Menampilkan postingan dengan label Warga Pande

Sekilas Tentang Keris

Proses pembuatan, empu dan etika menggunakan keris Sekilas Tentang Keris by : Basuki Teguh Yuwono Pendahuluan Keris merupakan karya yang multi material dan multi skill/keahlian, keris merupakan pengg…

Prasasti Pande Bang

Babad Pande Bang Uni purwan ing tatwa carita, katakana pwa sira paduka bhatara brahma, ayoga duk ing tan ana paran pran, kari ya sunia, sumlah pwa katonaniya, anarawang-anaruwung, nora tanah lawan la…

Perjalanan Mpu Brahmaraja atau Mpu Bumi Sakti keturunan Mpu Rajakertha

Bhagawan Pandya Mpu Bhumi Sakti keturunan Mpu Rajakertha Adapun Mpu Dwijendra atau Mpu Rajakertha berputra 3 orang laki-laki, masing masing bernama  Gagakaking, Bukbuksah dan Mpu Brahma Wisesa atau M…
Subscribe Our Newsletter