Menampilkan postingan dengan label Hadits

Perdebatan Sorga dan Neraka dan Pengaduan Neraka

Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Nabi saw. bersabda : "Berdebatlah sorga dan neraka. Neraka berkata : Saya diberi keutamaan dengan orang-orang yang sombong dan tukang paksa" Dan sorga be…

10 Jenis Shalat yang Tidak Diterima oleh ALLAH S.W.T

Rasulullah S.A.W. telah bersabda yang bermaksud : "Sesiapa yang memelihara solat, maka solat itu sebagai cahaya baginya, petunjuk dan jalan selamat dan barang siapa yang tidak memelihara solat, …

14 Hadits Perihal Wanita

1. Wanita adalah belahan separo (yang sama) dengan pria. (HR. Abu Dawud dan Ahmad). 2. Jihadnya kaum wanita ialah haji dan umroh. (HR. Ahmad). 3. Diperlihatkan kepadaku neraka kebanyakan penghuninya …

Manusia yang Pertama Kali Diadili Pada Hari Qiyamat

Dari Abu Hurairah ra., diceritakan : Orang-orang berkelompok-kelompok dari Abu Hurairah, Natil penduduk Syam berkata padanya : "Wahai Tuan, ceritakanlah kepadaku sebuah hadits yang engkau dengar…

Wanita Yang Menghuni Neraka,Mereka Yang Mengingkari Pemberian Suami

BUKHARI – 293) : Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Abu Maryam berkata, telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja’far berkata, telah mengabarkan kepadaku Zaid -yaitu Ibnu Aslam- dari ‘Iyadl…

Sorga itu i Haramkan atas Orang-orang Kafir dan Kerabat Tidak Berguna Bagi Mereka

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw, beliau bersabda : "Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar pada hari Qiamat, pada wajah Azar terdapat hitam-hitam dan berdebu, maka Ibrahim bertanya kepadanya : …

Telaga NABI SAW

Dari Abdullah ra. dari Nabi saw, beliau bersabda : "Aku adalah orang yang mendahului kamu atas telaga, maka sungguh orang-orang laki-laki diantaramu dinaikkan bersamaku, kemudian sungguh mereka …
Subscribe Our Newsletter