyuwun gunging pangapurandika lan sugeng riyadi.”
 17. “Nagara tentrem amarga para satria pinandhita, bengi shalat tahajud, awan sregep makarya. Sugeng riyadi, sedaya kalepatan kula nyuwun pangapura Latihan pasa sewulan mugi kita dados manungsa takwa”
 18. “Nandur pari jero. Manfaate kanggo anak putu. Luputku marang awakmu jero. Mangga dipendem nganggo pangapuramu. Taqabalallahu Minna Wa Minkum. Mugi amal ibadah kita sadaya katampi”
 19. “NgaturakenWilujeng Ied Fitri 1434 H. Nyuwun gunging pangapunten. Mugi kito kanugrahan jatining fitrah saking gusti ingkang Maha Mirah. Amin.”
 20. “Ning gunung ketur tuku bolah, kanggo ndodomi sajadahe simbah Dudu salahmu sing gawe susah, nafsu amarahku sing gawe bubrah.”
 21. “Numpak andhong ning Kotagedhe, tuku ali-ali kagem eyang putri. Bilih aku nduwe luput gedhe,
 22. “Paijem gadhah Fiat. Diagem touring dateng Banten. Dalem kathah lepat, kerso paring agenge pangapunten.”
 23. “Pitik kate rupane putih Pitik alas rupane coklat Idul Fitri ati manungsa bali putih hawa-nafsu dikendali kanthi tobat”
 24. “Rinengga suminaring surya dinten fitri cinandra resik ing wardaya, katur sugeng manghayubagya Idul Fitri nyuwun angunging samudra pangaksami, ing sedaya kalepatan kula sakluwarga “minal aidinwal faidzin” mugi kita tansah winengku ing karahayon, gesang, lan mugi tansah pikantuk ridho saking Gusti Allah SWT.”
 25. “Srengenge Idul Fitri anggawa pangarep-arep, silaturahim kanggo lantaran rumakete ati. Kita sedaya caos pangapura kanthi mantep nglaleake kalepatan liyan gawe tentreme ati”
 26. “Sucineng ati, tumatining laku, ngaturaken SUGENG RIYADI 1434H bilih wonten kalepatan nyuwun agungi samudro pangaksami”. 
 
Tag:  SMS Ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 2013 1434 H, Ucapan idul fitri dalam Bahasa Jawa, sms Ucapan idul fitri dalam Bahasa Jawa, ucapan selamat idul fitri dalam bahasa jawa, ucapan idul fitri bahasa jawa tengah, ucapan idul fitri bahasa inggris, Ucapan Lebaran Idul Fitri Unik, Kata Kata Lebaran Bahasa Jawa, ucapan idul fitri bahasa jawa kromo, ucapan idul fitri 2013, ucapan idul fitri lucu, bahasa sunda halus, Kata Kata Lebaran Bahasa Jawa, Gambar untuk Ucapan idul fitri dalam Bahasa Jawa, SMS Ucapan Hari Raya Idul Fitri Bahasa Jawa, Ucapan Idul Fitri Dalam Berbagai Bahasa, Ucapan idul fitri dalam bahasa sunda, Ucapan Lebaran dalam Bahasa Daerah, Ucapan Lebaran Dalam Bahasa Jawa Kromo Inggil, Kumpulan SMS Lebaran dan Ucapan Hari Raya Iedul Fitri, SMS Ucapan Hari Raya Idul Fitri Bahasa Jawa

Senin, 22 Juli 2013

Kamus Bahasa Jawa - Indonesia untuk HP Android

Suku Jawa adalah suku terbesar yang mendiami pulau Jawa, bahkan di luar pulau jawa banyak juga suku jawa bermukim entah karena merantau atas kemauan sendiri ataupun karena program transmigrasi yang digalakan pemerintahan Orba, seperti di Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, Sulawesi, NTT/NTB bahkan hampir diseluruh pulau besar kecil ada suku jawanya dimana bahasa Jawanya tetap mereka gunakan sehari-harinya.

Bagi orang yang bukan keturunan Suku Jawa dan tidak mengerti bahasa Jawa, sekarang dapat terbantu dengan adanya sebuah Aplikasi Android Gratis buatan Indonesia asli ini dikembangkan oleh Lumut Studio developer aplikasi Android Indonesia yang berasal dari Surabaya. Kamusku: Jawa, adalah Kamus digital untuk Android yang dapat menterjemahkan bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jawa atau sebaliknya menterjemahkan bahasa Jawa ke dalam bahasa Indonesia yang dapat dijalankan secara offline tanpa harus berkoneksi dengan internet. Kelebihan kamus bahasa Jawa Android ini adalah user interface ( tampilan antar muka secara offline dan mengutamakan kemudahan serta kecepatan dalam mengakses dan menterjemahkan kata-kata, serta fitur dan tampilan warna menarik yang memudahkan kita dalam mencari padanan kata dan terjemahannya. 

Banyak kelebihannya, tapi ada juga kekurangannya dari aplikasi kamus bahasa Jawa Android ini, yaitu apliksi ini masih baru dan tergolong masih dalam tahap pengembangan masih kurangnya data base kosa kata bahasa Jawa yang dapat dicari atau ditemukan di kamus ini; namun kalau untuk menterjemahkan bahasa sehari-hari kamu bahasa Jawa untuk HP Android ini sudah dapat diandalkan, khususnya bagi Anda yang mau berkunjung atau bertugas di Jawa Tengah, DI Yogakarta dan Jawa Timur bisa membantu anda untuk mempelajari, memahami atau mengerti bahasa Jawa yang diucapkan lawan bicara anda yang berbahasa Jawa.

Inilah tampilan menu Aplikasi Kamusku: Jawa (Indonesia) Android :

Kamus bahasa Jawa, belajar bahasa Jawa tidak pernah semudah iniKamus bahasa Jawa, belajar bahasa Jawa tidak pernah semudah iniKamus bahasa Jawa, belajar bahasa Jawa tidak pernah semudah ini

Aplikasi kamus bahasa Jawa Android ini dapat didownload secara gratis via google play store. Dengan ukuran yang sangat kecil yaitu 262kb versi terbarunya adalah kamusku: Jawa (Indonesia) 1.0.1 Apk dan dapat dijalankan dengan baik untuk OS Android 2.3 gingerbread keatas, baik untuk hp android maupun tablet android. Seperti motto dari  pembuatnya : " Kamusku: Jawa, belajar bahasa Jawa tidak pernah semudah ini"

Download kamusku: Jawa (Indonesia) Apk via Google play store, atau Klik di sini

Artikel lain yang terkait:

Jumat, 10 Mei 2013

Sekarang, Google Translate Bisa Bahasa Jawa

Google Translate Bisa Bahasa Jawa

KOMPAS.com — Layanan Google Translate telah lama mendukung bahasa Indonesia dan terus meningkatkan kualitas sistem terjemahan. Sekarang, giliran bahasa Jawa yang didukung oleh Google Translate, Rabu (8/5/2013).

Sistem terjemahan bahasa Jawa dalam Google Translate saat ini masih berstatus "Alpha", atau masih dalam tahap awal pengembangan. Ini berarti, kualitas terjemahan bahasa Jawa di Google Translate belum setara dengan kualitas terjemahan bahasa lain.

"Kami akan terus menguji dan meningkatkan akurasi bahasa-bahasa ini," tulis Program Manager Google Translate Sveta Kelman, dalam siaran pers yang diterima KompasTekno.

Menurut Google, bahasa Jawa adalah bahasa kedua yang paling sering digunakan di Indonesia dengan 83 penutur asli.

Google juga mengumumkan bahwa Google Translate kini telah mendukung 70 bahasa yang ada di dunia. "Kami sangat antusias karena mencapai lebih dari 70 bahasa, dan kami berharap terus menambahkan lebih banyak lagi," ujar Sveta.

Layanan Google Translate dapat diakses melalui situs serta melalui aplikasi di perangkat Android dan iOS.

Sebenarnya di blog ini sudah ada Kamus Bahasa Jawa-nya yang di buat UGM, walaupun belum lengkap dan sempurna kamus tersebut dan Google Translate Bahasa Jawa; hasil terjemahannya bisa membuat kita tersenyum simpul, tapi lumayan lah; bisa untuk perbandingan dan mempermudah dalam mempelajari bahasa jawa dan hal tersebut akan menjadikan bahasa Jawa bisa lebih mudah dipelajari orang di seluruh dunia dan blog Primbon Bahasa Jawa ini jadi semakin ramai pengunjungnya.

Sumber:
http://tekno.kompas.com/
http://kamus.ugm.ac.id/jowo.php

Jumat, 21 Desember 2012

Nama Pekerjaa-Profesi dalam Bahasa Jawa


Jenenge pagawean ten Boso Jowo/ Nama pekerjaan dalam bahasa Jawa

Name of work in the Java language


Jenenge Pegawean ten Boso Jowo, Pekerjaan/Profesi Bahasa Jawa


Jenenge pagawean
(JAVANESE)
(INDONESIAN)
(ENGLISH)
algojo
Tukang ngukum pati
Orang yang menghukum mati
Executioner
babu
Wong wadon sing gaweane momong sak panunggalane.
Perempuan yang bekerjanya  memomong bayi dan lainnya
Baby sister
bajag
wong sing gawene begal ing segara
Orang yang pekerjaan di laut
Blow
bakul
Wong sing gaweane dodol barang (cilik-cilikan)
Orang yang bekerja jual barang (kecil-kecilan)
Grocer
batur
Wong sing gaweane ngrewangi pagawean.
Orang yang bekerja membantu pekerjaan
Herlper
begal
Durjana (maling) ing dalan sepi
Pencuri (maling) di jalan sepi
Thief
bendung
Wong sing gawene mbendung
Orang yang  bekerja membendung
People work at dam
blandong
Tukang ngegor kayu (ing alas lan sakpanunggale)
Tukang menebang kayu (di hutan dan lainnya)
Lumberjack
blantik
Bakul kewan (rajakaya, manuk, lan sakpanunggale)
Penjual hewan (hewan ternak besar berkaki empat, burung, dan lainnya)
Broker
buruh
Wong sing nyambut gawe ngalap opah.
Orang yang bekerja utang-membayar utang gaji
Worker
cantrik
Abdine pandhita ngiras dadi muride
Pembantu pendete ikut jadi muridnya
Disciple
dhalang
Wong sing gaweane nglakokake lan nyritakake wayang.
Orang yang pekerjaan mengendarai dan menceritakan wayang
Narrator and puppeteer of traditional shadow plays
dokter
Wong sing gaweane ngobati wong lara.
Orang yang pekerjaan mengobati orang sakit
Doctor
emban
Wong sing gaweane momong bocah.
Orang yang pekerjaan momong balita
Breastband
empu
Wong kang pinunjul/ boten wani di lawan (pujangga, ahli, lan sakpanunggale); pandhe
Orang yang tidak berani dilawan (pujangga, ahli, dan lainnya); pande
Master craftsman
gamel
Tukang ngopeni jaran
Tukang memelihara kuda
People keep horse
gandhek
Utusan ratu (gaweane nglantarake dhawuh)
Utusan ratu (bekerja meneruskan nasehat)
Ambassador (work for continue advice)
gemblak
Tukang gawe barang kuningan
Tukang membuat barang kuningan
People create brass
gerji
Tukang ndondomi klambi
Tukang menjahit baju
tailor
germa
Tukang mberburu kewan (ing alas)
Tukang memburu hewan (di hutan)
beater
guru
Wong sing gaweane mulang muruk ing pamulangan
Orang yang pekerjaannya mengajar ilmu di pendidikan
Teacher
jagal
Tukang nyembeleh rajakaya
Tukang menyembelih hewan ternak besar.
Small-scale trader
jlagra
Tukang natah watu
Tukang memecahkan batu
Craftsman analyze stone
juragan
Sudagar gedhe; lurahe pakaryan
Saudagar besar; lurah pekerjaan
Large-scale merchant; village chief
Juru basa
Wong sing pinter negesi basa ngamanca/ jobo negoro
Orang yang pinter mengartikan bahasa luar negeri
People can explain foreign language
Juru dang
Tukang adang
Tukang memasak
Craftsman for cooking
Juru kunci
Wong sing gaweane ngrumat pasarean (papan kramat)
Orang yang pekerjaan memelihara makam (tempat kramat)
People work keep grave (scared place)
Juru tambang
Tukang nglakokake prau gethek ing kali
Tukang mengendarai prahu bambu di sungai
Craftsman drive bamboo of ship on river
Juru silem
Wong sing gaweane nyilem ing segoro.
Orang yang pekerjaan nyelam di laut
People work dive at sea
Juru sungging
Wong sing pinter nyungging (nggambar)
Orang yang pinter nglukis (gambar)
Painter
Juru terbang
Wong sing gaweane nglakokake motor mabur
Orang yang pekerjaan mengendarai pesawat
Pilot
Juru tulis
Wong sing gaweane nulis ing kantor
Orang yang pekerjaan menulis di kantor
Writer
kemasan
Tukang gawe dandannan mas inten
Tukang pekerjaan mengukir emas dan intan
Craftsman work measure gold and diamond
koki
Tukang olah-olah
Tukang memasak
Chef
kondektur
Tukang nariki lan mriksa karcis ing bis (sepur)
Tukang menarik dan memeriksa karcis di bis (kereta)
Conductor on public transportation (railway)
kundhi
Tukang gawe grabah
Tukang membuat gerabah
Craftsman create earthenware vessels
kusir
Tukang nglakokake dhokar (kreta)
Tukang mengendarai dokar (kereta kuda)
Craftsman drive horse-drawn buggy (horse carriage)
kyai
Wong sing pinter bab agama Islam; sebutane pusaka
Orang yang pandai bab agama Islam; panggilan pusaka
Teacher of Islam
Madhaharan
Juru olah-olah
Juru memasak
Chef
malang
Pulisi desa
Polisi desa
Police of Village
mandhor
Wong sing dadi pangarepe kuli
Orang yang jadi koordinator kuli
Foreman
masinis
Tukang nglakokake sepur
Tukang mengendarai kereta
Engineer of a ship or locomotive
merbot
Punggawa mesjid
Penjaga masjid
Keep for mosque
molang
Bakul rajakaya
Penjual hewan ternak besar
Grocer for big pet
montir
Tukang ndandani mesin
Tukang memperbaiki mesin
Craftsman repair mesin
mranggi
Tukang gawe wrangka/ wadhah keris utowo pusoko
Tukang buat rangka/ tempat keris atau pusaka
Craftsman create framework/ place keris or heirloom
Niyaga, wiyaga
Tukang nabuh gamelan
Tukang menabuh gamelan
Craftsman srike gamelan
pacalang
Prajurit kang gaweane nglutakae utowo nametake lakune musuh
Prajurit yang pekerjaan memata-matai atau melihat perlaku musuh
Only, nothing other than
pakathik
Tukang nuntun jaran
Tukang menuntun kuda
Craftsman guide horse
Palara-lara
Para nyai cilik (enom)
Para nyai kecil (muda)
respectful term of adrees to young woman
palayang
Tukang ngeterake layang
Tukang mengatarkan surat
Postman
pandhe
Tukang gawe barang wesi
Tukang buat barang besi
Craftsman create iron things
panegar
Tukang ngajari jaran
Tukang membelajari kuda
Craftsman teach horse
panjak
Tukang ngladeni pande; niyaga
Tukang pandai besi; niaga
Goldsmith
pangobeng
Wong kang buruh ngobeng (mbathik)
Orang yang buruh mbathik
People create batik
para
bakul mas inten
Penjual emas intan
Seller for gold diamond
parekan
Para nyai kang katengen utowo dimanja (ing kraton)
Para nyai yang  dimanja (di kraton)
Respectful term of address to older (in Java of Palace)
pasindhen
Wong kang nyindheni (mbarengi nembang) gamelan
Orang yang menyinden (bareng dengan lagu) gamelan
Woman singer with gamelan orchestra
pawongan
Batur wadon
Pembantu perempuan
Female domestic servant
prajurit
Wong sing pagaweane bela Negara
Orang yang pekerjaan bela Negara
Soldier
pramugari
Wong sing gaweane ngladeni ing montor mabur, sepur, bis lan sakpanunggale.
Orang yang pekerjaan pemantu di pesawat, kereta, bus dan lainnya
Female attendant o long distance transport
pramuwisma
Wong sing gaweane ngrewangi pagawean bale omah
Orang yang pekerjaan membantu pekerjaan rumah tangga
(euphemism) maid servant
sarawedi
Tukang adol utowo nggosok inten berleyan.
Tukang jual atau menggosok intan berlian
Seller or rub diamond polished diamond
sayang
Tukang gawe barang tembaga
Tukang membuat barang tembaga
Craftsman create copper things
sekater
Tukang naksir (nawarake) ing pagadhean
Tukan menawarkan di penggadaian
Craftsman weaken in mortgagee
sinoman
Wong (nom-noman) sing gaweane laden
Orang (muda-mudaan) yang pekerjaan membantu
People (young) work helper
srati
Tukang ngrumat (ngupakara) gajah
Tukang memelihara gajah
Craftsman keep elephant
sudagar
Wong dagang (gedhe)
Orang dagang (besar)
Large scale merchant
supir
Tukang nglakokake montor
Tukang mengendarai motor
Chauffeur
undhagi
Tukang gawe bekakas kayu.
Tukang membuat bekakas kayu
Craftsman create tools of wood

(Sumber/ Source: Abikusno.1988.Pepak Basa Jawa.Surabaya:Express.) /ithinkeducation.blogspot.com