Tampilkan postingan dengan label tualen. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label tualen. Tampilkan semua postingan

Selasa, 13 November 2012

Lontar Indhu Batur Kelawasan Petak

Lontar Indhu Batur Kelawasan Petak

Ling Rsi Markandhya
Maka purwakaning atur titiang majeng ring para semeton Maha Warga Bhujangga Waisnawa sane wenten ring sajebag jagat puniki, lugrayang titiang ngaturang indik pemargin Ida Leluhur utawi maka druwen Ida Leluhur minekadi salah sinunggil “Dharma Yoga Semadhi” sane sampun patut keuningin ring para semeton sami utawi warih Sang Bhujangga, sekadi sane manut panggihin titiang ring lontar. Santukan sangkaning pasuwecan Ida Sanghyang Parama Kawi, prasida titiang nyaritayang mungguhing daging tatwa carita “ngeninin pemargan Ida Rsi Markandhya” sane kacihnayang ring sajeroning “Lontar Indhu Batur Kelawasan Petak”, sane kakeniang duk rahina sane sampun dumun olih: “Ida Rsi Sutji” Ida sane malinggih ring Griya Batur Suci Desa Gumbrih.

Maka pamuntat atur manawi ring sajeroning titiang nguningayang indik daging pemargan Ida Leluhur, tur manawita tuna luwih antuk titiang ngaturang, lugrayang titiang nunas agung sinampura duwaning titiang wantah nyuratang manut ring daging lontar. Lontar puniki sane keanggen maka dasar ritatkala semeton sane wenten ring “Desa Sepang” ngemargiang indik upacara upakara sekadi “Pitra Yadnya”.

Inggih wantah sapunika perasida antuk titiang ngaturang ring para semeton sami, dumogi wenten kesuksemaan utawi gunan nyane. naler nenten ima titiang ngaturang suksma.

Om Awighnam Mastu Nama Sidham

Iki wisik warah Indhu Batur Kalawasan Petak, ling Rsi Markandhya. Kacerita kna Hyang Widhi hanthyata manggeh ira tan hana mawisma nira, tan paro, tan parupa, hamusa jangga, hakerta sang hyang mahyun, hatamaja eka madhyam, hanata hindu, hindu matemahan gni arab – arab, gni dadi handus, handus dadi megha, megha dadi watu, makeplug watu iki, hana tanah langit, gun gumi, bun gumi, matemahan tiga adnyana, sapaluire : Ciwa, Sadha Ciwa lan Parama Ciwa.


 • Sang Ciwa: dadi langit, ngentikang sarwa lumentik muang Wedha Riwikrama, muwah Wedha Sanawosongo. 
 • Sadha Ciwa: ring tanah anguyuh angga dadi yeh, dadi pasih, ngentikang sarwa mabayu dadi angin, raksaka wedha upasadha nga.
 • Parama Ciwa: ring paran nadi tirtha, Tirtha Sanjiwani sakala niskala, raksaka wedha catur nuraga muang catur wedha gita, hana bhagawad githa, mayoga sang parama ciwa metu yogha satunggal Sanghyang Tunggal, matemu ring Dewi Rekata Wati, panak sakeng Rekata Tama, bangsa yuyu, raja samudra lekad taluh, sang hyang onang ngempu taluhe ento tur lekad rare patpat. 
Rarene patpat punika kawastanin hantuk sang hyang onang :


 1. Pukuh, asal sakeng wadahing taluh.
 2. Punggung, asal saking kulit taluh.
 3. Bawa, asal saking putih taluh.
 4. Manik, asal saking kuning taluh.

Risampun dangu kewastanin malih :

 1. Togog
 2. Semar / Tualen
 3. Naradha
 4. Guru.

Malih mawasta :

 • Asiki : Nabi Hadham
 • Dadua : Nabi Sis
 • Tetelu : Sang Hyang Nurchaya
 • Patpat : Sang Hyang Nurracca
 • Lelima : Sang Hyang Wenang
 • Nenem : Sang Hyang Tunggal
 • Pepitu : Sang Hyang Guru.

Sang Hyang Wenang dados Surya, guru manik. 
Sang Hyang Tunggal rasa bun gumi mamusa keneh, betal, makmur, nganten ngajak Dewi Rekata Wati, rasa jantung, pangarasa, betal mukaram, lekad taluh camani “nga” purus, betal, makadas, yuyu miwah yeh, bungkulan taluh mani, rawuh sakeng akudang rah :

 • Asiki : Angin, halu hamah
 • Dadua : Api, hamarah.
 • Tetelu : Yeh, mut mahinah.
 • Patpat : Bumi, supiah.

Iki “nga” Catur Yogha, yan ring bhuwana agung : surya, bintang, bulan, bawa hiki “nga” Wedha Catur Anuranuraga, gnahnya ring Badjera Petak, iki hangurip Dyana, Tirtha Mertha Sanjiwani, suara ring nenger, tan patastra hindhu “nga” tutur hindhu, piteket ring Idha Sang Parama Ciwa, hangewetuang tatua githa, hanata bhagawad githa, hantyata mangen ira, tan hana mawisna nira, hamujangga hakerti Sang Hyang Mahyun Atmadja, eka madhyam metu temajeng ingaranan “Sunya Ning
Sunya Ning mayoga metu temadjeng “Tri” :

 • Pinih luwih : Bhiseka “Rsi Marakandhya”
 • Ikang made : Bhiseka “Rsi Gangga Sura”
 • Ikang nyoman : Bhiseka “Rsi Manu”

Rsi Gangga Sura: kesah maring hindhu jumeneng ring “Mojokerto” dados Pandit.
Rsi Manu: kesah maring hindhu jumeneng ring “Selepadang” taler dados Pandit.
Rsi Marakandhya: kesah maring hindhu jumeneng maring “Mujasari” raris ke Gunung Raung irika Idha Rsi Markandhya ngambil rabi anak sang hyang wenang ingaranan “Ibu Kapilih” sane dadi dewan tanah gadah yogha satunggal manon, kang nga “Rsi Dharmasunya”

Rsi Dharmasunya maperiya Dewi Kanari, anak sang hyang naradha. 
Gadah yoga asiki ingaran “Rsi Guru” Rsi Guru maperiya rayat biseka Dewi Suma anak sajayeng karna, gadah yogha dadua:

 • Pinih Luih : Rsi Keling
 • Ikang Madenan : Ipatiga.

Pasti pangabaktiannya ring kakyang idha Ida Rsi Dharmasunya, ingaranan Pasek Patiga ikang kakyangnya maka dalem pacung maka pancer pabaktiyan ring Ida Rsi Dharmasunya. 
Muah yoghan Ida Rsi Markandhya, gadah yogha sane mijil ring “Ibu Kapilih”

 • Sane duuran : Idha Bagus Surya
 • Sane alitan : Made Oka.

Ring Gunung Raung Ida mapitutur ring anak putun ira, iki rengen akna pawarahku ring kita:

 1. Nirwana, Nirmanakaya, Nirmadharma.
 2. Amerasa, Atara, Atma, Ajnana liang “nga”
 3. Brahmawidya, Bagawan Byasa Biksuka, Budhi “nga”
 4. Icuara, Ica, Inayana, Jati “nga”

Batara dasarnya manusa “nga” kahalaman, kasusilaan, kabahagiaan, kabeneran/ patut, menepakan, (ngelepasang kodrat kehidupan). Yan sang wiku kerasa budhi sunya, sayogya biasa kna dina latri, ning sarira, ambeana tri loka palanya, ruwet sida ilang, jati paripurna sapanugraha ika palaning sidha ilang luirnya.
Yan salah ucap, salah candak, salah rengen, salah pasuka, salah hangen, salah ungsi, salah sila, ika DASA SILA “nga” . Samangkana hawak harane, taye mandyaken lare sasare sarira, yan tambuh ring payuden ne yeh idup jati ngebekin jagat, TIRTHA MERTHA SAJIWANI.

Humatur Ida Gusti Pacung, hayuun ling nira, nabdabang kadyatmikan muang ngerotong royong sareng duang tali (2000) kwehnya, ngiring kakyang Ida “Ida Rsi Markandhya” . Ida Gusti Pacung Agung, dadi pacek ring Gunung Raung sareng Ipatiga, durung asat babalangan, dadi ta agni arab-arab wetan, uduh anakku samea tonton ikang gni arab-arab jalan cening jani alih Gni Utama Ika. Hayuun sanaknya makabehan, ling kakyang ida, kesah Ida Rsi Markandhya sakeng gunung raung sareng sisyan ida duang tali (2000) kwehnya muah sanaknya, ngulati gni arab-arab, saksana dateng ring gni iki, tan hana gni, alas rembho juga, irika ida ngerotong royong sareng duang tali (2000). Hana byana “ABAS AKIH” landuh ikang rat.

Sapanang akna Ida Rsi Markandhya budal ke Gunung Raung, saksana dateng ring gunung raung sareng hanak Ida, I Pacung muang Ipatiga.

Sapanang akna malih hana gni arab-arab ring alas katila wetan, malih Ida turun ring gunung raung, turun ring alas katila, mumbul ikang banyu, yeh sumbul “nga” tukad iki. 
Irika Ida ngerotong royong ngardi tatamanan sareng duang tali (2000) pinih arep “Ida Gusti Pacung “ kalinggihang ring “Bading Kayu”.

Iriki Ida Rsi Markandhya mujiangga hana “Gunung Bhujangga” ngeragayang Ida sekar hana “Gunung Sari” nga. Masarira bunga, abunguan, manis madu ragan “Ida Rsi Markandhya” mabiseka “Ida Rsi Madura”. 
Raris Ida ngandika : uduh putunku iki rengen akna pawarahku ring kita, panelas brahma widyane sang catur anuraga.

Sang Hyang Widhi juga onang sembah, putunku wijil sakeng Rsi Dharmasunya, buat pangeweruh, Sang Hyang Widhi ane buana agung muang buana sariranta. Maka hawak hurip muang pejah, Iki Sang Hyang Catur Nuraga, ana katon ring buana agung kadi inten ika Hyang Parama sane ngurip awak cucune, doning hana sabda, samarpaya surya jotir, to madan jati, Surya “nga” keneh, Bulan “nga” tirtha, sarin keneh, Bumi: bayu, getih, kala, lawan api, yeh dadua api tetelu tunggal keneh ikang “Panca Sapta Petala” dadua “Naga Bandha”, tetelu “Panca Sila”, api tetelu yeh dadua iki “nga” Panca Patpat Napas, umad kunci iki “nga” Surya Sekala, Surya Mantri Magri keneh “nga” bulan kamantryam, yeh, banyu, bintang pangirim, angkyan, angin, otak, supyah, bumi, banyu nga. 

Mangkana putunku kapustika ring Ida Gusti Pacung, gelis matur ring kakyang Ida singgih Sang Mahayukti, ayuun ring paduka Batara. Gelis Ida nabdabang kadyatmikan muang ngerotong royong sareng 2000 . hana Pura Bading Kayu ngiring Kakyang Ida Rsi Madura sane malinggih ring “Gunung Sari”. Ida Gusti Pacung dadi pacek ring “Bading Kayu” kahiring antuk Pasek Keling muang Pasek Patiga.

Hana Agama Hindhu Keling, bulak balik pamargin Ida Rsi Markandhya, malih ka Jawi malih turun ka Bali. Bulak balik turun ka Bali “BALI” nga” jagat iki. Ngardi tatamanan hana Gunung Sari, hana Bunguan, Pagerwesi, Batur Panti, BESTURI, landuh ikang rat wireh ngagem game kasunyatan, muang Pancasila, muah Wedha Catur, sapata luire:

 • Rih Wedha
 • Antarwa Wedha
 • Sama Wedha
 • Yayur Wedha

Iki babuatan Ida Rsi Markandhya, sakeng Jati Onang Sor, Onang Luhur, saluir Dasa Karya Onang hana Sang Maha Rsi tan sipi Utamanya. Manis madu “Rsi Madura” nga malinggih ring Gunung Sari, iriki Ida ngarga ring ulun pamelas, hana Tukad Masiwi “nga” ngelukat ikelabang apid, uler agung sane ngalahang Imangku Putus ring Panti, telas rarud banjar ring Panti, terus ke Alas Langsat. Jumenek ikelabang apid, kapralina ring Ida Rsi Markandhya ( Ida Rsi Madura ). Ring Sastra Ujar Jana, Yeh Idup ngebekin Jagat, sakeng gitan Ida ngarge manak “nga”.

Puniki babuatan Ida Rsi Markandhya, “Wedha Catur Anuraga” panugrahan ring Parama Ciwa duk ring Hindhu, amutusang se Dasa Karya iki “nga” Wedha Panca Catur Titi Wirikrama, sapata luire:

 • Rig Wedha
 • Atarwa Wedha
 • Yayur Wedha
 • Sama Wedha
 • Purwa Bumi Kemulan.

Puniki pakaryan Ida Rsi Markandhya, duk turun ring Gunung Sari, ngeragayang Ida sekar, manis madu ragan Ida, mabiseka Rsi Madura. Kairing antuk Pasek Keling muang Pasek Patiga, ring dina: Wrs “Pa” Sungsang, Pucak Manik “Tang”, Ping 13, Sasih ka 7, Rah 3, Teng 2, Icaka 1000, Cicaka 1032.
Metu pangalian Eka Sungsang Prawani tur Ida Rsi Madura mamuat “Pajenengan Hindu muang Pustaka Raja Candra Rasa”. Tekening busananing sudaka, I pasek Keling kalugrahin antuk Ida Rsi Madura “Eka Gama Hindu Isma muang Pancasila lan muang katekaning Pejah, Iring Ida Rsi Madura mahyang hyang Tukad iki kawastanin “Masiwi”periangan iki “nga” Basturi, Gunung iki “nga” Gunung Bhujangga, wireh Ida Mujiangga “nga”. Gunung Sari Asah Danu irika Ida nyimpen Pajenengan: “NARA BADJRA CIWA KRANA”.

Spanang akna kesah Ida ring Gunung Sari kahiring antuk Ipasek Keling lan Ipatiga kantun ring Gunung Sari. Ida Rsi Madura jumeneng ring Dap-Dap Putih ngardi TAULAN pinggir ring tukade, irika Ida Rsi Madura mahyang hyang “Pangyangan” nga tukad iki.

Spanang akna kesah maring Pangyangan jumeneng maring “KELEDU NGINYAH” kajunjung olih Imangku Katrem, tur kaperihang paguruan ring Buana.
Hana Desa Gumrih, kesah ring Gumrih asenek ring Batu Mejan, hana anak dukun mayas puri pecak magenah ring “Gong Purwa” Imacaling tekeng sanaknya:

 • Iratu Ngurah Tangkeb Langit
 • Arine I Wayan Teba
 • Arine I Made Jelaung
 • Arine I Nyoman Sakti Pengadangan
 • Arine I Ketut Petung
 • Arine (istri) Ni Luh Rai Derani.

Kasung lugraha ring Bhagawan Dwi Jendra, duk ring Majapahit, tur ngusak asik ring Lalang Linggah, hanesti neluh nerangjana, tur ngerapuh jagat. Irika katangehan antuk Ida Rsi Madura, miragi Ida Imacaling nesti neluh nerangjana, raris Ida Rsi Madura Dyatmika Yeh Idup tur kapulangin, kebus baang Imacaling ring Gunung Rangda, pati keplug terus malaib tur terus ka NUSA maring jungut batu, raris ka “DALEM PEED”.kari rabine “I Luh Ayu Lebur Jagat”, I Ratu Ngurah Tangkeb Langit, Wayan Teba, Made Jelaung, Nyoman Sakti Pengadangan, Ketut Petung, Rai Derani, mamekul ring Ida Bhujangga Madura. Ring penataran gunung iki “GUNUNG RANGDA” nga.

Kesah Ida Rsi Madura ring Surya Beratha, jumeneng ring “Batan Getas”, I pasek Keling magenah ring “Puseh Pangulu” tur mamuat senjata “Keris I Jaga Satru” nga, katunas ring I pasek Keling ring kereb langit, tur kaambil ring “I Gusti Kresna Kapakisan Jelantik” ne magenah ring “Mangwi” , kantun ulesnya sad sading “nga” puseh pangulu Hindu Keling.

Ida Rsi Madura jumeneng ring “Batan Getas” kajungjung dening jagat muang praratu, Bala Mantri, tur Ida Rsi Madura ngardi kayangan sang “Tri Warna” nga. Angga sinunggal, Asta Rwa, Netra Tunggal. Sanghyang Tri Warna nga Raditya muji angga nga Papauman Satrya Punggawa, hana “Dalem Papauman”, anyiwining satrya punggawa kabeh, muang Brahmana, Bhujangga, muang Bhuda. Spanang akna papauman satrya punggawa pinih arep: 

 • Bhagawan Dwi Jendra 
 • pamade Bhujangga Aji Manu, 
 • ping tiga “Cri Arya Damar”.

Ida Rsi Madura raris mangandika, 
duh Cening Dwi Jendra, muang Aji Manu, muang Cri Arya Damar, Rengen pawarahku: dadi cening ngencak aci-aci Hindhu sane maadan “NGERECE DANA”, dadi cening nganggen Gama Indra muang Brahma, Gama Kala, Uma Tatwa, Yama Tatwa, Siapa nugraha cening ………???.
Gelis matur Sang Dwi Jendra 
singgih Sang Mahayukti, Sang Hyang Jagat Natha asung nugraha ring anak batara titiang, pasasangkepan dite hamangan jayeng kana. Wireh wenten Sapta Buana “ngerece dhana” titiang ring Bali napi luire:
 • Sawa Preteka : Da ( ) genahnya.
 • Nyawa Wedana : Pac ( ) genahnya
 • Supta Pranawa : Ut ( ) genahnya
 • Nyawa Asta : We ( ) genahnya
 • Pitra Yadnya : Ma ( ) genahnya
 • Pranawa : ring A ( ) genahnya
 • Kerti Parwa : ring. Pra ( ) genahnya.

Wireh sampun mamargi karaksa antuk ida dane, ipun sukeh antuk titiang ngerobahin malih ratu, banggiyang sampun, wireh sampun mamargi Ratu. Durung asat babalangan keweh yan rasayang. Ensek sapenuh pakayun Ida Rsi Madura, tan kasaden kayun. Spanang akna kesah Ida Rsi Madura ring Batan Getas, jumeneng ring Beratan. Kasungsung antuk “Ida Dalem Sagni” ne malinggih ring Tamblingan. I dalem tamblingan madue putra kalih,

 • Sane pinih luih : Ida Bagus Tos Jaya.
 • Sane alitan (istri) : Dewi Ayu Sapuh Jagat.

Ida Dewi Ayu Sapuh Jagat tur kaambil olih Ida Rsi Madura kaanggen rabi, tur lama-lamanya Ida Rsi Madura enem warsa (6 tahun) malinggih ring Beratan. Ida Ayu Sapuh Jagat madue putra patpat sapata luire:

 • Pinih luhur: Ida Bagus Cakra - (ring Jati Luih).
 • Sane alitan: Made Rai Putra
 • Sane alitan: Nyoman Raka Sudana
 • Sane alitan: Ketut Cenik Mertha.

Okan prami sane mijil ring “Ibu Kapilih” rabine ring Majapahit, sane medal sapata luire:

 • Paling luhur: Ida Rsi Dharma Sunya
 • sane alitan : Ida Bagus Surya – (Ida madiksa mabiseka: Ida Rsi Wisnawa).
 • sane alitan : Ida Made Oka

“Rsi Dharma Sunya” malinggih ring “Mojosari”
“Ida Bagus Surya” malinggih ring “Batan Getas”
“Ida Made Oka” malinggih ring “Kayu Pinge” mangkin mawasta “Kayu Putih”

Okan rabin Ida Rsi Madura sane ring Tamblingan, Ida Bagus Cakra ring Jati Luih, terus ke Gunung Sari Asah Danu. 
Putran Ida Bagus Cakrane maparab “Rsi Tamu” jumeneng ring “Lukluk”. 
Ida Rsi Madura budal ke “Basturi”, tur Ida merelina sisiyan Ida ring “Gunung Bhujangga” ( ring Desa Sepang Kec. Busungbiu Kab. Buleleng ). Kantun putra sane mijil ring Dalem Sagni ne malinggih ring tamlingan: 
Ida Nyoman Sudana tur Ida jumeneng ring “Blambangan”. Made Rai Putra ring “Banyuatis” ( asrep ) ring Puseh Mukti. 
Ketut Mertha ring Gegelang terus ke “Pemaron”. 
Ida Made Oka ring Kayu Pinge (Desa Kayu Putih) sareng tumin Ida “Ida Dewa Ayu Sapuh Jagat”. Kahiring antuk anak “Idukuh Mayasturi” sane mapesengan “Made Jelaung” muah “I Wayan Tebe” kagenahang ring “Lawangan Agung”. Kapanganikayang ngeraksa gumi ring Ida Dewa Ayu Sapuh Jagat. Kon Ida mahideran ngeraksa jagat, “HIDERAN” nga jagat iki.

Made Putra ring Banyuatis madruwe oka mapesengan “Ida Rsi Kanya” asiki tur sampun pandita, kahaturin ngayunin ke Blambangan antuk Ida Anak Agung Blambangan, ri sampune rauh ring Blambangan kacunduk Ida sareng okan Ida Bagus Sudana sane mapesengan: “ICENELE” muang “MADE BERATHA” pecahe kesah sakeng “Beratan”. 

Gelis matur Icenele ring Ida Rsi Kanya, 
uduh kakangku Rsi Kanya tan weruh kakang tekengku, aku hanak Bagus Sudhana katinggalan meme bapa tur kahula kateler, 
umi nget Ida Rsi Kanya ensek sapenuh ring ati, tumeres toya aksa tonibeng panon, raris mojar: 
Uduh anakku Cengele ong gila cabar ujar, jalan jani budal ke Bali jele melah ajak beli di Bali, 
metu Icengele 
“Aku tumut kakangku”. 
Durung ngasat babalangan puput karyan sang Prabu Blambangan, katuran Rsi Kanya puniya gung artha 65 tali maruntutan Surya Kanta muang tateken Punyan Kayu Jelawe.

Spanang akna rauh Ida Rsi Kanya ring Griya Banyuatis sareng Icengele muang Made Beratha, irika Ida Rsi Kanya katataman ngunya unyan derika Ida nancebang tateken Idane, tur mentik rikala kacingak antuk Rsi Kanya raris Ida ngandika ring rain Ida Icengele. 
Uduh adikku mentik tatekenku, jalan dini ngardi papujaan hadanin “Pujalawe”. 
Spanang akna hana pura “Pura Pujalawe” papujaan Ida Rsi Kanya. Spanang akna Rsi Kanya, kaceritaan Anak Agung Rijasa ring Banjar “Mabyang Sakti Blambangan”, kaambil antuk Ida Bagus Suci ring Banjar, kaambil rabin anak agung blambangan sampun mobotan, punika medal sakti wak bajra, mabiseka “Bagus Rijasa”. Ida nyapuh bangsa, Rsi Kanya kateler . ditu Icengele susah reh tahu teken anake nawang mantra tonden mabersih sube ngeleneng. Raris rarud katengah ka “Manguwi” di Manguwi Dukuh magenah.

Hanak Rsi Beratha sane kesah ka Blambangan mapesengan “Putu Wija” taler kesah ka Tabanan jumeneng ring “BERABAN” ditu makarya “Taulan”. Spanang akna uug Berabane, hanak Putu Wija patpat telas rarud ngalerang, budi ngungsi ring Gunung Sari, gunung sari alas dapetanga. Tur irika ring kiring “Asah Badung” jumeneng.
Naler wenten ka Patemon magenah ring “Banjar Uma”, muang ring “Tegal Bubunan”, hana juga ring “Banjar Belong”:
Sane ring Asah Badung Desa Sepang mapesengan : “Putu Rukma”.
Sane ring Banjar Uma Patemon mapesengan : “Made Wirtha”
Sane ring Banjar Tegal Bubunan mapesengan : “Nyoman Kartha”
Sane ring Banjar Belong mapesengan : “Ketut Mertha”

Spanang akna kacerita mangkin “Dewa Ayu Sapuh Jagat” eling ring pitutur Ida Rsi Madura, I Pasek Patiga ring Gunung Sari magenah, tur kautus I Pasek Keling antuk I Dewa Ayu Sapuh Jagat ngalih I Pasek Patiga ka Gunung Sari.
Spanang akna raris I Pasek Keling majalan, saksana dateng ring Gunung Sari, kacingak I Pasek Patiga makuweh kadannya, tur raris I Pasek Keling matakon : 
“Ih kita Patiga dadi makuweh sanak kita, kita ajak kita dadua luh muani tunggal sanak, siapa ngamet sanak kita”……….?. Lah warahan tekenku …!!! 
Humatur I Pasek Patiga,
titiang ngambet nyaman titiange, gelu idep Ipatiga. 
tur I Pasek Keling berangdi raris budal sah tan papamit, Saksana dateng ring Kayu Putih raris matur ring linggan Ida Dewa Ayu Sapuh Jagat. 
Pakulun paduka sang si muhun, singgih ratu I Patiga salah wetu, nyaman ipun juange anggene rabi, sampun ipun madrebe pianak katah, Ratu !
Ngandika Ida Dewa Ayu Sapuh Jagat,
“Depang”, “Siepang”, hadanin Sepang “Desa Sepang” iki nga. 
I Patiga hadanin “Basturi”, spanang akna Ida Ayu lebur mala.

Kacerita Ida Bagus Surya sampun madiksa mabiseka: Ida Rsi Wisnawa, taler Ida kesah ring Dalem Pauman, kairing antuk I Pasek Keling muang I Lemintang, ne magenah ring Desa Ayunan distrik Manguwi.
I Lemintang magenah ring Asah Wani Desa Sepang.
I Pasek Keling ring Desa Sepang.
Ida Rsi Wisnawa magenah ring Asah Badung Desa Sepang, kerana genahe maadan Asah Badung wireh Ida Rsi Wisnawa kesah ring “Desa Badung”. Irika Ida mapitutur ring Asah Badung.
Duh cucunku Keling, kita ngelah anak nenem (6) paling kelih: “Arya Sidemen”. Jalan dini wacanin mangda cucunku tan keliru teken “Kayangan”.

 • Sane paling kelih : Arya Sidemen, magenah ring: Kelungkung
 • Ne Madenan : Arya Demung, magenah ring Abyan Nyuh, Kelungkung.
 • Ne Nyomanan : Arya Ongaya, magenah ring Sading, Puseh Pamangku “nga”, Pangulun Keling.
 • Ne Ketutan : Arya Lemintang, magenah ring Ayunan, Manguwi, Badung
 • Tut De : Arya Gunawati, magenah ring Padawa, Banjar, Buleleng.
 • Made Cenik : Arya Tak, magenah ring Batu Bulan, Gianyar, sareng ngiring Ida Rsi Tak.

Jumat, 05 Oktober 2012

Malen atau Tualen (hyang aji semar)

Malen atau Tualen (hyang aji semar)


Dalam cerita pewayangan kita mengenal suatu tokoh penasehat dari Prabu Sri Kreshna orang menyebutnya dengan nama Sang Tualen / Malen.di benak kita bertanya ,kenapa Sang Tualen menjadi penasehat Sang Prabu Kreshna padahal Sang Prabu Kreshna adalah Awatara Wisnu ? 

Semar di Bali dikenal bernama Tualen, Petruk adalah merdah, Gareng adalah Sangut dan Bagong adalah Delem.

Malen atau Tualen (hyang aji semar)
Kyai Lurah Semar Badranaya adalah nama tokoh panakawan paling utama dalam pewayangan Jawa dan Sunda. Tokoh ini dikisahkan sebagai pengasuh sekaligus penasihat para kesatria dalam pementasan kisah-kisah Mahabharata dan Ramayana. Tentu saja nama Semar tidak ditemukan dalam naskah asli kedua wiracarita tersebut yang berbahasa Sansekerta, karena tokoh ini merupakan asli ciptaan pujangga Jawa. Sebutan lain Semar : Saronsari, Ki lurah Badranaya, Nayantaka, Puntaprasanta, Bojagati, Wong Boga Sampir, Ismaya, Malen, Tualen

Pada saat Panca Pandawa mengasingkan diri ke alas, alas yang dicapai adalah alas Jawa, karena diceritakan pada saat itu semua pulau masih bersatu. Bukti dari Panca Pandawa datang ke alas Jawa yaitu Bima kawin dengan seorang raksasa bernama Diyah Dimbi dan lahirlah Gatot Kaca. Juga Arjuna bertapa di gunung yang sekarang dikenal dengan gunung Arjuna di Jawa, serta karena pada saat itu banyak sekali raksasa-raksasa yang mengganggu Arjuna dalam tapanya, maka diturunkanlah 4 punakawan oleh Ida Bhatara Hyang Siwa Pasupati untuk menjaga Arjuna. Dalam pertapaannya Arjuna diberi sebuah panah sakti oleh Hyang Siwa Pasupati. Semar adalah juga merupakan Dewa yang mengatasi semua Dewa dan Dewa yang menjelma menjadi manusia. Semar juga kemudian menjadi pamong para Pandawa dan ksatrya utama lainnya yang tidak terkalahkan.


Semar merupakan pamong yang sepi ing pamrih, rame ing ngawe. Sepi akan maksud, rajin dalam bekerja. Semar mengembani sifat membangun dan melaksanakan perintah Hyang Widi demi kesejahteraan umat manusia di jagat raya ini.

Tualen adalah seorang punakawan yang disegani dan disenangi oleh banyak raja dan para Dewata. Tualen berpenampilan sederhana sebagaimana rakyat biasa, walau sebagai abdi raja karena Beliau adalah pelayan umat manusia untuk mencapai keadilan dan kebenaran di muka bumi.

Tak dapat dipungkiri bahwa dari kisah Arjuna bersemedi di tanah Jawa kemudian muncul Semar di dunia ini sebagai pamong para raja-raja atau pemimpin seluruh dunia. Semar kemudian diberi gelar Sada Siwa oleh Hyang Siwa Pasupati, atau dalam Hindu Dharma dikenal juga sebagai Sang Hyang Ismaya dan Manik Maya. Sebutan Beliau yang lain adalah Sabda Palon Semar berwatak : sabar, jujur, ramah, suka humor. Setelah turun dari kahyangan ia menjadi abdi (panakawan) yang selalu memberi bimbingan bagi para kesatria. Pada waktu di kahyangan ia seorang yang tampan tapi setelah menjadi semar, dan turun ke arcapada (dunia) badannya menjadi gendut, pendek, dan berwajah lucu karena matanya selalu berair. 

MAYA adalah sebuah cahaya hitam. Cahaya hitam tersebut untuk menyamarkan segala sesuatu;
 • Yang ada itu sesungguhnya tidak ada.
 • Yang sesungguhnya ada, ternyata bukan.
 • Yang bukan dikira iya.
 • Yang wanter (bersemangat) hatinya, hilang kewanterane (semangatnya), sebab takut kalau keliru.
Maya, atau Ismaya, cahaya hitam, juga disebut SEMAR artinya tersamar, atau tidak jelas. 

Sejarah Malen atau Tualen (hyang aji semar)

Menurut sejarawan Prof. Dr. Slamet Muljana, tokoh Semar pertama kali ditemukan dalam karya sastra zaman Kerajaan Majapahit berjudul Sudamala. Selain dalam bentuk kakawin, kisah Sudamala juga dipahat sebagai relief dalam Candi Sukuh yang berangka tahun 1439. Candi Sukuh adalah sebuah kompleks candi agama Hindu yang terletak di Kabupaten Karanganyar, eks Karesidenan Surakarta, Jawa Tengah.
Semar dikisahkan sebagai abdi atau hamba tokoh utama cerita tersebut, yaitu Sahadewa dari keluarga Pandawa. Tentu saja peran Semar tidak hanya sebagai pengikut saja, melainkan juga sebagai pelontar humor untuk mencairkan suasana yang tegang.

Dalam perkembangan selanjutnya, derajat Semar semakin meningkat lagi. Para pujangga Jawa dalam karya-karya sastra mereka mengisahkan Semar bukan sekadar rakyat jelata biasa, melaikan penjelmaan Batara Ismaya, kakak dari Batara Guru, raja para dewa.

Asal Usul Malen atau Tualen (hyang aji semar)

Terdapat beberapa versi tentang kelahiran atau asal-usul Semar. Namun semuanya menyebut tokoh ini sebagai penjelmaan dewa.
 1. Dalam naskah Serat Kanda dikisahkan, penguasa kahyangan bernama Sanghyang Nurrasa memiliki dua orang putra bernama Sanghyang Tunggal dan Sanghyang Wenang. Karena Sanghyang Tunggal berwajah jelek, maka takhta kahyangan pun diwariskan kepada Sanghyang Wenang. Dari Sanghyang Wenang kemudian diwariskan kepada putranya yeng bernama Batara Guru. Sanghyang Tunggal kemudian menjadi pengasuh para kesatria keturunan Batara Guru, dengan nama Semar.
 2. Dalam naskah Paramayoga dikisahkan, Sanghyang Tunggal adalah anak dari Sanghyang Wenang. Sanghyang Tunggal kemudian menikah dengan Dewi Rakti, seorang putri raja jin kepiting bernama Sanghyang Yuyut. Dari perkawinan itu lahir sebutir mustika berwujud telur yang kemudian berubah menjadi dua orang pria. Keduanya masing-masing diberi nama Ismaya untuk yang berkulit hitam, dan Manikmaya untuk yang berkulit putih. Ismaya merasa rendah diri sehingga membuat Sanghyang Tunggal kurang berkenan. Takhta kahyangan pun diwariskan kepada Manikmaya, yang kemudian bergelar Batara Guru. Sementara itu Ismaya hanya diberi kedudukan sebagai penguasa alam Sunyaruri, atau tempat tinggal golongan makhluk halus. Putra sulung Ismaya yang bernama Batara Wungkuham memiliki anak berbadan bulat bernama Janggan Smarasanta, atau disingkat Semar. Ia menjadi pengasuh keturunan Batara Guru yang bernama Resi Manumanasa dan berlanjut sampai ke anak-cucunya. Dalam keadaan istimewa, Ismaya dapat merasuki Semar sehingga Semar pun menjadi sosok yang sangat ditakuti, bahkan oleh para dewa sekalipun. Jadi menurut versi ini, Semar adalah cucu dari Ismaya. Semar atau Ismaya, diberi beberapa gelar yaitu; Batara Semar, Batara Ismaya, Batara Iswara, Batara Samara, Sanghyang Jagad Wungku, Sanghyang Jatiwasesa, Sanghyang Suryakanta. Ia diperintahkan untuk menguasai alam Sunyaruri, atau alam kosong, tidak diperkenankan menguasi manusia di alam dunia. Di alam Sunyaruri, Batara Semar dijodohkan dengan Dewi Sanggani putri dari Sanghyang Hening. Dari hasil perkawinan mereka, lahirlah sepuluh anak, yaitu: Batara Wungkuam atau Sanghyang Bongkokan, Batara Siwah, Batara Wrahaspati, Batara Yamadipati, Batara Surya, Batara Candra, Batara Kwera, Batara Tamburu, Batara Kamajaya dan Dewi Sarmanasiti.
 3. Dalam naskah Purwakanda dikisahkan, Sanghyang Tunggal memiliki empat orang putra bernama Batara Puguh, Batara Punggung, Batara Manan, dan Batara Samba. Suatu hari terdengar kabar bahwa takhta kahyangan akan diwariskan kepada Samba. Hal ini membuat ketiga kakaknya merasa iri. Samba pun diculik dan disiksa hendak dibunuh. Namun perbuatan tersebut diketahui oleh ayah mereka. Sanghyang Tunggal pun mengutuk ketiga putranya tersebut menjadi buruk rupa. Puguh berganti nama menjadi Togog sedangkan Punggung menjadi Semar. Keduanya diturunkan ke dunia sebagai pengasuh keturunan Samba, yang kemudian bergelar Batara Guru. Sementara itu Manan mendapat pengampunan karena dirinya hanya ikut-ikutan saja. Manan kemudian bergelar Batara Narada dan diangkat sebagai penasihat Batara Guru.
 4. Dalam naskah Purwacarita dikisahkan, Sanghyang Tunggal menikah dengan Dewi Rekatawati putra Sanghyang Rekatatama. Dari perkawinan itu lahir sebutir telur yang bercahaya. Sanghyang Tunggal dengan perasaan kesal membanting telur itu sehingga pecah menjadi tiga bagian, yaitu cangkang, putih, dan kuning telur. Ketiganya masing-masing menjelma menjadi laki-laki. Yang berasal dari cangkang diberi nama Antaga, yang berasal dari putih telur diberi nama Ismaya, sedangkan yang berasal dari kuningnya diberi nama Manikmaya. Pada suatu hari Antaga dan Ismaya berselisih karena masing-masing ingin menjadi pewaris takhta kahyangan. Keduanya pun mengadakan perlombaan menelan gunung. Antaga berusaha melahap gunung tersebut dengan sekali telan namun justru mengalami kecelakaan. Mulutnya robek dan matanya melebar. Ismaya menggunakan cara lain, yaitu dengan memakan gunung tersebut sedikit demi sedikit. Setelah melewati bebarpa hari seluruh bagian gunung pun berpindah ke dalam tubuh Ismaya, namun tidak berhasil ia keluarkan. Akibatnya sejak saat itu Ismaya pun bertubuh bulat. Sanghyang Tunggal murka mengetahui ambisi dan keserakahan kedua putranya itu. Mereka pun dihukum menjadi pengasuh keturunan Manikmaya, yang kemudian diangkat sebagai raja kahyangan, bergelar Batara Guru. Antaga dan Ismaya pun turun ke dunia. Masing-masing memakai nama Togog dan Semar.
Di Tanah Jawa Sang Tualen disebut Hyang Semar atau juga disebut Bhagawan Ismoyo, Hyang Semar ini sangat dihormati dan dijunjung tinggi karena petuah petuahnya yang agung yang juga dilakonkan lewat pementasan wayang kulit ala Jawa. Dalam kehidupan keseharian pun orang Jawa yang kejawen sangat menghormati dan mensakralkan Hyang Semar, walaupun wujud fisik beliau seperti itu.

Menurut Ida (yang ditugasi oleh juru kunci istana Jaya Katwang di Madiun) Hyang Semar itu disebut Hyang Kaki dan beliau juga menyebut Hyang Semar itu adalah Bhagawan Manu atau Awatara yang pertama yang turun ke dunia yang mengambil wujud manusia atau manusia yang pertama di muka bumi ini.

Sehingga menurut tafsir ida, Hyang Semar dalam pewayangan Bali di kenal dengan sebutan Malen, merupakan awatara dimana menurut Kitab Weda beliau adalah Awatara ke 5 dan mengambil wujud manusia (manusia pertama di Bumi).Kita telah mengenal Awatara- Awatara yang telah turun ke Bumi Sbb:
 1. Matsya Awatara ( mengambil wujud Ikan)
 2. Kurma Awatara ( mengambil wujud Empas/ mirip Kura-kura)
 3. Weraha Awatara (mengambil wujud Babi Hutan )
 4. Narasimha Awatara ( mengambil wujud Manusia berkepala Singa )
 5. Bhagawan Wamena Awatara / Bhagawan Manu / Hyang Semar,( Manusia pertama di Bumi)
 6. Parasurama Awatara ( Mengambil Wujud Manusia Raksasa )
 7. Rama Awatara
 8. Krishna Awatara
 9. Budha Awatara
 10. Awatara ke sepuluh ini diperkirakan hadir mengambil wujud seorang Kalki
Hiranya Kasipu beliau berwujud Denawa atau Raksasa dan dibunuh oleh Narasingha Murti dan setelah Hiranya Kasipu dikalahkan oleh Narasingha Murti, maka para Denawa / Raksasa bersembunyi di alam Petala. Pada jaman itu para Dewa dengan para Denawa selalu berperang / berkelahi dan Hiranya Kasipu selalu mengobrak abrik Swarga Loka, dengan kejadian ini Tuhan mengutus Narasingha Murti turun kebumi untuk dapat mengalahkan Hiranya Kasipu dan para Denawa.

Diceritakan, Awatara berikutnya adalah Bhagawan Wamena / Bhagawan Manu / Hyang Semar adalah Awatara manusia I yang dilahirkan di lembah Sungai Soma yang mungkin sekarang disebut Sungai Bengawan Solo,situs -situs purbakala inipun banyak ditemukan di lembah Sungai Soma / Solo ini .
Dengan Awatara I mengambil wujud manusia ,maka disebutlah bahwa beliau adalah manusia pertama di Bumi, dan raksasa itu beda dengan manusia, walaupun bentuknya sama,

Dalam pakem pewayangan beliau Bhagawan Semar, selalu menjadi pengemong dan pelindung keturunan Rsi Palasara/ Sentanu. Apa yang diceritakan oleh orang suci dalam kitab suci ada benarnya, begitu juga dengan hasil penelitian para ilmuwan yang menyatakan bahwa alam nusantara ini menyatu menjadi suatu benoa juga ada benarnya, berdasarkan cerita-cerita orang wikan, usia Bumi ini belum ada para ahli mampu memperkirakan dengan pastinya.

Tapi kita cukup berbangga (berdasarkan Dharma Wacana orang wikan) bahwa peradaban dunia katanya awalnya dari alam Nusantara, bahkan India katanya peradabannya masih belakangan , bisa diambil contoh nama-nama yang terdapat dalam Ramayana maupun Mahaberatha, sepertinya peradaban dunia di mulai dari Nusantara. Di Daerah Sangir di lembah Sungai Soma ( Bengawan Solo),telah ditemukan fosil-fosil manusia furba ini salah satu bukti sejarah,

C.Tsing, seorang pendeta Tibet menyampaikan pula bahwa pertapaan Otisa itu ada di Bali yang belokasi di pinggir Danau Tamblingan, Pendeta Tibet ini sangat menyayangi Bali karena leluhurnya jaman dulu belajar di Bali. Pada waktu Bali heboh dengan pembangunan Geothermal di Bedugul, beliau ikut andil menggagalkan proyek itu lewat ritual dan permohonan kepada Hyang Maha Kuasa sehingga pengeboran itu tidak mengeluarkan Uap Panas ,Kalau Proyek itu jadi ada, maka kehancuran alam Bali ini akan terjadi.

Dinasti Murya juga mengakui bahwa orang-orang Murya belajar di Bali, makanya ajaran Agama Hindu di Bali beda dengan Weda, Tripitaka, Orang bijaksana jaman dulu menyebut Agamanya adalah Agama Wali .Pada Abad ke XVII,Mark Muller menemukan peradaban Weda hidup dilembah Sungai Sindhu, maka beliau menyebut agama ini Agama Hindu, Karena Presiden kita Waktu itu Bpk Soekarno ingin mengakui Agama-agama yang ada di Indonesia dan punya nama, maka nama Hindu-lah yang dipakai.

kalau diurut dari Avathara pertama dihubungkan dengan pembagian jaman adalah sebagai berikut:
 • Matsya (Kisah Manu), Kurma (Pemutaran Gunung mandara, Waraha (Badak Agung/ Babi Besar), Shri Narasimha (Haranyakasipu/Prahlada), Wamana (Rsi Kerdil/ Cebol berpengetahuan tinggi) adalah zaman Kerthayuga (Satyayuga)
 • Parasurama (Pemusnah Paraksatria yg sewenang-wenang/ bersenjata kapak), Rama (Dasaratha/Ramayana) adalah zaman Traitayuga
 • Krishna (Raja Vrisni/ Mahabharata), Budha (Putra Raja Kapilawastu) adalah zaman Dvaparayuga
 • dan jaman pertengahan Budha, Mulai penobatan Raja Parikesit (dinasti Astina terakhir), hinga kini menunggu Kalki Awatara (Yang akan muncul di akhir zamn Kaliyuga)  adalah zaman Kaliyuga. 
Kiranya nyambung, nanti kita ceritra lagi zaman Narasimha/ Prahlada dan konon Raja Wali (Bali) adalah garis keturunan dari Prahlada.

Seperti dalam berita bahwa ada ramalan Tahun 2012 s/d 2015 yang akan datang akan ada bencana besar, itupun Ida juga sering singgung karena tahun itu berkaitan dengan Sabda Palon Nayang Genggong, Kerajaan Hindu di tanah Jawa tumbang Tahun 2015 dan bangkit kembali setelah 500 Tahun runtuh,kembalinya ditandai dg bencana , kalau bukan dengan bencana maka, tak akan terjadi perubahan.

Dalam attach adalah salah satu candi yang masih utuh di Kediri, dan prasasti Poh Sarang yang ditulis oleh Hyang Baradah dalam sebuah batu besar dengan menggunakan huruf Pali yang menekankan dalam prasasti itu janganlah kita lupa dengan ajaran Siwa Budha Lokasi prasasti ini di tengah sungai, dikiri kanannya sawah dan jauh dari pemukiman.

Tualen / Semar di Nusantara adalah sebagai Dang Hyang-nya Nusantara (nenek moyang Nusantara). Beliau berumur jutaan tahun dan hidup abadi atau moksa. Sekali beliau tidur adalah 500 tahun lamanya dan setiap Beliau terbangun pasti ada suatu kerajaan atau keyakinan yang sedang berselisih.

Tualen juga sebagai lurah karang dempel. Karang artinya gersang, dempel artinya keteguhan jiwa. Rambut beliau menguncung, rambutnya memberi tahukan kepada umat manusia; akuning sang kuncung artinya adalah, akulah sebagai kepribadian pelayan umat manusia.

Kain beliau bernama parangkusumorojo yang artinya perwujudan dewonggowantah artinya, menuntun umat manusia agar mencapai memayuhayuning bawono yang artinya, terjadinya keadilan dan kebenaran di muka bumi. Jadi sesunguhnya Semar itu hampir sama tugasnya dengan Ibu Dewi Kwan Im, yaitu bilamana umat manusia belum mencapai kebahagaian maka Beliau tidak akan pergi ke alam nirwana atau alam Siwa Budha.

Semar (pralambang ngelmu gaib) – kasampurnaning pati.
Gambar kaligrafi jawa tersebut bermakna :
Bojo sira arsa mardi kamardikan, ajwa samar sumingkiring dur-kamurkan Mardika artinya “merdekanya jiwa dan sukma”
maksudnya dalam keadaan tidak dijajah oleh hawa nafsu dan keduniawian, agar dalam menuju kematian sempurna tak ternodai oleh dosa. Manusia jawa yang sejati dalam membersihkan jiwa (ora kebanda ing kadonyan, ora samar marang bisane sirna durka murkamu) artinya : “dalam menguji budi pekerti secara sungguh-sungguh akan dapat mengendalikan dan mengarahkan hawa nafsu menjadi suatu kekuatan menuju kesempurnaan hidup” Jadi umat manusia dituntun oleh Tualen agar terlepas dari segala penderitaan dan mencapai moksa.

Tualen sebagai perlambang ngelmu gaib atau simbulnya alam gaib. Kasampurnaning pati. Beliau tidak akan pernah mati karena Beliau sudah mencapai kesempurnaan.

Jadi singkat cerita tentang Tualen/Hyang Semar atau nenek moyang Nusantara ini atau Dhang Hyang-nya Nusantara adalah yang mengemban tugas untuk mempersatukan umat dari masalah-masalah kerohanian.

Pasangan Punakawan
Dalam pewayangan Jawa Tengah, Semar selalu disertai oleh anak-anaknya, yaitu Gareng, Petruk, dan Bagong. Namun sesungguhnya ketiganya bukan anak kandung Semar. Gareng adalah putra seorang pendeta yang mengalami kutukan dan terbebas oleh Semar. Petruk adalah putra seorang raja bangsa Gandharwa. Sementara Bagong tercipta dari bayangan Semar berkat sabda sakti Resi Manumanasa.

Dalam pewayangan Sunda, urutan anak-anak Semar adalah Cepot, Dawala, dan Gareng. Sementara itu, dalam pewayangan Jawa Timuran, Semar hanya didampingi satu orang anak saja, bernama Bagong, yang juga memiliki seorang anak bernama Besut.

Tualen (tualèn = tua len, orang tua berbeda ) atau Malen merupakan salah satu tokoh punakawan (bahasa Bali parěkan) dalam tradisi pewayangan di Bali. Karakternya mirip dengan Semar dalam pewayangan Jawa. Dalam tradisi pewayangan Bali, Tualen digambarkan seperti orang tua berwajah jelek, kulitnya berwarna hitam, namun di balik penampilannya tersebut, hatinya mulia, prilakunya baik, tahu sopan santun, dan senang memberi petuah bijak. Dalam tradisi pewayangan Bali umumnya, Tualen memiliki anak bernama merdah. Selain itu ada punakawan lainnya yaitu Delem dan Sangut. Mereka berempat (termasuk Tualen) merupakan punakawan yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Bali. Smua memiliki karakter khusus yang mewakili sifat asli manusia. Ada juga yang menghubungkan dengan keberadaan sang catur sanak (Kanda Pat).

Panakawan, ……pana artinya tahu…………. kawan artinya teman. Panakawan artinya : tahu apa yang harus dilakukan ketika mendampingi tuannya (majikannya) dalam keadaan suka dan duka, penuh cobaan dan godaan untuk menuju arah kemuliaan.

Semar dalam bahasa Jawa (filosofi Jawa) disebut Badranaya
Bebadra = Membangun sarana dari dasar
Naya = Nayaka = Utusan mangrasul
Artinya : Mengemban sifat membangun dan melaksanakan perintah Tuhan (hyang jagatkarana) demi kesejahteraan manusia

Javanologi : Semar = Haseming samar-samar
Harafiah : Sang Penuntun Makna Kehidupan
Semar tidak lelaki dan bukan perempuan, tangan kanannya keatas dan tangan kirinya kebelakang. Maknanya : “Sebagai pribadi tokoh semar hendak mengatakan simbul Sang Maha Tunggal”. Sedang tangan kirinya bermakna “berserah total dan mutlak serta sekaligus simbol keilmuan yang netral namun simpatik”.

Domisili semar adalah sebagai lurah karang dempel / (karang = gersang) dempel = keteguhan jiwa.
Rambut semar “kuncung” (jarwadasa/pribahasa jawa kuno) maknanya hendak mengatakan : akuning sang kuncung = sebagai kepribadian pelayan. Semar sebagai pelayan mengejawantah melayani umat, tanpa pamrih, untuk melaksanakan ibadah amaliah sesuai dengan sabda Ilahi.
Semar barjalan menghadap keatas maknanya : “dalam perjalanan anak manusia perwujudannya ia memberikan teladan agar selalu memandang keatas (sang Pasupati) yang maha pengasih serta penyayang umat”.
Kain semar Parangkusumorojo: perwujudan Dewonggowantah (untuk menuntun manusia) agar memayuhayuning bawono : menegakan keadilan dan kebenaran di bumi.

Bentuk Fisik Malen atau Tualen (hyang aji semar)

Semar memiliki bentuk fisik yang sangat unik, seolah-olah ia merupakan simbol penggambaran jagad raya. Tubuhnya yang bulat merupakan simbol dari bumi, tempat tinggal umat manusia dan makhluk lainnya. Tualen / Malen / Semar selalu tersenyum, tapi bermata sembab. Penggambaran ini sebagai simbol suka dan duka. Wajahnya tua tapi potongan rambutnya bergaya kuncung seperti anak kecil, sebagai simbol tua dan muda. Ia berkelamin laki-laki, tapi memiliki payudara seperti perempuan, sebagai simbol pria dan wanita. Ia penjelmaan dewa tetapi hidup sebagai rakyat jelata, sebagai simbol atasan dan bawahan.

Semar memiliki bentuk fisik yang sangat unik, seolah-olah ia merupakan simbol penggambaran jagad raya:
 • Tubuhnya yang bulat merupakan simbol dari bumi, tempat tinggal umat manusia dan makhluk lainnya.
 • Semar selalu tersenyum, tapi bermata sembab. Penggambaran ini sebagai simbol suka dan duka.
 • Wajahnya tua tapi potongan rambutnya bergaya kuncung seperti anak kecil, sebagai simbol tua dan muda.
 • Ia berkelamin laki-laki, tapi memiliki payudara seperti perempuan, sebagai simbol pria dan wanita.
 • Ia penjelmaan dewa tetapi hidup sebagai rakyat jelata, sebagai simbol atasan dan bawahan.
 • Semar berprofil berdiri sekaligus jongkok
 • Semar tak pernah menyuruh namun memberikan konsekwensi atas nasehatnya
Di dalam cerita pewayangan, Semar adalah putra Sang Hyang Wisesa, ia diberi anugerah mustika manik astagina, yang mempunyai 8 daya, yaitu:
 1. tidak pernah lapar
 2. tidak pernah mengantuk
 3. tidak pernah jatuh cinta
 4. tidak pernah bersedih
 5. tidak pernah merasa capek
 6. tidak pernah menderita sakit
 7. tidak pernah kepanasan
 8. tidak pernah kedinginan
kedelapan daya tersebut diikat pada rambut yang ada di ubun-ubun atau kuncung.

Kebudayaan Jawa telah melahirkan religi dalam wujud kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yaitu adanya wujud tokoh wayang Semar, jauh sebelum masuknya kebudayaan Hindu, Budha dan Islam di tanah Jawa.

Dikalangan spiritual Jawa ,Tokoh wayang Semar ternyata dipandang bukan sebagai fakta historis, tetapi lebih bersifat mitologi dan symbolis tentang KeEsa-an, yaitu: Suatu lambang dari pengejawantahan expresi, persepsi dan pengertian tentang Illahi yang menunjukkan pada konsepsi spiritual. Pengertian ini tidak lain hanyalah suatu bukti yang kuat bahwa orang Jawa sejak jaman prasejarah adalah Relegius dan ber keTuhan-an yang Maha Esa. Dari tokoh Semar wayang ini akan dapat dikupas ,dimengerti dan dihayati sampai dimana wujud religi yang telah dilahirkan oleh kebudayaan Jawa .

Keistimewaan Malen atau Tualen (hyang aji semar)

Semar merupakan tokoh pewayangan ciptaan pujangga lokal. Meskipun statusnya hanya sebagai abdi, namun keluhurannya sejajar dengan Prabu Kresna dalam kisah Mahabharata. Jika dalam perang Baratayuda menurut versi aslinya, penasihat pihak Pandawa hanya Kresna seorang, maka dalam pewayangan, jumlahnya ditambah menjadi dua, dan yang satunya adalah Semar.

Semar dalam karya sastra hanya ditampilkan sebagai pengasuh keturunan Resi Manumanasa, terutama para Pandawa yang merupakan tokoh utama kisah Mahabharata. Namun dalam pementasan wayang yang bertemakan Ramayana, para dalang juga biasa menampilkan Semar sebagai pengasuh keluarga Sri Rama ataupun Sugriwa. Seolah-olah Semar selalu muncul dalam setiap pementasan wayang, tidak peduli apapun judul yang sedang dikisahkan.

Dalam pewayangan, Semar bertindak sebagai pengasuh golongan kesatria, sedangkan Togog (Delem) sebagai pengasuh kaum raksasa. Dapat dipastikan anak asuh Semar selalu dapat mengalahkan anak asuh Togog. Hal ini sesungguhnya merupakan simbol belaka. Semar merupakan gambaran perpaduan rakyat kecil sekaligus dewa kahyangan. Jadi, apabila para pemerintah – yang disimbolkan sebagai kaum kesatria asuhan Semar – mendengarkan suara rakyat kecil yang bagaikan suara Tuhan, maka negara yang dipimpinnya pasti menjadi nagara yang unggul dan sentosa.

Malen atau Tualen (hyang aji semar) Simbolisasi ksatria dan empat abdinya, serupa dengan 'ngelmu' sedulur papat lima pancer atau dalam kesusastraan bali disebut dengan Kanda Pat.

Kanda Pat adalah panakawan, lima pancer adalah ksatriya.
Posisi pancer berada ditengah, diapit oleh 4 saudara.
Ilmu Kanda Pat lahir dari konsep penyadaran akan awal mula manusia diciptakan dan tujuan akhir hidup manusia (sangkan paraning dumadi - Moksa). Awal mula manusia diciptakan di awali dari saat-saat menjelang kelahiran. Sebelum sang bayi (bayi, dalam konteks ini adalah pancer) lahir dari rahim ibu, yang muncul pertama kali adalah rasa cemas si ibu. Rasa cemas itu dinamakan Kakang mbarep. Kemudian pada saat menjelang bayi itu lahir, keluarlah cairan bening atau banyu kawah sebagai pelicin, untuk melindungi si bayi, agar proses kelahiran lancar dan kulit bayi yang lembut tidak lecet atau terluka. Banyu kawah itu disebut Kakang kawah. Setelah bayi lahir akan disusul dengan keluarnya ari-ari dan darah. Ari-ari disebut Adi ari-ari dan darah disebut Adi wuragil.

Ilmu Kanda Pat memberi tekanan bahwa, manusia dilahirkan ke dunia ini tidak sendirian. Ada empat saudara yang mendampingi. Pancer adalah suksma sejati dan sedulur papat adalah raga sejati. Bersatunya suksma sejati dan raga sejati melahirkan sebuah kehidupan.

Hubungan antara Kanda Pat dalam kehidupan, digambarkan dengan seorang sais mengendalikan sebuah kereta, ditarik oleh empat ekor kuda, yang berwarna merah, hitam, kuning dan putih. Sais kereta melambangkan kebebasan untuk memutuskan dan berbuat sesuatu. Kuda merah melambangkan energi, semangat, kuda hitam melambangkan kebutuhan biologis, kuda kuning melambangkan kebutuhan rohani dan kuda putih melambangkan keheningan, kesucian. Sebagai sais, tentunya tidak mudah mengendalikan empat kuda yang saling berbeda sifat dan kebutuhannya. Jika sang sais mampu mengendalikan dan bekerjasama dengan ke empat ekor kudanya dengan baik dan seimbang, maka kereta akan berjalan lancar sampai ke tujuan akhir. Sang Sangkan Paraning Dumadi.