Tampilkan postingan dengan label Prasasti Pande. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Prasasti Pande. Tampilkan semua postingan

Kamis, 04 April 2013

Prasasti Pande Bang

Babad Pande Bang

Uni purwan ing tatwa carita, katakana pwa sira paduka bhatara brahma, ayoga duk ing tan ana paran pran, kari ya sunia, sumlah pwa katonaniya, anarawang-anaruwung, nora tanah lawan langit, tan katenger pwa doh-dohaniya, tan ana wetan kidul kulwan mwang utara, kewala ana katon surya sapetang siki, asurupan atemahan tunggal, tan sipi tejan ing lumran ira, anuluhi ikang bhuwana-anda-pada. Mangkana dilah tejan ira sang hyang indra nguni. I wekasan dadya ana katon, pawayangan, anal or, kidul, kulwan, wetan, sinipatakan dening tung tung ing anan ira sang hyang surya. Apan ta dumeh niyan, apan tan sinipi tikena mapanes. Kunang riwekasan dadya ana muwah katon, akasa lawan pratiwi, atisayang mawalu rupan ikang pratiwi akasa, asinang katon madyan ing bhuwana, tinitisaken tumihan tumihan ikang teruh teruh, saking antariksa, ya atemahan ana ikang taru-taru, sarwa tumuwuh, awurahan, yam maka ananta-padma sahanan ira. Bhatara brahma mayoga, ya tam aka uripan ika, nimitan ing atisayeng mawelu, tejan ikang kukus, angurdayana, mwah atikel amingsor tekeng pukah, jeng ira paduka bhatara brahma, dadya mijil ikang maya sakamantyan sakeng sendin ing adnyanan ira bhatara brahma tinehar pinrayogaken ikang maya, ya ta pwa atemahan manusa, mangke lare, mangke matuha. Sira ta tumuli anama mpu brahma bangsa. Nahan kalingan ikang nguni, didiniyan pada pratyaksa pra-santana sowing-sowang. Rengwakena ikang carita muwah, ring usana sang apanelah bhatara mpu brahma bangsa, atisaya kotaman ira, drasaksat sang hyang tri netra pwa sira, apan parihning hyang. Ri wekasan kinon pwa sira de paduka bhatara prajapati, ayoga amredyakena putra santana. Tar wihang ta pwa sira, tumut umiring adnya bhatara, iriki tineher ayoga sira mpu brahma bangsa. Tan sipi baran ikang yogan ira, kowat den ing kasidyan janyanan ira rasa singgang kang pratiwi-tala, awasana mijil tang manusa sawiji, sakeng sandin ing yoga, listuayu laki warna, tan awaneh kapwa kaya sang kritya, umangke lare, mangke matuha, sira taw us akekasih mpu wija brahma kapandyan.


Tan popama kasidyan janyenan ira, teguh ing brata Samadhi, telas katekeng wedha-mantra, sastra karubun den ira kabeh, tangeh yan caritakena. Takwan sira mpu widya brahma kapandyan, kaya pangutus ira paduka bhatara kasuhun, irika neher kapwa sira sang mpu widya brahma kapandyan mayoga, tan popama darakan ing yogan ira, angarepaken kunda-geni. Tan asuwe, dadya metu lare catur, sakeng sandin ing catur-adnyana, laki-laki paripurna ring rupa, neher pinrayoga de bhatara prajapati. Ya nimitan ing manke lare, mangke matuha, apan saksat metu sakeng kasidyan ira bhatara , ye etun ing tan sinipi kanirarayan ira sang catur wija, sang metu kunda-geni. Kunang panunggalan ing araniya, kang aluhur, anama sira mpu bang tawang, kang pamade anama pwa sira mpu apandya bang, mwang kang waruju, apanelah sira mpu sandangan ngaran ira. Kunang sang ing wekas anama mpu buhung-buhungan ngaran ira. Mangkana samodyan ing sira sang catur pandita. Mangkana piweruha, santanan ingsun kabeh, nimitan ing ana kawitan nguni. Astwan Brahman anugraha, linganta kunang. Kunang wetning sih bhatara sinihun, lawan sang catur sanak, dadi ingurahan pwa sira de bhatara prajapati, sarwa tatwa diyatmika, reg-weda, yajur-weda lawan kalingan ing anuwuhsken wangsan ira, Santana prati Santana, kang catur atemahan tunggal, pati kalawan urip. Mangkana panugrahan bhatara nguni, etun ing sira kabeh, wenang pada ngupeti gagaduhan sira sowing-sowang, angistyakena to sing brahma kapandya bang wangsan ira. (mantra, tidak diposting) linganta, rengwakena mangke, patunggal-tunggal ing prati santanan ira sang catur sanak. Kawarsita sira mpu bang tawang, ajarakena rumuhun, sira anuwuhakena prati Santana ana woyeng jawa bali, ri salwan ing jarring-jaringane hoyeng patali raja katekeng bali raja. Apan tan kagem I mayan ira , sira mpu bang tawang, ri wekasan wus ana sutan ira karo, jalu-jalu paripurna. Kunang sira kang panuha, anama sira pandya ireng, kang ari ingaran I mabang, cameng ngaran ira waneh, atisaya lewih kasamyadnyanan ira kalih, tapwan waneh koteman ira sang bapa.

Yan pira satajin ikang kala ri wekasan tumuli anutugan wangsa ira ana ring jawa bali, pada manggeh ngutpati atiti kawitan ira, tosning brahma-kula, sira mpu bang tawang, maka nguni, sira mpu apandeya bang, yam aka nguni cuda maniyan ira kalih. Mangkana kaprastwaniya nguni. Swaro ryam putrakam datwam. Tumutur ikang carita muwah, gumanti si rarya I mabang, sang apenenggah cameng, sira anuwuhaken wangsa, amredayaken Santana, ana sutan ira sawiji, inaran ta pwa sira sirarya bambang, sira ta anampani kaprabon ira sira aji bali, ya etun ing syaji bali angutpeti kon anangun tapa, kumililiran ira, mulan ing ta sira, sira mpu bang tawang, nguniweh mpu pandya bang. Nahan kalingan ika dumehiyan pada tumurunang bali. Lingen sirarya bambang, neher pwa sira anuwuhaken wangsan ira, laki paripurna, anama pwa sira ki patih byawung, as asana ring katewel, sira arya bambang kaprasisma ring sukawati. Kunang ri wekasan sira arya bambang, sira patih byawung pada anumwuhaken Santana prati Santana hoyeng pulina bali. Ikang sinangguh sawatek ing bangbang byawung, pada werdhi kamanusan ira, pada kasingan genah de sang amawa bumi, manggeh angaci kumaliliran ira mulan ing to sing apande bang. Maka nguni sira mpu bang tawang. Mangkana kacaritaniya nguni. Kunang sira patih byawung, ana sutan ira, kaping arep 2, kang panuwa anama I wayan abyan, sang ari apanlah ki made abyan. Riwekasan ki made abyan, sah sakeng katewel, angalih pwa sira ring abyansemal. Kunang tucapa pwa sira arya cameng, sampun wredhi Santana waneh, an ipal-ipal, neher angalih graham maring desa camenggawon, umawa kaliliran ira. Manggeh angaci ngaci maring pantin ira, paduka bhatara kasuhun. Mangkana kacritaniya, wus umunggawang pralapita, munggwing prasasti, mangkana samuktyan. (mantra, tidak diposting) ar manuse yam. Linganta wilang ikang kata, nugraha prati Santana enengkwa ika kanda mangkana, walwi kang carita muwah. I purwan ing kanda, kang tatwa carita, dwa wada carita katakana sira sang mpu buhung-buhungan, pamatolan naman sira waneh.

Kunang muwah sira mpu sandang sawangan, watek panyuwungan ngaran ira waneh, sira ta sang mpu karo, titis ira de paduka bhatara brahma, sang hyang catur muka. Kunang sira mpu sang karwa, sang anama mpu buhung-buhungan, sang mpu sandang suwungan, pada werdhi anuwuhaken prati Santana, suta, protaka, pada manggihsadya tur pada mungguh munggwing pralapita, kawredyan ing wangsa kaprabaliyan ira, sumimbaheng pulina bali rajya, maka manggalan ing margahan ira sang mpu karwa-sanak. Rengenta mangke, patunggalan ira, tinihan sanira, sira mpu sandang suwungan, tan sipi kawredyan ing kamanusan ira, apan sira wus angalap rabi ana wetu sutan ira karo jalu-jalu paripurna, tan lingan tekang wadu. Kunang sang ing panuwa, sira ta apelah si arya bangkara, kunang sira sang ari, apuspata bambang angkara. Mangkana samodayan ing naman ira kalih. Kunang sira arya bangkara, atisaya pangaweruhaniya, amratyaksakena jagat, duk aneng patali rajya, etun ing wredaya wah bhoginiya. Pangeh yen wasitakena kaheswaryan ira maring patali rajya, etun ing wredayah apageh, kagegen kaprabaliyan ira si arya bangkara. Apa dumilehniya apan sira to sing mpu sandang suwungan, titis ira de paduka bhatara brahma nguni. Mangkana kang carita, kaprasitan ing prasasti. Rengenta ikang carita malih, tapwan waneh ta sapandirin ira sira arya bangkara, yen pira kunang lawas nira ambukti ariya, among raga raras ing pagulingan, ri wekas ana mijil sutan ira rwang asiki, jalwistri, pada listwayu paripurna. Kunang pratekan ing aran ira, kang aluhur laki, akekasih pwa sira rakyan suta mantra. Kunang sang istri pwa sira, apuspata pwa sira dyah ranggani, ayu tan pasingsingan, lwir hyangning masu pasir yan pakepoma, wetning katwangan ing manisning nayana, anusah prana amatyani, ya nimitan ing dyah ayu rangani, inalap ginawe swami den ira sri aji airlangga, nging tan susuta pwa sira. Pira kunag lawas atemu tangan sri aji lawan dyah ranggani, ri wekasan sira rakyan suta mantra sinung lungguh de sri aji, patih pwadegan ira ring airlangga Negara. Alawas ikang kata, winoga pwa sira aji airlangga, anuksa ring taya, bekung pwa sira, adatan ana anurunang wija. Gumanti sira rakyan suta mantra sumilihi de sang para tanda mantra, maka praja dipan ing airlangga rajya. Tan lingen kajagadhitan ing nagara, sapunpunan ira, kunang ri wekasan annuli ta sira sang ratu suta mantra sang prasida sumilih ing rajya airlangga, asuta roro lakilaki, pada paripurna.

kunang wijil nira nguni, atisaya maha cintya, maha prabhawa, suba nimitan ira sang raja putra kalih, ateja bang lawan ireng, ya etu inaranam kang matuwa apuspata ta sira pandya abang, sang ari apanlah pandya ireng. mangkana kalingan ira nguni. yan pra kunang kalan ira ri wekasan, kinon sang raja putra kalih, apandya bang, pandya ireng, den ira sang yayah, sang amawa bhumi, anangun tapa maring wana ukir, aneda nguraha bhatara, sang wenang angantyanana sira sri aji, lumaris pwa sira atapa. gelis ing carita, ana sanmatan bhatara lawan sang ari ki pandya ireng, ya ta dumekniya kroda sira pandya bang, pinejahaken pwa sira ki pandya ireng neng wanantara. kacihnan den ira sang bapa, ajalaran de bang brahmana cuta, ling ing sastra, pa, ta. ye etun ing sri aji kroda, kinon amatyani siranak nira, sira apandya bang, dumeh sira apandya bang, kalepang-kalepang, alaradan tumekeng bali rajya. sasampune sira ring bali rajya, wekasan anama sira bang bali bangsul. rengenta malih, uni sapraptan ida sira bang bali bangsul, hoyeng kakisik ing bali, anyujur maring wana girimaring cemara gendang, apan panindun ing titah maka larapa sira manggih sadyuh dadi katemu ta sira paduka bhatara mahadewa hyanging tolangkir maring madya ing kanana. sira ta paduka bhatara prapta sakeng jambu dwipa, sawus pejahe sang mayadenawa nguni, sang ratu bali, kena cinakra de bahatara indra ring usana, maring pangkung patas, niyan pwa kalingan nira. kunang sira paduka bhatara hyang ing toh langkir, sareng margan ira paduka bhatara budal, amarga maring camara ngandang, nging sira sang abang bali bangsul, wyakti sakeng tan mituhan ring palinggan paduka bhatara rawuh, etun ing tan wawa ranga pwa sira. kunang ri sampun aparok bhatara dadi mulat pwa sira, sira arya bang bali bangsul, apan kabina bina pawayangan bhatara, impar bhaskara kembar, umayati tumunggang ing skala. kala irika sira arya bang bali bangsul, kagyat amitahen ring paduka bhatara umijil, etuniya tumungkul, angedepang siti, sarwi anembaha pengkajan ira bhatara, aneda lugraha, tur sanggraha pwa sira amawa tirtha maka waseh jeng, winadah andan ing batok

kunang atur ira sira arya bang bali bangsul, awor pangulap ika nihan ‘pakulun paduka bhatara, pasang tabe patik bhatara umatur, i pangkaja bhatara, apan nora waneh pwa paduka bhatara, lumingga maka hyang hyang oneng pulina bali, rumaga guna alit, weruh pwa doh lawan aparek, wenang pwa paduka bhatara anugraha pun kawula, nispalang jagat, nging pangestin ikang kawula, maran patik bhatara umaringa paduka bhatara, saparan, apan binra patik bhatara den ing wong ing airlangga’. tur laju pwa sira bang bali bangsul, angregat angwangsuh jeng bhatara, olih toya winadah batok. awasana ana wakyan ira sang hyang mahadewa, apa ta lwirya nihan, ‘kamung ta kita abang, kalingane ta kita mawedi lawan pati, yan mangkana pwa ingulun rona, anging ana pawekas ingulun mangke, de barmakena manahta, aja lama lama, mastitis dampahangku, umantuk ing gunung agung, pegengeng bayunta sekarang’. anembah pwa sira arya bang bali bangsul. kunang pamargan bhatara, dadi atisaya kabina bina, tan pentara teka teng angin alisayus,, saha uda aderas, adulur klepug, kilap tatit, tan pegatan, lindu ikang anda bhwana. awasana kaya kapenga penga sira arya bang bali bangsul. wan weruh ing ulah, kewala kari ginegwan tekang batok. yan rinasa rinasa kari mekul jeng paduka bhatara, wetune kamoga pwa sira kasrepang, tan wenang ngucap, mur pwa sira bhatara maring tan katon, imper kaya sinamian atinggal ing ratna, mangkana padan kita. awasana karungu sabdeng akasa, apa ta lwiriya nihan ‘kamu kita bang, apan saking manganta kalawan anan ing ulun, ya etun ing kadi kita, tan kayogya pwa kita umiringa pwa ulun, umantuk ing gunung agung. mangke ana panugrahanku lawan kita, ri wekas rikala kapejahanta, tumit katekeng prati santanan, wenang wenang maka panglepas, toya atambang dadi tinangolongan, tirta tunggange arepakena, apan atisayang pawitra, toya purus baga bhatara, kajaraniya inuwaken ira sasinreh areh, mwang sarwa matah, mwang sarwa bungkulan, sarwa katihan. puput pinrateka ring kahyangan ring are ping gedong sinapa. mangkana wenang kramanta kayang kawekas wekas, satereh terehmu, teka wenang kita angaduh panganugrahanku, aku paduka bhatara ring bhuwana kabeh’.

mangkana wakya bhatara, muli antarlina pwa bhatara, umantuk ing kahyangan tolangkir. nahan prastwaniya nguni. katakana sira bang bali bangsul muwah, sasuksman ira bhatara, tan pira magirang tuwas wetning sampun uwus kinasungan anugraha, byakta salila pwa sira, nanging ana kari sangsaya ing manah, praptin ikang wong airlangga amuru, ya etun ing sira muwah anusup, abayagan madyan ing kanan, annuli irika pwa sira anatunaken padukuhan, purwan ing giri kehen, apan atisayang tistis asamun. yan pra kunang lawas oneng padukuhan, sayan akweh wong ungsen ungsen prapta, jenek pada agawe kuwu, celaki-bi, pada atisaya amabekin, ginawe janggala muwang sawah. makadi anangukaen desa pakraman, wekasan wus dadi ikang desa, ya etun ing ingaran ika tinewaken, mangke ngaran karangsuwung. mangkana caritaniya nguni. kunang apan uwus genep ika desa pakraman, tapwan waneh sira kapwa bang bali bangsul, maka kapalan ing ngara krama. wekasan angalap ta sira rabi, to sing pulina bali, maring karangsuwung, ye maka wredyan ing wangsa, prati santanan ira wekas. mangkana kalingan ika, rengakena kata sekarang. (mantra, tidak diposting). renga ta carita waneh, ana pwa ya wuwusan ing kuna, abhiseka dalem ngaling, saha panengah dalem kemoning, sira kaputra de bhatara brahma wijil ing payogan, umetu saking sariran bhatara catur muka, ya etun ing anama dalem kemoning, sira ta jumeneng ing bali aga, katekeng nusa kambangan. pira ta lawas dalem kemoning amukti, i wekasan tumuli sira anuwuhaken wija, kakung swiji, listuayu paripurna, abhiseka dalem sukahet. kunang lawan ira dalem sukahet amukti, wekasan naler pwa sira asusuta laki sawiji, paripurna ring rupa, sira ta apuspata dalem dhibyoma. sira dalem dibyoma malar anuwuhaken susuta, laki laki paripurna, apuspata sira daelm kilap, saha panengah dalem nusa. sira dalem kilap prasida nggemira titis dalem ngaling ing uni. nahan kacritaniya ring usana, ya kaweruhankena. sangmangkana.

wantukane tang tatwa, cinarita muwah, nguni sira bangkara, asuta pwa sira, kang apenelah sutan mantra, ya kang kapingarep, malinggam ing nagara airlangga. kunang sira suta mantri, masantana pwa sira bang bali bangsul, ri wekasan, masantana satrya surya. muwah satrya surya masantana pwa sira satrya pempat. sira satrya pempat masantana sang arya tatar, maibu ayu ngurah kembang kuning. kunang sang arya tatar, neher arabi, apuspata i dewa dandang gendis, i wekasan tumuli asantana sira ingaran patih bali, i wekasan angalap rabi asantana pwa sira gunung nangka. kunang sira wesya gunung nangka, tumuli angalap rabi, asomahe karnawen brit. pira ta kunang sih sira akuren, anwekan raga raras ing paturon, ri wekas santana pwa sira enem diri jalu-jalu paripurna. patunggalan ing ngaran, kang atwa ingaran pwa sira i pande bang, i pande gading kang jaruju, ingran i nyoman gebug basa, muwah sang ing wekas, ingaran i ketut pasangan, muwah sira sang ari apenelah pwa sira i pande cameng, muwah sira sang ing untat, ya ta ingaran i pande kapuji ring bali bangsul. sang mangkana samodayan ing sutane sira gunung nangka, awetu saking abibi brit, mangkana kalingan ika. ya ta prakanggene sing bangsul, ayapa ta i pande bang, i pande ireng, i pande gading, apan sira kang katiga, pradnyan sirang aji, angular dasa sila, weruh pwa sira lawan nya winaya. nahan kalingan ika maka nguni, apan sira sadaya, mula paterehan bang kabrahmanan, maka kumaliliran sang mpu sandang suwungan nguni mwang mpu buhung buhungan, titis ira de paduka bhatara brahma nguni, tekwan apan sira bang kabrahmanan kayogyana ta sira mahening hening, anyaluk kabrahmacaryan. mangkana kayogyan ika, sapratisantanan ira kabeh. rengan pwa iki, inguni ena ling ira bhatara brahma lawan sang bhujangga brahmana, ksatrya, wesya, kita sadaya, rengwakena udesan ing ngulun mangke, wetune sira apande abang, sang akewen de sang ratu mangke, amawang rat, mula tistis ing ulun, mangke kita sadaya aywa predo lawan santanan ngulun. kunang yen sira predo, kang sinalih tunggil, tan wun kita kena sodan ing ngulun, susud ing pamuktyan, katekeng sang para punggawa.kengetakena pawarah ingulun mangke, ingulun bhatara brahma, apan ingulun prasida nyantanayang kita kabeh, awatek ing brahmana bhujangga, ksatriya, wesya kalinganiya, upamaniya tunggal.

i pande gading, apan sampun kapratista munggwing gegaduhan, ya ring piagyem, mwah ana larangan ing inghulun, bwat linuputanken, lwirniya, yan hana santana ingulun sisip, orat pati, kayogyaniya wenang tundung salok. kunang yening sisip danda artha, ye wenang tundung salok, muwah yaniya sisip yogya tinundung, ya ta yogya kasinampurakena, mangkana kawenanganiya, aywa predo. kaweruhana iki muwah, kayogyane gegaduhan ya sira apande bang, sayogyane akahyangan gedong sinapa, kalinganiya, palinggihan paduka bhatara ring luhur, pajenenganiya, gedong sinapa. mwang parahyangan kamimitan rong tiga, mwang kamimitan rong tunggal, saha taksu, makadi sanggar padma, ya tam aka utamaniya, kang sinangguh pajenengan, nga. sinapa-sinapa aywa ngiwangin, mapalakena sodan ira sang hyang sinuhun. kaweruhakena mangke mwah, niyata nimitan ing sinangguh i pande bang, i pande ireng, ipande gading, ya ika pidartaniya, maka jatiniya saking paparaban. upamaniya kaya i pande bang ngaraniya, kang sinangguh prakangge dening dalem nusa. angamong tirta pawitra, makadi angamong saraja druwene, druwen ira dalem nusa. mangkana kapradataniya. kaweruhana muwah, nimitan ing kawitaniya sira pande bang, sah saking majapahit kapwa nguni, turun maring bali, angungsi kakinik ing bali kidul, tumurun pwa maring silayukti, jumujur angalor, awasana pwa sira maring swecapura, nga, gelgel. irika ta sira pande bang angawit anangunakena kahyangan dalem, puseh, bale agung, etun ing sira pwa kayogya maka jan banggul ring kahyangan tiga, makadi dalem, puseh, bale agung, ya etun ing aparab ki panyarikan. i pande ireng, kunang i pande gebug basa, i pande gading, yapwan angamong lungka-lungka, maka nguni angamong toya pawitra.

ya ta malih panugrahan dalem, i pande bang sira pamangku ring pamarajan, ya etun ing kapuji maring bangsul, maka pangulun ing desa ring bali bangsul. i pande bang, i pande ireng, i pande gading apan sira treh ing kabrahmanan, etun ing yogya mahening hening, manyaluk sasanan ing kabrahmanan twin kabrahmacaryan, wus saking panugrahan ira sang hyang brahmagni, atindih maring gagaduhan pyagem. nihan malih kaweruhakena jatiniya tunggal sowing-sowang, ki pande bang, i pande ireng, i pande gading, i pande gebug basa, tuhu sakeng paparaban muniya pande bang. kaweruhakena malih, uwus ta sinidhikara lawan wah, apan bibiniya saking wit brit nguni, ya maibian ing kabina bina pratekaniya, ulih bibi kapratekahin, katuturaniya, nga, nyawina. mangkana caritaniya, uwus kaprasapta ring pyagem jati, satindak tandukniya i pande bang, ki pande gebug basa, apan sira prasida prakanggen dalem mapuri ring klep, angamong salwiran ing raja drewe, yadyapin salwir ing katumbas mwang ngastiti ring kahyangan. apan dalem prasida ngawiwenang pati kalawan urip. yan ring puseh prasida dharman ing jagat. kunang yan ring bale agung angamong salwiran ing who-who, mangkana kajar ing aji, ya etun ing gemuh ikang nagara karma. kunang sang anyakra gumi, wenang ngastiti kaluhur. sang pamangku ngastiti ring kahyangan, ring pangulun ing desa. mangkana kayogyaniya, nimitan ing jagadhita tang buwana, apan tan waneh margan sang ratu lawan ikang loka. tan bina kaya lawan acala. luwir pendah sang ratu ukir mageng, ikang jana trenaniya, etun ing kadbhuta, apan sang ratu rumaga singa prabhu, angamit ikang wana ukir aman ikang bhuwana pinaka alas. mangkana padan ika, apan saheka praya maguru siwa, tangeh yan wuwusan, mangkana patemat ing sasana sang ratu ing yawa rajya, nga, majapahit. kunang yan ring bali bangsul, warahakena mangke, sang ratu mayadenawa, uwus mangkana ratu masula masuli, tumutur sang ratu bedahulu, pegat mangkana, sang ratu samprangan, dalem kepakisan. mangkana kacritaniya sang ratu ring kuna bali rajya, wakena talin ing pangrenga.

Ring usana sapenyeneng ira dalem mayadenawa ring bali rajya, dadi pegat aci-acin ing desa, ngatemwang ring luhur. Dadi apunpun awatek bhatara ring bali lawan sang para bhagawan, tan waneh pragonitan ira dening pegat ikang pangaci. Apan wimoha de sang ratu mayadenawa, pada kroda si bhatara ring bali, makadi bhatara ing tolangkir, lunga maring jambu dwipa. Tan katan margan bhatara. Wuwusan sira mpu kuturan, lunga amarah marah desa, asing desa kaparanin, adadawan akarya laluputan mwang gagaduhan, prasida amatu tampagin lwirniya, tan yogya anglali ngastiti ring kahyangan. Kunang yan lali angastiti kahyangan, makadi ka gunung agung, ya kena sodan ing dewa. Gelis ikang tatwa carita, tumuli kagebug sang ratu bali sri aji mayadenawa, de watek dewa-dewata, makadi bhatara indra. Enti ramyan ikang yuda, yaya sagara apagut, nempuh lambung ing acala, dening kawiran ira patih kala wong, angadwaken bala. Etun ing tan pengen kweh ikang pati, yaya gunung kurapa, asaharaswanita, tengeh yen wuwusan ikang laga. Apan sampun kapratista munggwing usana bali. Mangkin gelis ing kata carita moksa pwa sira raja mayadenawa, pejah I kala wong kena cinakra de bhatara indra nguni maring pangkung patas. Nimitaning ana tahulan I panguluning jurang patanu kena sinapa de bhatara nguni, mangkana caritaniya. Kunag ri wus ing perang, ye etun ing ana tinawaken mangke, gagaduhan mwang laluputan, awig-awig, jajeneng, jaksa, batu tumpang. Sawusan rundah tekeng Negara bali ring usana, pada sampun umungguh maring lepihan, raja purana mwang gagduhan kaliliran.uni tinewa mangke, sahanan ing agung alit, taton kawenang angladin, ngastiti mwang angaci-aci ring sad kahyangan, apan lewih upadrawan ing desa, ana kalingan ika. Kaweruhana malih kang sinengguh kapuji, babali ring kahyangan, asrama araman, rejang, tabuh swara, renteb swara, kalinganiya iku uttamaniya, ring sad kahyangan, papaundutan utawi papendetan agung alit.kunang kacarita ring ling ing pamancangah, sira ki pande ireng, I pande gading, ki pande gebug basa nyamput. Kacarita I pande abang masantana kalih diri, laki-laki paripurna, patungalan ing aran kang matuwa ingaran I pande sakti, kang ari apenelah I pande bagus.

Mangkana saprati Santana Ki pande bang. Katakana sira I pande ireng, sutan ira jalu sawiji, listuayu paripurna, ya apanelah I pande cameng, memper nama sang bapa, ya kinon de aji angamong taman. Nguni muwah ki pande panyarikan, asuta ta pwa ya 3 wiji, jalu jalu paripurna, tan katakana tekang wadu, atunggalan ing aran, kang panwa ingaran pwa ta ya I wayan pung, kang panengah ingaran I made truna, tan sapirapekik ing warnan ira, yaya betel ing surat, ya ta pwa ki made taruna kinon de aji angamong siwa, pangawin mamas mas. Kunang kang waruju inaran pwa I nyoman liyat, pantes pwa sira ingaran mangkana apan sira bagus, celang yaya kidang anongklang. Katakana mwah I pande gading, asuta pwa ya 2 wiji, kakung paripurna, kang panwa ingaran I wayan sahib, weruh ing naya winaya ta pwa sira, kang ari inaran I made sepit gunting, pangeran pwa sira, kuncrit ira panjang. Kunang sira I wayan sahib, imnugrahan ya de sang amawa gumi, angamong palinggihan sri aji. I made sepit gunting angamong tirtha pawitra, maka padyusan sang amawa gumi. Samangkana samodayane prati santanane kabeh. Sampun sira mawreda, tineher pwa sira brata, ahening-hening anyaluk brahmacari, ngaliyon angungsi rasan ing don, apan sira ki pande bang maka cudamaniyan ira kabeh. Mangkana kacritaniya. Kaweruhana muwah, I pande panyarikan, ki pande cameng, I pande gading, ya pwa tunggal bibi pwa sira, marapwan para Santana pada weruh lawan kawongan ira kawekas-wekasan. Nihan waneh, apan sampun pada adudwan-dudwan gagaman, kinugrahan de sang amawa bhumi, tumuli ananguaken panti, maka palinggihan ira bhatara kasuhun, kayogyaniya angangge pahica panugrahan bhatara nguni makadi kawitan. Siningsung de sasanak ira kabeh, dadiniya nora kabajrawisia de bhatara. Apan sampun putus ing wara nugraha sami, kapratista munggwing lepihan prasasti, nga, piyagem.

Sinungsung dening prasantana sanak ira sadaya, katekeng pratisantana kawekas wekas, turun tumurun, aja angimpasin, wetning dahating utama, sanmatan bhatara kasuhun, kaya iki, mahurip gedong sinapa, waspadakena. Kaya iki delengana panyungsungane sira pande bang, maka pangastawan ira pande bang, ngastiti ring kahyangan, tan sah angastawa sang sang rumaga atisayeng lewih ing adnyana, makadi paduka bhatara kasuhun mwang pagniswaran, saking pahican ida bahatara kasuhun, ya ta kaliliraniya wenang panayuhakena don jati. Kunang pujawaliniya, ngatiban, kalaning purnamaning kapat. Ngastawa ring gedong sinapa, sareng sapratisantana samimangawit mangawit ri pahyangane mwang pagniswaran, mapareng pahican ira, sang aparab mpu lulumbang, duke nggawe tang piyagem, ya iki ne yogya tindih maring kawitan maka pangarep agniswara. Makadi gedong sinapa, embaniya delengakena aywa ngimpasin winwaspadakena. Tingkahing kahyangan aja angiwangin, den pada pratyaksakena rupaniya mwang wawangunaniya, ya delengan den pasti, maran sampun angawu awu...mantra tidak dipostig.
Mantra tidak diposting.
Mantra tidak diposting. ….niyan kaweruhakena prastawaniya, marman ing ana tinama pahican ira mpu lulumbang, tinawaken mangke maring jawa bali bangsul, nihan pwa takicarita. Nguni sira mpu lulumbang, duk sira kabanda saking pangutus ira sang prabu airlangga, apa dumehniyan, sawetning sira mpu lulumbang, wanged ing akarya lalandep, nguniweh sarwa praboting manusa,lewirniya blakas, timpas, madik, kandik makadi tambah, kikis, kang sinangguh prabot kabeh, awasana ta ya nimitan ing wadwan ira sri aji airlangga, aperang lawan sanak amisan, miwah kadangiya tunggal.

umewuh ta sira sri aji airlangga, yan angrasana ulah ring janapada wetune ana karungu de sang prabu, mimitaniya sira mpu lulumbang akarya lalandep, etun ing ikang bale aperang. mangkana kalingan ika, marwan ing pwa sira mpu lulumbang, akon binandakena, sinakit nakit pwa sira, tur giningsiraken ri salwan ing adri wetan, nga, galogor, katekeng saprabotniya palu, akarya lelandep sadaya saha timpas, blakas, prasama kinon anggerit, umawa maring galogor. mangkana ta caritaniya. ana sutaniya de mpu lulumbang sawiji, atisayang malewih , abhiseka pwa sira mpu bhujangga kasyumanis. duk ing mangkana, sira bhujangga kayumanis, tan ana ring pangrehan, kalah ira anangun tapa, ayamakena sukaryan ira, apande besi. yan sira ana ring umah, meh bubur nagara airlangga. tekwan muah mimitan ing sira mpu lulumbang, kena binanda pasa, saking wawadul ira, nga, sinangguh weruh, umaturakena lawan sang prabu, marman ing sang sri prabu anadi ta sira kroda, akon binanda pasa sira mpu lulumbang. kunang ature sang sengguh weruh lawan sang prabu, purun angapituwi, tahu sira mpu lulumbang, angwangunaken perang wadwa sang prabu apan sira tan pegat akarya sanjata, ya dumehniya sang prabu kroda. mangkana kalingan ujar nguni, dumeh sira mpu lulumbang binanda. yan pir lawas ira sang mpu lulumbnag binanda oneng galogor, apan panindan ing atitah, dadi katakana sira sang prabu lara gering tan wenang sinambat. telas sahanan ing para osadi, para sadaka sakadi danghyang purohiton ira ananbanana sira, tan ana anarasin, atisaya umewuh ira sang prabu tan sah sumenel ing purakreti, kaya awewah-wewah latan ing sarira, tangeh yan wuwusan. katakana sang tandamantri, makadi rakryan patih angabehi, parabekel, ahum maring pangastryan agung, pada aptya umaraka sang prabu, sawetning sanghulun umangehaken lara tibra. sapraptan ira kabeh anembah i jeng sangulun. ling ira sang prabu: “prapta kita kabeh matrin ingulun, lah alungguhu kita sadaya”. anembah sira rakyan patih : “sadaya paduka parameswara, wineh awelas during marma asih”. ling sri aji : “duh..tuhu kapo kadi ling ta kabeh, lah pada rasankena, ndi ana maka usadaniya”.

Umeneng ta pwa sang para tanda mantri kabeh, tan asuwe laju ta pwa sira kruna patih umatur : “singgih pakulun paduka parameswara, ksamakana atur patik aji, yaya kadi anasik ing jaladi yen kopama, wetning apti papunguwa”. Ling sang prabu: “aywa kinubdeng manah, warahan ngwang duga-duga, lugraha ingsun, aparan tinarka denta”. Atur kryan patih; “pakulun paduka prameswara, yan cinipta dening ulun, nimitan ing tan an arena sih lara paduka prameswara, Manawa wetning mpu lulumbang, binanda pasa, apan ila-ila anandana sang putus. Mangkana jar ing aji”. Kapinih tuhu dening sang para mantra sadaya, apan misinggih ature I senggu weruh. Ling sang prabu : “kaya ujar ta sadaya, po kita patih konen mangke, pun senggu weruh, lumakwa adan sinanmata lawan ksama, umarekang sang mpu lulumbang, aninggalakena bandan ira lawan aminta pinrayascita panglepas ikang sabda”. Anembah sira rakryan patih, aminta umuwit, neher lumampah, tan konengeng lampah nirang marga, saru praptaring pagrehan sang senggu weruh, sinapa dening ki senggu weruh: “dating pwa sira rakryan, yaya aprana-gati”. Ling ira rakryan patih: “singgih nimitan ing ingsun dumateng ing senggu mangke, manira kinon de sang prabu, didiniyan sira lumampah, aminta ksmakena lawan sira mpu lulumbang, mareng galogor, lawan sira senggu weruh, apan sira senggu weruh, nimitan ing binanda, wenang kita anguculi bindanda, makadiniya aminta prayascita, anglepasaken mala, daera kita weruh aminta-sanmata. Kunang yan tan warasa sang prabu, kita maka paselangniya, teka wenang linebokaken maring samudra, dosane awadul, lah mangkata ta mangke”. Pan mangkana mulingga pwa tingal ira sang senggu weruh, mitahan ring baya, tar wihang pwa sira kinon, naher sira lumampah, sesek ikang swacita .” paran ta den ingwang mangke”. Tan katakana lempah irang awan, angelis ri kahanan mpu lulumbang. Kunang sapraptan ira yaya kahisin-isin pwa sira, aneher umatur lawan sira mpu: “singgih mpu ku daweg kasmakena manira, aneda luputa, geng rena sinampura de sang maha mpu”. Kunang ling ira sang maha mpu: “sadera pwa kita, rasanta tatan ana wihang”.

cintya maha prabawang tekang adnyana, tan kahanang maletuh malilang kaya madya ing udadi. irika sira senggu weruh umatur muwah : “singgih sang maha mpu, pasang tabe manira, yan anguculankena mangke banda sang maha mpu”. nuli tinatas tekang pasa, malilang luwir sinapwan, cita sang maha mpu, tan kahenan maletuh, nanging tan surud kapwa sira nangunaken brata, ayoga samadi, kadi ring nguni, tan sah apande wesi. mangkana kalinganiya ri sang mpu lulumbang. sira senggu weruh ta ucapan mangke, tan mari pwa sira, ana maka irang irang ing sanah, ya etun ing sira sang senggu weruh, sgrehan katekang sira rabi, amurang-murang sah saking nagara jawi airlanggya, anyujur angungsi nagara bali, nahn kalingan ika.wuwusan ta sang prabu muwah, sang angamong lara tibra, sasampun ira sang mpu lulumbang inuculan saking bandaniya, kewala ana samatra, kadi maron pwa laraniya, sadidik, ya narman ing muwah, kinon sira rakyan patih lumampah aneda ksamkena lawan sang mupu lulumbang, maka aminta prayascita.matirtha, maka sudhan ing lara pataka. tan lingen lampah sira rakyan patih ring aran, agelis prapta ri kahanan ira sira mpu lulumbang. atur rakyan patih: “sadaya maha mpu, manira kinon de sri aji, aneda tirtha pawitra, maka sudhayakena lara sang prabu, apan sang prabu, tinekan lara bara, gering tan kena sinambat, mangke tulusakena dreda asih sang maha mpu, aningalakena lara sang prabu, amak prayascita ira, manira kinon lumaku, aneda ksamantawyakena”. ling ira sang maha mpu maha pandeya mpu lulumbang : “sadya ki gusti, aja adadawan, weruh pwa kita ingsun, sotan ing kawana. nihan ana talaga tan embah, tan palwah, ana ta iwakniya sawiji oyeng madyan ing kanana, ika nga, tirtha pawitra, yam aka sudayakena, ya ta papametakena mangke”. neher lumampah rakryan mareng madyaning kanana, wasana kapanggih tekang ranu, tan simpang kaya ling sang maha pandya. ring telenging ranu, shiai kunapan ing wang sawiji, sedeng amis durganda atisaya, kapwanta sira andudu, niscaya sira animbana, malar tinibakena

wetuning geng takutniya mintya ujar, tan dwa lumarisa anglintang awan, kapanggih wangken ing asu maring awan, aneher tinibaken tang tritha ring wangken ikang asu, awasana mahurip ikang asu tur malayu, sinarwi anyakal. irika tuwase rakyan patih, katekang wong sira madya, tumon kamahatyan tirtha, muwah sira mawantu, apti anata tirtha muwah, dadi katemwa tirtha malih. ya marwan ing awali sira muwah, ri kahanan sira mpu lulumbang, awaran swajatin ing laku, adyata lingniya nihan “singgih pasang tabe ya ta manira mpuku, anulake manira mangke, sawetning kahinan ing pwangulun, ya tirthawehsang pandeya kang pinet don ingwang wahu, telas tan ana kari samatra, tiniba de pwangulun ring dalan, apan ana wangken ing asu katemu, ya pwa tinibaken manira, mangke de palaba adnya sang pandeya, asungakena manira tritha sawah, maran ana katura ring sri aji airlanggya, maka panyudan ing mala” sawur sang mpu lulumbang “sadnya ki gusti, walwi mantuka mangke, umaturakena lawan sang prabu, tan ana tirtha mwah, waras juga sang prabhu” nuhal ling ira sang maha mpu lulumbang, umedal ira rakyan patih, aneher sira amwit mulih, tan lingan pralampah nira, saksana dating pwa sira maring kadatwon, anembah ing aji, katur saparipolah ira nguni, makadi ling ira maha pandeya, tusta rena sri aji angrenga tan ana simpang kadi ling ira sang maha mpu, tan anganti tigang deniten, waraas pwa sang prabu kadi nguni, malilang tekang adnyana. tekwan sawaras ira sang prabu, tan sipi magirang twas ing jana-loka, sapunpunan ing airlanggya.yan kari pwa senggu weruh oneng yawa daha, meh linara-lara pinejahan, mangkana caritaniya. yan pira kunang lawas ira sang prabu, sampun awaras amukti restin ing kahyun, ya nimitan ing ana arsan ira agurwa lawan sang mpu lulumbang, apan atisayeng acintya maha prabhawa. tumuli sira sang prabu inuring dening bala mantri, lunga mareng pasraman ira sang mpu lulumbang. tan katakana lampah nirang awan, sadateng nira, kagyat sang maha mpu tumurun kapwa sira, inaturaken sang prabu alungguha. kunang sampun sira samalinggih, anapa napa sira sang dwija, wetning prapta sang prabhu, kaya ya pranagati.

ling ira sang prabu “singgih sang maha muni, tan iwang kaya andika sang maha muni. wetning anak ira dating marangke, tapwan waneh anak sang maha muni, aptya aneda sinanmata asurud ayu lawan pada sang maha muni, tulusakena dresashita ri kadi mami, tinapakena mistaken ing ulun, maran ana sih wara nugraha kalan ing ulun mangke”. sumahur ta sang mpu lulumbang “sadnya ta sri parameswara ulihakena tang hredaya aji, tan kawenang kadi ki prabu asurud ayu ri hong manira, tan lingen lawan ala ayu ing praja, apan kramaning kadi kita prabu, angungsir suka wibhawa, tulya angungsi wisya ya pinahan juga rumuhun, apan dharman ing kadi kami amagehaken kanisresrayan, wenang aninggala kadaton, mangkana ulah ira sang menget ring sarira”. “sandya sang muniswara, dyapi mangkana kaya linganta, aninggalaken kadaton, manira maneda bhawa cakra sang muni”. umatur sang mpu lulumbang “singgih sang prabu, yen kedeh karsa parameswara, brahmana aji tumut kaya linganta, apan sakeng wara nugrahan sang prabu asewa ayu. anging darakakena manahta aywa ima. anak sampun angiringa manka payun ikang alapakena.” wekasan ana ling ira adi guru, apa ta lwirniya nihan “duh nanak mami sang prabu, rengakena udesa kami mangke, kita nanak akonakena de ramanta, ayoga mangke, anyatosangapa ri nalwin ing kidul, nihan kramanta ayoga mangke”. atur sang prabu “ aneda ngiring ranak maha mpu”. neher tumuli sang maha muni ayoga, tan kurang ing parikrama, sauwen denira ayoga. tatan ana pawarah sang sinuhun lawan sang pinaka sisya. alama denira sang prabu, anganti anyantosagama maring salwan kidul, malar tan ana ling sang maha muni. ya etun ing umarek lawan sang adi guru, laju pwa sira umatur “sadnya sang maha muni, aparan etuniya tan ana wara nugraha sang sinuhun lawan kadi kami, anggen pwa den nanak ira anganti”. ling ira sang maha guru “pamuliha ta kita nanak prabhu rumuhun, ana panugrahan sira raman ira”. apan mangkana umantuk sang prabhu mamwat ing sang adi guru, neher sira lumampah iring-iring ing bala mantri.

tan koningang lampah nira ring awan, agya prapta aneng pasaban, tumuli araryan, inuring-iring bala mantra ri baneng taru wandira areneb, apan irika kayogya pasayuban ing wang kapanasan. tan lingen pagonitan asya krana sang prabu lawan sang mantri, wekasan ana ling sang prabhu : “ai patih lah rasanana mangke, umarek lawan sang abra sinuhun, aneda lugraha”. tar wihang pwa sira rakyan patih kinon, amwit tumuli mangkat, saha anunggang kuda, saru dera lumaku. tan koninga lumampah ira sang pinaka duta, katapakena sang prabu lawan lebar tangkilan ira , sang mantra pada angungsi kuwuniya sowing-sowang. kunang snag patih mantuk ing pura, sinungsungan de para biniyaji, tan lingan margan ira pasotan ing ratu mahotama. katakana mwah sang pinaka duta, sadateng nira laju pwa sira umatur lawan sang adi guru “pasang tabik pwa sang patik maha dwija, wetning kinon umatura de sang anak, aparan nimitan ing duran ana sinanmata sang maha muni, sukma cintya lawan sang nanak”. asemu kagyat sang adi guru, ling ira “aih..patih uwus ana panugrahan ingulun lawa nanak prabhu, kunang yan i nanak predo, ana taru waringin aneng pasaban, ya takwanakena paweh manira”. sumahur ta ya apan dahat ing mapingit, lah patulakakena mangke. garjitata sang patih, tumuli amwit kapwa sira, walwiya mantuk ing pura. sadateng ira kang patih, umatura lawan sang prabhu “singgih paduka parameswara, ana rakwa sampun paweh ira sang abra sinuhun, dumatanga sri maha raja aken tumanyakena kang taru waringin”. ling ira sang prabhu :huh..yan mangkana, daran paparanga tumakwena tang taru waringin”. tar wihang kapwa sira. tumuli mijil sang prabhu, inuring de rakyan patih, tinakwanan tang taru waringin, sumahur sang taru wandira “yan sampu anan ing pasung sang pandya lawan sang prabhu, aywa sangsaya, uwus tiba ring angga sang prabhu, aksara tri tatwa juga.

mangkana linging taru waringin, tan sipi suka sang prabu angrenga tumuli mantuk umanjingeng pura. mangkana kalingan ika, etuniyan ana pasung ira mpu lulumbang lawan sira pande bang, tinami de saprati-santanan ira, tinewaken mange. nihan kramaning anglepasaken ring kamoksan ri kalaning kapejahaniya, lwirniya : tirtha-tirtha ategen, madaging paripih, mapangelem mas (mantra tidak diposting). iki pinulah, ma, ping, 3, lewih panyadma kajarniya, sekala niskala. puput ring mantra pabresihan sang hyang tanu, tan liyan ida sang hyang kasuhunan, asung panugraha iki aja wera. apan dahating mahotama, sama lawan wedha, wedahan ira sang patut ing sang sujana, maka pangesengan, sarana prapak kloping nyuh gading. elingakena gagamane dening pande bang, angrasuk, paniwin ing mamande bang ing nguni, dumehniya tan kayogya angiwangi gagaman. tan yogya nggamayang ne tan yogyagama, kengetakena tutu raja lupa. kengetakena mwah, panganggeniya, kalat porong, satus akutus, yapwan kayogyaniye, panganggeniya i pande bang sarwa epo sarwa petak. kunang ala ayu karyaniya pupute ring pangabaktyan. kunang mwah yaning puja wali ring pangabaktyan, maka utamaniya nyumpna, mangko kayogyane, kraman ira sapra-santanan ira sang mpu buhung-buhungan, pamatolan pwa nggeh ira, tinewaken mangke. mwah saturun-turunan sang mpu sandang suwungan, ya nedel pwangguh nira tinewaken mangke. sira ta sang karwa, maka pralinggan ing munggwing pralapita, sira ta kinanugrahan de batara brahma, tumutur katekeng prati-santana tinewaken mangke, anggaduh karma-kala kahuripaniya. makadi angaci-aci gedong sinapa ring kahyangan, aguru tiga, aguru tunggal. puput pangacine ring gedong sinapa duluriniya, gunung agung, gunung lebah

wenang ta sira anuhur dangacarya, angaturaken amutus aken karyaniya samatuh ing kahyangan, urip katekeng pati. mangakana pangurahan ira, batara brahma, aywa predo, den paleh-palehan, aywa angawadanan, apan kita santanan ingulun, tuhu titis ira bhatara brahma. rengan ta malih, sira mpu buhung-buhungaan, amredyaken santana, wekasan turun pwa wangsan ira dadi pamatolan kaprabalian ira, ana wijil ing kapurusan de pamatolan pwanggeh ira, sira inaran patih bali, ya ta mijil ing kapurusan, nga, atisaya kadibyan ira, sarwa sastra suksma, telas karuhun pwa den ira lwirniya: kasunyaten mwah japa-mantra, puja, sloka, sruti, apan sira kadyatmikan sira patih bali bang kapwa sira, maka nguni sira ta mawa panugrahan kaliliran ira iki. pustaka purana, maka unggwan ing hyang widhi. pustaka purana, pahider-ideran. pustaka kaja. pustaka paryagam, pustaka sloka sruti. pustaka gong pangkur, gong sinoma gati. ana malih wirama masahih sasolasan, ya maka marga sapta marga. mangkana margan ira paduka batara brahma, tumutur katekeng pratisantana, santana kayang wekas ing wekas delaha, satereh tereh mpu buhung-buhungan, makadi mpu sandang suwungan, kang sinangguh wangsa pamatolan, mwang pedel payuwungan, cemeng mwang mawang. mangkana carita katatwaniya. apica. pratyaksakena mwah, nimitan ing tan patirtha ring pandita, nihan prastawaniya, wakakena talingan ing pangrenga. ing nguni kawitanta, kang apuspata arya natar, sira ngemban linggih padanda, sang aparab padanda gde kedaton, ya ta inabih de sang tatar, kalan ing pada asuci, maka nguni kalan ing abogha. dadi si arya tatar, kadi prasangga lawan padanda, ingaturaken wainikang sagara, ye etun ing padanda kroda ada bhasama. mangkana kalinganiya nguni, marman ing ki pande bang, katekeng pratisantana, tinewaken mangke, tan ana tirtha ring sang pandhita, apan luputniya nguni, angaturaken wain ikang sagara, nahan ikang carita.

kaweruhakena muwah, kramaniya mangke, toya ika ri gedong sinapa, wantah sategen kang utama. luwirniya: suci panglepas, sang pustaka asoroh, pras, penyeneng, dandanan, tulung urip, daksina apasang, sasantun 1, canang sari, bebek aukud, ayam petak 2, ajengan pujungan 2, punjung, sasanganan 2, bokoran, rantasan apasang, saha menyan asep. kunang jinah ing sasantun, gung artha 15.500, aturana pangenteg. rihan kraman ing angaturaken. mantra . ika kapatyane i pande , anging ri kala nyisiyang watangan, kayogyane angungkap ulon, sapuput anunas toya saking luhur ring bhatara kawitan, ring gedong sinapa, mangkana kayogyaniua. kunang yan angurung watangan ring umang, kayogyaniya ikang pangangge roro, ya sinangguh dadagan. nga. kunang ri uwus ing ayaban, shepan ika wenang terag olih pranajaniya ring tebenan ing sawa. yan sampun mangkana, ya ta ngaran ayu pratakan ing mati, nora sukreta sang hyang pitara, mulihang suniya-taya, toyaniya puput ring pajenengan. mangkana kajar ing aji. kunang yan panangguniya sang mati,kawenang ingangge pada sara putih, nanging yan sampun patuwa ngaran dukuh. tingkah ing tatakang watangan ya wenang bedeg sudamala, maporong-porong satus akutus. kengetakena ri kala nuwunang sawa, ngungkab ulon, ten waneh kaya palekadaniya nguni. mangkana solahniya mulan ing tumuwuh, nga. mangkana uge pratekan ing mati, saprati santana apande bang, ki kebo cemeng, matoya saking kamimitan mwang saking pajenengan. toya ika sapuputa ring gedong sinapa, saha sekar sarwa putih, 11 swahan, canang sarwa solas. mangkana pratekan ing mati, puput sembahe ring pajenengan.

iki mapucuk, disolase puputniya,watanganniya tan ana malih sumbah, puput panyumbahe ring gedong sinapa.muwah tatakan watange, den ing klakat sudhamala kayogyaniya bekalana tekang watangan, artha 11, maka utamaniya satus akutus. kunang muwah lanang wadon, pada yogya amuji-muji maring pajenengan ring kahyangan. puputniya bebanten abatekan, prasida nunas toya pratekan ing mati, saha artha 1700. mangkana kaweruhakena, utamaniya toya ka tunggang, ye wenang arepakena, apan prastawaniya, toya baga purus bhatara, ametana toya utamaniya, suci, prayascita, saha artha 254. muwah iki kaweruhakena sapratekan ing saprati-santanan i pande bang, kunang yan nista pratekan ing mawa toya ring dalem mwang kamulan, makadi toya ring pajenengan ring gedong sinapa. muwah pangesengan watangan ring setra, kloping nyuh gading sakupak. mangkana pratekan ing mati, panugrahan bhatara sinuhun ring uni, tinemwaken mangke, kadi iki matra-matraniya, waspadakena. katakana muwah nguni, sira apande bang, kalan ira angucap-ucap lawan suta sanak, potraka makabehan, syapa ta, kang i pande gading, ki pande cemeng, i ketut pasangan muwah sutan ira ki pande sakti, ki pande bagus katekeng potraka, prati santana sadya apa ta luwiran ira: “sanaking ulun kabeh, katekani kita sutan ingulun, potraka makabehan, parekakena talingan ing pangrenga, wang atuwanta apti awarah-warah lawan kita kabeh.sawetning wang atuwanta uwus mapagah, manawa maninggali kita kabeh, pejah muliha ring suniya-taya, apan uwus ana cihna sang hyag urip maring sarira”. umatur sira pande sakti, sira pande bagus, sarwyanangis, amekul jeng ira sang yayah: “singgih paduka bapa, abagya ninggali paratra, apa etuniya, apan anak iraatisayeng wimuda, lawan potrakan ira, pada kari lare-lare sadaya”. sumahur nira sang yayah: “duh..mas ingsun karwa, sakti, bagus, aja angucap mangkana, kaya angmer lampahan sira manira, phalaniya sukerta sang hyang atma mulih ing suniyatmaka.ngelaken tangista, aywa lara, den palaliyakena, ndyata ya, apan mulan ing dadi, tan simpang ing suka-duhka, pati wekasan ika.

mangkana ta santanan ingsun kabeh,kewala ane pawekas wang atuwanta mangke, lawan kita kabeh, akwa ta lali ring sasana mwang kawangan, anyungsung paduka bhatara kasuhunan, sang luningga ring gedong sinapa, anutakena kadi ling ing titi gagaduhan, urip katekan ing pati, aja angimpasin. kunang yan kita lali anyungsung, maring kahyangan angiwangi parikrama, tan wun kena sodan ira paduka bhatara kasuhun, salampah lakuniya tan ana amanggih rahayu mwang kageringan, sugih gawe kurang pangan, anadi wang tani wang. apan dudu santana, nga. mangkana palane katemu deniya kita santanan ingsun kengetakena pawarah ingsun mangke, tutur tutur aja lali, warah warah uga santananta, didiniyan pada umengeta kalingan mwang kawangan, ta ya lingning titi gagaduhan, kaya ujar mami. "rengenta malih, prasasti, piyagem, pamancangah, ntas, nga. marga, tinga, patitis, nga. pamener, ya ta margane, wenang tutakena saprati santanan, kayang kawekas ing dlaha, marpwan apageh akukuh. piyagem, nga, piyanak, nga, saprati santana. punang cam, nga, cagaman mwang gagaduhan. kang ga, nga. dharma, sasana, kang dharma, nga. pageh, nga, kukuh. mangkana anakku, marman ing tan kawenang kadi kita, katekeng pratisantananta, tan yogya ngelidin gagaman. ne nora santananta, ginawe gagaman, ya kengetakena. pamancangah, nga. babancahan, nga. kang bancaha, ya nga. sasehan, mangkana kalingan ika". "kita apande bagus, kateken ing ki pande sakti, mangke dan parekakena kita talingwan ing pangrenga, yayahta apti awarah-warah lawan kita, apan wekas ing uttama". irika tumuli sang kalih, ki pande bagus, ki pande sakti marek ing sang guru, teher winisikan, tan ana winedar, apan dahat ing masingit ling ira, sang guru "anakku karo, aparan wus karenga denta karwa, pawisik ing ramanta". sahur ira sang karwa "singgih wus sinimpen de ranak ira, sumusup katekeng anta-hredaya". "anakku karwa, aja wera mwang sawuh, apan wekas ing asingit". "ananda ngiring siranak ira". ling ira sang adi guru "anakku karwa, apan wus ana pawarah ramanta, mangke ramanta asuci, ayapan pwa ramanta mangke".

umiring pwa sang nanak karo, tumuli munggah asuci, amutus, anganggo sarwa petak, tumuli sira yoga, angaturaken bakti sumace sang hyang suksma. uwus angubakti neher munggah ing pagulingan, ana ling ira mwah "anakku apande bagus, nguwineh kita pabde sakti, yadyan anak ingsun kabeh, katekeng pratisentananiya sadaya, tunggunen pwa wang tuwanta mangke, sembahen wang tuwanta, mungpung kariya urip, didiniya ajarigetan sang hyang atma mulih ing suniya-taya. tar wihang pwa sira kabeh, neher angabakti, sapara putra, potruka, sapratisantana. muwah wus ing angabakti, irika sang pinaka guru, anginkinaken raga, maring pagulingan, angregep angranasika, angesti sang pralina. nyakti tan simpang kaya lingan ira, tan asuwe, lengep moksah sang hyang atma, anuksma ring taya. nahan kacritan ira patine sira i pande bang. kunang satereh ira neher pinrateka inabenan do sapratisantanan ira kabeh, manut ta ya lingning titi gagaduhan. iki panugrahan ida bhatara kasuhunan, mangke katatwaniya marman ing tinewwaken mangke, tininceh tinular den ing prati santana sang umengeta sira ring sariramwang kalingan turun tumurun, sapratisantana sira mpu buhung-buhungan, mpu sandang suwungan, apan pwa sida tunggal, sira sang mpu karwa. mangkana gatin ikang carita. wentunakena tekang carita muwah, sapatilare sire pande bang, amuksane ring taya, kari sutan ira karwa, sumilihi sira, keng apuspata sira pande sakti, sira pande bagus, makadi prasida kang sinengguh paman ki pande gading, ki pande cameng, i ketut pasangan, ki pande gebugbasa, rumuhun pwa sira pejah. kunang salawase sira pada mukti sriya maring karang suwung, maka nguni mareng sweta-pura, ri wekasan pada werdi santana pwa sira sadaya, pada endah makurambeyan, tan ipal-ipal, sira pande gading, sira pande ireng, maka nguni sira i ketut pasangan, apan sampun pwa sira pada wreda, wetning magegan, tan asuwe pejah ta sira, mulih ing karang wayah sadaya, anut uri lampah sang kaka, sang sida amuksana rumuhun, anuli pinrateka kinabehan de prati-santanan ira sadaya. tan waneh pwa pratekaniya, manut kadi lingning gagaduhan, piyagem. mangkana kacaritaniya nguni.

kacrita sira ki pande bagus, ki pande sakti maka linggan ing saprasanak ira sadaya, oyeng karang suwung, maka nguni ring gelgel, yan pira kunang lawas ira ki pande bagus, ki pande sakti, maka linggan ing asanak ira sadaya, maring gelgel, mwang maring karang suwung, ri wekasan pejah pwa sira kalih, wetning uwus genep ing tuwuh ira, neher ta sira kalih pinrateka inaben de pratosantana kabeh, tan simpang kaya pratekan ing bapa nguni, manut ling ing gagaduhan, piyagem, maka larapan sira mulih ing suniya taya. mangkana gatin ikang carita, nimitaniya tinewaken mangke, angukuhaken pratisentanan ikanang prateka urip kateken ing pati, nagehaken sasana kaprabaliyan ira, nga, nyuwung, apan inguni ginawe tular. mangkana yak maweruhaniya sadaya. wantunakena carita malih, sira ki pande sakti, sira pande bagus kari ta sira ademit, tininggalaken den ing yayah indungniya, ya etun ing pabriyak pada manastapa, umesala pura-kreta tekwan sira sang amawa bumi, sayan tan umeling pwa sira lawan sira sadaya. ndyata dumehniyan, apan sang amawra gumi ratu waneh, sri aji kresna kepakisan, etun ing tatan wawa-renga lawan sapratisantanane ki pande bang nguni, ya marman ing pwa sira kabeh amurang-murang lampah, pada sah saking swecapura mwang saking karang suwung. kunang sapratisantane ki pande sakti, ki pande bagus, sah saking swecapura, angungsi angulwan, jumeneng ta ya kidul ing wanga bengkel, anampek ing puru tugu, ana asrama, ya etun ing nagara ingaran srianyar. wekasan irika pwa sira, atatanduran sarwa sredah, etun ing wekas inaran tang desa abyan base. kunag selamin-lamin ira adesa ring abyan base, pada werdi pwa sira asantana, tan ipal-ipal, neher sira anangun kahyangan panti maring gianyar. anyiwi kaliliran ira, pustaka, panugrahan paduka bhatara kasuhun, turun tumurun. yan pinrang lawas ira, ri wekas ing wekas muwah ta ya angingsir angawangun kahyangan panti. jenek maring abyan base, waluya kadi ring kuna. tan sah anyungsung kaliliran ira, pustaka japa mantra japa puja mwang gending, ya maka sasanan ing kawangan, pratisantanan sira pande bang, titis ira sang mpu karo, sira mpu buhung-buhungan, makadi sang mpu sandang suwungan, ing nguni. walani carita muwah, saprati santanane sira apande bang nguni, sahe saking pradesa karang suwung, ana sah ka pradesa kembangkocing, ana sah ka desa kulu, ana sah kapradesa camenggawon, ana sah ka pradesa badung, ana sah ka pradesa jemberana, ana sah kapradesa karangasem.

tangeh yan caritakena sah-sahan ira, apalarasan, angungsi desa paradesa, mangkane kata samangkana. katakana muwah ki bangsa prabali nyuwung, maring abyanbase, sama kaya ndah makarambyan turun tumurun, anyiwi kahyangan ira maring panti, tan simpang kaya ling ing titi gagaduhan, amagehaken kawangsaniya wekasan. ana sah sakeng desa abyan base, angalih pwa ta ya maring desa tedung, ana ta angalih maring desa salakan, mwah ana sah ka sading paling pungkur. mangkana kpwa dartaniya ring kuna, anaakena kata sakamantyan. delengan pwa malih, panganggone sira apande bang nguni, ya wenang tinindihaken de saprati-santana. iti piteges utama dahat, kaweruhana ateguh, lwirniya, iki den waspada. mantra telung soroh pratekan ing mati, prati-santanane ki pande bang, nista, madya, utama. ya ngaran tiga pasalinan ing mati. kunang yan sane matumpang, ingangge sarwa epo, tekeng bomaniya petak, singa petak, asti petak, patra-patraniya madyama saha palunganiya, wulat tutut aji, nga, aratuaniya ancur, manut klakat sudamala, porongniya 108, muwah bedeg sudamala, porongniya 108. mangkana pratekan ing ri kala mati. kaweruhan kita malih, ri kalan ing angaturaken puja wali, pahodalan ring kahyangan panti, yan mapadudusan, masorohan guling bangkit, 6 soroh, kang lalima manca warna, putih, kuning, abang ireng, mabrumbun. muwah banten pangenteg sasayut pangambeyan, pras panyeneng, katekeng ajuman 1. renga ta malih rikala angutangin bok, nga. apetik. upakarane, bras acatu, nyuh 1 bungkul, taluh 1 bungkul, biyu ahijas, lawe satukel, jinah 233. muwah pangurubuhan, mabras acatu, klapa 1 bungkul, antiga 1, psang 2 ijas, lawe satukel, jinah 233, sorohan guling bebangkit asoroh, malih bindu majaja 9. malih banten sasaren saha alutuh, masate, panyeneng, nga. kunang yen paling wayah kawijilanniya, tur laki, kayogyaniya maguling babangkit, nga. pateh manegen manyuwun gulingiya. kunang muwah yan pamade pawijilaniya, tur laki, maguling babangkit pangateh sategen.

Yan waruju, laki, maguling babangkit ategen. Muwah yan wijile ketutan laki, maguling babangkit, ategen manuwun. Tekwan muwah yan ing wadu paling wayah, maguling babangkit pangateh, manyangkil manyuwun. Yan nengah wadu, maguling babangkit manyuwun. Yan ing nyoman, wadu, maguling babangkit manyuwun. Yan ing ketutan wadu, maguling babangkit, manyangkil mayuwun. Mangkane kramane. Muwah tingkah ing pangantenan, babanteniya, nga. Barebwan, masuci maguling, madanan 7, masasayut pangambeyan, pras panyeneng, ajuman 1 katur ring pura panti. Haris ngabakti ngampak sangku. Muwah babanten pahumahan, nga. Lwirniya babanten pasaren, suci asoroh, mapalagembal, masayut pangambeyan, pras panyeneng, ajengan 1. Muwah banten munggah ka sanggar, suci asoroh sowing-sowang, ajengan 1 sowang-sowang. Muwah babanten ka pulu, nga. Suci asoroh mapalagembal, masayut pangambeyan, pras panyeneng, baywan abayuh, mwah urutan iwel mawadah paso. Mwah babanten kajinenge, suci asoroh. Mwah babanten ka pawon, suci asoroh. Malih babanten munggwing taretapane, masanggah dadariyan, malamak, masampyan, mabanten nasi kuning iwak sarin taluh, ajuman putih kuning maiwak kacang-kacang, sawur taluh. Mangkana karma ing kahuripan. Nihan malih ri kala mrateka sawa, ngaben, manyanin, puput ngaskara ring panti, bakaran 1 tanding, kawisan 1 kawis, karangan a karang, sasanganan lalawuh pada 1, malih nasi pangkonan 2 pangkon, mangka ring gedong sinapa muwah munggah ring gedong wanehan, ajuman pada 1 tanding, pada masanganan lalawuh. Nihan muwah bras pangrekayan nga. 6 wakul, ne sawakul dadi pangulu, mabras catur, pisang 2 ijas, klapa 1, taluh 1. Wakule sane 5 pada mabras akulak-akulak, pada madaging beras mawadah kojong, ya, nga. Pangrekyan, lwirniya, barak akojong, putih akojong, kuning akojong, brumbun akojong. Malih beras sokan 3 sok madaging 11 kulak suwang, matumpuk ika, maka 3 sok, sane pilih luhur kaya tingkah ing sasantun, klap 1 taluh 1, gula abungkul, basa-basa akaputan.

Malih daksina 2 maberas acehang 1, maberas acatu 1, maduluran pras panyeneng, canang, cegceg, kakecera 108. Malih suci 1 peras penyeneng 1, canang aled sibuh 2. Malih banten pamaheg 3 dulang, saha iwak selem kapir, maruntutan peras panyeneng 1, dananan 3, nasi pangkonan 2 pangkonan, kawisan 2 kawis, madatengan 11. Malih kawisan 1 kawis, pangkonan 1 pangkon. Mangkana kraman ing upakara. Yan sampun uwusan ngaskara, irika raris angupedesa, nga. Tatakan watangane bedeg sudamala. Malih canang pangreka 11 tanding sami warna petak. Ajuman putih kuning maiwak sarin ing antiga. Malih oton ing sawa, magenah tebenan watangane, lwirniya: sega pangkonan 2 pangkon, kawis 2, sasayut pangambeyan, pras panyeneng, ajuman. Yan sampun wus inatab, wenang tineragakena olih prasanakan, makadi pratisantana. Mangkana kramaniya, mapala bora sungsut sang hyang pitara, mulih ing karang wayah. Nihan babanten pangiriman, nga. Pamehag 2, putih 1, kuning 1. Kang kuning maiwak selem, kang putih maiwak kapir, muwah pujungan 11 tanding, sega pangkonan 2 pangkon, kawisan 1 kawis. Datengan 11 tanding maruntutan kawisan 1 kawis. Muwah canang pangrekayan 11 tanding, nanging sekar sarwa petak. Mangkana pratingkah kramann ing pati ring angirim. Wantunakena tekang karma muwah, tata kari urip, ri temu ikang carita. Yan wahu ngarbini, kayogyaniya magedong-gedongan, masorohan guling babangkit asoroh, masuci asoroh, mapulagembal. Malih rikala anyanyolongin, babanteniya, bayuhan 3 warna, bang, petak, ireng, iwakniya manuk. Rupan ing bayuhan, tumpeng 1, ajuman 1, peras panyeneng mapanyolongan. Nihan muwah babanten nyambutin, kayogyaniya masorohan asoroh, mababangkit matah, muwah babanten pasaren asoroh, guling pamapag 1. Nihan malih babanten babakulan, nga. Tingkah ing sasantun maberas acatu, pisang 2 ijas, nyuh 1, taluh 1, saha artha 233, lawe satukel. Malih babanten babakulan, nga. Sasayut pangambeyan, peras panyeneng, ajuman, saha jarimpen, anut ring dina pancawara, u 5, pa 9, pwa 7, wa 4, ka 8, anut urip jarimpeniya. Mangkana kayogya. Telas tingkah ing upakara urip katekeng mati, saprasaida sinangguh sapratisanan ira sira ki pande bang.

lingen muwah saprati-santanan ira ki pande sakti, ki pande bagus, sang angalih unggwan maring bumi abyan base, uwus pada umantaya sadaya, tan sipi pada kawredyan ing pratisantan ira kabeh, tan ipal-ipal, ndah sakarambeyan, asanak amisan, aming ro, aping tiga, aping pat, acanggah, acarang, apencer muwah ahijengan, tan sah pada manggeh anyungsung kahyangan ira, marin panti, pepek sapangacin ing puja walin bhatara, manut kadi ling ning titi gagaduhan, piyagem, angisti paduka bhatara kasuhun. makadi tan kurangan para karma, urip urip katekan ing patiniya, apan pada umenget kalawan kawangan ira, piwekas sang karamarana, ya etun ing pada amangguh ing parikrama lawan muwah manggeh pwa sira, anangaken maka pangadyayan, saka purohita, sumbu, jan banggul ring kahyangan, makadi aneguhi kawangsan ira kabeh, turun tumurun kaprabaliyan ira. iki wangsa panyuwung, ana ring abyan base. mangkana kramaniya nguni, etun ing tinewaken mangke. manggeh. apan inguni nguni inawe tular, mangkana po kita kabeh, saprati santana nywung, aja angimpasin kaya linging titi gagaduhan, kraman ing anyuwung kahyangan, yadyapin katekeng pari kraman ing kapejahan, muwang urip, aja ngimpasin. kunang ya angladi sasana kawangsan, tan wun kena sodan ira paduka bhatara kasuhun lawan kena brahmatyan ing sang kawitan ira nguni, poma, 3. aja lali, tutur tutu raja lupa. nihan kacaritaniya sang awangsa nyuwung ring bumi abyan base. ling sang kawitan ira nguni, apa ta lwirniya nihan, kamung santanan ingulun kabeh, awatek ikang sinangguh wangsa panyuwungan, rengwakena iki carita muwah, maran pwa kita pada tyaksa, lawan pidartaniya, makadi nora kasalimur lawan kula wangsanta delaha, apan wekas ing malawas, pada adoh dohan unggwan, ya etun ing sopana kita pada weruha, apan tangeh pwa sira paduka bhatara brahma, angadaken manusa loka. kunang praisantanae sira imabang, sang apanenggah cameng, uni sang as asana ring camenggawon, maka nguni sapratisantanae sira arya bambang, angalih maring sukawati. yadyapin sapratisantane sira arya patih bayung, sang as asana maring desa klungkung.

nguniweh sapratisantane siraarya abyan nguni, sang angakih maring desa abyansemal. sira ta prasama amawa kaliliran, panugrahan paduka bhatara kasuhun ri kala kapejahaniya. kajatyaniya tunggal pangadake de bhatara nguni, nga. apan sira sadaya katekeng kita, ya sinangguh akawitan tunggal, nga. ndyata, apan terah ira sang mpu catur sanak, kang apanengah sira mpu bang tawang, sang mpu pandya bang, sira sang mpu sandang suwungan, sia sang mpu buhung-buhungan, titis irra bhatara ring usana. tunggal pawijilan aran, potraken ira de mpu brahma wangsa, kaputra de mpu brahma kapandeyan ring nguni.mangkana kapidartaniya, uwus munggwing pratisantana prasanti. kaweruhakena kita kabeh muwah, maran pwa kita deb tyakas ring kadatwaniya waneh, apan akweh sahimper lawan pungkusanta, sinangguh awangsa pande, yadyapin awangsa bang, maran kita nora kaslimur. sakena talingan ing pangrenga, nihan uni ring asit kala paduka bhatara brahma ayoga, umetu manusa jalwistri, tan pira kweh tang manusa loka, awasana ana ginjal sawiji, tan ana pasomahaniya, kurang jalu, apan ta sira kari sawiji, atisaya manastapa ring manah lawan atungtung irang, ya dumah ta sira, tan sah umiring lampah bhatara saparan-paran. uni kalan ira bhatara brahma, umahas waneng wana ukir, awasana katemu tuwed nangka, araryan bhatara ingkana, rajwa matur ikang pawestri. “pakulun paduka bhatara, kapengin patik bhatara, atumon ikang tuwed nangka iki, singgih yan pindan ing yoga, rena paduka bhatara, ayogakena, marapwan ikang tuwed dinadenaken manusa, maka swami yan patik bhatara”. ling bhatara “sigra manusa, yan mangkana, ana pwa piteket ingulun wetning tegase kita sakeng karahasyan, wastu 3 siga, anama nil uh kaywan teges”. anembah ta pwa sira, tan asuwe pwa ta sira bhatara, etun ing tuwed nangka atemahan manusa lanang, paripurna apekik ring rupa, tulya nanmata angawatara.

antarlina bhatara maring tan katon, irika ta ni kaywan teges, yaya kagebug ikang manah, tan kena ingandegang, pinangku pwa sira sang apekik, tur ingaras-ngaras, apan suniya sepi, tan ana ingibdang manah, adawa yan caritakena polah ing sang wawu rinuwang ing salulut, atakera asing suket rejung. gelis ikang tatwa carita, yan pira kunang lawas ira atemu tangan, awor saraga riwekasan asuta pwa sira laki bi, kang laki ingaran i nangatewel, kang istri ingaran nil uh nangka. wekasan riwus wayah pwa tuwuh ira, mangpng ring kayowan, neher rinangkubaken somah lawan sanak, apan buncing pwa wijil sira nguni, muwah salawaase pwa sira akuren saib, wekasan ana suta pwa sira inaran i teges, muwwah ki teges, wekasan asuta pwa ya inaran ki jati, muwah ki jati nular atmaja, ya inaran i kaywan. kunang i kaywan anuwuhana wija i abasan. muwah ki abasan nalar asuta, anama ki tampwagan, i tampwagan adruwe pyanak anama i pangalasan. muwah i pangalasan asuta aran ki pangawasan. ki pangawasan nalar aputra anama i abyannangka. ya ika prasida anumubaken wangsan ira sowang-sowang. kukuh ngamangehan kawangsaniya, ya ta prasama siunangguh bandesa bali araniya, nging pada uwus kinanugrahan pwa sira ri kala kapejahaniya, wenang ta sira maprebeya mageseng, mamanah toya, menek uncal, madasar bade, maguling babangkit, wenang matatakan baha. ri kala uripniya, wenang makahyangan panti. mangkana panugrahan ira paduka bhatara brahma, ri sawatek ing pratisanatan katewel, prasida sinanggeh bandea bali pwa sira kabeh. ri wekas ing wekas, pada sah pwa sira, angungsi dik desa-desa, ana angungsi maring nyalyan, ana ngungsi maring getakan, akwehniya ana ngungsi maring kuramas, medahan, mider pwa sira maring desa-desa, apan ya pada wredhi santanan. mangkana wastu wayaniya, didiniya santanan ingulun mangke, pada weruha lawan kadang makadine nora kadang, apan makweh adak-adakan ira paduka bhatara brahma, wenang yawa-yawakena, apan akweh tang pungkusan, mamper-imper kulawan santanan ingulun, ana olih ing paradesa, ana amet saking wadu, ya wenang den pratyaksakena. mangkana kangetakena, marapwan tan kasalimur. rengenta malih tang tatwa, cinarita ingati ta sira paduka bhatara brahma, agawaya manusa kamitaniya, antuk ing tanah legit, kinepel-kepel, inulet-ulet, tan asuwe, andadi manusa salaki bi wetning kasidyadnyanan ira paduka bhatara.

dadi mahabang rupan ira manusa, apan katikanan den ing kasidyan adnyanan ira bhatara, ya etun tumuli ingaranan ki pande bali. ndya etun ing apungkusan pande, apan sira waged amet gagaduhan amalu wesi, alandesan pupu, weruh anggawe sarwa lalandep mwang anggawe saprabot ing manusaa loka, apaniyan waged, ya etun ing inaran ki pande bang bali. mangkana katatwan ika, anging dudu apande bang kawitanta, it is ira mpu sandang suwungan mwang mpu buhung-buhungan, maka lalangitan santanan ingsun kabeh, teges ira pande bang ika. tuhu totos ing tanah legit ika ing kuma. nahan kaprastawaniya. tumutur ikang carita muwah, salami lamine sira pande bang bali, angaduh gagaman ing apande wesi, ri wekasan awredi pwa sira santana, tan ipal-ipal, turun tumurun, malar pwa tang prati santana, angaduh ing gagaman sang kawitan, amande wesi, terus tumus katekeng wekas-wekas, sapungkusan ki pande bang. kunang muwah nimitaniya, rikala kapejahaniya, tan kayogya matirtha ring brahmana, apan ya atisayeng makumel parikramaniya, wangkayaniya, tan kawenang tinanem ring pratiwi, kayogyaniya ring bungkah ing taru-taru, sumandangakena, rinubungana don ing sarwa sekar merik. prapta kang paksi gagak, amangan ikang sawa, ya awana ira mulih ing ayatana. mangkana kalingan ika. marwan ing nora atirtha ring brahmana, tegese sira sudra janma ngaran, angaduh sagaman amalu wesi. mangkana kalingan ika, ri wekasan, ana santanan ira, pratakan ing aran, kang rumuhun, anama bang sutawan, masantana ingaran ta sira bang wirya. kunang sira bang wirya, neher santana anama sira bang kalung. muwah sira bang kalung, neher santana anama sira bang sangging. muwah sira bang sangging, malar pwa sira asantana ingaran pwa ta ya i pande kebat. kunang pwa sira ki pande kebat, olih agocehan lawan ki sengguhu, to sing bhujangga, kena kawawadulin dene ki sengguhu, sinangguhaken amati-mati, apan sira anggawe lalandep, kroda sang amawa bhumi, ya etun ing kinarangkengan olih sang amawa bhumi. sira ki pande kebat, alama pwa sira den ira ring madya karangkeng, annuli ana karyan ira sang amawa bhumi, ring bali rajya, tan ana anggen amati-mati sato mwang sarwa manuk, katekeng sarwa mina mwang katekeng saprabot ing manusa kurang, awetu eling pwa sira sang amawa bhumi lawwan punang pande kebat, kari maring karangkeng, kang kapisuna den ing ki sengguhu, maka wurungan ing mangun karya dalem.

apan tan ana parabot, ya etun ing kinon pun sengguhuangunculana pun kebat, tur lunatana pun sengguhukon unggiha pun pande kebat de sang amawa bhumi, tan wihang pwa sira kinonkon. ya etun ing ki pande kebat muwah anggawe prabot manusa genep. mangkana kaprastawaniya nguni, sapratisantanan ki pande bali. etun ing kadi kita pratisantana kabeh, den yatna-yatna ring ulah, apan wekas ing malawas, didiniyan nora kasalimur. santanan ingulun apan kadung panjang, maran kita tyaksa lawan pidartaniya, waneh rengeniya malih, kalingan ing pande jawa, nga. ring usana, du king kari jawa daha nagara. ana ta brahmana kakalih, abiseka bubuksah lan gagak aking, rumaga siwa lawan budha. sira mpu rajakerta, anerahang sira mpu gandring, asantana pwa ring katang lumbang, amerahang sira mpu siwa siwa saguna, uni du king kawa, asuta sira malala cangkrong. sira mpu siwa saguna tumutur lungahang bali rajya, asrama pwa sira ring tusan, nga. kentel gumi. pira ta kunang lawas ira maring bali rajya, pareng tumut sapara arya ing kuna, sang maka punggawa bali. sawusan rundahe ring bali rajya, sabrastane sri aji bedahulu, den ira patih gajah mada nguni. sapanungkule sira arya pasung grigis, kena pinanjara oyeng tengkulak, irika pwa sira mpu siwa saguna tumurun datengeng bali, papareng lawan arya ing kuna. uwus mangkana tumuli tumurun sri aji kresna kepakisan, jumeneng maring samprangan. mangkana gatin ikang carita. yan pira kunang lawas ira sira mpu siwa saguna maring nagara rajya bali, maring tusan, anuwuhaken sira santana, apuspata sira arya kapandeyan. kunang arya kapandeyan malar pwa sira asuta jalu paripurna akakasih pwa sira lurah kapandeyan. kunang pwa sira lurah kapandeyan, asantana pwa sira 1. ki pande tusan, 2. ki pande tonja, 3. ki pande jeruk, 4. ki pande banjar ambengan, 5. ki pande menanga. manak-gumanak, makarambeyan kabeh, akeh tang para pande, lunimbak ing pulo bali, apan sampun karatista maring para santana ira kang maka manggalanin, tan waneh pwa kita ki pande tusan. mangkana kapradartaniya, kang sinengguh pande jawa, to sing brahmana pwa sira, mpu siwa saguna tegese, dudu pande to sing mpu sandang suwungan muwah mpu buhung-buhungan muwah pande bali tanah legit. jatine sira pande jawa. mangkana kaweruhanta kita sawatek ing kita sinangguh wangsa nyuwung.

iti kaweruhakena pratisantanan i pande bang, rumuhun duk mpu buhung-buhungan awerdhi santana, mijil saking kapurusan, uwus aparab patih bali sira. i patih bali masantana wesya gunung nangka. wesya gunung nagka masantana pande bang. i pande bang masantana 2 diri, i pande sakti lan i pande bagus. i pande bang prenahe mapekak ring i patih bali. weruh ring japa mantra, ring puja muwah sloka sruti, tatwadyatmika, kamoksan tur mawa panugrahan paduka bhatara hyang brahma, nga. puspata purana, unggwan ing pahider-ideran, pustaka japa puja sruti, pustaka gong gending pangkur muwah gong gending sinom, maka miwah wirama sahing solas. ika ne manggenang dangu katekeng mangke, karanan ing pamatolan, sawane maeteh-eteh ngungkab ulon, kadi panglekadaniya. muwang kranan ing ana panyuwungan, rah i patih bali, weruh ring marga kasuniyan. mawit kranan ing ana pedel, patulanganiya napak ring pratiwi tur putus malih ring pratiwi. kaweruhakena muwah, pangangeniya ki pande bang, 3 soroh, telung pasalinan, nga. nista, madya, utama. yan utama, nga. padmasana. ya madya, nga. bade petak. yan nista, nga. ligasana. ratuaniya ancur, sarwa petak. kalan ing angurung watangan ring pahumahan, ider-ider petak, rurub solas sami petak, laluhur petak.
puput.
dikutip dari : prasasti pande bang
sumber : gedong kirtya no. 4821
druwen : puri ngurah, sibang kaja, abiansemal, badung

Babad Pande Prasasti Pande Kesian

Babad Pande Kesian Gianyar

Ini merupakan salinan prasasti Pura Pande di Banjar Kesian Desa Lebih Kecamatan Gianyar, dimana saya hadir langsung pada saat ngwacen prasasti itu yaitu pada tahun 2000 lalu. Kemudian saya akhirnya mendapatkan salinan prasati ini sudah dalam bentuk buku/diktat. Buku ini disusun oleh I Ketut Sujana, S.Ag bersama Drs. Made Surada. Buku ini tidak memuat halaman-halaman prasasti, sebagaimana salinan lontar dari Pusdok, tetapi berbentuk narasi sebagaimana sebuah buku pada umumnya.

Tak lupa saya sampaikan bahwa Prasasti/Babad/Babancangah atau apapun namanya tidak boleh dijadikan sebagai satu satunya acuan sejarah, sikap dan tingkah laku dalam masyarakat, karena babad biasanya sangat bersifat subyektif. Perlu dicarikan pembanding dengan sumber lain, sehingga tercipta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam setiap posting saya akan post-kan beberapa alenia saja, sebagaimana salinan babad yang lain. Masih dalam beberapa waktu kedepan, akan diposting salinan prasasti yang berbahasa jawa kuno. Mungkin beberapa bulan kedepan baru akan diposting rangkuman yang berbahasa Indonesia.


Om Awighnam Astu Namo Sidhyam
purwaning pratisti maha brahmana pandhita, ikang swangsa nira, anurunakna pratisantana maring bali bangsul, katekeng yawa dwipa mandala, iki pidartanya, (mantra tidak diposting) kunang pwa yaharihasit kala tembyaning turun hana sarwa loka kabeh. Hana pwa sira Sang Hyang Atma ngwanira, nira purwaning eka buwana makam krtaning buwana kabeh, Brahmanda yoga sima, lembyaning hana sira Sang Hyang Brahmapurwanira mijil sakeng Sang Hyang Atma kunang ring hurdaya, lan tattwanya, kunang pruwaning yoganira, Sang Hyang Atma ngaranya, ndi ya ya nyam mayoga Sang Hyang Atma, hana pwa nira Sang Hyang Sita Dewa. Mayoga Sang Hyang Sita Dewa hana pwa nira Sang Hyang Nara Dewa, mayoga Sang Hyang Nara Dewa hana pwa sira Sang Hyang Nurasa, mayoga Sang Hyang Nurasa, hana pwa sira Sang Hyang Tunggal, mayoga Sang Hyang Tunggal hana pwa sira Sang Hyang Ratna Maya, mayoga Sang Hyang Ratna Maya hana pwa sira Sang Hyang Tri Purusa, Sang Hyang Brahma, Wisnu, Maheswara. Sarika pwa sira kabeh, hana umager akena yoga, pada amrdi akena, pangasining tri loka huwus genep, pangisinging tri loka atisay treptining maha loka, mwang pangisining maha loka kabeh.

Pwa kunang antajining maha loka suddha sahita mangke prapta gatinikang sangkan kala. Ndi ya slokanya : Sang aratam maha lokam Brahma Rudra ca gni bhasmityam, sunyataya, andokanam eka bhuwanasca disatitah pira kunang riwekasang tikang maha loka, simangaskara, de Sang Hyang Brahma gni Rudra, bhasmi bhuta tri mandala, wastu sunya mameng, angluwung peteng, pepet ikang bhuwanakabeh irika pwanira, bhatara Sang Hyang Eka Bhuwana, ngaranira Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Tuduh anuduk akena, Sang Hyang Brahma Catur Muka, amerdiakena, tikang maha loka, yapwan kaya dangu, dadyatna ikang maha loka, Brahmanda Bhuwana sahista, gawe Sang Hyang Brahma kaping rwaniya, amonton akena, kasidyanira, amretekang bhuwana kabeh, angurip akena bhuwana arnawa, mwang abyakta, Sang Hyang Brahma ngaranira waneh, neher pwa nira gumawe yoga, repkasidyanira, ana mijil sakeng yoganira, aswa, gandharwa, bhuta kala, yaksa, pisaca, raksasa, naga, paksi, triyak.

Neher tan genep, srestining Bhatara Brahma. Mayoga pwa nira, Bhatara, Sang Hyang Brahma mwah resres yoganira, ana mijil kuskus mwah agni, anamwa rupa, ajwala-jwala, akeng sandining suksma, juana nira tiniba akena, amaning kendimaniking, jmanan Bhatara, nira Sang Hyang Brahma, matemahan Ongkara murti dadya amrta, pinra yoga pwa denira mijil matemahan rare, semangke hana, semangke matuha, putusing janan sira, angaran sira Mpu Brahma Rsi, Sri Maha Dewa ngaranira waneh, sira kinon de Bhatara Brahma, amrdiakena, jina kula, ring bhumi, medang bhrata warsa gumawe wodyaning, Brahma kul, kunang rep yoga nira. Mpu Sri Maha Dewa dahaling susiddhi yoga nira, saksana mijil tang kukus, mawot agni, sangkeng tingtungin bajra jnana nira, matemahan rare rwa laki-laki, mangke mijil, mangke matuha, neher inaran sira Mpu Dang Hyang Dwijendra, Sri Raja Bajra Kerta ngaranira waneh. Atenira ngaran sira Mpu Dang Hyang Bajra Satwa, apan mijil sakeng tungtungin bajra jnana. Mpu Sri Maha Dewa, atisaya kemahalinyam nira, maring loka kabeh. Kunang sira Mpu Dwijendra, kinon de Bhatara, nira Sang Hyang Brahma Siwa Gni loka, amerdi akena, maka brahmana luwih utama, sang maha trini, jinakula, ribhumi medang bharata warsa, gumawe maha suddhaning tri loka. Iki wenang amrtista sahalaning tri bhuwana mandala sadaya. Kunang rep mayoga pwa sira Mpu DangHyang Dwijendra, dahating susidhi yoga nira. Saksana hana mijil Sang Hyang Agni amanca warna, malela-lela, terusing anteriksa, mawordumma, tisayeng mawelu tejaning kukus angurdha yana mwah atikel tikel, ming kewur, ming sor, prapteng bungkahing ajengire, Sira Mpu Bajra Raja Kerta, Sira Mpu Dang Hyang Dwijendra ngaranira waneh, dadyata hana mijil, tekang maya tri warna sakeng bajra jnananira, neher pinra yoga akena, tikang maya, yaya matemahan rare, tri laki-laki, paripurna, mangke rare, mangke luhur, ngaran Sira Mpu Brahma Wisesa, winira ngaran Mpu Gagak Aking, mwah anten nira ngaran Mpu Bunuksah. Ika amredi akena, brahmana pandita, mwang brahma siwa gama, nguniweh brahmana bud agama, ika simanggeh maktrini, pandeta siwa sugata, ngaran, ika pinaka murdaning yajna agung ring bumi medang bhrata warsa, pinaka loka angkana.

Kunang sira Dang Hyang Bajra Satwa, kinon de sira Mpu Maha Dewa, amrediakena, jina kula, maring yawa dwipa mandala, mayoga pwa sira, repsidi yoga nira, hana mijil panca rupa, ikang mayaning jnana, sakeng tanu amengap, kadi pakesan, purna yoga ikang maya, mangke hana, mangke luhur, ngaran Sira Mpu Gni Jaya, arinira ngaran Mpu Maha Meru, mwah antenira ngaran Mpu Gana mwang Mpu Kuturan, tikang bungsu ngaran Mpu Bradah.

Kunang sira Mpu Brahmana Pandita Wisesa, kinon de Bhatara nira Sang Hyang Brahma Gni Loka, mwang Sang Hyang pasupati angelarakena yoga, didine hana turun-turunan Bhatara, Maha Pendeta, mangkane ling nira Sang Hyang pasupati mwang Sang Hyang Brahma. Hana kena sira Mpu Brahma Wisesa angelarakena, dharmaning kapanditan, kapandian ngaran, angawe sarwa sanjataning manusa ring loka kabeh, apan umanusa kaya polaking sato, ri bhumi sadaya, tan wruh ya ri kanda peta, api, mwah tutur agama, amangan sarwa who-wohan, taru-taru, julaka tekeng rwan-rwaniya, tan hana ya aduwe kuwun-kuwun, mwang papondokan, umah kadawyan, kunang yan rikala panes aterik, tikang bhumi kabeh, ijadma manusa kabeh pada maperang, marebuting genahnya aturu. Risoning witing taru mageng, kunang yan rikala hudan aderes, ijadma manusa sadaya, pada angulati guwa-guwa, tembing-tembinging gunung, pada maperang, saling rebutang, asing alitan pada pejah, mangkana polahing manusa sadaya. Dukala kukila ngaraniya, dadya ta nira, mayoga ta sira Mpu Brahma Wisesa, ring gunung Mahameru, tan sipi drakaning yogan nira, rasa ginggang pikang sili tala, hana suwe, hana mijil agni sakeng nabi, kerusung siwa dwara, mwang ring cangkem, karna idung mwah agni, rahasya, ageni sakoti-koti, umijil sakeng, sarwa sandi nira kabeh, mwang mawor kukus, tisayeng mahulu, tejaning kukus, angurdayana, atikel-atikel ming sor-ming ruwur, prapteng ring jeng, ananta sana padamasana nira, satsat kuskus, matemahan baja, mwang wesi, natansah nira angelarakena, dwananing kapandetan, kepandean ngaran, apalon tangan nira tengen, supit tangan nira kiwa, landasan mwang paron pupunira kalih, dadyata, awor ikang baja wesi matemahan pangutik, pangrupak, hana lontar ngunuwet mamirtanya hana aksara kabeh, hana mijil sarwa pajenengan, kadga, keris ngaran, maka susaktining dalem, mwang para ratu, para arya sadaya, angrereh kang bhumi kabeh, sangkanya, ers-ers, dungkul, kulkul, begah, mona, tar wenang molah, sakwehing durat makan dalem, kunang mwah pinca rincah, kang baja wesi, matemahn sarwa tutur, sarwa sanjataning jadma wong tani, de agenepan, sangkana hana, phala bungkah, pala gantung, mwang pala wija, ika maka mrta, huripang sarwa manusa, ring sabhumi kabeh, kunang mwah hana mijil sarwa sanjelaning wiswa karma, mwang pasanggingan.

Dateng pwa Sira Mpu Wiswa Karma diniring de arinira, ngaran Mpu Bhangkara, angawa astu kosala-kosali, mwah asta bhumi, prakempa, sapakonira Bhatara Brahma, didine sira umedek ring bukpadan nira, maha Brahmana Pandita Mpu Raja Wisesa ngaranira, apan ira angawa uriping bhuwana kabeh, mwah uriping aria raining sanjata kabeh, wetu sakeng Sira Mpu Maha Brahmana Pandita, Mpu Brahma Wisesa, mamirta sumiddha de Sira Mpu Wiswa Karma, sakwehing taru mageng, pinerang, pinandung ri nebah, rinecah reach, rinecih necih, de satam palem pahening Maha Brahma Pandita Sira Mpu Brahma Wisesa, ika sawet nira ingaran, Mpu Aji Sakti, kaya pangucapin janapada, ring bhumi kabeh, ika mimitanya, hana sad kahyangan, kasembah dening sang catur wangsa, mwang pamrajan, agung alit, katekeng sakeng, kraton, griya, sarwa arca pralingga, pratinggan bhatara, dewa bhatara, ika prasama, wetu sakeng purapi, ngaran purapan, ika mimitaning maha suddha, sakaryaning catur warna, yan tan hana pwrapen, tan hana paran paran, tan prasiddha sakaryaning sabhumi kabeh, mangkana ling nira SIra Mpu Brahma Wisesa, nira Maha Brahmana Pandita Aji Sakti.

Dadayta tumurun nira Sang Hyang Pasupati, saking Gunung Semeru, makonira Sira Mpu Brahma Wisesa, didine sira anglerakena yoga dharmaning kapandean ngaran, lamakanya hana sarwa sanjataning sang labda diniksan mwang bhusananing diruksan sang abhiseka ratu, mangkana ling bhatara nira, Sang Hyang Pasupati, dadyata rep yoga nira Mpu Brahma Wisesa, ring luhuring Gunung Semeru. Anglerakena dharmaning kapandean, apalon tangan, alam dasar pupu, umijil agni sakeng cangkem, sakeng netra rwa, mwang sakeng karna, mwang sakeng siwa dwara, amancawarna rupaning agni, campuh matemahan sanunggal, malela ajwala ajwala, atekel-tekel, mengluwur mengsor, terusing anteriksa, gegar walekung dewata nawa sangha, turun Sang Hyang Pasipati anugraha sarwa ratna kanaka, rupyaka tamaga, mwang prunggu, ika ginawe nira, bhawaning sang Siwa Budha mwang bhujangga rsi, ketu mwang genitri, kilat bahu mwang anting-anting, mwah rinecah ikang rupyaka tembaga, huwus ta matemahan swamba, tri pada, sirat dupa, padipan, pawijan, wecandana mwang bajra lawo, bajra genta, bajra uter, ika ngaran siwa upakara, kramaning sang brahmana walaka, wus suddha, uncap siwa budha apan sira wus angwa siwa krana, sakaryanira Mpu Brahma Pandita, ika prasama, metupaunggahing tanganira Mpu Brahmana Pandita Aji Sakti mwah bincah ikang gangsa, prunggu, ngaran, matemahan sarwa gegambelan, kaklentingan ngaraniya.

Dahating suka wirya urbawa, ideping wang ring bhumi kabeh, ika sawatniya, nira ngaran Mpu Brahmana Pandita Siwa LEbur Gangsa, nira luwih wenang amari suddha sakwehing atma ning sang catur warna, prasangsa ring dewa sakalwirnya, apan nira Mpu Brahma Wisesa angaduh puja weda panglebur gangsa kanaka mwang baja wesi, apan nira risakala rumaga Sang Hyang Eka Bhuwana, purwaning sabhumi kabeh, aja pido , kita yadjan manusa, mwah yan tan hana pratisantan Sira Mpu Brahma Wisesa anglarekana dharmaning kapandetan, kapandean ngaran, dahating sepi angkewung tikang bhumi kabeh, makadi jadma manusa sadaya, kaya arto mwang buron, luwir kaya paksi anglayangtan hana ajeneh jek, nggonya, dahating junggul, imanusa kabeh, mwang yan tan hana tistis nira Bhatara Sang Hyang Brahma Siwa Gni mah Sang Hyang Pasupati anglerakena yoga ring Hyang api ngaran purapen, tan hana paran paran ring bhumi, mwah tan papurwa ikang bhumi kabeh. Ih kita jadma manusa sadaya, aja kita tan mituhu, pido lawan lingku, aku Sang Hyang Brahma Siwa Gni Wisesa mwang Sang Hyang Pasupati, jas tasmat. Ika kengetakena maka mimiting amreta mwang aksara “ta” mwang pamuputing sakaryanta kabeh, sira Mpu Brahmanda Maha pandita Aji Wesi Lebur Gangsa sira rumaga Siwa Guru, siwaning jadma manusa risabhumi kabeh, mwang SIra Pandita Aji Wesi Sakti ngaran yayah renaming manusa kabeh, ardha naraswari ngaran nira, rumaga Brahma Siwa Bhudayam, tan hana mwah ribhuwana kabeh.

Nyan mwah ling nira bhatara ira Sang Hyang Brahma Siwa Gni Wisesa mwang Sang Hyang Pasupati, Ah uduh kita manusa sadaya renga akena lingira de pakenak, mwang pileketku sakeng mangke kaya ridlaha, aja awya lipya lawan pwruhku mene, pada pawarah juga lawan suwang sama suwang sanak ta sadaya ring sabhumi kabeh, iki hana santananku ngaran Sira Maha Brahmana Pandita Aji Wesi Sakti Wisesa, Sira Mpu Brahma Jagating Wisesa ngaran nira maneh, nira wenang amrastista pati uriping manusa ring sabhumi kabeh, mwang angentas entas, kunapa ring sang catur wangsa, apa mwah wangkening wong sudra jadma, wasta suddha ya, apan Sira Mpu Brahmana Pandita siwaning asiwa, guruning aguru, apan sira juga wenang angaduh dharmaning kapandetan, kapandean ngaranira, angkana mimitanya pamuputing sayajna sakaryaning sabhumi kabeh, ika ngaran eka bhuwana, pwawaning bhumi kabeh, aja pido tan miliku ling nira, ira Bhatara Sang Hyang Brahma Siwa Gni Jagat Wisesa mwah Sang Hyang Pasupati.

Kunang mwah yan tan hana pratisantanku, anglerakena akwaning kapandean, tan suddha karya pira kwehing kena siwa bhuda mwang bhujangga rsi, mangedoh denira, puput ngaran puput, ika siwetnya, aja sang siwa bhuda angentas, amretista pati kahuripan Sira Sang Brahmana Pandita, Brahmana Kapandean ngaran nira waneh, apan sira juga anugraha siwa upakrana, kranan sira ungaran sang siwa bhuda, sakeng dharmaning kapandean, mimita ika kabeh, pasuda karya mangkana warakyanira bhatara Sang Hyang Pasupati, moktah para nira, umantuking maring gunung Semeru.

Kunang hana mwah ling ira Sang Hyang Brahma, ah uduh Sira Mpu Brahmana Pandita, Mpu Brahma Wisesa pwa sira mwah angleraken yoga, didine ana pratisantana, angleraken dharma kapanditan, kapandean ngaran nira, mangkana ling Bhatara Brahma. Dadya ta rep siddhining yogan nira Mpu Brahma Wisesa, hana pwa nira mijil maya rwa rupa warna, sakeng tungtunging bajra jnana nira, mapulpul matemahan tunggal pinrayoga ikang yoga, rwa rupa warnan, mwah pinuja dening catur puja, siwa astawa, brahma astawa mwang wisnu astawa, samara astawa pangawaking yoga, Sang Hyang Kama Dristi mengetikang maya, matemahan rare roang siki sama laki-laki, samangke hana mangke luhur, pada putusing sarwa jnana pada wangya sira, sama lawan nira Mpu Brahmana Maha Pandita Aji Sakti, Mpu Brahma Wisesa ngaran ira mwah, guna mwang kesaktian nira, kang jyesta ngaranira Mpu Brahma Siwa Saguna, tikang ari ngaran ira Mpu Brahmana Pandita Gamaring Sakti. Kunang sira Mpu Brahma Siwa Saguna lwir kaya Brahma Prabhawana sama guna, kasteng swarjanira. Kunang sira pandita Gandring Sakti, Sang Hyang Wisnu angawatara, kamahatwianira, kaswarjanira sira sang dwija, de sira Mpu Pandita Brahma Wisesa nira maka purwahita de sira Aji Airlangga, papareng menglugal nira sira Mpu Pradah, arikala saka yusaning bhuwana murtia, aksi wadana kunang ceritanen (mantra tidak diposting) Kunang Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, mwah arinira Sira Mpu Brahmanda Pandita Gandring Sakti, maka puruhita siwa guruning loka ring yawa dwipa madala, ring jawa dwipa tumapel, de Sira Aji Tunggul Ametung, hari kala saka nyuryaning gumi ambara, locanam netra sasi. Kunang Sira Mpu Brahmanda Pandita Gandring Sakti asramanira ring gunung Brahma Rsi mukawus kaprajaya de Ken Angrok dening keris nira during suddha purna, dadiyata dahat kabrahmantyanira Mpu Gandring Sakti aniwakena bajra wisia, jahtasmat kita Ken Angrok, dahating dursila buddinta, ambekta dudu, dudu polahing dudu kita, anwek mami, tan hana samada de keris manira, tan suddha purna, keris ku iki angalap patinta wekasan, angawa rundah kali sangara buminta angeng sapta klaran jail, tasmat moga, mogawah dubha karmanta, tri memanta, trus tembus tekeng turung temurunam kita tekeng lum arak jah tasmat wak bajra sidi. (aksara bali)

Kunag wus mangkana murpua nira bhatara Sira Mpu Brahmanta Pandita Gandring Sakti, maring Brahma Siwa Bhuda laya nirwanam. Ari kala saka pramananing bhuwana sunia agni, yama tanu krena paksa, pang astami marga sira wara pita, ari sugata paing. Pira gati kunang lawas sira dadia ta haru hara kali sangara tikang bhumi singosari, Sri Maha Raja Tunggul Ametung tinuek de Ken Angrok, de kris nira Mpu Gandring Sakti ngaran LULU SANGKRING, pejah pwa sira sri aji maha raja, patnira sri aji maharaja Diah Dewi Ken Dedes inamet de Ken Angrok, hana anakniya ngaran Mahisa Wong Ateleng, ibuniya sakeng Ken Umang muah hana anakniya ngaran Toh Jaya, saking Sri maharaja hana putran nira, nga, Nusapati. Kunang ari kala sakeng guna puaka meaksi nabi, sira Ken Angrok angawe candi prelinggan Bhatara Sira Mpu Brahmanda Pandita Mpu Gandring Sakti, muah arca prelinggan nira Mpu Gandring, linggihakena ring tungtungning candi Singosari ika, wenang kasembah de maharaja raja Singosaridi nulur de sang siwa sugata bujangga aji katekeng para ratu muang arya sadaya katekeng pretakjana kabeh. Didine nira suddha sampurna kabrahmantianira Mpu Brahmana Pandita Gandring Sakti, apan nira angineng akena gama brahma siwa guru bhuda bhairawa, nira newaga maha sinuning sangsiwa bhuda bujangga, mwang para kita de sira Maharaja Jenggala Kediri Daha Singosari sawangku Yawa Dwipa mandala.

Kunang wus lama-lama weruh Sang Anusapati, hari sapejahing yayah nira Sri Maharaja Tunggul Ametung, ika sang antra Sang Anusapati sahasa nuek Ken Angrok, pejah tan pangudu, Sang Anusapati hamadeg prabu. Harikala saka manggala weda nitra nayaka. Kunang wus lama wus weruh pwa sira Sang Toh Jaya, hari sapatin bapan niya, ken Angrok, ika sawet niya sahasa Sang Toh Jaya hanuek sang Anusapati, pejah sapisan, Sang Toh Jaya junag Prabu. Rikala saka grana sagara nayaka. Kunang wuus karenya hari sapejah yayah nira de Sang Ranggawuni, harak sakeng sang wuus pejah dadaya ta sakala sira hanuek sang Toh Jaya, pejah pwa sira, Sang Ranggawuni humadeg prabu, duk kala saka wasu rasakara sasi. Kunang sang Ranggawuni, Sri Maharaja Wisnu Wardana ngaran ta waneh, hana anak ira ngaran Sri Maharaja Kertanegara, humadeg prabu, arikala saka locana antara aksi sitangsu. Hana hanak ira catur kueh hira pawistri ngaran nira Prameswari Narendra Duhita Pramana Paramita Gayatri, maha patih ira nga, Rangga Nata Mahisa Campaka, hanak Mahisa Wong Akling, Mahasia Camapaka, hana hanak nira nga, Lembu Tal, hana hanak hira nga, Raden Wijaya.

Kunang hari ya, pawertining kali sangara bhumi ring singosasari, apan kari dahat, kabjra Mpu Gandring Sakti, lelumbang dangu dangu. Hika marmitanya tanpa tindih tikang rata lawan pantaring ratu sama ratu, dahating rusak sasaning bhumi, ratu lawan papatih, hapan maha patih nira Sang Rangga Nata wuus tinunga. Hangungsi maring Kediri, bakti lawan Sri Maharaja Jaya Katong kunang hika sawet hira Sri Maharaja Jaya Katong humanget riyayah hira, nga, Sri Maharaja Kerta Jaya, wuus pinejah de Keng Angrok nguni. Nika sangkan nira Sri Maharaja Jaya Katong dahating kabrahmantian, hana lung tikang bhumi Singasari hiniring de Sri Bupati Madura, nga Arya Wiralaja. Kunang tan sapira pira, ramianikanang perang. Dadiata wus pejah Sri Maharaja Singasari, kunang winantra nira raden Wijaya nurud sira angungsi maring Madura nagara saha swamin nira inuring de patih hira, nga, sore Ranggalawe mwang Nambi. Halah Brasta bhumi Singasari. Duk isaka netra nawa locana tanu. Kunang Raden wijaya diniring de Arya Wirajaya, humedek ring bukpandan nira, Sri Maharaja Jaya Katuang dahating asih asih pwa nira aminta hurip. Dadiata humangen angen, tuas nalan nira Sri Aji Jaya Katuang, apan karataon nira wuus brasta binasmi hika sawet niya, Raden Wijaya hinugraha wana trik, didine hing kana sira hanggawe kraton, mangkana keeling sri Maharaja Jaya katuang ri puruhitan nira Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, puspatan nira waneh, nira haleraken yoga Samadhi ring gunung susila Hyang Sana, haptia nira Raden Wijaya, hanuwur padan nira Sira Mpu Brahmanda Panita Siwa Saguna, hapan nira hangineng Brahma Siwa Bhuda maha yana, yan tan nira tan sumida luar sakwehing kala bhuta dengan, wong samar gamang, haji lemete, memedi, dedemit prasama keluar, hapan wan trik pika, ika dahating matenget muang madurgama suket.

Kunang Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna rep mayoga pwa nira, marep purwa, daksina, pascima, keluhur, madya, sor, luhuring aluhur, teka wana angorda asiki, dadiata hana mijil agni amanca warna saking wak, irung, karna, netra mwang saking siwa dwara nira, katekeng sarwa sandi nira kabeh, dadia ta awor agni sam agni, nwa rupa warnanin agni, malela lela, tauala jualan, trusing antariksa, muah tikal ming sor, ming luhur matemahan baja wesi, muah tunggal ikang baja wesi, matemahan sarwa sanjata, luirniya bargawa, harug, kapak, kandik, kuntul anglayang pada angrabas tan hana hangawa, prasama rebah tikang taru-taru mageng, wuus rebah muwah binasmi de Sang Hyang Brahma Rudra Kala Gni, wuus suddha basmi, tinejah tikang, metu yikang duma angurdayana atikel-tikel mihng luhur ming sor, terusing anteriksa, rereb kaya kasa, petang pepet kang bhuwana kabeh muah halius halimpung, grah gumeter, saha bayu bajra, kilap asliwer ring anteriksa, pinecah kang mega, matemahan hudan nadres, wuus mangkana suddha malilang tikang wana trik, mangkana dharma wisesan nira, nira lwih sakti susidi mandi, bajra janyaran nira, nira Maha Brahmanda Pandita Mpu Brahma Siwa Saguna ngaran. Dadiata dahating kascarya sira Raden Wijaya, hamulat kasaktian nira, luih susidi handyanan nira Sira Mpu Brahmana Pandita Siwa Saguna yukti Sang Hyang Brahma Siwa Gni Loka Pasupati malingga ring anggan nira, mangkana kuma nyeping, yun Raden Wijaya. Diniring de para Mpu, sang angireng Siwa gama muang Bhuda gama, paran lwirniya turunan Sira Mpu Bradah, sira Mpu Siwa Gandu, ngineng Siwa Gama, nurun akena Mpu Wita Raga. Kung harin nira Mpu Bahula ngineng Bhuda Gama. Hana hanak nira, nga Mpu Tantular. Sira haweh hana putra panca kueh nira, Mpu Panawasikan, Mpu Sidimantra, Mpu Samaranata, nurunang Mpu Nilarta hinucap padanda ring Bali. Muah harin Mpu Samaranata ngaran Mpu Dang Hyang Hasta Paka. Muah Mpu Dang Hyang Panawasikan sira nurunang Sira Kapakisan nira nurunang Dalem.

Kunang waliakena kang carita, Sri Raden Wijaya humadek ring buk padan nira Maha Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna muah sira humatara, singgih pakulun daweg sang tabeya, ranak pukulun hangaturaken sembah sari Ongkara krangkum Nama Siwa Budayam, nora ta hana waneh rim aha sinuwun, didini hulun tan keneng kacakra bawa, waniya humatura ri maha sinuwun.

Hana muwah susaktin pikulun hulin kaya hangeseng, wana trik iki mangkana saturana, Sri Raden Wijaya, rim aha sinuwun.Kunang lingira Mpu Brahma Pandita Siwa Saguna, Ah ahum ahum uduh ranaku Sri Raden Wijaya, nguniweh para Mpu sadaya sangineng siwa bhuda gama lahpada pahenet, wak akena talinganing pangrenge, ayu mwah angawe galanganing wana muwah angawe dalam atma sunia antara dewa sanjata pangentas jalan sang Dewa Pitra temen sang catur wangsa, apan muwah aturan sang sudra jadma. Kunang yan sang brahmana siwa bhuda muang bhujangga rsi ya ta ti wruh pwa sira, haja haja pinrikin, jalaning tutur, haywa pido tan mituhu lingku iki. Muwah yan tan hana pratisentananku hanglarakena dharmaning kapanditan, kapandean ngaran, tan sumida sakuehing sadaya agung alit paran kuwehing hana siwa bhuda bhujangga rsi tan hana sumita denira hangapa muah anyuaraga hakena Hyang Dewa Pitaratma sang catur wangsa haja pido sira. Kunang muah yan haana pratisantanku kapandean, during sumida de sira adiksa karma yan huwus sira wruha ring weda waranugrahan bhatara kawitan sira wenang sira angawe pangentas, muwah pangentas jalan Hyang Dewa Pitratma sang catur wangsa, kunang muah yan tan hana sang ratu aryakra werti, wuus pejah pangentas jalan niga tri bhawa, saha aksara pranawa sukma suniata nirwanam, muwah yan siwa bhuda sudhama, saha aksara bioma siwa bhuda nirwanam, yan arya kasinatrian kembanging tui aksara upeti prelina.

Yan wang sudra jadma sapanunggalin baja wesi ika pangentasniya, muwah yan sang ratu muwah siwa bhuda muang bhujangga rsi angawe sad kahyangan muang pamrajan tan mapasi isi padagingan ngaran, satapak paluning pandita panglebur baja wesi gangsa kanaka rupaka muang tamaga, manuting nista madya utamaning palinggih, tan suddha samala patakaning satapaking undagi, tan mayun sarwa dewa malinggih ring sarwa palinggih dadi paumahan ikala, bhuta jin. Apan Sira Mpu Maha Pandita Siwa Saguna rumaga eka bhuwana, purwa bhumi maha suddha karya, sakaryaning bhumi kabeh, angawe pratiti padaning sang catur wangsa muang susaktining dalem, angreh bhumi diniring de pwa arya sadaya.

Kunang yang sang siwa bhuda bhujangga tan wruh pwa sira anglebur baja wesi muah gangsa kanaka ika sawetnia, aja-aja pila dahat amrastista muang angentas kalayuan sekaran nira, pratisantanania Mpu Brahma Pandita Siwa Saguna, mangkana Sang Siwa, Sang Bhuda umenget takena lehingku iki , aku Sira Mpu Brahma Pandita Siwa Saguna lah pada pwa he juga lawan turunan kita sadaya, sakeng mangke kaya daha, apan sira Pandita mimitang maha suddha kaya purwa bhumi eka bhuwanangaran, mangkana ling nira Mpu Brahma Siwa Saguna.

Pira kunang latri lawan nira, huwus suddha sahita kraton nira Sri Raden Wijaya ngaran Wilatikta muang majapahit, duk kala nyaka susaning bhumi, wake grah, netra, sasi. Kunang resti pamuktian nira Sri Raden Wijaya, Sri Maha Raja Kerta Rajasa Jaya Wardana. Muah sira angamet swami putrining malayu ngaran Diah Dara Jingga hana putran nira laki ngaran Sri Raden Kahgemet Sri Maha Raja Jaya Nagara ngaran nira waneh. Nira kinon de yayah ira, asumendi ratu sawengkoning Wilatikta, duk isaka indra nidi nayana candrawen.

Pira kunang latri lawan kita, dresti panyeneng hira Sri Maharaja Jaya Nagara, wuus umalah akena patih-patih hira andaga paran luirnia, Rangga Lawe, Sora, Semi, Kuti, saking kaprewijayan nira patih Gajah Mada duk kala kesara sunia wani tanu.

Kunang carita keneng muah Sri Maharaja Gajah Waktra murdaning bhumi Bali Aga bedaning pakulunang, wania andaga ring Dalem Majapahit apan hara maha patih nira luir tisayang jagat, sakti pened, keputing sarwa sanjata satapak paluning pandita aji wesi sakti, ngaran sira I Pasung Grigis, I Kebo Iwa, I Giri Wana, I Kalung Singkal, I Tunjung Tutur, I Tambyak, ika mawertania kaselek tuas natan nira Dalem Majapahit deniring de patih Gajah Mada. Humatur husira singgih pakulundaweg pasang tabe patih pakulun, iki hana puruhitan Dalem Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna nira rumoga suryaning Yawa Dwipa mandala muang Majapahit, nira dinuta hangkerub punang Bali Pulina sakewaha, nira rumaksa juga muang angraksa premaning para junting Wilatikta sadaya. Hyan Hyon nira sadera patih pikulun wira gajah Mada, maka pamucukin perang hangkerub punang Bali Aga mangkana, sature kryan Mada lah pada paparan umedek ring maha yati maring gunung Lelumbang Giriasta nira ngaran Maspait kunang.

Kunang Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, arikala sira wuus anyurya sewana, diniring de para Mpu sadaya, luir nira Mpu Siwa Gandu, Mpu Bahula, Mpu Tantular, Mpu Panawasikan, Mpu Sidimantra, Mpu Semara Nata pareng anak ira, Mpu Nirarta, Mpu Astapaka muah Mpu Dang Hyang Kapakisan prasama anuwan warah-warah ira maha sinuwun nira, nira Mpu Maha Brahamanda Pandita Siwa Gni, Pandita Siwa Saguna ngaran nira waneh, dadia ta dating Sri Maharaja Jaya Nagara diniring de maha patih nira Wira Gajah Mada. Kunang ling Maha Pandita, hanyar dating Sri Maharaja, diniring de Maha Patih, lah amecikana lungguh papareng lawan mangu. Dadya ta umatur pwa nira Sri Maharaja Jaya Negara pareng Maha Patih Gajah Mada, singgih pikulun maha sinuwun, wong kasamahakena hulun humedek ke ribukpadan maha sinuwun nora ta waneh , kaginu pita teka pranak pukulun papareng patih wirada mada, didi maha Mpu dahating sadmata pirakeng hulun, pikulun maha sinuwun hulun dinuta hulun hang kerub pikang bhumi Bali aga, diniring de pararya sadaya maka pamucuking perang, sira kriyan Gajah Mada angrejek Sri Maharaja Bedahulu. Kunang hana muah papareng lawan sanak hira para arya wilatikta, tos janggala, Kediri, daha, singosari paran luir jira, Arya Sentong, Arya Bleteng, Arya Damar, Arya Kenceng, Arya Kanuruhan, Arya Kutawaringin, Arya Belog, Arya Dlancang, Arya Wangbang muah Arya Gajah Para, mwang para wesia sanak tiga Tan Kober, Tan Kawur, ika prajurit hulun katekeng maha Mpu pangempuaning prajurit Wilatikta sadaya, hadunan hulun maring Bali Aga maperang lawan Sir Gajah Waktra, apan sira dahat andaga beda ring pakulun Wilatikta. Ika marmitania ngulun maha Mpu Brahmanda Pandita Aji Sakti ngaran Mpu Pandita Siwa Saguna, nira hangawe susaktinin sang maha murdaning bhumi kabeh. Mangkana saturang nira Sri Maharaja Jaya Nagara dinulur maha patih nira Wirada Mada. Nihan ling nira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, Ah ahum ahum hanaku Sri Maharaja Jaya Nagara, maka murdaning bhumi Wilatikta, ngumiweh para arya sadaya, lah renge akena puarah kuiki pandita, ratu, para arya, tri hika-tri hika didine matemahan tunggal asing prajah remek pita kabeh haja hayuemung mawedi pejahe ring rana gana tan weruh klebuk atma pitaranta, maring yama diloka mangkana humengetakena puarahku. Nagara singgih pukulun maha sinuwun hulun ranak maha sinuwun natan tinut tumedun maring Bali aga apan tan kahenaning durat maka dating mareng Majapahit, ika marmitania pakulun. Kunang muah ling Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, Ah uduh kita Maha Patih Gajah Mada lah kinkin akena ruang sanakta para arya sadaya bipraya tumedun mareng Bali aga angrejeg Sri Gajah Waktra katekeng para patihnia sadaya anging sadera kita Mada apan kita maha patih tisayang jagat sawengkuning Majapahit lah kinkiekena pangindrajala ta apan duratmakantaluih sakti wisesa muah patih sira sadaya. Mangkana ling nira Maha Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna.

Pira gati kunang latri lawas nira tumedun ikang parajurit wit saking Majapahit wuus inugraha sarwa pajenengan keris muang watang maka pangreping bhuwana muang panungkul jagat dening maha sinuwun Sira Mpu brahmanda maha pandita surayaning bhumi Wilatikta Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna nira muah sekeha para prajurit para arya sadaya wuus kajaya-jayen de puja atma raksa, asta mala baya muang pasupati pangawat manuta bima kasuma, katiken nawa dewata kawaca dukrikala padewasan nira angrejek Bali Aga maka pahuluning parajurit Majapahit Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna muang pamucikin perang maha patih Wira Gajah Mada dinulur para arya kabeh, Arya Sentong, Arya Bleteng, Arya Damar, Arya Pangalasan, Arya Kanuruhan, Arya Kenceng, Arya Kutawaringin, Arya Dlancang, Arya Wangbang, Arya Belog, Arya Gajah Para, muang wesia sanak Tan Kaur, Tan Kober, Tan Mundur, ika prasama inugraha kris pajenengan muang watang, mwang kaputusan nawa dewata kawaka, akuweh tan mimitang wara nugara mara sinuhunira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna ring para arya sadaya, ika ngaran parajurit wit Majapahit angelurung kang bhumi Bali Aga.

Kunang tan kacritanan yan dapera mamianing ikanang perang pateng uling prajurit Majapahit lawan Bali Aga. Dadia ta alah jeri maha raja Gajah Waktra mateming bhumi Bali Aga katekeng para patih nira sadaya duk rikala saka manggala netra waka nabi. Pira kunang lawas nikang latri ri wuus alah Sri bedamuka matiming Bali pulina, dadia ta angipta sira krian patih Gajah Mada rikala wengi patni nir Ki Ayu Bebed. Ingada karemis de Sri Maharaja Jaya Nagara eka marmitania kaslek tuas malanira patih Gajah Mada, umaur ri bukpadan maha sinuhun sira Mpu Brahmanda Siwa Saguna diniring de para arya sadaya wuus katur separipalah Sri Aji Kala Gemet, gun patih pakulun bija maya mandala ri Majapahit reh sampun rimasa alama rueh hana sawarsa sapaling lek mangkana satunaning patih Gajah Mada. Ah AUM, uduh kryan patih Wirada Mada, tuhu bener ling ta, apan wuus alama ingka maring Bali pulina sakuwehing ripu mawisesa, wuus sudha brasta denta Mada, sakewala karijua wonging Bali Yoga muang wonging bintang danu, pakarijua marupa ripu, muah sang bapa angumaksa tikang praja mandala, ingke ing Bali pulina. Mangkana ling maha sinuwun Sira Mpu Brahmanda Siwa Saguna, dadya ta umatur pwa sira Maha Patih Gajah Mada, singgih pakulun iki anaputrakan maha sinuwun saking inugraha Sira Mpu Wijaksara, tes nira Mpu Gni Jaya lumingga maring Gunung Lempuyang madya, ika bipraya inaturakena, dehulun anggraksa punang praja mandala bhumi Bali pulina iki, mangkana atur sira maha patih Gajah Mada, gan ling nira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, tahu bener lengta Mada lah pada kinkinlah kena, prajurit Wilatikta, umantuka muah maring Wilatikta, tan caritakena lampahira hawan, wuus prapta maring Majapahit.

Dadyata kryan patih Wirada Mada angawe pangindrajala sandi, apan sira wus weruh aparipolahing Sri Aji Kala Gemet, apan sedeng rahat lawanira keneng asmaradi, kayabuh lawanira kinon pwa sira Kitanca, anan baning muang anuek Sri Aji Kala Gemet, wus pejah tinuek de Tanca, muah Kitanca kasuduk de Patih Maha Patih Gajah Mada, prasama pada palatra, duk kala saka yusaning bhuwana wasu aksi, puaka nayaka.

Pira gati lawasnira, datang pwa sira Kyayi Patih Ulung, kisi Padang Subadra muang Kyayi Pamacakan muah Kyayi Pasek Gelgel, dinuta denira, Siwa Mpu Wijaksara umedek ri bukpadaniraMpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna muah rikrian maha patih wira Gajah Mada, maring Wilatikta dadine agelis hana dalem, maka murdhaning bhumi Bali pulina, mangkana saturanira, duta saking Bali pulina. Kunang ling sira Mpu Brahmana Pandita Siwa Saguna diniring de patih Gajah Mada, ling nira, Ah, uduh kita, carana renungku, para arya Bali pwa sira, tuhu bener pamantuka, pwa sira rumuhun mamipakaria, angan durasa lawan maha patih wirada Gajah Mada. Mangkana lingira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna suryaning Wilatikta, dadiata Kyayi Patih Ulung, Kyayi Padang Subadra muang Kyayi Pamancekan angaturakena panganjali ribukpadan maha sinuhun Sira Mpu Barhamanda Pandita Siwa Saguna muang Patih Gajah Mada. Tan critanang lampahira para duta maring hawan, ras prapta maring Bali pulina.

Nihan caritakena muah maring Majapahit, sira Maha Patih Gajah Mada, umedek ring pangkanjanira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, ling nira Kryan Mada, Singgih pakulun sang maha yutiwara, pakulun rumaga pandita suryaning yawa dwipa mandala, patik pakulun dahating umangen angen lawan bhumi Bali, wuus alama-lama tan hana ratu amuter ring natar Bali, sang apa kawenang, sumilihana maka mudaning bhumi Bali pulina. Mangkana saturane kriyan Patih Gajah Mada.

Kunang ling sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, Ahh Ahum, uduh nanak maha patih wira Gajah Mada, tuhu bener kaya ling ta, kihana mimitaningku tunggal, wus matemahan akueh, tis-tis nira, Mpu Dang Hyang Kapakisan, nurun akena, Soma Kapakisan, hana ta putrania catur kueh nira. Pawistri sinunggal, kaitri kueh nira kaya pangandikan mami, ika wenang sumilihana ratu, apan nira umijilaning uttama, mangkana pangandikan mami, Mada. Dadiata umatur pwa sira kriayan maha patih Wirada Mada, singgih pakulun maha sinuhun yan kaya patih pakulun kang pamayun umadeg akna maring Pasuruan, kang dimade maring Blambangan, kang istri maring Sumawa, kang cilik maring Bali pulina, nian kaya mangkana, kadiang hiun maha sinuhun. Nihan ling maha Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, nira cudamani Wilatikta, ahh uduh tuhu bener lingta Mada, lah akinkin akena, padewasan nira, tumedun maring Bali pulina, rikala saka yusaning bhuwana guna srutiem, prakem candranam, kartika masa, sukla paksa nemu purnama warah parwata, rahina rahayu madurasa, ika ngaran dewasa, rateking pandita sakti, wara nugraha nira Mpu Brahmanda Pandita Sakti Siwa Saguna, puspata nira waneh.

Muah humatur pwa sira kriyan maha patih Gajah Mada, singgih pakulun maha sinuhun, yan kaya kawenang maha Mpu juga muah tumedun maring Bali pulina angempuaneng dalem, maka murdhaning bhumi Bali sadaya, muah diniring de para arya sadaya, ika prasama ngaran prajurit Wilatikta, tos Janggala Kediri.

Yan kaya hulun maha papatih pakulun, hulun kriyan Mada tanturut pajearam, tumedun maring Bali pulina ngiring dalem. Apan hulun sedeng rahat, angemit muang angemban kratonpawistri, Tri Bhuana Tungga Dewi kamirtannia pakulun, hulun tamarep amangan, palupa muah. Yan tan sumidia prasama sawengkuhing Yawa dwipa mandala, katekeng Nusantara, prasama nungkul bhati lawan kraton Majapahit, mangkana hidepin patih maha Mpu, mangkana saturanira kriyan patih Gajah Mada.

Nan ling Sira Mpu Brahmanda Pandita Sakti Siwa Saguna, rumaga suryaning Wilatikta, Ah AUM, uduh kita patih Wira Gjah Mada, iki ana pranakanku, sira Mpu Semara Nata, pepareng anak arinku sira Sabda Palon putran arinku Sira Mpu Gandring, ika angentiana maka puruhita kraton Majapahit, ika wenang mangkana, linh nira sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, suryaning bhuwana kabeh, (mantra tidak diposting) iki pratataning ikang prajuritang , wuus sudha tumurun sakeng Wilatikta, duk kala saka, yusaning bhuwana guna srutiam, puakam candraman, kartika masa, nemu purnama, warah parwata, rahina adityam, madurasa. Turun ka Bali pulina duk sawiji matemahan akueh sakeng yoganira Sang Hyang Brahma kasuwun kidul, wetu sang catur jadma, Sira Mpu Brahmanda Pandita, wetu sakeng (aksara Bali Ang) Brahma wtu sakeng (aksara Bali Ung) satna wetu (aksara Bali Mang) muah hana wetu sang wesia, muah sang sudra jadma. Ya tika prasama wetu saking yoganira Sang Hyang Brahma. Kunang sira Mpu Brahmanda Pandita maka guruning loka sadaya, rumaga yayah ibune sang catur jadma, ardanariswara, angawe hurip mwang mertha sukawirya wibhawaning bhuwana kabeh, muang angentas angentas, kuna paning sng catur wangsa, muah sang sira budha, bhujangga rsi. Kunang sang satria anaadi patih sang ratu, kunang sang brahmana amertista sang sudra jadma, sang sudra jadma anadi kawula, de sang ratu anyakra werti. Mangkana kapradartania nguni. Kunang sang brahmana alungguhing ring katepeng reges, sang satria alungguhing Wilatikta, alaki pwasira gaganing, hana sutanira nawa kueh ira, prasama laki laki paripurna.

Kunang sakeng yoga Sang Hyang Brahma, ikang pinih luhur Sira Mpu Brahmanda Raja Wisesa asesana ring Lalumbang, atisaya kasaktian nira dahating sidi, sakti wisesa adnyanan nira, dahating maha dharma ring para sama sadaya, tan arep pwa nira anyeneng ratu, anyakra werti apan maha luih susidi sakti dharma wisesan nira, nira witoga ring luwuring ukir Mauspait. Anginep prama bayu adnyana, prama aduaja janyana suksma para martadi ika hetu nira. Tan yun anyeneng ratu anyakra werti arep pwa nira, anglarakena dharmaning kapanditan, kapandeyan ngaran, akarya sarwa sanjataning sang catur wangsa, nguni weh angawe sanjataning sang labda diniksa, siwa krana ngaran, krana ana Siwa muang kabhudan, kabhujanggan ika wetu sakeng dharmaning kapandian. Muang nira karya sarwa sanjataning sang ratu anyakrawerti, pajenengan ngaran, maka pangrep sarwa satrun dalem. Kunang pwa nira Mpu Brahma Raja Wisesa akarya luwur ukir maspahit, anglarekena dharmaning kapanditan nira, kapandian ngaran nira, apalon tangan nira, tingen asupit tangan nira kiwa, landesan muang paron upun nira kalih, mijil agni sakeng nabi, muang hana ring cangkem, karna, irung muang ring siwa dwaran nira hana maring sarwa sandin nira kabeh.anawa rupa wianing agni ajuala juala, atikel tikel, miluwur ming sor, tiba ring ananta sana nira, pinejah kang agni, metu hana kukus anawa rupa angurdayana, rus ring anteriksa, dadia ta peteng pepet tikang tri handa bhuwana, dadia ta tiba tungtungi duma maring padmasanan nira, muah apupul pupul, pinra yoga tikang duma wetu hana tirta kamandalu, anawa ratna, tirtan hana dewata, dahating luih maha utama, wenang pamrayah utamaning dur manggalaning tri bhuwana muang sakaluir nia. Mangkana kasidian jananan nira sira Mpu Brahmanda Pandita Raja Wisesa.

Kunang kang dimade sinargeh pramayun anyeneng ratu anyakra werti , hatengeran sira Arya Kenceng, Arya Kanuruhan, Arya Pangalasan, Arya Kuta Waringin, Arya Belog, Arya Dalancang, Arya Wang Bang, Arya Gajah Para, Arya Kapakisan, muang wesia sanak tiga,Tan Kober, Tan Kawur, Tan Mundur. Kunang ika para arya sadaya inugraha keris pajenengan maka susaktin nira de nira maha sinuwun, nira maha Mpu ku tabe hulun nira Mpu Brahmanda Pandita Raja Wisesa, papareng putran nirasira mpu Brahmanda Pandita suryaning Wilatikta, Mpu Brahma Siwa Saguna ngaran nira waneh.

Nira hanugraha kris pajenengan maka pangrep ring Ida Dalem Ktut Kresna Kapakisan, muah ring para arya sadaya, para sama kasinungan kris pajenengan, katekeng sarwa lalandep muang watang. Maka susaktin nira kang rumaksa bhumi didine rep res nungkul, sahananing durjana sarwa nungkul sakuehing durat makan dalenm. Mangkana katatawan nira nguni.

Kunang sutan nira Mpu Brahmanda Pandita Raja Wisesa makweh puspatanira, Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, Mpu Brahmanda Pandita Siwa Geni hanan nira waneh. Hanten nira ngaran nira Sira Mpu Brahmanda Pandita Gandring Sakti, Lalumbang, wuus kaprajaya de Ken Angrok nguni, hari kala saka pramananing bhuwana, sunia agni yama tanu, marga sira, nemu kresna paksa, astami hari budha paing, wara pita. Kunang Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, rumaga suryaning bhumi kabeh, papareng Ida Dalem Ktut Kresna Kapakisan, diniring de para arya sadaya, tumedun maring Bali, Ida Dalem asana maring Samprangan. Kunang Sira Mpu Brahmanda Pandita suryaning bhumi kabeh as asana pwa sira ri Kentel Suci Tusan (Kentel Gumi). Ucapane muah sang tumedun maring Bali pulina lama-lama dresti panyeneng nira Dalem, wekasan hana putran nira catur kwehnia, tikang pamayun ngaran Dalem Ila, muah kang dimade ngaran Dalem Ngulesir. Kunang sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, hana putran nira satunggal ngaran Dalem Pande Tusan, ibun nira saking arin Dalem Majapahit, kunang Sira Arya Kenceng hana hanak sira ruang siki, ngaran Arya Tegeh Kuri muang Arya Tabanan. Kunang Arya Kanuruhan hana hanak sira tri kueh sira, ngaran Arya Brang Singa, Arya Tangkas muang Arya Pagatepan. Kunang Arya Kapakisan hanak hanak sira ma, ngaran SIra Arya Nyuh Aya muang Arya Hasak. Arya Nyuh Aya hanak ira ngaran Arya Patandakan. Arya Hasak hanak ira ngaran Arya Nginte. Kunang Arya Pangalasan hanak hanak ira ngaran Arya Manguri mwang Arya Camenggaon. Arya Kutawaringin hanak hanak ira Arya Kubon Tubuh, Klapa Diana, Kubon Tiris. Kunang Arya Belog hanak ira Arya Lagahan muang Pering, Arya Sukahet.

Muah Sira Arya Gajah Para santanan ira Arya Pohtegeh muang Arya Poh Ageng. Kunang wesia sanak tiga, Kyayi Tan Mundur hanak ira Ki Gusti Abian Semal, Ki Tan Kawur hanak ira Ki Gusti Pacung. Ki Tan Kober hanak ira Ki Gusti Cacahan. Ika prasama ngaran parajurit saking Majapahit, tos Janggala, Kadiri muang Daha Singasari ngiring Dalem Ktut muang Sira Mpu Brahmanda Pandita suryaning bhuwana kabeh, nira managa Bagawanta. Sira mpu Brahma Siwa Saguna puspatan nira waneh. Nira anugraha kris pajenengan susaktin Dalem muah para arya kabeh.

Kunang ucapana putran sang amuter ring natar Bali Pulina asumandi maring Samprangan, muah putran ira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna muah putran sira Arya Kenceng, kaempu dening Bhuta Lawean pareng I Bhuta Kumala, ginandong ginendong , ginawe maring Sang Hyang Brahma maring priangan Kentel Gumi. Kunang prutran Dalem kinasungan walang rupet, kunang putran Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna inugraha adwaja janyanem muang parama sulya sulu smadi, putran Arya Kenceng rinajah lidahnia de Brahama Kasuhunan Kidul Bhatara ring priangan Kentel Gumi. Ya tika hetunya inugraha, putran ratu asumedi ratu, putran mpu pandita asumedi pandita maka phala loka srayaning bhumi kabeh, madyanira tan labda diniksan, yen sampun wus wruhing piteketning Sang Hyang Gama muah ri Sang Catur Weda, muah wenang munggah mamuja saluir nira anuriascita, dhurmalaning bhumi kabeh, muang angentas angentas kumaping Sang Siwa Bhuda Bhujangga Rsi muang sang para ratu sadaya, tan halania, luih suddhakang karya yadnya kabeh, katekeng Hyang Dewa Pitaratma, suddha nirwanam. Apan sira Mpu Brahmanda Pandita mimitaning eka bhuwana kabeh, purwa kabeh, pura bhumi, ngaranira waneh.

Kunang yan tan hana pratisantanan Mpu Pandita Siwa Saguna anglarakena dharmaning kapandean, mangedah, tan suddha sahuring karayan sabhumi kabeh muang sarwa yadnya kabeh, apan saking dharmaning kapandean angawe pamuput sakarya kabeh, ya hetunia sapratisantananira. Umadeg siwa guru, paguruan sang catur jnana, rumaga ardhanareswari, yayah ibuning sang catur wangsa ngaranira. Ika marmitanira, wenang sira sapolahin sarwa wenang, wenang diniksa karma, wenang tan diniksa karma apan sira mamirtaning purwaning bhumi kabeh, aja pido kita sang catur jadma tan mituhu lawan pawarhku iki, wara nugrahaku ring para prati sanatana, lasantananira sadaya, pratisantanira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna. Mangkana wara nugraha Bhatara Sang Hyang Brahma Gni Wisesa, muah Sang Hyang Maha Dewa. Dewaning Gunung Agung, yan neher tan runtuhu kita wong Bali Aga, kita sadaya jahtasmat, tan dadi ya jadma muah sang kali sangara bhuminta. Kunang yatika hetunia inugraha, ratu asumedi ratu, muah putran arya sadaya umadeg pati de sang arya krawerti. Yeka kengetankena, aywa lipya lawan wara nugrahaku, apan sira rumaga Sang Hyang Tri Purusa ri sakalania, sang apa ika. Las rengo akena sira pratisantanan nira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna rumaga pandita suryaning bhumi kabeh. Muah para arya sadayaumadeg papatih Dalem, ika kengetakna. Aywa kita runtik ring empuning bhumi muang ring sang ratu muah ring para arya sadaya, kengetakna, kita wit Wilatikta temedun maring bhumi Bali pulina iki, asing pejah sinunggal, remek kita kabeh, lawan wara nugarahn sira pratisntanan Mp Brahmanda Pandita Siwa Saguna muang piwekasira maha patih Gajah Mada, tan huwun purun kadadenta, susud pamuktian, susud kraton, saka undag-undag, mangkana kengetakna, aywa lupa, nira Sang Hyang Brahma Kasuhunan Kidul, luminga maring priangan Kentel Gumi.

Pira gati kunang lawas ira, dalem amuter ring natar Bali rajya, putran dalem, istri anom keambil denira putran Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, as asana ring Tusan Kentel Gumi.

Kunang muah putran Dalem, mijiling panawing, ngawaning Dewa Suwabhawa, hana purania, panca kwehne, laki-laki ngaran I Dewa Gedong Arta, I Dewa Nusa, I Dewa Pagedangan, I Dewa Bangli, mwang I Dewa Anggungan.

Pira kunang gati lawas ira Dalem panyeneng, wus alama-lama murpwa ira, ikang panua Dalem Ketut Kresna Kapkisan, maring Hyang Suksma Acintya Nirwanam.

Kunang putran Dalem ktut umadeg Dalem ring Gelgel, saking pawekas sira Arya Kebon Tubuh, apan rakan nira Dalem Ile,arang medal katangkil, depara arya muang para anglurah sadaya, sakeng semeng ngantos sore. Muang arin nira Dalem Tarukan, akedik meling. Dalem Istri Anom kaambil dening Dalem Kapandean as asana ring Tusan, putran nira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, hana putran nira rua laki-laki, ngaran Dalem kapandean, arin nira ngaran Satria Pandia Mahega Wesi.

Kunag hana muah lingira, pratisantanira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, Ah AUM, uduh kita para arya sadaya, wit parajurit ing Wilatikta kita, mangke hana pawikas mamiring kita sadaya, aja aywa kita lipya kita lawan piwekas kumane, giasira ilik runtik, rimaha Pandita Empuning Bhumi, muang ring sang murdhaning bhumi Bali raja, muang ring para arya, umadeg patih sadaya, kengetakena betbeting kita, saking Majapahit, pareng tumedun maring Bali raja iki, tri juga sira pratisantanan nira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, Dalem para arya, ika tri purusa, wenang asing pejah sanunggal, pejah kita kabeh,. Kunang yan tan mangkana, tan mituhu pawekasku, aku Sira Mpu Brahmanda Pandita suryaning bhuwana kabeh, Pandita Siwa Saguna ngaranku tan rum lungsur kadadianta susud pamuktian, muang kuangsanta saka undag-undag, ika kengettakena juga piwekasku, sakeng mangke kaya ri glaha, lah pada puaraha, lawan pratisantananta sadaya, mabibi praga humantuk maring yawa dwipa mandala, iki putranku Siwa Mpu Brahmanda Pandita Kentel Suci, ika maka wenah maka puruhitan Dalem muang arya kabeh, tos Majapahit, mangkana siwarcanam nira Bhatara Sira pratisantan nira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna.

Kunang Dalem Ktut Ngulesir, wuus humadeg ratu anyakrawerti, rumaga mudaning bhumi Bali raja sadaya, maring Gelgel, saking piwekas Arya Kubon Tubuh, duk saka amara pandawa gama, candrama diwarsa.

Kunang para arya prasama umereg ribukpadan Dalem, prasama hangaturakena sembah bakti ri hajeng bukpadan Dalem Gelgel. Wirya guna kapuji, prasama hangaturakena sembah muah prasama sira angawe kadaton, kadi ring Wilatikta, yukti saware, polahing kraton nira, dahating luwih kabinawa muang pamedal, duara agung angalik, lor wantilan pakandelania dahat resik. Kunang pungawa, lurah sadaya pada ananggun kadaton. Angiter puri mahanda kanda, sor mahanda kanda, sor singgih manut linggih. Kunang Sira Arya Patandakan sira maka pangajeng mantra, Arya Pinatih mijil pinih ungkur,Arya Panataran reh Wang Bang, pareng Arya Klapa Diana, Arya Tabanan muang Tegeh Kuri reh Arya Kenceng. Kinurap hadining mantra. Muang Arya Belog Buringkit muang Kaba-Kaba, muang Arya toh Jiwa, Pring Jagahat Sukahat, prasama molih linggih. Arya Pangalasan manguri, Glancan manggoh hadining mantra. Kunang Arya Camenggaon, Arya Pacung, Arya Abian Semal, Arya Cacahan sama polih linggih. Kunang Arya Gajah Para mangguh mantra pwa sira, prasama puda castakara, ika prasama, para arya tos prajurit saking Wilatikta nguni, prasama manggah subakti ring bukpadan Dalem Gelgel. Kunang putran nira Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna ibun nira arin Dalem Majaphit, ngaran Dalem Pande Tusan, sira hangamet pawistri putran Dalem Ketut K

Kunang waliakena kang carita nira Dalem Pande Tusan, wuus labda diniksan de Bhatara Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, maka puruhita Dalem. Katekeng para Arya sadaya tos Majapahit, as asana sira maring Gelgel, kunang putran nira Sira Mpu Brahmanda Pandita Suci, hana putranira sanunggal laki dahat paripurna, ngaran Dalem Pande Mahigawesi, nira angambil putran I Dewa Gedong Arta, hana putran nira rua laki-laki ngaran sira Sang Satria Pandia Wesi arin nira Sang Satria Pandia Baja Wesi sira angalih maring Gelgel angidip kawitan nira, acakepan dania asramanira ngaran duara sila, sira maka juru surat Dalem, kunang kawekasan, sira kinucap Arya Pandia Panilisan.

Kunang wehira Ida Dalem Sri Maharaja Smara Kepakisan, nira murdhaning bhumi Bali sadaya, asumedi maring Gelgel, agelis pwa sira anorat maring puri Sweca Pura, wuus sudha kasaksinan de pandita muang siwa bhuda bhujangga rsi, mpu rsi muah para rsi, para ratu, para arya sadaya kateken para anglurah, muah diniring de para pasek muang bendesa sahumku wong Bali dwipa mandala. Duka kala saka yusaning bhuwana pandita rasa guna, candrama srawana masa, sukla paksa anemu purnama warah kuningan rahina ca, ka. Si Arya Manuri, Kuda Pangasih ngaran nira waneh ika kinon nira, dening Dalem anorat maring puri Sweca Pura. Kunang heling Dalem mandira murdaning bhumi Bali sadaya asumedi maring Gelgel, wuus suddha anugraha sewala patra piagam maka taktakan. Brahmanda Pandita Siwa wangsan nira, muang kasetrian sira jiwaning prajurit wit Medungkara Herlangga, Janggala Kadiri muang Lalumbang, Tumapel ngaran. Muang maring Wilatikta. Kawekasan tedun muah maring Bali raja, Papareng Ida Dalem Ketut Sri Aji Kapakisan deniring de para arya prajurit Majapahit sadaya. Sira pratisantananira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna rumaga pandita suryaning bhumi kabeh. Sakeng piwekas krian Mahapatih Wira Gajah Mada. Kunang sewala patra piagam iki, wara nugrahanku aku Dalem Gelgel pitik apuspata Ida Dalem Ketut Sri Smara Kapakisan, maka murdhaning Bali raja sadaya, suddha anugraha sewala patra yagem, maka tatakan muah lepitan kapanditan, kasatrian muang kaprawiran trus tumus tekeng turun tumurun, pratisantana kasantanan nira Ong tabe hulun nira, pratisantananira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna.

Kunang wara nugrahanku ring para arya sadaya wenang sira humadeg papatihku, kita para arya prasama wenang sira umasuking para desa-desa, lamakana wong Bali Aga langgana maring mandira, aja sira pasha ring Brahmanda Pandita Haji Wesi muah ring Arya Kapandian muah Ki Lurah Kapandian, apan sira susaktining sang ratu anyakrawerti katekeng baudanda tanda mantra, punggawa lurah sadaya. Hapan sira Pande Haji Wesi merta uriping bhumi kabeh, maha sudha sakaryaning sang catur wangsa, apan sira angaduh dharmaning kapandean anunggal akena, uriping waja wesi muang panglebur gangsa kenaka rupiaka sarwa ratna lamakana suka wirya wibhawa ikang bhumi Bali raja sadaya. Mangkana ling Dalem aja kita pido, kengetakena juga warahku iki.

Kunang sira Arya Kenceng humadeg pepatih ring Tambangan Badung, papareng anak sira Si Arya Tegeh Kuri harinira Si Arya Tabanan maring Tabanan. Ki Arya Bleteng maring Munduking Jurang, tekaning Sapagunungan, kunang saprayinira prasama kaparahan, hana ring Bungaya hana ring Tulikup, hana ring kapal. Si Arya Belog maring Kaba-Kaba. Hana ring Sidemen, hana ring Kalianget Si Arya Gajah Para, maring Tianyar. Muah Si Arya Pangalasan maring Bedahulu. Si Arya Nyuh Aya muang Si Arya Asak maring Karangasem, tangeh yen winilang, para arya umadeg patih umasuking desa para desa, papareng lawan sira Si Arya Ngurah Kapandean.

Kunang sutanira Mpu Brahma Siwa Saguna, Dalem Pandia Tusan, ibunira arin Dalem Majapahit turun akena Dalem Pande Mahiga Wesi ibunira saking putran Dalem Samprangan, asasana maring Kentel Gumi Tusan, hana suta ruang siki, laki-laki ngaran Sang Satria Pande Wesi, sira anreh akena putra akueh, para Arya Kapandean. Harinira Sang Satria Baja Wesi as asana maring Gelgel maring Sila Duara, sira anreh akena putra akueh muah para Arya Kapandean muang Lurah Kapandean.

Kunang hana muang ling Dalem, maka murdhaning bhumi Bali raja, Ah uduh kita ruang sanak manira, kita Dalem Kapandean, Lurah Kapandean, hasing saparan genah kita, aja lali ring kabrahmandatan, muah kasatrianta, manira wit tunggal lawan kita. Kitui kita wit ratuning DangHyang Dwijendra, Mpu Raja Kerta ngaran. Tumedun saking Wilatikta, papareng lawan manira, mamirta hana ring Bali Raja, diniring de para arya sadaya. Saking bhaktin ira Ki Patih Ulung, Ki Padang Subadra, Ki Papasekan muang Kyai Gusti Pasek Agung Gelgel. Kunang rengekana muah wara nugrahaku sakeng mangke kaya ring glaha trus tumus, tekeng pratisantanta, kasantana kawekasan, wenang sira labda dinigsang, maka palasrayabhumi kabeh, wenang sira tan diriksan, wenang sira angentas, sakadangi sira luih, wong baneh pada wenang, wenang sira Pandia sapolahing sarwa wenang. Apan sakeng kapandean mijil taning hana pamuputaning sarwa yadnya agung alit. Kunang yan tan hana Pandia Wesi anglerakena dharmaning kapandean, mangedoh puput saluiring panca yadnyaning bumi kabeh. Tan purwa ikang bhumi, manusa karya kaya sato buron sadaya. Aja kita tan mituhu sang catur wangsa, lawan lingku iki, aku Dalem Sri Aji Smara Kapakisan, maka murdhaning bhumi Bali Raja Sadaya, kena sapamastunku. Jah tasmat, tan dadi kita jadma. Ong Ang Ang Ong Mang Ang Ang Namah.

Kunang reng akena muah lingku, wenang sira Pandia, wenang sira ngamet wong tan panatakan baha, muang wang panapih, papincatan muang wong tatuenga aja wong sira Pandia, nyembah pati sembah muang hamanga bakisaning wang let. Dahat halaning saari ranta, apan sira Pande ya titis Brahmanda Pandita Siwa, sawangsan nira sakeng turunan nira sira DangHyang Dwijendra, Mpu Raja Baja Kuta ngaran sira waneh. Kunang muah elingakena sapanganggen kabrahmanan mwang kapanditan ta muang kasatryan ta, putusing santananta sakeng mangke kaya glaha. Haja-haja, harok-harok, heling akena kadadenta, kajatenta, tuhu bener kita turunan Brahmanda Pandita wangsa angaduh dharmaning kapadean akarya sapraboting sang catur wangsa. Muah angawe siwa upakrana. Ika kranananing sira ? kapandaian, apan sira Pande angaduh dharmaning kabrahmantan kapanditan, kapandean ngaran nira. Sira anglebur gangsa muah baja wesi kanaka rupyaka, sarwa ratna, mamarnia suka wirya wibhawa, tiki sagumi kabeh mahasuta sakaryan, sayadnyaning sang catur wangsa. Kunang yan tan hana pratisantanan nira sira Mpu Brahmanda Pandita Raja Wisesa anglarakena dharmaning kapandean, dahating sepi, angaluwung tikang bhumi kabeh, imanusa ri sabhumi kabeh kaya paksi, muang sato buronan. Kunang ika sawetia sira Pande rumaga siwaning asiwa, guruning aguru de sang siwa bhuda bujangga muah de sang catur wangsa, wenang sira Pande juga angreka bhumi, purwaning bhuana, mimitaning maha sasudhaning sayadnyaning sabhumi kabeh. Aja pido kita sang catur wangsa lawan lingku, aku Ida Dalem Gelgel.

Kunang muah ling Dalem, uduh sira Kapandean tuhu sira tistisning Brahmanda Pandita, kawangsan sira, elingakena kadadenta, kapanditan ta, haja arok kita, aja adoh kita akadang, wenang kinungkul akena wang sanakta samudaya, apan nira sawiji matemahan makueh sadohnia wenang ming tunggal. Kunang yan hana ruang sanakta kapandean, dahating beksa ta sira, angakena haruang ngaran, wang angagu ngaran kita, kena sodan manira buating upadrawa. Ong ong wastu tapari wastu, jah tasmat kena pwa sira sodan bhatara Brahma Siwa Gni Wisesa.

Kunang muah pratisantatanira Brahmana Pandita ring Tusan muang Satria Pande Tusan muang Arya Kapandean, apan sira wuus doh pagenahan sira papareng lawana para arya umadeg papatihku, umasukin desa para desa, saungguhan bhumi Bali nusa, Bali pulina, didine tan langgana wonging Bali Aga sadaya, ring manira Ida Dalem Sri Aji Smara Kapakisan, maka murdhaning bhumi sadaya. Ika wenang puara juga sakeng mangke kaya ri glaha, lamakna sira prasama eling hari sameprestin ring kawitan muang ring kabrahmanta pandita, sira angaduh dharmaning kapandean lamakna sira padasih aruang sanak, saha kula gotrania sadaya. Aja lipya sira ri pasanakan sira kabeh. Kunang yan sira helit renggi iri hati ring suang sanakta beksa, kena sira upadrawa ingsun, kena banyumilir, on gang upadrawa sahrat, on gang banyumilir wastu tan dadi ya wong. Mangkana priwekas ingsun ri para prakti Santana Kapandean sadaya, ika kengetakenajuga warah Dalem lah hatutur tuturana. Aja lipya kita pawarah juga ri pratisantanta kabeh, apan mider pagenahnia, angebekin Nusa Bali pulina, muang Selaparang, ketekeng Yawa dwipa mandala, tistis ingsun kabeh.

Kunang rengakena muah, tekaning lama-lama aja sira lali ring kamimitan muang ring kawitan apan sira umasukin desa-desa muang para desa papareng lawan para ratu muang ri para arya kabeh. Hasing-aing saparan genahnia tis ingsun kapandean, aja sang ratu muang papatihku sadaya angeneng papanjing pejahan muah aja sang catur brahmana langgah amretista pati kahuripan sira kapandean, aja ila dahat, aja pido sira. Sang siwa bhuda muang hempatangga, apan saking dahramaning kapandean angentas, kunapan sang siwa bhuda katekeng sang catur wangsa sadaya. Muah sakeng sira kapandean juga angawe siwa upakrananta muang sarwa bhawa kranaaning sira sang catur brahmana. Krananing siwa bhuda muang bhujangga ika prasama humetu saking panunggaling tangan sira Kapandean kiwa tengen, paran luirnia, ri pada suambha, bajra, duoa padipan, pawijan ungguan we cendana, muang pewajikan muang tungtungi tateken, kembanging bajra wenangnia. Wenang ika marmitania sira kapandean wnang mungga mamuja, masiwa krana, nandian sira tan labda diniksan, yan sampun sira mawinten anging aja angrangsuk bhawa, wenang sira angentas sarwa sanak sira sadaya, luih wong baneh pada wenang, pinandita ngaran sira. Wenang sira Pande angawe pangentas jalan sang siwa bhuda bujangga katekeng sang catur wangsa.

Kunang muah lingira ring Kapandean, yan kita dahat jugul muang luksa tan sumida denta anuwur Brahmanda Pandita, teka wenang sira anuwur tirta ring purapi ngaran purapen, ika ngaran pamuputang mimitaning maha suraning sekar gunung ring sad kahyangan bhumi kabeh, muang sakaryaning sang catur brahma, satria, madya, sudra jadma kabeh. Aja pido tan mituhu lingku, aku murdhaning bhumi Bali raja sadaya. Aku Dalem Sri Aji Smara Kapakisan asumedi maring Gelgel, jah tasma (aksara Bali). Aja muah sira Kapandean ring sang catur brahmana, muang ri sang sudha bhuda, kita dahat kangetakena waranugarahan nira, Bhatara Sang Hyang Maha Dewa dawning Gunung Agung pareng Sang Hyang Brahma Siwa Gni mitua muah Sang Hyang Pasupati muah wara nugraha ri Dalem tikang panira DalemKtut Sri Kresna Kepakisan asumudi maring Samprangan. Kunang muah wara nugraha manira de Dalem Gelgel Sri Aji Smara Kapakisan murdhaning bhumi Bali raja sadaya. Aja sang rain murug bandesa, panyarikan, para lurah , kubayan angemaring tan gagya kena, wenang dasa tan gagya dasa, kunang muah lyan santanan sira Pande Wesi muang arya Kapandean, Lurah Kapandean, gan ageng saudarania kurang pati haja-haja angeneng gandapayti dahating ila-ila apan sira wit Mpu Brahmanda Pandita Siwa suryaning Yawa dwipa mandala wenang tinandung lamania sawarsa, gandian wus luar sekarnia wenang aku muah kangelingin padruwenia kaya nguni, kaya sang ratu muah punggawa lurah sadaya, wenang para bandesa angeneng ganda muang papanjingan kunang muah jan hana, tungusa hasa dening ikrama desa tan wenang kang wiwenangania de sang amawa bhumi muah anguas piagum sira Pande Aji Wesi, iki aja kaya sang ratu ,muang para brahmana siwa bhuda muah para papatihku, punggawa, para lurah bandesa adat, kubayan, panyarikan kita tan mituhu ling sewala patra iki, piagum iki, waranugrah nira Sang Dalem maka murdhaning bhumi Bali raja sadaya. Ong an gung man gang jah tasmat moga-moga kali sangara bhuminta, pati salah pati, ujar salah uja, acengilan meseh lawan ming tunggal, kadang lawan kadang, cendek yusaning sang para pamong desa. Apan dumeh niang mangkana, apan dahating tan wenang satistis manira kena salurah haris, sarura sanak sira Sang Satria Pande Wesi muang Arya Kapandean muah Lurah Kapandean, sira wit Brahamana Pandita Siwa muang kasatryan wit Wlwatikta tumedun maring Bli papareng Dalem diniring de para arya kabeh. Wenang sira Pande kangayah sakaryan manira ngasasih, akarya sarwa sanjata susaktin sang nyakrawerti muang para patih sadaya, akarya kris pajenengan Ida Dalem, muang tumbak lalandep, latang bedil muah hangeling akena kala pamedaknia, lian sakeng ika prasama luput. Kunang muah yan hana sakaryan sadesa karma muang ring sad kahyangan sadesa karma, muang sapanghali hadiring magama karma, haja bandesa, muang kabayan, panyarikan nguniweh, sedahan patinggi muang kasinoman, haja sira bandesa. Ang mang jahtasmat ikrama desa muang ngenda tan jagya genda, saperti Santana kasantana ira sira Pande Aji Wesi, apan sira Pande tistis ming Brahmanda Pandita sutaning Bali rumagia Pandita suryaning buana kabeh, treh Sang Hyang Brahma Siwa Gni, Pasupati, nira anerehena, Mpu Brahma Rsi ngaran Sri Maha Dewa nira Mpu Maha Dewa, anurunakena putra ruang siki laki-laki ngaranira Mpu Dwijendra, Mpu Bajra Raja Kerta ngaran ira waneh. Ira anerehana putra tri kuwehira jalu-jalu kang ing wekas, Sira Mpu Brahmanda Wisesa, harinira ngaran Mpu Gagak Aking, siwa gama ira, harinira Sira Mpu Bukbuksah, bhuda gama sira. Kunang Sira Mpu Brahma Wisesa, brahmanda pandita siwa gama ring bhuawan sira. Sira anerehana putra ruang siki laki-laki, sira Mpu Brahmanda Siwa suryaning bhuana kabeh. Harinira Sira Mpu Gandring Sakti Lalumbang. Kunang wali akena kang kanda carita sira Mpu Brahmanda Pandita Wisesa anunggal akena Brahma Siwa Bhuda Mahayana sira, ika rumaga pandita siwa bhuda, ika wenang amrastista durmalaning bhumi kabeh, mangkana ling nira Ida Dalem hasumedi ring Gelgel kunang muah yan hana tan mituhu helinging sewala patra piagum iki angasa, angunda, amerdha nyipading tahap, madewa gama ngarania. Kunang yan tan hana mawerat aji gung arta 160.000,aketi nem laksa yata wenang tinahap kengetakena, merunakena sewala patra piagum iki, lamanakena prasema wruha ring wara nugaraha Bhatara Sang Hyang Mahadewa muang Sang Hyang Brahma Siwa Gni Wisesa muah Sang Hyang Pasupati Dewaning Gunung Agung muang Gunung Semeru.

Muah wara nugarahan Dalem Ktut Kresna Kepakisan, asasana ring sang rangan danu nguniweh wara nugrahan Dalem Ktut Kresna Kepakisan, hasumedi maring Gelgel maha mudhaning bhumi Bali sadaya. Kita para baudanda tanda mantri, punggawa, lurah sadaya, jaksa, ajeg-ajeg pabener, muang bandesa tekaning para pamong desa karma, neher sira Pandea Aji Wesi kinon anawur denda, muang tinahap jastasmat, ong ang an gung an gong an gung man gang iakena upa drawa sahrat, tan dadi jadma kita muah ang ah ang apan sira angenda, muang angacarin wang atma, apan sira Pandea Aji Wesi turunan Brahmanda Pandita Wangsa, pangerupaning bhumi wong, rumaga yayah ibuning bhumi kabeh katekeng catur wangsa. Kaya sira sang catur wangsa tan mituhu lawan linggih piagem iki, kang angaduh de sira Pandea Aji Wesi, haja sira pido lawan ling manira, manira ika Dalem hamutering natar Bali raja sadaya, jah tasmat, tan pariwastu , tan kadi ya wong muah tan pari wangde, hinganata ode denia tekeng cikra bala yama dipati apan duda palahing dudu, nasen rug tikang desa kramania apan tan mituhu kita lawan siwarcanam manira, kita sang satur wang, hyan brahamana tan mari ring brahmana, hyan satria tan mari ring satria, yan wesia tan mari ring wesia, apa muah wong sudra jadma tan mari ring sudra jadma. Jah tasmat an gang ang, ong wastu ong wastu ong wastu tan pariwastu, rug rundah kali sangara bhuminia kenenggung tan waras tinambahan.

Muang tan pahelingan, mangkana ling Ida Dalem murdhaning bhumi Bali sadaya, kunang para arya kabeh muang para baudanda raja tanda mantra, punggawa, lurah sadaya amuwun pada kaya heling Ida Dalem Si Smara Kapakisan humungga ring Sweca Pura maha murdhaning bhumi sadaya.

Kunang muah wara nugraha manira tri ruang sanak manira ring Brahmanda Pandita Aji Wesi muang ri Sang Satria Pande Wesi muang ri Arya Kapandean Lurah Kapandean hinasungan sawah, muang lebahing ukir ring Tembingan Kulon, ring Blimbing Sanda, Munduk Kulkul, ring Kubon Jagung, Galih Ukir, Mundeh, Batusel, Pedangan, Pujungan, Pupuan, Bantiran, Kutul, Apadan, Lumbun, Banjar Bungkel, Anta Sari, Bajra.

Muah hana maring Tegal Cangkring, Kali Kakah, Merta Sari, Wangaya, Tegal Oneng, Bregung, Delod Berawah, Yeh Kuning, Kudeng, Lateng, Banyubiru, Purancak, Yeh Lumbang, Jembrana presama hana ring Tembinging Kulon jadma tekeng upetinia, muah hana sawah ring Basong winih 20, ring Tangun Titi winih 100, ring Kraban winih 60, ring Patemon winih 150, ring Mungu winih 80, ring Kaba-Kaba winih 30, muah hana ring Krambitan, banjar Kukuh ring Klating, Tista, Sampringan, Batu Sangian, Buda, Braban, Jegu, Kasyut, Wanasana, Jelawa, presama kinasungan sawah muah tegal.

Kunang ling Dalem asumedi ring Grogah, sira Arya Kapandean tumus ngiring Dalem as asana lamurtan purin Dalem, Sira Pandea kenasungan sawah winih 100 ring sawah Batubulan. Kunang Arya Kenceng papareng Arya Kapandean as asana maring Tonja pira gati kunang lawan ira, kati sya ling prudira, ya teka ketrunia kinasungan sawah ring Yang Batu winih 45 ring Serampan winih 25, sawah ring tonja winih 35, muah sawah ring Padang winih 200, ring Kayu Putih winih 15, sawah ring Kerobokan winih 180,

Kunang Arya Lurah Kapandean angamet putran Arya lurah Pangalasan, nurunan Arya Pande Lanang Dauh Bale Agung, humadeg patih agung ring Gelgel, arinira Sira Pandea Anyar Rama, as asana dauh bale agung Gelgel. Kunang Ki Lurah Kapandean ibunia sakeng Arya Wang Bang Bali tumut papareng lawan Arya Pinatih , as asana maring bhumi Pinatih Badung.

Pira gati kunang lawas sira drestipamuktian nira, teka pangataging kali sanghara bhumi Pinatih. Muah kaheka bajra wisia, de Ki Dukuh Sakti Pahang, wastu gerug bhumin nira, tan pakalingan, iatika hetunia Arya Pinatih kesah rarud mangelok wetan lakunia. Arya Pinatih jumenek ring jagat Nagari, Ki Lurah Pande hana ring Nagari, Mawang, Silakarangmuang maring desa Belang. Arya Pinatih hana jumenek ring panegara Ubud, Ki Lurah Pande hana maring Padang Tegal. Hana Arya Pinatih jumenek ring Desa Sami Renteng, Brasela ngaran, kawekasan hangalih sira maring Tagtag muah hana ka Taro muah hana ka Bukian, ka Payangan, ka Lusa, Tegalalang, ka Sayan. Kunang Arya Pinatih jumenek ring Kedisan, Arya Lurah Kapandean hana ring Kedisanring Banjar Kebon, cali, pujung, Jasan, Timbul. Kunang hana muang Arya Pinatih kang ning wekas jumenek maring desa Tulikup, Ki Lurah Kapandean hana juga hing kana ikang makueh maring Subang, ngaran Sira Kusamba muang maring Kamasan, hana ring Galiran, hana ring Subali muang Dawan, luwih kaheman dening Dalem.

Kunang wali akena kang caritanling ira Sinuhun Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, ri para pratisantana sadaya, paran lwirnia, para sanatanku kuma wruha, tiniatas akena polah nira dangu, duk nira tumedun maring Bali bangsul, saking Wilatikta dangu. Anglinggihing Iwak Pinggul, hanitihing watang maka layar nira. Kunang saprapta nira ring kakisiking jamba wana tan hana katemu lawan nira. Muang desa para desa, dinta pwa sira hanusup maring wana majeng dahating madurgama. Tan sapira kuwehing hana sarwa pula agung angadang lampah nira muang sarwa sargubu, angerah hung grahung suarannia. Dadiata nira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna anglerakena aji swasiksa, kasiapa mantra hasta maha baya, atma raksa pasupati, ika mamrmitania, nira keputing baya bancana muah nira lumampah maring sukeling wana madurgama. Meh hana sapteng dinten pareng latri, abayangan maring wana ukir tinempuh, dening jauh hari kala maga pasa anemu sukla paksa purnama. Dadianta hana samabur lalar rua metu sakeng wiharania, anuju sawang, tinutaning tikang burus de insun, agelis jumujug kang nglaruang laying, hati saya panglayangnia dahating santer, ingsun agelis anut puri, iya tika hitania, amengguh Dalem, hiniring angidul wetan. Kunang ta rua ika tiba maring lalang agung, dadia ta hana katemu hanaking hawan muah nia nyadpada gelis matur ri mami, singgih pakulun, hendi sakaning Maha Mpu. Lingira Maha Mpu, ah uduh kita hanak kecendeking awan, didine kita kuma wruhe, mami Brahmanda Pandita Siwa Saguna, sakeng Wilatikta, mami bipraya tumurun maring Bali madya, niaksa punang putra putraka mami sadaya, maring Tusan Kentel Bhumi, muah hana amring Gelgel, dahating kangelan mami lumampah, hanusuk maring wana agung, dahating suket madurgama, mangkana ling nira Maha Mpu. Muah humatur sira hanaking haan, tabe pakulun, yan kawenang didine pakulun hyun humeriping maring patandakang pakulun, nging geng kena kang kahula ribuk padan Maha Mpu, apan kang kahula dahating wimuda, nista niga jadma, lamakana pakulun sanmata lawan kahula wimuda, anugraha sapamrestining dharmaning kamanusan, muah tata titining Sang Hyang Agama, mangkana hatania haneking hawan.

Dadiata hana heling Maha Pandita Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, Ah Um, uduh kita anak kacendekiawan, tuhu balesin ta re mania, apan bhakti lawan sih tan wenang pasahan, patekeh suwarcanam kumene, kunang re satibaning ikang lalarwa rilawang agung, wenang sira angawe priangan, ngaran Majapahit, apan kawit Majaphit tumedun ka Bali, apan kita luwih baktinta ring mami, mami ngaran Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, maka mertha uriping bhumi kabeh. Ika marmitania kita wenang angawe priangan ngaran Puri Majapahit apan wit saking bhaktine ring mami, mami Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, muah reng akena ling mami de pahenak, Mpu ngaran pangempuning agama kabeh ngaran ardha smara, ngaran yayah ibuning jadma manusa ring bhumi kabeh. Pandita ika kaweruhkan, Siwa ngaran Sira, gun ngaran gumi, su ngaran luwih, re ngaran ring lolang, le ngaran linggih, cong ngaran sunia ngaran wini, widhi ngaran Sang Hyang Brahma Widhi. Bener pwa sira ngargama priangan ngaran pura Majapahit, ngunguan sira anghardana sang catur wangsa, ring sabhumi kabeh. Kunang muah wana jambe masuhet madurgama moga-moga matemahang desa Jamberana. Kunang yan hana jadma muang sang catur wangsa jimenek ring desa para desa, sawengkuning bumi Jamberwana, yan tan harep bhakti ring priangan Pura Majapahit, moga-moga tan hana hita wastu kita harereb dening gering salah beda, wastu kita sugih gama, kirang pangan jas tasmat wastu tan pari wastu. Ong mang bang. Mangkana pawarah kita sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna.

Kunang kesah Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna sakeng Jemberana, angidul wetan lamaph ira, tan kita lakena lampahnia ring awan. Wus dating jumujug maring Gelgel, as asana ring Tusan Kentel Gumi, kunang ling ira Maha Abra Yang Sinuhun, wong tabek kulun, nira Maha Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna. Ling ira ring putra putrane sadaya, Ha anom uduh kita nanakku sadaya nguniweh corane renung kabeh, uduh kita anaku, Dalem Pandea Tusan saking mami ibunira harin Dalem Majapahit tumurun Dalem Pande Tusan angamet putran sang nyakrawerti ngaran Dalem Istri Anom, nira nurunan Dalem Pandea Mahegawesi, sira ngamet putran Idewa Gedong Arta, nira nurunan putra ruang siki laki-laki ngaran Sang Satria Pandea Urip Wesi, arinia Sang Satria Pandea Baja Wesi, sira angamet putran para arya sadaya wit Majapahit, tos Janggala Kadiri, muang putra wesia sanak tiga, sira lamakana salwir wangsaarya Kapandean muang Luha kapandean samudaya, mahiden pagerahania sawengkuning bhumi nusa Bali pulina pareng para ratu muang para arya, angarsa bhumi apang sang angawarat tan wenang pasha-pasah ring Sang Pandita Aji Wesi.

Kunang roga akena muah siwarcanamku, depah anak mami kawitanta samudya, rumaga Brahma Pandita Siwa suryaning bhumi Yawa dwipa mandala, turusing Bali pulina, ngaran Maha Mpu Brahma Pandita Siwa Saguna. Iki hana bhisamaku ri kita sadaya, aja aja sira amangan iwak pinggul, deleg ngaran muang lalarwa, yang kita murub kena sapaningpun, jastasmat, mangkana puarahan jua lawan Santana kasantanania katekeng saenyah enyah kadlaha, didine tan murug tutur, maring tutur, haja lipia apan hana hana bhisaman ingsun, langu langu mangkana, sinarcanam nira Maha Abra Sinuhun, Ong tabehulun nira Maha Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, ri sarwa prati santananira samudaya. Dadita prasama anuhun siwarcanam nira Maha Abra Sinuhun rumaga siwaguru.

Kunang renga akena muah, de talingana parenganta pada pahanaka, Ah uduh kita anak putungku, mami bipraya haninggalin kita, mami umantukin Wilwatika muah, didine kita pada tiaksa, bhakti kasih aroang sasanak. Yan hana tota Kapandean, dahating jugul muang beksa, nista nica jadma, tan sira angangkening aroang sanak hian tis hu Kapandean, luih wenang kita anganken nakena, apan kita wit tunggal, wetu sakeng pradana kapurusanku, aku Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna.

Iki-iki hana putranku putrinku saking arin Dalem Majapahit, Brahmanda Dalem Pandea Tusan, nira nurunang Dalem Pandea Mahega Wesi, nira nurunang putra rua laki-laki, ngaran Sang Satria Pandea Urip Aji Wesi, harin nira ngaran Sang Satria Pandea Baja Wesi. Kunang paninku sasaking para arya tos Majaphit, nurunakena putra Arya kapandean makueh, muang para Lurah Kapandean makueh. Kunang putranku wit maibu saking Arya Pinatih as asana ring Bhumi Pinatih. Muang ring prahupan hana ring Laplap, kang haruju, muah angamet putran Arya Kenceng as asana ring Tambangan Badung, muang ring Tabanan kaprasida minggung sira. Kunang muah putranku Arya Kapandean wit maibu sakeng Arya Kapakisan, as asana ring Bungang, hana Jasi, hana ring Manggis, hana ring ngantiga, hana ring Tunggak, maring Sebetan, hana ring Padan. Kunang muah santananku wit mahibu saking arya Nyuh Aya as asana ring Gronggat Sukawati, ngaran lor wetan saking Puri dalem, werdi Santana nira pada ngastuti priyangan Ratu Pande, ngaran Panataran Batur, kawekasan ngalih pwa sira maring Batuan Banjar Jelaka. Hana ka Juga muang ka desa Mas, ka Silakarang, ka Belang, ka Singareta, ka Pliatan, ka Ubud muang ka Guang. Kunang muang santananku Ki Lurah Kapandean ring Pangkup Kedisan muah ring Kebon, hana sanak lawan sira Arya Kapandean ring Juga, hana ring Pujung Sabatu, muah ring Klepud, kesah pwa sira Lurah Pande muah ka Patas Taro. Apan sira wuus trinesek be yama bale bang, ika sawet nia apan sira wit Majapahit. Muah hana sira Pande ring Jasan muah hana Pande ring Habuan Tabuana, Tegal Suci Apuh. Ikang akueh hana ring pradesa Brasela, ngastuti Payangan, Dalem Ratu Kapandean ngaran priyangan Sang Hyang Pasupati, wenang kasembah dening catur wangsa, sang brahmana, satria, wesia, sudra jadma kabeh. Apan ratu Pande rumaga pamuput karya, sakaryaning sabhumi kabeh, muang anugraha mertaning bhumi, uripin bhuana kabeh. Kunang kawekasan reka pangatagin kali sanggawaning kapandean, yan paranlong bathin sira ring priyangan Ratu Pande, Panataran Pasupati ngaran, kesah sira Ki Lurah Pande, hana katagtag ka Pujung Klod, ka Tegalalang muang ka Buktian, ka Payangan, ka Sayan, ka Belang, ka Kibang, ka Angantaka, ka Sanur. Kunang putran ingsun saking Arya Wang Bang Jawa ibun sira, tumut ngiring Ida Dalem Tamagun, kesah ngiring saking Gelgel as asana ring Guliang, Ki Arya Kapandean hana ring Guliang, hana ring Belah Pane, hinakana sira Ki Lurah Kapandean, Gede Tusan hanangun pariangan, tumut ruang sanakira sadaya, kunang muah Arya Kapandean kesah saking Tusan, duk Kiai Ngurah Jelantik as asana ring Tojan bhumi Blahbatuh, Arya Lurah Kapandean jumenek sira ring jaba jero kang makueh ring bhumi Blahbatuh ingaran Banjar Tusan, hana muah ka Tegalalang ingaran sira wangsa Tusan, hana ring Tojan, hana ring Bonbiu, Sumampan, Tangkulak muang hana ring Bindu. Kunang Dalem Pamayun kesah saking Guliang as asana ring Bukit Tampaksiring, Sang Satria Pandea Wesi as asana maring Desa Taman Bali, saking piwekas Idewa Gede Tangkeban Tirta Arum, tumut ring sira Lurah Pande Lanang Lod Dauh, jumenek sira ring Sidawa.

Kunang Arya Kapandean hana jumenek ring bhumi Tampaksiring, hana ring Srokadan, muang ring Abuan, ring Bangli, ring Sidem Bunut, ring Jagapati, muang ring Bangbang, ring Gunung Rata. Kunang kesah putran Dalem saking Tampaksiring asumedi maring Pejeng, muah hana maring Blahbatuh, sira Arya Lurah Kapandean hana ring Blahbatuh, ring Pering muah hana ring Bona, muah ring Patemon, hana ring Pejeng, hana ring Laplapan, ring Blusung, Jemadik, hana ring Mancawarna. Kunang heling sira Maha Sinuhun, Maha Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, ah, Ahum, uduh uduh kita rah putunku kita sadaya, Dalem Pandea Tusan muang kita Ki Ngurah Kapandean, haja-haja kita lipia ring Dharmaning Kapandean. Apan sakeng Dharmaning Kapandean maha suddha sakaria ening, sang siwa bhuda, muang bhujangga rsi muah sakarya sang ratu anyakrawerti, muang sakaryaning sang catur brahmana, paran lwirnia, kemenuh, manuaba, keniten, mas. Apan muah sakaryaning jadma manusa ring sabhumi kabeh.

Kunang yan sang siwa bhuda bhujangga rsi wruh sira, tan wenang sira anunggalakena baja wesi, muang anglebur gangsa kateken kenaka rupaka, apan saking dharmaning kapandean, mimitaning hana mretaning manusa, uripin sang catur wangsa sabhumi kabeh, mamirtania dahating suka wirya wibawaning sabhumi kabeh. Muah sakeng sira Pandea jua angawesanjataning sang wuus labda diniksan, ngaran siwa upakrana, craning sang catur brahmana walaka inucap sang siwa muang bhuda, saking dharmaning kapandean anugraha siwa upakranata, kateken sarwa bawanira kabeh, ika prasama umetu saking panunggalin tangan sira Pandea kiwa tengen. Sira Pandea juga wenang angawe pangentas kunapan sang siwa muang bhuda bhujangga rsi muang sang ratu anyakrawerti kateken punapaning sang catur wangsa ring sabhumi kabeh.

Ika marmitania haja-haja sira Pande anuhur pada ring sang siwa bhuda bhujangga muang rsi. Ila ila dahat sama sama juga halania, apan saking sira Pande anugraha siwa upakranan sang catur brahmana, muang pangentas jalan atmania. Ika sangkania aja sang siwa bhuda wani langgah amretista kapatian muang kahuripannia sawa Pande samudaya, aja aja sang catur brahmana dahating kita tan wenang, yan kita murug helingku, aku Maha Mpu Brahmanda Siwa Gni Lebur Gangsa, jah tasmat, brahmana tan weruh lawan kalinganing sor luur anging luur.

Kunang kengetakena muah santanan ingsun, tur merepih desa para desa, angebikin bhumi Bali Aga tuhu sira asanak ming tunggal ming rwa. Putran sira Dalem Pandia Tusan nurunang Satria Pandia Mahegawesi, nurunang Sang Satria Pande Urip Wesi. Muang sang Satria Pande Baja Wesi putran nira kwehira 35, kunang putran ingsun saking para arya wit Wilatikta, saking arya Kanuruhan asuta 5, sakeng Arya Kenceng asuta 7, sakeng Arya Bleteng asuta 6, muah sakeng arya Sentong asuta 5, sakeng Arya Belog asuta 4. Jumenek ring Kaba-kaba muang ring Munggu, Mangwi. Muah sakeng Arya Kuta Waringin asuta 3, saking Arya Pangalasan asuta 2. Kunang hana muah sakeng wesia sanak tiga, sakeng Tan Kober asuta 4, ngaran Ki Lurah Kapandean hana ring Abian Semal. Muah sakeng Tan Kawur asuta 5 jumenek ring Taman Punggul. Saking Tan Mundur asuta 3 ngaran Lurah Kapandean. Kunang putranku sakeng Arya Gajah Para asuta 4 jumenek ring Tianyar, panutukan, Abang, Culik, muah sakeng Arya Wang Bang asuta 2, sakeng Arya Blacang asuta 3. Sakeng Arya Tangkas asuta 8, muang saking Arya Kuda Pangasih, Arya Manguri ngaran asuta 2, ngaran Arya Pandea Lanang Dauh Bale Agung, arinia Arya Pandea Anyar Rama, nurunang Arya Delod Dauh ranak nira. Arya Pandea Dauh Bale Agung nurunang putra 3, lanang-lanang ngaran sira Arya Pande Gora Sirikan, muah Madya Sirikan muah Anom Sirikan, mangkana kueh putrakan ingsun, tumerping desa para desa humeder genahnia, maring gumi Nusa Bali Pulina tika matang nia kita sanatanan ingsun sadaya. Aja sira tan angangken akena maruang sanak aming tunggal sakedoh nia aming rwa, wenang tutur-tutur akena ri para ruang sanakta sadaya, haywa lupa, warah warah akena lawan pratrisantananta kabeh, sakeng mangke kaya ri glaha, kenget akena juga, puarahku iki, aku Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, maka kawitanta samodaya.

Kunang renga akena muah kubipraya anilar ri sira sadaya, kumuah awali umantuking Yawa Dwipa mandala, muah angemit Sang Hyang Pasupati ring Gunung Semeru, uduh anakku Brahmana Dalem Pande Tusan, muah putranku Dalem Pandea Mahegawesi muah para Arya Kapandean, muah Lurah Kapandean kita samudaya. Lah renga akena de pahenak siwarcanamku, haja kita lipya sadaya lawan piwekasku mene, hendi ya taya kengetakena ring tata titi gagaduhanta amanggehakena Dharmaning kabrahmanta, Kapanditan muang Kapandean muang aksa kabeh, muah ring helinging rwabhineda, sarining suksma, sunia nirwana, para martadi, prama tatwa kabeh, haywa lupa ri puarahku mene, yan hana santanta saking manira to ta, tan manggehakena kaya helinging gagduhan aksara iki, muang sira hamurug, hana heling manira mangke, handikan Bhatara Kawitan nguni, jah tasmat moga-moga ta ya anung pang, salaku-laku nia akueh salah beda, muang prameda beda nia salwiring japa mantra wedania tampu, muah wirasaning ananggeh akena, kadharmaning kabrahmantan, kapanditan, nadian sira tan diniksan, tan wenang kaputing rajah tamah, ruwaketing panca indra temung artha muang hirsia joti, drenggi iri hati, ginawe hambek druake, ika pada tan wenang, apan dudu polahing kapanditan. Kunang muah ambeking sakiya, tanu nuraga pwa sira ring rat di taya. Salwiring wakia sidi mandi, yan hana wang waneh, tal paka dursila bhudinia, kena pwa ya kabjra wisia de bhatara Sang Hyang Pasupati, de ning sidi adnyanan nira mangkana kengetakena away lupa kita.

Kunang hana muah piwekas manira aja tan pikedepa, yan wuus manira prapteng Yawa Dwipa mandala aja lupa sembah juga manira muah kengetakena kawekasan patirtan Bhatara Sang Hyang Brahma Gni Wisesa muang Sang Hyang Mahadewa ring Besakih rikala purnamaning kapat muang purnamaning kadasa, hingkara manira muang Bhatara kawitanta sadaya tumurun ka Bali Aga saking gunung Semeru ngiring Bhatara Sang Hyang pasupati prasama tumurun putran Sang Hyang Pasupati saking gunung Agung, Sang Hyang Mahadewa nga, Sang Hyang Putra Jaya diniring de Sri Diah Kul Putih, nga Sri Mpu Galuh, Diah Kencana Wati nga, ka putra de sira Mpu Brahma Raja, Bhagawan Mpu Bhumi Sakti nga, muah tumurun Sang Hyang Brahma Gni Jaya diniring de Sira Mpu Gni Jaya saking Gunung Lempuyang, hana muah Bhatara tumurun saking gunung Watu Karu nga, Sang Hyang Tumuwuh, Sang Hyang Manik Gumawang tumurun saking Gunung Beratan, nga Gunung Mangu. Sang Hyang Wisnu muang Bhatari Danu tumurun sakeng Danu Batur, Sang Hyang Brahma Embah Gni diniring Bhatara Mpu Brahmanda Pandeta Kentel Suci. Muah tumurun Bhatara Sang Hyang Manik Galang sakeng parahyangan Puser Jagat Pejeng Bali Madya diniring de Sira Mpu Brahma Pandita Suryaning Bhumi Kabeh. Hana muah tumurun Bhatar Hyang Tugu saking Gunung Andakasa. Prasama malingga priyangan Agung Besakih katuran pujawali turun kabeh.

Kunang sanakta rah putunta sadaya angaturakena sembah bhakti ring para Bhatara Kabeh, mangkana lingira Maha Abra Sinuhun Ong tabehulun Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna. Kunang iki muah wara nugraha Ida Dalem Sri Smara Kapakisan asumedi maring Gelgel maka murdhaning bhumi Bali Sadaya, Ah uduh kita Brahmanda Pandita Baja Wesi angaduh dharmaning Kapanditan muah kita Sang Satria Pandea Wesi katekeng Arya Lurah Kapandean panglebur gangsa kanaka tuhu kita angawe mertha, maka uriping bhumi marmite suka wibhawaning bhumi sadaya, angawe susaktining sang siwa bhuda muang bhujangga rsi nguniweh sang ratu anyakrawerthi, apan sira Kapandean maha pamuputning sakarya sayadnyaning sang catur wangsa, muang sagumi kabeh, mangkana kengetakena. Manira Dalem Sri Smara Kapakisan hatitip ring kita swala patra piagem iki, didine Sira Kapandean pagehing laku, pratiaga, pradata, ri kaliliran wit Wilatikta tumurun papareng lawan Dalem Ktut Sri Kresna Kapakisan diniring de para arya Majapahit asumedi maring Samprangan nguni, Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna as asana ring Tusan Kentel Gumi. Ika witania akena katama-katemu sahenyah henyah kita kaya kawekas wekasan. Manira Ida Dalem Gelgel Sri Smara Kapakisan murdhaning bhumi Bali sadaya wuus suddha anugraha, sakeng mangke tekaning lama-lama, aja Sira Pande angangge bade tumpang 11, wenang Sira Pande tumpang 9, tumpang 7, managa banda pada wenang mapadawang gni uala, matetamanan, magegunungan, makarang boma, salwiring papalihaning uttama, mawarna turut sangha wenang, mahulin arintia reka, mangle warna 9 malamak makuncal kuncal kumala.

Maharingring mabale pabasmian mahundag 9, 7, 5, 3 ika pada wenang. Kunang yan ring widhi wedanannia, wenang sira matebus tebusan, nista madya uttama. Muah matelajahan pring, bale badung, madagang-dagangan, mahempal-hempal muang bale darpana, mabale salunglung katekeng saruntutania kabeh pada wenang, mapatulangan lembu cemeng, walakania yan sampun mawinten wenang lembu putih. Kunang muah wara nugaraha Dalem ri Arya Kapandean, duh kita Kapandean haja-haja, haywa kita anuhur sang brahamana siwa bhuda muang bhujangga rsi, ila-ila dahat, angapa marmitania mangkana, didine Dalem Kpaandean muang Arya Kapandean, Lurah Kapandean wuus uruha ring jatinin ajati kita Kapandean sadaya, apan saking Sira Pandea juga angawe pangutik, pangrupak, marmite hana aksara ring lontar ginuet, kangglihar de sang brahmana siwa bhuda muang bhujangga rsi. Kunang muah sakeng Sira Pandea ya angawe siwa pakrananing sang siwa bhuda muang bhujangga rsi katekeng sarwa bawania kabeh, kunang yan sang siwa bhuda bhujangga rsi muang murdhaning bhumi katekeng sang catur wangsa sadaya, katekeng bhawa, genitri, hanting-hanting nia kabeh, muang yan sang brahmana siwa bhuda wuus pejah, sakeng sira kapandean juga anugraha pangentas jalan sadsa malaning sang siwa bhuda kunapanira, katekeng sang catur wangsa muang wong jadma manusa ri sabhumi kabeh. Ika ingaran pangentas jalan Hyang Dewa Pitratma didine suddha Hyang Dewa Pitara ngulihing suksma suniatma tamaka. Ika prasama kumijil saking tangan sira Kapandean, kiwa tengen. Ika sawetnia sira Pande tan wenang hanuwur sang brahmana siwa bhuda bhujangga rsi, ika kangetangkena aja sira Pande lipia ri siwarcanamku Ida Dalem Gelgel. Kunang wara nugrahaku muah ri sira Kapandean sadaya, Pandea wit saking Wilatikta nguni ika wenang adiksa karma, makapala lokasrayaning bhumi kabeh, apan sira tistisning maha Brahmana Pandita uttama Ongjkasma akenem tabek hulun, saking nira Mpu Dang Hyang Dwijendra, sira Mpu Raja Kerta puspatanira waneh, nira retuning Brahmana Mpu Dang Hyang Jawi, duk ring jagat Medang Yawa dwipa mandala, wani mangkana mimitania sira Kapandean. Kunag rengakena muah, yan hana ruang sanak sira Kapandean wuus wruh ri wara nugraha Bhatara Kawitan nira muang ri sarwa weda puja mantra, tattwaning aksara gama kabeh, tan sumida de sira adiksa karma yan sampun suddha mawinten, wenang sira Pande munggah amuja masiwa upakrana anging aja anggrasuk bhawa, pinanditha ngaransira, wenang sira angentas sarwaning sanak sira Kapandean sadaya, luih wong baneh pada wenang, tan hana sukertania apan sira Pande ingaran manusa sakti asuksatining sang catur wangsa, muah jadma manusa ring bhumi kabeh. Kunang yan hana tistis sira Mpu Brahma Wisesa nira anugraha aji Dharmaning Kapandean ngaran Kapanditan akarya sarwa sanjataning sang catur wangsa katekeng wong sudra wangsa kabeh, dahating suung sepi peteng pepet angaluung tikang anda bhuwana kunang wang ring bhumi ya adruwe kuon-kuon muang patandakan. Kunang yan rikala panas materik tikang bhumi, wong jadma manusa ika kabeh, aturu ri sor taru mageng kunang yan rikala udan agung aderes siang dalu, wong jadma manusa ika sadaya pada mayuda, tan wedi ri pati uripnia, prasama padamarebut rebuting gua guaning gunung-gunung, hana pejah hana mahurip, anging wang ika prasama mahering, tan hulih angulati papangan apan hia kari hamangan wah wahin taru taru jua, katekeng ruang-ruang nia, sarwa sanjatania sarwa baturinasah. Tan hana sarwa sanjata, sapanunggaling baja wesi, sakarya nira Sira Mpu Brahma Pandita Siwa Wisesa, Mpu Brahma Raja Wisesa puspita sira waneh. Nir anerehana jina kula, rua kueh nira laki-laki paripurna, ingaran Sira Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, nira anurun akena jina kula Brahmanda Pandita Kapandean ring bhumi Bali raja sadaya. Kunang arinira ngaran Mpu Brahmanda Pandita Gandring Sakti wuus kaparajaya de Ken Arok Weni duk ring wuni Tumapel Yawa dwipa mandala, ika marmitan nira sira Mpu Gandring aniwakan bajra wistanira ri kaget nira angawi biuta kali sangara bhumi Tumapel jahtasmat wastu rug sapta krapton. Mangkena kengetakena.

Kunang rengakena muang ling Dalem tuhu musti, yan tan hana kapandetan, kapandean ngaran, anya lara kana Dharmaning Kapandean nira jati tan paheka muang tan papuera tikang bhumi kabeh, tuhu sira Pande angika murua bhumi wisakalania Sang Hyang Eka, ngaran Sang Hyang Tunggal, ngaran Sang Hyang Wenang, wenang sira Pande sapolahing sarwa wenang, wenang sor wenang luhur, ringaluwur wenang sira Pande tan labda diniksan. Wenang sira Pande munggah amuja, masiwa pakrana, haja angrasuk bhawa tan alunia, wenang angentas, sarwa sanak sira Kapandean, luwih wong baneh pada wenang, yan sampun sakarepnia, pinanditha ngaran.

Kunang rengakena muah ling Dalem murdhaning bhumi Bali sadaya, Ah ahum uduh kita ruang sanakku kita Kapandean, wenang sira labda diniksan maka pala lokasrayaning bhumi kabeh, apan sira tistisning Brahmanda Siwa Saguna, angaduh Dharmaning Kapandean, maha Mpu Pandita ngaran, sira wenang angrasuk bhawa, bhawa kaya Sang Hyang Siwa Rsi, mangkana kenget akena. Kunang akewasan murpa sira maring suniatma tamaka klayuan sekar, aja sira amendem, wenang ingaskara de ruang sanak sira sadaya, wenang mapaduksa, wenang ngangge padmasana angelayang, padawang ageni nala, mapalinggihan lembu sueta, aja angeseng ring semesana, wenang ring sawah wenang ring tegal. Aja sira mamurug lawan ling manira iki, sira mamurug tan para wangde ya rundah kali sangara bhumi, gering tumpar sab sab merana, teka maring desa sadesa. Mangkana kenget akena aja lupa sira ri waranugrahan Dalem ring pratisantana kasantananira, nira Maha Mpu Brahmanda Pandita Siwa Saguna, manira Ida Dalem Sri Smara Kapakisan murdhaning bhumi Bali raja sadaya. Wuus suddha hanugraha piagem swalapatra iki, wuus kasiaran kana de maha patih Kriyan Patandakan, didine prasama wuus waruka. Daianta prasama umatur sakwehing para bawadanda, tanda mantra, punggawa, lurah sadaya muang sakwehing para bandesa sawengkuhing bhumi Bali raja sadaya. Prasama anembah rijeng bukpadan Ida Dalem Sri SmaraKapakisan anuwun kaya siwarcanamnira, maka murdhaning bhumi Bali sadaya, asumedi maring Gelgel.

Aja kita jana padanku sadaya tan mituhu muang pido lawan waranugraha Ida Dalem iki, jah tasmat. Ong Ang Ang Ang Ong Ang Mang , tan dadi ya jadma manusa muah. Mangkana ling Dalem.

Pupu sinurat ring dina, ca, ka, wara landep, hanemu sukla paksa, pangrwa welas, masaning kacatur, windu sengara, rah tunggal, 1909 Saka. (mantra tidak diposting)
Seuratan kajang lan rerajahan pangangge Kapandean sane munggah ring Prasasti nenten kesalin iriki.
puput