Menampilkan postingan dengan label MUQODDIMAH

Antara ZAMAN dan KESIALAN

MUQODDIMAH Alloh ًّوخٓػض bersumpah dengan zaman pada beberapa tempat di dalam al-Qur'an. Perhatikanlah firman Alloh: وَاٌْفَدِشِ . وٌَََُبيٍ ػَشِشٍ . وَاٌشٖفْغِ وَاٌْىَرِشِ . وَاًٌٍَُِِ ئِر…
Subscribe Our Newsletter