Tampilkan postingan dengan label amalan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label amalan. Tampilkan semua postingan

Rabu, 19 Juni 2013

Amalan Agar Terhindar Dari Bahaya

Amalan Agar Terhindar Dari Bahaya 
Nabi saw bersabda : "Sesiapa membaca " 
BISMILLAAHIL LAZII LAA YADURRU MA’AS MIHI SYAI’UN FIL ARDI WALA FIS SAMAA’ WAHUWAS SAMII’UL ‘ALIIM’ 

Artinya : dengan nama Allah, dengan nama-Nya tidak akan berbahaya sesuatu yang ada di bumi mau pun yang ada di langit, dan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Kamis, 06 Juni 2013

Surah Al ikhlas - Khasiat dan Keutamaan surah Al ikhlas

Surah Al ikhlas 
 Khasiat dan Keutamaan  Surah Al ikhlas

Sabda Rasulullah S.A.W yang artinya:

“Barangsiapa membaca surah Al-Ikhlas sewaktu sakit sehingga dia meninggal
dunia, maka dia tidak akan membusuk di dalam kuburnya, akan selamat dia dari
kesempitan kuburnya dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka
melintasi titian siratul mustaqim lalu menuju ke syurga”.(Demikian diterangkan dalam Tadzikaratul Qurthuby).


Bismillahir rahmaanir rahiim. 
Qul huwallahu ahad. Allahus shamad.
Lam yalid wa lam yuulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad


Artinya:
Dengan nama allah yang maha pengasih lagi maha penyayang ,
Katakanlah, Dialah Allah, yang maha esa.
Allah adalah tempat bergantungnya segala sesuatu.
Dia tiada beranak dan tiada diperanakan.
Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. 

Surat ini mengandung Khasiat , Antara lain sebagai berikut :

1. Abu Sa'id Al-Khanafi menerangkan : Surah ini dinamakan Surah Al-Ikhlas, artinya bersih atau lepas, maka barangsiapa yang membacanya dan mengamalkannya dengan hati yang  ikhlas maka ia akan dilepaskan kesusahan-kesusahan duniawi, di mudahkan di dalam gelombang sakaratul maut, dihindarkan dari kegelapan kubur dan kengerian hari kiamat.

2. Ibnu Syubah Al-Zukhri menerangkan : Rasulullah saw bersabda :"Siapa membaca Suratul Ikhlas seolah-olah ia membaca sepertiga Qur'an."

3. Riwayat dari Sayyidinaa 'Ali r.a. : Siapa membaca Suratul Ikhlash sebanyak 11 kali sesudah sembahyang subuh, maka syaitan tidak akan dapat menggodanya untuk memperbuat dosa, meskipun syaitan itu sungguh-sungguh hendak menggodanya pada hari itu.

4. Syyidina 'Aisyah menerangkan : Dari nabi Muhammad saw : "Siapa membaca sesudah selesai sembahyang Jum'at, surat Al-Fatehah 7x, surah Al Ikhlash 7x, Surah Al Falaq 7x, dan surah An-Naas 7x, maka Tuhan akan melindunginya dari kejahatan sampai kehari Jum'at yang akan datang.

5. Dari Syyidina 'Ali r.a. dari Rasulullah : Siapa hendak pergi musafir, kemudian ketika ia hendak meninggalkan rumahnya, ia membaca surat Ikhlas 11x, maka Tuhan memelihara rumahnya sampai ia kembali.

6. Sayyidina Anas menerangkan dari Rasulullah saw. : "Siapa membaca Suratul Ikhlas 30x, maka Tuhan akan menulis barokah, selamat dari api neraka dan aman dari azab pada hari kiamat.


Demikianlah Khasiat dan Keutamaan  surah Al ikhlas, Semoga bermanfaat dan di berkahi rahmat dari allah swt bagi yang mengamal kan nya .. amieen ya rabbal alamien.

SHOLAT SUNAT PADA BULAN RAJAB

Shalat sunat pada bulan rajab Puasa pada bulan Rajab, sadaqoh dalam bulan rajab, ibadah pada bulan rajab, 
amalan pada bulan rajab, ke istimewa,an bulan rajab, hikmah amalan pada bulan rajab
 Shalat sunat pada bulan rajab

Shalat sunnat ini dilaksanakan pada malam tanggal 1, malam Jum'at pertama, malam tanggal 15 dan malam terakhir tanggal 29/30 bulan rajab.

Adapun cara
pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

1. PADA MALAM TANGGAL 1 BULAN RAJAB

1) Melaksanakan shalat sunnat sebanyak 10 raka'at (5 kali salam)

2) Niatnya :

Niat Sholat Rajab

Usholli sunnatan syahri rojaba rok'ataini lillahita'ala.

3) Bacaaannya tiap ba'da Fatihah:

- Surat al-Ikhlas 3x.

- Surat al-Kafirun 3x.

4) Setelah salam akhir membaca do'a:

Do'a Rajab Tgl 1

Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariikalah. Lahul mulku walahulhamdu yuhyi wayumiitu wahuwa hayyun. Laa yamuutu biyadihil khoiru wahuwa 'ala kulli syaiin qodiir. Allahumma laa maani'a limaa a'thoita wala mu'thi lima mana'ta wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu.

2. PADA MALAM JUMAT PERTAMA BULAN RAJAB

1) Melaksanakan shalat sunnat sebanyak 12 raka'at (6 kali salam)

2) Niatnya sama dengan di atas.

3) Bacaaannya tiap ba'da Fatihah:

- Surat al-Qodar 3x.

- Surat al-Ikhlas 12x.

4) Setelah salam akhir membaca sholawat sebanyak 70 kali:

Doa Rajab Malam Jumat 1

Allohumma sholli 'ala muhammadininnabiyyil ummiyi wa 'alaa alihi wasallim.

5) Kemudian sujud sambil membaca tasbih sebanyak 70 kali:

Doa Sujud 1
Subbuhun quddusun robbul malaaikati warruhi.

6) Kemudian duduk sambil membaca tasbih sebanyak 70 kali:

Doa Rajab di antara 2 sujud

Robbigfir warham watajawwaz 'amma ta'lamu fainnaka antal 'azizul a'dzhim.

7) Kemudian sujud lagi sambil membaca tasbih seperti pada sujud pertama.

Doa Rajab Sujud 2
8) Selanjutnya setelah bangkit dari sujud yang kedua membaca do'a rajab:

Doa Rajab

Alloohumma thohhir lisaanii minal kidzbi wa qolbii minnifaaqi wa'amalii minarriyaa-i wabashorii minalkhiyaanati fa-innaka ta'lamu khoo-inatal a'yuni wamaa tukhfish shuduur.

Catatan:
Do'a Rajab ini sebaiknya juga dibaca pada setiap berdo'a.

3. PADA MALAM TANGGAL 15 BULAN RAJAB

Pelaksanaannya sama seperti pada malam tanggal 1.

Setelah salam akhir membaca do'a:

Doa Rajab malam 15

Laa ilaaha illalahu wahdahu la syariikalah Lahul mulku walahulhamdu yuhyi wayumiitu wahuwa hayyun. Laa yamuutu biyadihil khoiru wahuwa 'ala kulli syaiin qodiir. Ilaahan waa hidan ahaadan shomadan fardan witron lam yattakhidz shoohibatan wa laa waladan.

4. PADA MALAM TANGGAL 29/30 BULAN RAJAB

Pelaksanaannya sama seperti pada malam tanggal 1.

Setelah salam akhir membaca do'a:

Doa Rajab Malam Akhir

Laa ilaaha illalahu wahdahu la syariikalah Lahul mulku walahulhamdu yuhyi wayumiitu wahuwa hayyun. Laa yamuutu biyadihil khoiru wahuwa 'ala kulli syaiin qodiir. Wa shollallohu 'ala sayyidina muhammadin wa 'alaa alihitthohiriina wa lahaula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil adzhim.


4. BACAAN TASBIH PADA BULAN RAJAB


1) Tanggal 1-10:


Subhaanalloohhil hayyil qoyyuum 100x.

2) Tanggal 11-20:


Subhaanalloohhil ahadish
shomad 100x.

3) Tanggal 21-30:


Subhaanalloohhir ro-uuf 100x.http://primbon-arti.blogspot.com/2012/10/sholat-sunat-pada-bulan-rajab.html

Jumat, 10 Mei 2013

Amalan Asma Abdul Jabar Dan Khasiat Nya


Amalan Asma Abdul Jabar Dan Khasiat Nya
Amalan Asma Abdul Jabar

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIM
ALLOHUL GHOLIIBU ALLOHUL QOHAR
MUJIIRU KULLI JABBARIN ANNIDDIINA
WA SIRRROL HAQ WA QUWWATI WA
SULTHONI BI KALLAMULLAH
Kunci: YA RASYID YA QUDUS YA ILYASAA
Tawassul: Nabi Muhammad, Malaikat 4
(Jibril, Isrofil, Izroil, Isrofil) Syekh Abdul
Qodir Jaelani, Bapak Ibu kita, diri kita, man
ajazani.

Khasiat:
mencari ridho Allah pada
umumnya. Pengobatan penyakit medis dan
non medis, menambah bobot pukulan,
karisma, pengasihan.

Ilmu Menghilang Dari Pandangan Manusia

 Ilmu Menghilang Dari Pandangan Manusia

Jika Ingin Menghilang Atau Tidak Kelihatan Dari Pandangan Manusia Ikutilah Cara Cara Berikut ini,
Insya allah Jika kita Yakin Dan Percaya akan Ampuh dan Jadi  Nyata ilmu Menghilang Nya, Ilmu Ini Tidak Bisa Digunakan Untuk Yang Negatif atau Kejahatan !,,


Inilah Yang akan Di Amalkan Jika Ingin Menghilang Atau Tidak Kelihatan Dari Pandangan Manusia:
1. Berwudhulah
2. Menghadap kiblat
3. membaca asma Allah '' Yaa lathiif'' Sebanyak 16,641x
4. Setiap selesai membaca "Ya Lathif" 129 x  bacalah ayat dibawah 1x :
Laa tudrikuhul abshoru wahuwa yudrikul abshoru wahuwal lathiful khobir (al-an'am ayat 103)
5. Bila ingin menghilang maka baca ayat diatas 1x.
6. jika Untuk menampakan diri Kembali Cukup Berniat Dan Memohon Kepada Allah agar Kembali Kelihatan.


Ke Hebatan ilmu ini Bisa Kita amalkan Dalam Ke adaan Bersungguh-Sunguh Dan Tidak ada keraguan, Karena Setiap ilmu yang kita amalkan akan kita rasakan jika kita Benar-Benar Serius Dan Bersungguh - sungguh Mengharap Hanya pada allah Swt.. Amieen Ya Rbbal alamieen...


Jumat, 12 April 2013

Sahalat Sunat Tahajud - Tata Cara Dan Manfaat Sahalat Sunat Tahajud

 Sahalat Sunat Tahajud - Tata Cara Dan Manfaat Sahalat Sunat Tahajud


Sahalat Sunat Tahajud Banyak Sekali Manfaat Nya, Karena Shalat Sunat Tahajut Juga banyak Di amalkan orang-orang yang sudah merasakan manfaat nya.shalat sunat yang dikerjakan pada waktu malam hari, Sepertiga malam, kira-kira mulai dari jam 19.00 sampai jam 22.00, dan pada dari jam 22.00 sampai dengan jam 01.00, dari jam 01.00 dimulai selepas isya sampai menjelang subuh, Untuk rakaat nya dimulai dari 2 raka,at, 4 raka,at dan seterus nya.


Keutamaan Shalat Tahajud Tersebut adalah Sebagai berikut :

Sahabat Abdullah bin Salam mengatakan, bahwa Nabi Muhammad saw bersabda:

"Hai sekalian manusia, sebarluaskanlah salam dan berikanlah makanan serta sholat malamlah diwaktu manusia sedang tidur, supaya kamu masuk Surga dengan selamat." (HR Tirmidzi)

Bersabda Nabi Muhammad saw:

"Seutama-utama shalat sesudah shalat fardhu ialah shalat sunnat di waktu malam." (HR Muslim)

Selain itu, Allah sendiri juga berfirman:

Pada malam hari, hendaklah engkau shalat Tahajud sebagai tambahan bagi engkau. Mudah-mudahan Tuhan mengangkat engkau ketempat yang terpuji. (QS Al-Isra: 79)

Dari Jabir r.a., ia barkata, "Aku mendengar Rasulullah saw. Bersabda: Sesungguhnya pada malam hari itu benar-benar ada saat yang seorang muslim dapat menepatinya untuk memohon kepada Allah suatu kebaikan dunia dan akhirat, pasti Allah akan memberikannya (mengabulkannya); dan itu setiap malam." (HR Muslim dan Ahmad)

"Lazimkan dirimu untuk shalat malam karena hal itu tradisi orang-orang saleh sebelummu, mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, menolak penyakit, dan pencegah dari dosa." (HR Ahmad)

Doa setelah shalat tahajud Sebagai Berikut:

Rabbanaa aatina fid-dun-yaa hasanataw wa fil aakhirati hasanataw wa qinaa adzaaban-naar.

Artinya: "Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan hindarkanlah kami dari siksa api neraka."

Dalam hadits Bukhari dinyatakan, bahwa rasulullah jika bangun dari tidurnya di tengah malam lalu bertahajud membaca doa:

اَللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُوْرُ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَاْلأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّوْنَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اَللّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِيْ مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ، أَنْتَ إِلٰهِيْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ

Artinya: "Ya, Allah! Bagi-Mu segala puji, Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya. Bagi-Mu segala puji, Engkau yang mengurusi langit dan bumi serta seisinya. Bagi-Mu segala puji, Engkau Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta seisinya. Bagi-Mu segala puji dan bagi-Mu kerajaan langit dan bumi serta seisi-nya. Bagi-Mu segala puji, Engkau benar, janji-Mu benar, firman-Mu benar, bertemu dengan-Mu benar, Surga adalah benar (ada), Neraka adalah benar (ada), (terutusnya) para nabi adalah benar, (terutusnya) Muhammad adalah benar (dari- Mu), peristiwa hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepada-Mu aku pasrah, kepada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku kembali (bertaubat), dengan pertolongan-Mu aku berdebat (kepada orang-orang kafir), kepada-Mu (dan dengan ajaran-Mu) aku menjatuhkan hukum. Oleh karena itu, ampunilah dosaku yang telah lalu dan yang akan datang. Engkaulah yang mendahulukan dan mengakhirkan, tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau".

Perbanyaklah membaca istigfar sebagai berikut:
Astagfirullaahal azhim wa atuubu ilaiih
Artinya: "Kami memohon ampunan kepada Allah Yang Maha Agung
dan kami pun bertaubat kepada-Nya"

Demikianlah  Sahalat Sunat Tahajud - Tata Cara Dan Manfaat Sahalat Sunat Tahajud, Semoga Bermanfaat, jika ada kesalaha dalam penulisan dan sesuatu yang kurang jelas Berikan komentar atau masukan pada kolom komentar, agar saya dan pengunjung lain bisa mengatasi bersama, terimakasih..

http://primbon-arti.blogspot.com/2013/04/sahalat-sunat-tahajud-tata-cara-dan.html

Rabu, 03 April 2013

KHASIAT SURAH AL-FATIHAH

 KHASIAT SURAH AL-FATIHAH


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  (١
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ  (٢
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  (٣
مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ  (٤
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ  (٥
اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ  (٦
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ  (٧  BERIKUT INI ADALAH KHASIAT DARI  SURAH AL-FATIHAH

1. Agar selamat dan bahagia di dunia.- Khasiat surat Al-Fatihah yang pertama adalah untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia. Caranya: bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 41 kali sesudah shalat sunnah qabliyah subuh (shalat sunnah sebelum sholat fardhu subuh) secara terus menerus.

2. Supaya rezeki lancar dan tercapai cita-cita. - Maka jika Anda ingin pangkat keduniawian insya Allah akan berhasil, jika Anda miskin maka bisa menjadi kaya, jika punya hutang bisa segera lunas, jika sakit segera sembuh, jika lemah menjadi kuat, menjadikan seseorang mulia, ditakuti musuh, semua orang akan mencintai, semua kata-katanya akan diperhatikan dan dipercaya oleh masyarakat, dan selamat dari segala bencana.

3. Mengobati segala jenis penyakit - Khasiat membaca surat Al-Fatihah yang kedua adalah supaya rezeki mudah mengalir dengan lancar dan tercapai cita-citanya. Caranya: bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 21 kali setiap selesai shalat fardhu secara terus menerus, maka insyaallah rezeki Anda akan selalu mengalir bagai air bah, dijaga dari segala macam kejahatan, dimuliakan masyarakat, dan berhasil semua maksud atau cita-cita yang ingin dicapai.

4. Melepas tali atau membuka gembok - Mengenai khasiat surat Al-Fatihah untuk penyembuhan penyakit, terdapat hadist riwayat Ibnu Abbas ra ketika Rasulullah SAW mengobati cucunya Hasan yang sedang sakit keras dan berhasil sembuh dengan segera berkat khasiat surat Al-Fatihah.

5. Menghilangkan kebingungan dalam hati dan pikiran - Apabila terdapat seorang muslim yang sedang dirantai atau dikunci di dalam suatu ruangan tertutup, maka dia bisa menggunakan khasiat surat Al-Fatihah untuk keselamatan diri. Caranya adalah: bacalah surat Al-Fatihah sebanyak 121 kali dengan hati yang khusyu’ diarahkan ke rantai atau gembok. Kemudian ditiupkan ke arah rantai atau gembok tadi 10 kali, insyaallah gembok akan terlepas atau terbuka.
Demikianlah Khasiat Dari Surah alfatihah.. Semoga Bermanfaat ..

Minggu, 10 Maret 2013

Amalan Memanggil Istri Atau Suami Yang Kabur

Amalan Memanggil Istri Atau Suami Yang Kabur

.


Bila ada Sanak Saudara anggota keluarga atau Tetangga kita bahkan anak,istri atau suami yang pergi dari rumah ( minggat )  meninggalkan rumah tanpa izin, Sebaiknya kita lakukan amalan Berikut di bawah ini.


Caranya Mengamalkan Nya :
1. Ambil pakaian orang yang lari ( minggat) tersebut.
2. Bacakan pada pakaian tersebut surat Yasiin 41X.
3. Dan Tempatkan pakaian tersebut dalam wadah yang tertutup rapat 
4. Dan bacakan doa di bawah ini :

Qoffatu qolba....... bin/binti........ kama qofalltu haadzal tanak.

Kemudian wadah atau tempat pakaian tersebut disimpan dalam suatu tempat, dan jangan dibuka-buka selama 41 hari insya allah dalam waktu tersebut orang yang minggat tersebut akan kembali.. Lakukanlah dengan Keyakinan penuh konsentrasi, dan tawakal hanya pada allah swt.. Insya allah Niat kita cepat terkabul !.. amieen ya rabbal alamieen..

Selasa, 05 Maret 2013

AMALAN ASMA’ ALIF LAAM MIIM DAN KHASIAT NYA

Berikt ini adalah do’anya:
ALIF LAAMMIIM
ALLAAHULAA ILAA HA ILLAA HUWAL
KHAYYUL QAYYUUM, LAAHAULAA WALAA
QUWWATAA ILAA BILLAAH “.

Diamalkan setelah sholat subuh dan maghrib 77x
dan tengah malam hingga 7 hari di baca 1000x.


KHASIAT NYA:
1. Memperkuat syahwat
2. Kekebalan
3. Memperkuat iman
4. Untuk doa husnul khatimah
5. Membuka mata batin
6. Membuka cakra dalam tubuh
7. Membungkam mulut musuh , binatang buas
8. Berkomunikasi dengan khodam
cara memakai baca 3x tahan nafas di niatkan
apa yang kita inginkan .


NB: Masih banyak lagi khasiat dari amalan ini yang tidak dapat dituliskan
karena setiap yang mengamal kan AMALAN ASMA’ ALIF LAAM MIIM ini akan mersakan kelebihan yang ada pada diri masing masing !..


http://primbon-arti.blogspot.com/2012/10/amalan-asma-alif-laam-miim-dan-khasiat.html

Jumat, 01 Maret 2013

MENGATASI GANGGUAN JIN DAN SYETAN DENGAN TADABBUR QUR’AN

 MENGATASI GANGGUAN JIN DAN SYETAN DENGAN TADABBUR QUR’AN
Apabila kamu membaca Al Qur’an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan ini tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. 100- Sesungguhnya kekuasaannya (setan) hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. 
( AN NAHL 98-100)


Bacaan tadabbur Qur’an

Ya Allah telah kau ingatkan kepada kami dalam Qur’anMu yang agung, apabila kami membaca Qur’an agar kami berlindung padaMu dari godaan dan tipudaya syetan yang terkutuk. Sesungguhnya syetan itu tidak mempunyai kekuasaan terhadap orang yang beriman dan bertawakkal padaMu. Syetan hanya berkuasa terhadap orang yang mengambilnya sebagai pemimpin dan menjadikannya sebagai sekutu sekutuMu. 


Ya Allah teguhkan Iman dan keyakinan kami padaMu, tolong kami untuk selalu bertawakal dan berserah diri padaMu, lindungi kami dari tipu daya syetan yang menyesatkan. Jangan kau jadikan syetan berkuasa terhadap kami. Ya Allah jadikan syetan berputus asa dari menipu dan menyesatkan kami dari jalanMu yang lurus.

Ya Allah jangan kau jadikan kami termasuk orang mengambil syetan sebagai pemimpin, jangan kau jadikan kami memperturutkan hawa nafsu dan mengikuti bujuk rayu syetan yang mempedaya. Jangan Kau jadikan kami sebagai budak-budak  syetan yang hina.  Jangan Kau jadikan kami termasuk orang yang mempersekukutkanMu dengan sesuatu. Engkaulah pemimpin kami , Engkaulah pelindung kami, hanya Engkaulah yang kami sembah. Teguhkan iman dan keyakinan kami padaMu ya Allah , bimbing kami menempuh jalanMu yang lurus , perkenankanlah permohonan kami ini ya Allah

Ada baiknya anda hafalkan ayat tersebut diatas dan sering dibaca dalam sholat, disamping surat Al Ikhlas, Al Falaq dan An Nas insya Allah anda terpelihara dari kejahatan syetan dan jin yang suka mengganggu manusia atau kejahatan syetan dan Jin yang dikirim oleh orang yang dengki pada anda sepwerti santet atau sihir.

Kamis, 28 Februari 2013

SURAT YASIN TULISAN LATIN - MANFAAT MEMBACA SURAT YASIN

 SURAT YASIN TULISAN LATIN - MANFAAT MEMBACA SURAT YASIN


Audzubillahi minasyaitan nirrajim .. 
Bismillahirrahmanirrahiim

1. Yaa siin

2. Walquraanil hakiim

3. innaka laminal mursaliin

4. 'alaa shiraathin mustaqiim

5. tanziila al'aziizi rrahiim

6. Litundzira qawman maa undzira aabaauhum fahum ghaafiluun

7. laqad haqqa lqawlu 'alaa aktsarihim fahum laa yu'minuun

8. Innaa ja'alnaa fii a'naaqihim aghlaalan fahiya ilaa ladzqaani fahum muqmahuun

9. Waja'alnaa min bayni aydiihim saddan wamin khalfihim saddan fa-aghsyaynaahum fahum laa yubshiruun

10.Wasawaaun 'alayhim a-andzartahum am lam tundzirhum laa yu'minuun

11.Innamaa tundziru mani ittaba'a dzdzikra wakhasyiya rrahmaana bilghaybi fabasysyirhu bimaghfiratin waajrin kariim

12.Innaa nahnu nuhyiil mawtaa wanaktubu maa qaddamuu waaatsaarahum wakulla syay'in ahsaynaahu fii imaamin mubiin

13.Wadhrib lahum matsalan ash-haaba lqaryati idz jaaahaal mursaluun

14.idz arsalnaa ilayhimu itsnayni fakadzdzabuuhumaa fa'azzaznaa bitsaalitsin faqaaluu innaa ilaykum mursaluun

15.Qaaluu maa antum illaa basyarun mitslunaa wamaa anzala rrahmaanu min syayin in antum illaa takdzibuun

16.Qaaluu rabbunaa ya'lamu innaa ilaykum lamursaluun

17.Wamaa 'alaynaa illaa lbalaaghu lmubiin

18.Qaaluu innaa tathayyarnaa bikum lain lam tantahuu lanarjumannakum walayamassannakum minnaa 'adzaabun liim

19.Qaaluu thaairukum ma'akum ain dzukkirtum bal antum qawmun musrifuun

20.Wajaaa min aqshaa lmadiinati rajulun yas'aa qaala yaa qawmi ittabi'uul mursaliin

21.Ittabi'uu man laa yasalukum ajran wahum muhtaduun

22.Wamaa liya laa a'budulladzii fatharanii wailayhi turja'uun

23.A-attakhidzu min duunihi aalihatan in yuridni rrahmaanu bidhurrin laa tughni 'annii syafaa'atuhum syay-an walaa yunqidzuun

24.Innii idzan lafii dhalaalin mubiin

25.Innii aamantu birabbikum fasma'uun

26.Qiila udkhulil jannata qaala yaa layta qawmii ya'lamuun

27.bimaa ghafara lii rabbii waja'alanii mina lmukramiin

28.wamaa anzalnaa 'alaa qawmihi min ba'dihi min jundin mina ssamaai wamaa kunnaa munziliin

29.in kaanat illaa shayhatan waahidatan faidzaa hum khaamiduun

30.yaa hasratan 'alaa l'ibaadi maa ya'tiihim min rasuulin illaa kaanuu bihi yastahziuun

31.Alam yaraw kam ahlaknaa qablahum mina lquruuni annahum ilayhim laa yarji'uun

32.Wain kullun lammaa jamii'un ladaynaa muhdaruun

33.Waaayatun lahumul ardhul maytatu ahyaynaahaa waakhrajnaa minhaa habban faminhu ya'kuluun

34.Waja'alnaa fiihaa jannaatin min nakhiilin wa-a'naabin wafajjarnaa fiihaa minal'uyuun

35.liya/kuluu min tsamarihi wamaa 'amilathu aydiihim afalaa yasykuruun

36.Subhaanalladzii khalaqa lazwaaja kullahaa mimmaa tunbitul ardhu wamin anfusihim wamimmaa laa ya'lamuun

37.Waaayatun lahumullaylu naslakhu minhu nnahaara fa-idzaa hum muzhlimuun

38.wasysyamsu tajrii limustaqarrin lahaa dzaalika taqdiiru l'aziizi l'aliim

39.Walqamara qaddarnaahu manaazila hattaa 'aada kal'urjuuni lqadiim

40.Laa sysyamsu yanbaghii lahaa an tudrikal qamara walaallaylu saabiqu nnahaari wakullun fii falakin yasbahuun

41.Waaayatun lahum annaa hamalnaa dzurriyyatahum fii alfulki almasyhuun

42.wakhalaqnaa lahum min mitslihi maa yarkabuun

43.Wa-in nasya'nughriqhum falaa shariikha lahum walaa hum yunqadzuun

44.illaa rahmatan minnaa wamataa'an ilaa hiin

45.Wa-idzaa qiila lahumu ittaquu maa bayna aydiikum wamaa khalfakum la'allakum turhamuun

46.Wamaa ta'tiihim min aayatin min aayaati rabbihim illaa kaanuu 'anhaa mu'ridhiin

47.Wa-idzaa qiila lahum anfiquu mimmaa razaqakumullaahu qaalalladziina kafaruu lilladziina aamanuu anuth'imu man law yasyaaullaahu ath'amahu in antum illaa fii dhalaalin mubiin

48.Wayaquuluuna mataa haadzaa lwa'du in kuntum shaadiqiin

49.Maa yanzhuruuna illaa shayhatan waahidatan ta'khudzuhum wahum yakhishshimuun

50.Falaa yastathii'uuna tawshiyatan walaa ilaa ahlihim yarji'uun

51.Wanufikha fii shshuuri faidzaa hum minal ajdaatsi ilaa rabbihim yansiluun

52.Qaaluu yaa waylanaa man ba'atsanaa min marqadinaa haadzaa maa wa'ada rrahmaanu washadaqal mursaluun

53.In kaanat illaa shayhatan waahidatan fa-idzaa hum jamii'un ladaynaa muhdaruun

54.Falyawma laa tuzhlamu nafsun syayan walaa tujzawna illaa maa kuntum ta'maluun

55.Inna ashhaaba ljannati lyawma fii syughulin faakihuun

56.Hum waazwaajuhum fii zhilaalin 'alaal araaiki muttakiuun

57.Lahum fiihaa faakihatun walahum maa yadda'uun

58.salaamun qawlan min rabbin rahiim

59.wamtaazuu lyawma ayyuhaa lmujrimuun

60.Alam a'had ilaykum yaa banii aadama an laa ta'buduu sysyaythaana innahu lakum 'aduwwun mubiin

61.waani u'buduunii haadzaa shiraathun mustaqiim

62.Walaqad adhalla minkum jibillan katsiiran afalam takuunuu ta'qiluun

63.Haadzihi jahannamullatii kuntum tuu'aduun

64.Ishlawhaa lyawma bimaa kuntum takfuruun

65.Alyawma nakhtimu 'alaa afwaahihim watukallimunaa aydiihim watasyhadu arjuluhum bimaa kaanuu yaksibuun

66.Walaw nasyaau lathamasnaa 'alaa a'yunihim fastabaquu shshiraatha fa-annaa yubshiruun

67.Walaw nasyaau lamasakhnaahum 'alaa makaanatihim famaa istathaa'uu mudhiyyan walaa yarji'uun

68.Waman nu'ammirhu nunakkis-hu fii lkhalqi afalaa ya'qiluun

69.Wamaa 'allamnaahu sysyi'ra wamaa yanbaghii lahu in huwa illaa dzikrun waqur-aanun mubiin

70.liyundzira man kaana hayyan wayahiqqa lqawlu 'alaa lkaafiriin

71.Awa lam yaraw annaa khalaqnaa lahum mimmaa 'amilat aydiinaa an'aaman fahum lahaa maalikuun

72.Wadzallalnaahaa lahum faminhaa rakuubuhum waminhaa ya'kuluun

73.Walahum fiihaa manaafi'u wamasyaaribu afalaa yasykuruun

74.wattakhadzuu min duunillaahi aalihatan la'allahum yunsharuun

75.Laa yastathii'uuna nashrahum wahum lahum jundun muhdaruun

76.Falaa yahzunka qawluhum innaa na'lamu maa yusirruuna wamaa yu'linuun

78.Awa lam yaraal insaanu annaa khalaqnaahu min nuthfatin faidzaa huwa khashiimun mubiin

79.Wadharaba lanaa matsalan wanasiya khalqahu qaala man yuhyii l'izhaama wahiya ramiim

80.Qul yuhyiihaalladzii ansyaahaa awwala marratin wahuwa bikulli khalqin 'aliim

81.Awa laysalladzii khalaqa ssamaawaati wal-ardha biqaadirin 'alaa an yakhluqa mitslahum balaa wahuwal khallaaqu l'aliim

82.Innamaa amruhu idzaa araada syay-an an yaquula lahu kun fayakuun

83.Fasubhaanalladzii biyadihi malakuutu kulli syayin wailayhi turja'uunSURAT YASIN 36 (83) ayat 1-83 TERJEMAHNYA


Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

1. Yaa Siin .

2. Demi Al Qur'an yang penuh hikmah,

3. sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul,

4. (yang berada) di atas jalan yang lurus,

5. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.

6 Agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan, karena itu mereka lalai.

7. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, karena mereka tidak beriman.

8. Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah.

9. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami tutup (mata) mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.

10. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman.

11. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihat-Nya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia.

12. Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh).

13. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka;

14. (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan (utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu".

15. Mereka menjawab: "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah Yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka".

16. Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu.

17. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan (perintah Allah) dengan jelas".

18. Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami".

19. Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan (kamu mengancam kami)? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas".

20. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki-laki (Habib An Najjar) dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu,

21 ikutilah orang yang tiada minta balasan kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.

22 Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya-lah kamu (semua) akan dikembalikan?

23. Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan selain-Nya, jika (Allah) Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan terhadapku, niscaya syafa'at mereka tidak memberi manfa'at sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku?

24. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata.

25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan keimanan) ku.

26. Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke surga". Ia berkata: "Alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui,

27. apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan".

28. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu pasukanpun dari langit dan tidak layak Kami menurunkannya.

29. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semuanya mati.

30. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasulpun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya.

31. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah Kami binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka .

32. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada Kami.

33. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan.

34. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air,

35. supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

36. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

37. Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta merta mereka berada dalam kegelapan,

38. dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

39. Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua .

40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya.

41. Dan suatu tanda (kebesaran Allah yang besar) bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan,

42. dan Kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu .

43. Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong dan tidak pula mereka diselamatkan.

44. Tetapi (Kami selamatkan mereka) karena rahmat yang besar dari Kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

45. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat", (niscaya mereka berpaling).

46. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

47. Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari rezki yang diberikan Allah kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah Dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".

48. Dan mereka berkata: "Bilakah (terjadinya) janji ini ( hari berbangkit) jika kamu adalah orang-orang yang benar?"

49. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.

50. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiatpun dan tidak (pula) dapat kembali kepada keluarganya.

51. Dan ditiuplah sangkakala , maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya (menuju) kepada Tuhan mereka.

52. Mereka berkata: "Aduh celakalah kami! Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami (kubur)?" Inilah yang dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-rasul (Nya).

53. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Kami.

54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.

55. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan (mereka).

56. Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

57. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta.

58. (Kepada mereka dikatakan): "Salam", sebagai ucapan selamat dari Tuhan Yang Maha Penyayang.

59. Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): "Berpisahlah kamu (dari orang-orang mu'min) pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.

60. Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu",

61. dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.

62. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebahagian besar di antaramu. Maka apakah kamu tidak memikirkan?

63. Inilah Jahannam yang dahulu kamu diancam (dengannya).

64. Masuklah ke dalamnya pada hari ini disebabkan kamu dahulu mengingkarinya.

65. Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan berkatalah kepada Kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan.

66. Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka berlomba-lomba (mencari) jalan. Maka betapakah mereka dapat melihat (nya).

67. Dan jika Kami menghendaki pastilah Kami rubah mereka di tempat mereka berada; maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak (pula) sanggup kembali.

68. Dan barangsiapa yang Kami panjangkan umurnya niscaya Kami kembalikan dia kepada kejadian(nya) . Maka apakah mereka tidak memikirkan?

69. Dan Kami tidak mengajarkan syair kepadanya (Muhammad) dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al Qur'an itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan,

70. supaya dia (Muhammad) memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup (hatinya) dan supaya pastilah (ketetapan azab) terhadap orang-orang kafir.

71. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka yaitu sebahagian dari apa yang telah Kami ciptakan dengan kekuasaan Kami sendiri, lalu mereka menguasainya?

72. Dan Kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya mereka makan.

73. Dan mereka memperoleh padanya manfa'at-manfa'at dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

74. Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan.

75. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka; padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

76. Maka janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya Kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

77. Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa Kami menciptakannya dari setitik air (mani), maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata!

78. Dan dia membuat perumpamaan bagi Kami; dan dia lupa kepada kejadiannya; ia berkata: "Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang, yang telah hancur luluh?"

79. Katakanlah: "Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama. Dan Dia Maha Mengetahui tentang segala makhluk,

80. yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau, maka tiba-tiba kamu nyalakan (api) dari kayu itu."

81. Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa. Dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

82. Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia.

83. Maka Maha Suci (Allah) yang di tangan-Nya kekuasaan atas segala sesuatu dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.


Hikmah Dan Kelebihan Membaca Surat Yasin
Sabda Rasulullah s.a.w, “Apabila datang ajal orang yang suka membaca surat Yassin pada setiap hari, turunlah beberapa malaikat berbaris bersama Malaikat maut. Mereka berdoa dan meminta dosanya diampunkan Allah, menyaksikan ketika mayatnya dimandikan dan turut menyembahyangkan jenazahnya”.
Malaikat Maut tidak mau memaksa mencabut nyawa orang yang suka membaca Yassin sehingga datang Malaikat Ridwan dari syurga membawa minuman untuknya. Ketika dia meminumnya alangkah nikmat perasaannya dan dimasukkan ke dalam kubur dengan rasa bahagia dan tidak merasa sakit ketika nyawanya diambil.
Rasulullah s.a.w bersabda selanjutnya: “Barang siapa sembahyang sunat dua rakaat pada malam Jumaat, dibaca pada rakaat pertama surat Yassin dan rakaat kedua Tabaroka, Allah jadikan setiap huruf cahaya dihadapannya pada hari kemudian dan dia akan menerima suratan amalannya ditangan kanan dan diberi kesempatan membela 70 orang daripada ahli rumahnya tetapi sesiapa yang meragui keterangan ini, dia adalah orang-orang yang munafik.

Rabu, 27 Februari 2013

AYAT LIMA ARAB LATIN - KHASIAT AYAT LIMA


 AYAT LIMA ARAB LATIN - KHASIAT AYAT LIMA


Bismillahir rahmaanir rahiim,
Alam tara ilalmala-i min banii israa-liila min ba'di muusaaidz qaalu linnabiyyi lahu-mub'ats lanaa malikan nuqaatil fii sabiilil-laahi qaala hal 'asaitum in kutiba 'alaiku-mul qitaalu an laa tuqaatiluu qaaluu wa maa lanaa an laa nu qaatila fi sabiilillaahi wa qad ukhrijnaa min diyaarinaa wa abnaa-inaa, falammaa kutiba 'alaihimul qitaalu tawallau illaa qaliillan-minhum wallaahu 'aliimun bidl dlaalimiin. أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ الَّهِ ۖقَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا ۖقَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ الَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا ۖفَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۗوَالَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ 

Artinya : Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka:"Angkatlah untuk kami seorang raja supaya kami berperang (di bawah pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab:"Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang." Mereka menjawab:"Mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dari anak-anak kami?". Maka tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang zalim.


    [Qs.Al-Baqarah :(246) ]


Laqad sami' allaahu qaulal ladziina qaaluu innallaaha faqiirun wa nahnu aghniyaa-u sanaktubu maa qaaluu wa qatlahumul-anbiyaa-a bi ghairi haqqin wa naquulu dzuuquu a'dzaabal hariiqin.
لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ ۘسَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ 


  Artinya :  Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan:" Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya ". Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan (kepada mereka):" Rasakanlah olehmu azab yang membakar."
    [Qs.Ali-'Imraan :(181) ]


Alam tara ilal ladziina qiila lahum kuffuu aidiyakum wa aqiimuush shalaata wa aatuz zajaata falammaa kutiba 'alaihi mul qitaalu idzaa fariiqun minhum yakhsyaunan naasa kakhasy-yatillaahi au asyadda khasy-yatan wa qaaluu rabbanaa li ma tabta 'alainaal qitaala laulaa akhkhartanaa ilaa alain qariibin qul mataa'ud dunyaa qaliilun wal aakhiratu khairun limanit taqaa wa laa tudl-lamuuna fatiilan.
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚوَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗقُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا 


 Artinya :   Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka:"Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!" Setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia (musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu takutnya. Mereka berkata:"Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah:"Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun.
    [Qs.An-Nisaa' :(77) ]


Watlu 'alaihim naba-abnai aadama bil haqqi idz qarraba qurbaanan fa tuqubbila min ahadi himaa walam yutaqabbal minal -aakhari qaala laa aqtulannaka qalaa innamaa yataqabbalullaa hu minal muttaqiin.

۞ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ ۖقَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ 


  Artinya :  Ceriterakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil):"Aku pasti membunuhmu!". Berkata Habil:"Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa".
    [Qs.Al-Maaidah :(27) ]


Qul man rabbus samaawaati wal ardhi? Qul afattakhadztummin duunihii auliyaa-a laa yamlikuuna li anfusihim naf'an wa laa dlarram qul hal yastawill a'maa wal bashiiru amhal tastawidl dlulumaatu wan nuuruam ja'aluu lillaahisyurakaa-a khalaquu laihim qulillaahu khaaliqu kulli syai-in wa huwal waahidul wahhaaru.

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ ۚقُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا ۚقُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ۗأَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۚقُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ 


 Artinya :   Katakanlah:" Siapakah Tuhan langit dan bumi?"Jawabnya:" Allah ". Katakanlah:" Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri? ". Katakanlah:" Adakah sama orang buta dan orang yang melihat, atau samakah gelap gulita dan terang benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?"Katakanlah:" Allah adalah Pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa ".
    [Qs.AR-Ra'd :(16) ]


Penjelasan dan khasiat mengamalkan AYAT LIMA :

Ayat lima ialah ayat-ayat yang diambil dari lima surah dalam Al-Quran:

  1. Surah Al-Baqarah ayat 246.
  2. Surah Ali-Imran ayat 181
  3. Surah An-Nisaa ayat 77.
  4. Surah Al-Maidah ayat 27.
  5. Surah Ar-Rad ayat 16.

Setiap satu dari lima ayat itu terdapat sepuluh huruf QAF (kaf besar), sebab itulah ayat lima ini boleh juga disebut dengan Ayat Lima Puluh QAF.

Ibnu Mas’ud r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w selalu membaca ayat lima ini baik beliau sedang berada dalam negeri atau sedang dalam perjalanan dalam peperangan. Dalam peperangan beliau selalu dapat mengalahkan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan selalu mendapat pertolongan ALLAH S.W.T.

Sayyidah Aisyah r.a meriwayatkan bahawa Rasulullah s.a.w menerangkan bahawa bila ayat lima ditulis di dalam bejana, kemudian diisi air dan airnya diminum pada hari jumaat, maka ALLAH akan menyembuhkan penyakitnya kemudian diisi hatinya dengan nur hidayah, keyakinan dan kasih sayang.

Bila selalu dibaca oleh seorang pemimpin, maka akan ditetapkan hatinya oleh ALLAH S.W.T dan diberi pengaruh serta kekuatan, dan patuh kepadanya semua orang-orang yang dipimpinnya.

Jika ditulis dan digantungkan pada hujung senjata untuk menghadapi musuh dalam pertempuran, maka ALLAH akan memecah-belahkan kekuatan musuh.

Jika menghadap raja yang kejam, ia akan terpelihara dari kekejamannya dan tipu dayanya. Ayat lima adalah dinding dari kejahatan manusia dan jin serta syaitan.

Salman Al-Farsi r.a berkata: Rasulullah s.a.w mengajarkan kepadaku ayat lima kemudian beliau berkata: siapa yang membaca dan mengamalkannya, ALLAH S.W.T akan melanjutkan usianya dan mengampuni dosanya dan mudah tercapai apa yang dikehendaki. (keterangan ini diambil dari Tafsir Al-Arais)

Syekh Majduddin r.a. mengatakan : Sesungguhnya di dunia ini terdapat 4000 wali yang terdiri dari wali Autat, Abdal, Rijalul ghoib dan wali quthub, Semua wali ini mengamalkan ayat lima.

Bila anda ingin bisa bertemj dengan mereka, maka tulislah ayat lima dan pergunakanlah sebagai azimat. Kemudian bacalah ayat lima ini, setiap hari dan malam.

Syekh Asyadali pernah bertemu dengan wali Quthub, ia berwasiyat agar membawa tulisan ayat lima serta membacanya. Dan ia akan dibukakan pintu pertolongan dan memperoleh derajat Quthub.

Syekh Jamil Al - Yamani bercerita pernah bertemu dengan wali Quthub dan diberi ijazah ayat lima ini, kemudian ia menemukan berkah di dalam segala hal.

Ibnu Mas'ud meriwayatkan, bahwa Rasullah s.a.w. selalu membaca ayat lima ini, baik ketika beliau sedang berada dalam negeri atau sedang dalam perjalanan dan dalam peperangan. Dalam peperangan beliau selalu dapat mengalahkan orang - orang kafir dan orang - orang munafik dan selalu mendapat pertolongan.

Seandainya Ayat lima ini senantiasa diwiridkan oleh seorang pejabat, niscaya akan timbul kewibawaannya, dan disegani oleh orang yang dipimpinya. Dan bisa mengalahkan musuh - musuhnya.

Amiril mukmimin 'Ali bin Abi Thalib berkata barangsiapa membacanya tiap - tiap hari atau membaca tulisannya, niscaya Allah menyeruh 12.000 malaikat dengan membawa senjata dari nur untuk menjaga orang tersebut dari bencana dan bala'. Dunia dibangunkan  rumah di dalam Syurga sebanyak 600 tingkat yang terbuat dari mutiara yang merah.

Barangsiapa membaca dimuka orang yang ditakuti insya Allah orang yang ditakuti tersebut tiada kuasa untuk berbuat kejelekan kepadanya.

Bila anda mempunyai musuh, dan anda menghendaki perlindungan dari Allah, maka bacalah 3 kali pagi dan sore insya Allah anda akan terhindar dari kejahatan musuh anda.

Selasa, 19 Februari 2013

HIKMAH MENGAMAL KAN AYAT QURSI

 HIKMAH MENGAMAL KAN AYAT QURSISurat Qursi memiliki 50 kata dan 170 huruf maka sangat dianjurkan untuk mengamalkan sesuai dengan junlah kata atau jumlah huruf 50x atau 170 tiap malam selesai insa  serta menetapkan jumlah tetap tiap selesai sholat fadhu 3,5,7,11,21 (3x,5x.....) tanpa selang jika terjadi lupa dituntut untuk mulai dari pertama.


   Adab Berdo'a Wirit


Cara mengkhadam sebuah ayat harus memiliki adab agar mudah terkabul:
1. Membaca istiqfar 3x
2. Membaca selawat akan Nabi Muhammad dan Keluarganya
3. Membaca Al fatihah akan Nabi s,a,w
4. Membaca Al fatihah akan Saidina Ali (pintu Ilmu)
5. Membaca Al fatihah akan Aulia, Ulama, Ambia, Mukmindan Mukminah
6. Membaca Al fatihah akan Guru
7. Membaca Al fatihah akan kedua Orang tua
8. Membaca surat Al ikhlas 10x
9. Membaca akan surat yang akan di khadam tersebut (S. Qursy, S. Al ikhlas, S. Azzuha dll) dengan   jumlah   yang teratur dan tetap setelah selesai sholat fardhu
10. Membaca akan surat Annass  1x
11. Mebaca akan Surat Al Falaq 1x
12. Membaca akan   Laillahaillallah  100 x
13. Membaca doa sesuka hati menurut keinginan pengamal walau lebih diutamakan sesuai dengan makna yang dikandung dalam ayat yang mereka khadam
14. Menutup dengan Surat Al Fatihah 1x

  amalkan dengan teratur dan dengan Ikhlas maka akan Datang Seorang Malaikat yang mengkhadam ayat tersebut untuk menanyakan akan keperluan hamba yang mewirit akan surat itu janganlah terkejut akan kedatangan itu, jika tak ingin gagal. Tapi jika anda tak siap dan terkejut makan harus dimulai dari pertama.  Tingkat keberhasilan tergantung dari keinginan dan keikhlasan juga tak terlepas dari jenis makanan yang kita makan (halal atau haram)baca juga

   
mengamalkan akan surat Al Ikhlas tiap malam Sebanyak 1000x , setelah 39 hari dan mengamalkan untuk hari yang ke 40 insyaallah akan ada suatu petunjuk atau suatu yang bermanfaat bagi kita.

Sumber ( berbagai sumber )

Rabu, 13 Februari 2013

Dialog,Ruqyah,Menangkap,Jin Setan Secara Islami

Dialog,Ruqyah,Menangkap,Jin Setan Secara Islami
Simak dan perhatikan ayat ayat yang digunakan dalam video ini,
insyaallah kita juga dapat mengamalkan ayat ayat dalam video ini
 

Download : http://adf.ly/DE42p then press SKIP AD
Pada video kali ini akan dipaparkan metode penarikan jin secara Islami dengan menggunakan seorang mediator, yg disebut sbg "Jin Catchers".
Metode ini berguna untuk mempermudah proses ruqyah pada seseorang dengan mengajak Jin tersebut untuk berdialog dan bertobat. Dengan membaca berbagai ayat yang memberi efek-efek perubahan pada fisiknya.

Lebih jauh lagi, metode ini bisa digunakan untuk melawan ilmu sihir dengan membuat Jin yang bersangkutan berbalik melawan penyihir yang mengirimnya.

Tentu semua itu akan terlaksana hanya dengan memohon izin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Semoga videoclip ini bermanfaat untuk semua. Amien.

Thx to @turasarefin for the original upload.

Category:

License:

Standard YouTube License

Kamis, 31 Januari 2013

Amalan Doa Untuk Mempertajam Ilmu

 Amalan Doa Untuk Mempertajam Ilmu
Jika anda telah memiliki ilmu batin, namun belum begitu sempurna ada baik nya anda mengasah nya dengan amalan di bawah ini, Dengan mengamalkan AMALAN dibawah ini Insya allah ilmu yang telah anda miliki akan semakin terasa dan terasa berfungsi pada diri kita !..


BISMILAHIRAHMANIRAHIM

1. Illa hadroti hadiyil mustofa Muhammad saw >> alfatihah

2. Tsuma ila ruuhi nabi khidir AS >> alfatihah

3. Tsuma ila ruuhi syech abdul kodir jaelani >> alfatihah

4. Tsuma ila abaina wa ummahatina wa’ajwazina,wajudina,wajjaddatina,wa ustadzina,wa mu’aimina,walijami’il muslimina wal muslimat,wal ahyaa iminhum wal amwat  >> alfatihah

5. Yaa qowiyyu yaa matiin 13x

6. Ba’san wa ashadu tangkilaa 13x

7. Tawakkalu yaa haddamu hadihil asmaa’i 13x

8. Yaa khobir 15x

Dibaca setiap Habis Sholat Lima Waktu, Insya allah Ilmu yang telah anda miliki akan bertambah tajam dan Bermanfaat !.. amieen ya rabbal alamien.

Kamis, 10 Januari 2013

Hikmah Dan Kelebihan Membaca Surat YasinRasulullah Saw telah bersabda, “Bacalah Surat Yassin karena ia mengandungi keberkatan”, yaitu:

Apabila orang lapar membaca Surat Yassin, ia menjadi kenyang.
Jika orang tidak mempunyai pakaian akan mendapat pakaian.
Jika orang belum menikah, segera mendapat jodoh.
Jika dalam ketakutan akan hilang perasaan takut.
Jika terpenjara akan dibebaskan.
Jika musafir membacanya, akan mendapat kesenangan apa yang dilihatnya.
Jika tersesat, sampai ke tempat yang ditujuinya.
Jika dibacakan kepada orang yang telah meninggal dunia, Allah meringankan siksanya.
Jika orang yang dahaga membacanya, hilang rasa hausnya.
Jika dibacakan kepada orang yang sakit, terhindar daripada penyakitnya.
Rasulullah s.a.w bersabda, “Sesungguhnya setiap sesuatu mempunyai hati dan hati al- Quran itu ialah Yassin. Sesiapa membaca surat Yassin, niscaya Allah menuliskan pahalanya seperti pahala membaca al-Quran sebanyak 10 kali.
Sabda Rasulullah s.a.w, “Apabila datang ajal orang yang suka membaca surat Yassin pada setiap hari, turunlah beberapa malaikat berbaris bersama Malaikat maut. Mereka berdoa dan meminta dosanya diampunkan Allah, menyaksikan ketika mayatnya dimandikan dan turut menyembahyangkan jenazahnya”.
Malaikat Maut tidak mau memaksa mencabut nyawa orang yang suka membaca Yassin sehingga datang Malaikat Ridwan dari syurga membawa minuman untuknya. Ketika dia meminumnya alangkah nikmat perasaannya dan dimasukkan ke dalam kubur dengan rasa bahagia dan tidak merasa sakit ketika nyawanya diambil.
Rasulullah s.a.w bersabda selanjutnya: “Barang siapa sembahyang sunat dua rakaat pada malam Jumaat, dibaca pada rakaat pertama surat Yassin dan rakaat kedua Tabaroka, Allah jadikan setiap huruf cahaya dihadapannya pada hari kemudian dan dia akan menerima suratan amalannya ditangan kanan dan diberi kesempatan membela 70 orang daripada ahli rumahnya tetapi sesiapa yang meragui keterangan ini, dia adalah orang-orang yang munafik.

Rabu, 09 Januari 2013

AMALAN AGAR SUAMI ISTRI AGAR MENINGGALKAN SELINGKUHAN

AMALAN AGAR SUAMI ISTRI AGAR MENINGGALKAN SELINGKUHAN


Amalan agar Istri itu patuh kepada Suaminya, agar Suami sayang pada istri, supaya anak patuh terhadap orang tua. Tentu nya amalan ini bertujuan untuk dijalan yang Ridhoi alllah swt..
Untuk amalan nya sangat lah Mudah, tapi ingat walau pun amalan ini mudah di lakukan tapi kita butuh konsentrasi dan Bermohon pada allah swt, dan mintalah sesuai apa yg kita niat kan dan Insyaallah niat kita di kabul kan allah swt !


Begini caranya :
(sambil duduk bersila Beliau memperagakan), Ketika Istri sedang Tidur hirup Nafas Keluarnya lalu Tahan Nafas dan Baca QS. Al Ikhlas 3x didalam Qolbi ulangi sampai 3x].
lakukan selama 7 malam berturut-turut, biasanya dalam waktu 3 hari pun Anak/ Istri kita sudah terlihat Perubahan hasilnya].
Semoga bisa bermanfaat buat anda !

AMALAN DAN DOA MENGUSIR JIN


Berdasarkan kisah di dalam Al-Quran, jin juga telah membuat Nabi Ayyub menjadi sangat menderita di masa lalu dan melalui pembacaaan doa-doa permohonan yang terus -menerus (yang akan kami jelaskan berikut). Nabi Ayyub berhasil menyelamatkan dirinya dari penindasan setan dari kalangan jin yang berlangsung terus-menerus ini.


Ayat Kursi (Al-Baqarah:255) dan Qul A’udzu (Katakan: Aku berlindung, [dalam surat al-Falaq dan an-Nas]) telah menyediakan sarana bagi umat Islam untuk mengangkat ruh mereka ke tingkat-tingkat kesadaran yang lebih tinggi sehingga mereka dapat dengan mudah melindungi diri mereka dari gangguan Jin.

DOA MOHON PERLINDUNGAN
رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ | رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِوَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ | وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ

Rabbi Annii Massaniya as-SYaithoonu binusybin Wa Adaba, Rabbi A’udzu bika min Hamazaati-s-Syayaathiini, Wa A’udzu bika Rabbi an Yakhdurun. Wa khifzhon min kulli Syaithoonin Maarid. (Q.S. Shaad:41; al-Mu’minuun:97-98; Shaffaat:7)

Artinya :
“Sesungguhnya, aku diganggu setan dengan penuh ketidaknyamanan dan penderitaan!(41). Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan-setan(97). Dan aku berlindung (pula) kepada Engkau ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku(98)…dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap setan yang paling durhaka.

Efek jika doa ini diarahkan pada orang-orang yang berada dalam pengaruh kuat jin

Jika Anda membaca doa permohonan ini pada orang-orang yang berada di bawah pengaruh setan , maka akan Anda lihat kemudian jin-jin yang mengontrol mereka tidak punya pilihan lain selain menghindar dan menjauh .

Jika tidak, orang yang terlibat (dikuasai jin) itu akan menjadi basah kuyup oleh derasnya keringat yang bercucuran, merasa tidak nyaman dan sangat menderita dan dia akan kehilangan kekuatan artikulasi (pengucapan). Pada saat dia hendak berbicara, dia malah akan berkomat-kamit menggumamkan kata-kata yang tidak jelas atau tidak ada maknanya sama sekali.

Cara menyembuhkan orang yang kerasukan jin

Jika niatnya adalah untuk memohon perlindungan bagi orang yang kerasukan jin itu dan yang berada di bawah pengaruh kuat jin, maka pembacaan doa permohonan ini yang telah disebutkan dalam al-Quran terhadap yang kerasukan itu dilakukan oleh beberapa orang shaleh yang duduk melingkar di sekelilingnya dan membacanya secara simultan (serentak) sebanyak mungkin kali adalah sangat dianjurkan. Jika mungkin, dianjurkan juga melanjutkan pembacaan doa seperti ini 3 kali setiap hari.

Efek pembacaan doa ini jika diarahkan terhadap diri sendiri

Jika seseorang membaca doa ini untuk kepentingan melindungi diri sendiri, maka setelah mendzikirkannya/membacanya sebanyak puluhan kali bahkan lebih (sebanyak dan semampunya), dia kemudian akan menjadi sangat tegang dan merasakan suhu tubuhnya naik. Selanjutnya, dia merasa sangat mengantuk, dan sebagai akibatnya, dia menghentikan dzikirnya jika tidak kuat menahan godaan.

Atau ada kemungkinan lain, seperti dia akan menampilkan tindakan-tindakan liar dan kasar. Ini karena dia berada dalam pengaruh jin yang mengirim impuls-impuls (rangsangan untuk bertindak) ke otaknya dan menghendaki dia agar berhenti membaca doa sehingga dia akan menghentikan tindakan ini sepenuhnya.

Namun, jika orang ini tetap terus bisa menyadarkan dirinya dan meneruskan doanya, semua pengaruh (jin) ini akan berkurang dan orang itu akan merasa rileks, jadikan amalan rutin hingga gangguan jin itu hilang sama sekali.

ini sekadar salah satu metode ruqyah. Rekan-rekan bisa juga menggunakan teknik dan amalan lain yang juga dicontohkan Rasulullah :) pilihkan amalan walau sedikit yang penting membaca/mengamalkannya secara istiqamah

http://primbon-arti.blogspot.com/2012/07/amalan-dan-doa-mengusir-jin.html

Senin, 31 Desember 2012

Amalan Pada Bulan Muharram

Amalan Pada Bulan  Muharram
mengutip nazham yang disusun anonim berkaitan dengan amalan di bulan Muharram itu yaitu:

صُم صلِّ صِلْ ثم اغتسل رأس اليتم امسح تصدق واكتحل

وسع على العيال قلم ظفر وسورة الإخلاص قل ألفا تصل

Puasalah, Shalatlah, Silaturrahim-lah, mandilah kepala anak yatim usaplah, bersedekahlah dan pakailah celak mata.

Luaskan belanja, potonglah kuku, kunjungi ulama, tengoklah orang sakit, bacalah surat Ihklas 1000 kali.

Namun penyusun kitab ini mengatakan bahwa hanya dua saja yang memiliki dasar kuat yaitu sunah puasa dan meluaskan belanja. Sedangkan selebihnya kebanyakan haditsnya dahif dan sebagian lagi mungkar maudhu‘.

    Puasa Asyuro dan Tasu’a

Yang berkaitan dengan puasa adalah puasa sunah yaitu pada hari kesepuluh dan kesembilan di bulan itu. Sering juga disebut dengan ‘Asyuro dan Tasu‘a. Banyak sekali dalil yang menerangkan hal ini, antara lain:

Dari Abu Hurairoh RA ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda: “Shaum yang paling utama setelah shaum Ramadhan adalah shaum dibulan Alloh Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardhu adalah sholat malam,

Dari Humaid bin Abdir Rahman, ia mendengar Muawiyah bin Abi Sufyan RA berkata: .Wahai penduduk Madinah, di mana ulama kalian?.. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda : ..Ini hari Assyura, dan Alloh tidak mewajibkan shaum kepada kalian di hari itu, sedangkan saya shaum, maka siapa yang mau shaum hendaklah ia shaum dan siapa yang mau berbuka hendaklah ia berbuka..

Rasulullah SAW bersabda: ..Shaumlah kalian pada hari .Assyura dan berbedalah dengan orang Yahudi. Shaumlah kalian sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya”

Sedangkan amal lainnya – selain puasa dan meluaskan belanja- sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi, adalah amal yang dasar hukumnya lemah.

    Meluaskan Belanja

من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه قال صلى الله عليه وسلم: {{من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها

Dari hadits Abi Said Al-Khudhri ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, Siapa yang meluaskan belanja kepada keluarganya pada hari Asyura, maka Allah akan meluaskan atasnya belanja selama setahun.

Oleh sebagian ulama hadits, hadits ini dilemahkan, namun sebagian lainnya mengatakan hadits ini shahih, lalu sebagian lainnya mengatakan hasan. Yang menshahihkan di antaranya adalah Zainuddin Al-Iraqi dan Ibnu Nashiruddin. As-Suyuthi dan Al-Hafidz Ibnu Hajarmengatakan bahwa karena begitu banyaknya jalur periwayatan hadits ini, maka derajat hadits ini menjadi hasan bahkan menjadi shahih.

Sehingga Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Al-Ikhtiyarat termasuk yang menganjurkan perbuatan ini di hari Asyura.

    Bersedekah

من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ـما أنه قال: {{من صام عاشوراء فكأنما صام السنة ومن تصدق فيه كان كصدقة السنة

Siapa yang puasa hari Asyura, dia seperti puasa setahun. Dan siapa yang bersedekah pada hari itu, dia seperti bersedekah selama setahun.

Pada hari itu juga disunnahkan untuk bersedekah, menurut kalangan mazhab Malik. Sedangkan mazhab lainnya, tidak ada landasan dalil yang secara khusus menyebutkan hal itu dan kuat derajat haditsnya.Karena mereka mendhaifkan hadits di atas.

Sebenarnya amal-amal itu semua baik-baik saja, selama tidak dikaitkan dengan momentum tertentu. Sehingga yang jadi titik masalah adalah dikaitkannya amal-amal itu dengan momen Muharram dengan keyakinan bahwa bila dilakukan di waktu lain, tidak sebesar itu pahalanya. Karena dasar haditsnya memang lemah, bahkan sebagian dhaif dan mungkar.

Namun kita harus pahami bahwa amaliyah seperti ini buat sebagain kalangan umat sudah diajarkan dan dipraktekkan, meski sebagian haditsnya dikritik oleh banyak kalangan. Dan selama masih ada kritik, sebenarnya merupakan ikhtilaf di kalangan ulama hadits.

Jumat, 21 Desember 2012

Ucapan Ketika Dicela Orang

Ucapan Ketika Dicela Orang
Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

فَإِنْ سَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهُلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ، إِنِّي صَائِمٌ

“Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya, “Inni shoo-imun, inni shoo-imun [Aku sedang puasa, aku sedang puasa]“.” (HR. Ibnu Majah dan Hakim. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shohih). An Nawawi mengatakan, “Termasuk yang dianjurkan adalah jika seseorang dicela oleh orang lain atau diajak berkelahi ketika dia sedang berpuasa, maka katakanlah “Inni shoo-imun, inni shoo-imun [Aku sedang puasa, aku sedang puasa]“, sebanyak dua kali atau lebih. (Al Adzkar, 183)