Menampilkan postingan dengan label Lontar Bali

Lontar Sundari Bungkah

Lontar Sundari Bungkah Sundari Bungkah adalah salah satu kitab yang wajib dipelajari oleh warga Pande. Lontar Sundari Bungkah banyak ditemukan di Pura-Pura Pande, terutama Pande besi. Beberapa tokoh …

istilah - istilah dalam Lontar Bali

istilah - istilah dalam Lontar Bali saat teman - teman yang masih awam membaca lontar, akan menemukan beberapa istilah yang mungkin membingungkan. berikut ini tyang kan coba memberika sedikit informa…

Lontar Usada Rare 1a - 4b

Lontar Usada Rare 1a - 4b Lontar Usada Rare [1b] Awighnamatu nama sidham . Nihan patngeraning rare kna wisya, yan tan pabayu, kna upas tawun, ngaran, tamba, sarana, gendis, isinrong, yeh jruk lingla…

cara mengatasi Ilmu pelet pengasih atau ilmu guna guna

Cara mengatasi Ilmu pelet pengasih atau ilmu guna guna Om swastyastu .. Kali ini kami kembali lagi dengan tajuk yang agak lebih menarik untuk dibincangkan. setelah kemarin kami mencoba memaparkan te…

Slokantara.7 - orang budiman tidak balas dendam

Slokantara.7 - orang budiman tidak balas dendam A cirena parasya bhuyasim, Wiparitam wiganayya catmanah, Ksayayuktimupeksate krti, Kurute tatpratikaramanyatha. Artinya: Orang budiman yg telah mendala…

Lontar Usada Tiwang 20b – 30b

Lontar Usada Tiwang 20b – 30b Ta, bangkiang kaku makaukud, tunggal mabading sakit, inan kunyit, jebugarum, ulig, uwapakna. [20b] Ta, kuping sakit buka tumbak, sa bungan nyuh, isin rong gagambiran, …

Lontar Usada Tiwang 10a – 20a

Lontar Usada Tiwang 10a – 20a Ta, carmmaning bêngkêl jae, adas, trikatuka, ma, kadi kêrêp. Mokan taluh denya gringin, cêkoke tetesan, carmmaning bangyang, carmmaning bêngkêl, ma, ong kacubung pucung,…
Subscribe Our Newsletter