Menampilkan postingan yang sesuai dengan penelusuran untuk Mantra

PRIMBON BETALJEMUR ADAMMAKNA MANTRA TOLAK BALAK

MANTRA TULAK-BALAK DALAM PRIMBON BETALJEMUR ADAMMAKNA Masyarakat Jawa pernah mengalami berbagai macam pengetahuan yang terkait dengan sistem kepercayaan berdasarkan perspektif historisnya. Seb…

ILMU GAIB DAN HIPNOTIS KHODAM

ILMU GAIB DAN KHODAM  Dunia keilmuan gaib terbagi dalam 2 penggolongan besar, yaitu keilmuan  yang berlatar belakang pengolahan potensi diri (kebatinan / spiritual,  tenaga dalam, kekuatan pikiran se…

Jejak Wangsa Bhujangga Waisnawa

Jejak Panjang Wangsa Bhujangga Waisnawa di Bali Jejak Panjang Wangsa Bhujangga Waisnawa di Bali Sekte Waisnawa dan Tri Sadaka Menurut Dr. Goris, sekte-sekte yang pernah ada di Bali setelah abad…

MANTRA AJIAN SEGORO MACAN

"ONO KEDHAWANG MIBER ING TAWANG AWANG AWANG, MACAN SEWU ING MRIPATKU, MACAN PUTIH ING DHADHAKU, GELAP NGAMPAR SUWARAKU, DURGO MENDHAK KOLO MENDHAK TEKO KEDHEP TEKO WEDI, TEKO ASIH MUNGSUHKU, KOD…

MANTRA AJI GENDRING SONGGO BUWONO

"BISMILLAHIRROHMANIRROHIM INGSUN MATEK AJI KU SONGGO BUWONO AJI PANGABARAN SAKING SANG HYANG ISMOYO SONGGO KU SONGGO LANGIT SONGGO KU SONGGO BUMI SONGGO KU SONGGO SAMUDERO PLAWESAN JOYO WINANGUN…

MANTRA AJI JAGAT PAMUNGKAS

"INGSUN AMATAK AJIKU JAGAD PAMUNGKAS. GUNTUR NANG TANGANKU. KILAT NANG MRIPATKU. ONO BUMI LANGITE JAGAD. KABEH AJI TUNDUK MARANG AJIKU. KABEH JIN HANCUR MARANG AJIKU. JAGAD SURYO NANG DODOKU. YA…

MANTRA AJIAN TAMENG WOJO

"Bismillahirrohmanirrohiim, Niat Ingsun amatek Aji Tameng Waja Klambiku Wesi Kuning, Sekilan Segemblok Kandhele Ototku Kawat Balungku Wesi Kulitku Tembaga, Dagingku Waja Kep-Karekep Barukut, Kin…

MANTRA AJIAN KALAJENGKING WULUNG

"Bismillaahirrohmaanirrohiim Sang kalajengking wulung Adi nira tak jaluk kekuatane Jukuten atine si jabang bayine..…..binti..….. Yen lagi turu tangekna Yen wis tangi kongkon dodok Yen wis dodok …

MANTRA ARYA BANGAH

"wiyak bumi wiyak langit, jagat sunwung tan ana bebayane, ingsun sejatine manungsa, kang karsa bis sekulem,tan ana bebayane, tikur,tikur, tekane tunduk, mulihe ndungkul" Tatacara: di baca s…

MANTRA PUKULAN PEMINGSAN

"Bismillaahirrohhmanirrahim allahu Akbar, Nur arah Nur wantah rubuh lumpuh keuban palune Gusti Allah. Ojo pisan-pisan tangi yen durung tak gugah nganggo tanganku kiwo. Laailahaillallaah Muhammad…

MANTRA ILMU MERAGA SUKMA

"Bismillaahirramaanirrahiim. Shalallaahu alaihi wasallam. Allahumma kulhuaallah. Zat gumilang tanpa sangkan, liyep cut-prucut sukmaningsun metu saka raga gampang sarining gampang sak niatku, sla…

MANTRA PENGAWAL SERIBU MALAIKAT

"AIlahumma ma’ allaahi naashirun a’daa – un sarhun Qadirun aamiinun ya rabbal aalamiin, washallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa-aalihi washahbihi ajma’iin birahmatika ya arhamar-rahimiin"…

MANTRA PENGASIHAN AJI GRIYA AGUNG

"BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. KULLU AMRIN DZI BAALIN MIN SHAHBIHII WA AHBAABIHII MINAL KHAIRI, DZIKRULLAAHI”. NIAT INGSUN AMATEK AJIKU GRIYA AGUNG, SUN SEBULAKE ING PUCUK RAMBUTE SI…(NAMA DIA)…

MANTRA AJI MAHESA KRODHA

"Bismillahirromannirrohiim Sun matek ajiku Mahesa Krodha, petak bumi tunggul manik kalimosodl. Sakabehing jagad padha kasat nyawiji ing manikmaya, tumungkul ing telenging samodra sukma ya aku Ma…

MANTRA AJIAN PUKULAN JARAK JAUH

"Allohuma illa fata illa sayfi zulfaqor wollohu Miwarohim muhitum balhwa Quranum majidung fii lawhim mahfudz" Tatacara: Puasa 7 Hari Dimulai Selasa KLIWON Selama puasa baca mantra 21x sesud…

MANTRA PELET SINDUKAN ( Kirim Mimpi Basah )

"SINDUKA SUNKALANTAKA KLINGKANG KLINGKING GULUKU SADA IKING WETENGKU SACIPLUKAN WOYAH WAYIH GODONG IRAS NIAT INGSUN PAN NGIRIM BANYU KENCANA SUKMA SEJATINE SI............. TI ILIR KEPASIR KUMBAN…

MANTRA AJI MACAN PUTIH

"NIYAT INGSUN AMATEK AJIKU AJI MACAN PUTIH. GELAP SONGO GELAP SE'WU SUARA KU. MACAN PUTIH ONO DADAKU. YA AKU MACANE' ALLOOH. LAA ILAAHA ILLALLOOH. MUHAMMADUR-ROSUULULLOOH" Tatacara:…

MANTRA LAMBUNG KARANG ( Menahan Lapar )

"Bismillahirrahamanirrahim Cempla cempli gedhene Wetengku saciplukan bajang Gorokanku sak dami aking Kapan ingsun nuruti budine Aluamah kudu amangan wareg Ngungakna mekkah madinah Wareg tanpa ma…

MANTRA AJIAN GEMBALA GENI

"Kuci-kuci omahku Gumbala Geni, Lurungku si Alas Agung, Ngarepku segara gunung, Latarku latar bengawan, Joganku jogan segara, Sapa sumedya tumerah ala marang aku, Kena katujawa bingleng, Teka bi…

MANTRA MELAYU PENAMBAT KASIH

"Bismillahir Rahmanir Rahim, Cang cang setandang besi, Anak harimau setandang malam, Keras kalam menjadi besi, Keras siang hingga ke malam, Keras seperti besi khursaini, Panah batu, batu runtuh,…
Subscribe Our Newsletter