Menampilkan postingan yang diurutkan menurut tanggal untuk kueri Mantra. Urutkan menurut relevansi Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut tanggal untuk kueri Mantra. Urutkan menurut relevansi Tampilkan semua postingan

Sabtu, 21 Desember 2013

MANTRA ARYA BANGAH

"wiyak bumi wiyak langit, jagat sunwung tan ana bebayane, ingsun sejatine manungsa, kang karsa bis sekulem,tan ana bebayane, tikur,tikur, tekane tunduk, mulihe ndungkul"

Tatacara: di baca saat mengijakkan kaki je dalam hutan, sambil menghentakkan kaki 3 x.

Fungsinya untuk menyingkairkan binatang buas di hutan dan juga jika masuk ketempat hutan hutan yang masih angker.

MANTRA PUKULAN PEMINGSAN

"Bismillaahirrohhmanirrahim allahu Akbar, Nur arah Nur wantah rubuh lumpuh keuban palune Gusti Allah. Ojo pisan-pisan tangi yen durung tak gugah nganggo tanganku kiwo. Laailahaillallaah Muhammadarrasulullah"

Tatacara:
• Bacalah 1 kali mantra ini dan tiupkan pada tangan kanan
• Berpuasa mutih 7 hari. Dalam masa puasa, tiap selesai shalat fardhu. baca mantra ini 21 kali :
• Lalu pukulkan. Jika pingsan. sadarkan ia dengan memukulkan tangan kiri anda.

Fungsinya untuk melawan musuh yang ingin berbuat jahat kepada anda. Juga dapat mengeraskan pukulan anda sehingga musuh dapat jatuh pingsan.

MANTRA ILMU MERAGA SUKMA

"Bismillaahirramaanirrahiim. Shalallaahu alaihi wasallam. Allahumma kulhuaallah. Zat gumilang tanpa sangkan, liyep cut-prucut sukmaningsun metu saka raga gampang sarining gampang sak niatku, slamet saka kersane Allah. Laailallaillallah Muhammadarrasuulullah"

Tatacara:
• Memiliki pagaran badan dan dapat konsentrasi dengan mudah
• Berpuasa mutih 7 hari. Dalam masa puasa, tiap selesai shalat fardhu. baca mantra ini 21 kali :
• Jika akan menggunakan. berbaring dengan tenang. mata terpejam dan baca mantra tersebut 3 kali. Ucapkan gema “Allah” pada batin anda sampai anda terasa melayang-layang.
• Bukalah mata dan berjalanlah secara astral menembus tembok.

Fungsinya Bepergian secara roh ke alam ghaib ataupun alam nyata.

MANTRA PENGAWAL SERIBU MALAIKAT

"AIlahumma ma’ allaahi naashirun a’daa – un sarhun Qadirun aamiinun ya rabbal aalamiin, washallaahu ‘alaa sayyidinaa Muhammadin wa-aalihi washahbihi ajma’iin birahmatika ya arhamar-rahimiin"

Tatacara: Bacalah do’a ini tiap selesai sholat fardhu.

Fungsinya Memiliki pengawal 1000 malaikat pelindung dari semua seranga makhluk astral dan gangguan dari jin dan sebagainya.

MANTRA PENGASIHAN AJI GRIYA AGUNG

"BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM.
KULLU AMRIN DZI BAALIN MIN SHAHBIHII WA AHBAABIHII MINAL KHAIRI, DZIKRULLAAHI”. NIAT INGSUN AMATEK AJIKU GRIYA AGUNG, SUN SEBULAKE ING PUCUK RAMBUTE SI…(NAMA DIA). LUWIH SI…(NAMA DIA). MUGI-MUGI ASIH ING AWAK SLIRAKU"

Tatacara: mantra diatas merupakan gabungan islam-kejawen sebaiknya untuk mempercepat keberhasilan anda puasa 1 hari terlebih dahulu (lebih baik saat hari weton kelahiran anda), lalu anda rapal (sebaiknya anda hafalkan jangan membaca dari text). Saat bertemu / bertatapan pandang baca mantra diatas (bisa dalam hati). Bahasa jawanya kalau di Indonesiakan kurang lebih demikian.
“ Saya berniat membangkitkan aji GRIYA AGUNG, kutiupkan dipucuk rambutnya ..(sebut namanya yang dituju) , lebih ..(sebut namnya yang dituju). Semoga menjadi senang kepada ku.

Fungsinya untuk menakhlukkan hati para wanita dengan menggunakan media pandangan anda.

MANTRA AJI MAHESA KRODHA

"Bismillahirromannirrohiim
Sun matek ajiku Mahesa Krodha, petak bumi tunggul manik kalimosodl. Sakabehing jagad padha kasat nyawiji ing manikmaya,
tumungkul ing telenging samodra sukma ya aku Mahesa Krodha, kang jumangkah rineksa sakbehing kodrattullah,
para nabi dalah para wali,
kawrangkanan malaikat sayuta.
Kabeh gawe wuleting kulit,
daging lan ototku,
gawe stosing braja balungku,
tan kena tinatas tan kena tinebas sakabehing pusaka,
ya jalaran aku dzat kang kasat,
kang ngratoni sakabehing sekti.
Lumpuh luruh sampyuh kowe para musuhku oleh dayane aji Mahesa Krodha.
Yahu Allah, yahu Allah, yahu Allah"

Tatacara: Puasa mutih selama 39 hari diteruskan ngableng dan pati geni hari ke 40. Pada hari ke 5, 7 dan 30 melakukan mandi suci di tengah malam.Air untuk sesuci (keramas) diambil dari 3 tempuran sungai (tiga tempat pertemuan sungai/sungai bercabang). Media sesuci ini dicampur dengan bunga setaman. Selama melakoni ilmu ini diharuskan merapal mantra di tengah malam di luar rumah ; ke arah timur, selatan, barat, dan utara (masing-masing 1 kali mantra).

Fungsinya untuk melindungi diri dari ancaman musuh jahat. Secara otomatis setelah membaca mantra tersebut akan merasa kekar dan mempunyai ilmu kanuragan yang ampuh.

MANTRA AJIAN PUKULAN JARAK JAUH

"Allohuma illa fata illa sayfi zulfaqor wollohu
Miwarohim muhitum
balhwa Quranum majidung fii lawhim mahfudz"

Tatacara: Puasa 7 Hari Dimulai Selasa KLIWON
Selama puasa baca mantra 21x sesudah Sholat Fardhu.

Fungsinya untuk pukulan jarak jauh menghasilkan musuh kesakitan panas dingin gatal kuncinya 1 yaitu niat.

MANTRA PELET SINDUKAN ( Kirim Mimpi Basah )

"SINDUKA SUNKALANTAKA KLINGKANG KLINGKING GULUKU SADA IKING WETENGKU SACIPLUKAN WOYAH WAYIH GODONG IRAS NIAT INGSUN PAN NGIRIM BANYU KENCANA SUKMA SEJATINE SI............. TI ILIR KEPASIR KUMBANG DAYA AWAK ING PANGARIKUN SUKMA SEJATINE SI................. WANATUL JIN"

Tatacara: Puasa mutih mulai hari Selasa Kliwon selama 7 hari 7 malam ditambah patigeni 1 hari 1 malam. Selama puasa setiap malam jam 12.00 membaca mantra.

Fungsinya untuk membuat orang yang kita tuju mimpi basah dengan kita. Cukup baca mantranya sebelum Anda tidur sambil membayangkan orang yang Anda tuju. lalu usahakan secepatnya untuk tidur,Dia mimpi Anda juga.

MANTRA AJI MACAN PUTIH

"NIYAT INGSUN AMATEK AJIKU AJI MACAN PUTIH.
GELAP SONGO GELAP SE'WU SUARA KU.
MACAN PUTIH ONO DADAKU.
YA AKU MACANE' ALLOOH.
LAA ILAAHA ILLALLOOH.
MUHAMMADUR-ROSUULULLOOH"

Tatacara: Puasa mutih 7hari 7malam ditutup dengan patigeni 2 hari 2 malam. Puasa dimulai hari Jum'at Pahing. Selama puasa mantra dibaca tiap diatas jam 12 malam di halaman rumah.

MANTRA LAMBUNG KARANG ( Menahan Lapar )

"Bismillahirrahamanirrahim
Cempla cempli gedhene Wetengku saciplukan bajang
Gorokanku sak dami aking
Kapan ingsun nuruti budine Aluamah
kudu amangan wareg Ngungakna mekkah madinah
Wareg tanpa manganapan ingsun nuruti budine Aluamah
kudu angombe Ngungakna segara kidul
Wareg tanpa angombe Laailahaillallah Muhammad Rasulullah"

Tatacara: Mandi keramas/jinabat untuk membersihkan diri dari segala macam kekotoran.Menjaga hawa nafsu. Baca mantra lambung karang ini sebanyak 7 kali setelah shalat wajib 5 waktu.

Fungsinya untuk menahan lapar dan dahaga. Dengan kata lain ilmu ini dapat sangat membantu bagi orang-orang yang masih ragu-ragu dalam melakoni puasa-puasa.

MANTRA AJIAN GEMBALA GENI

"Kuci-kuci omahku Gumbala Geni, Lurungku si Alas Agung, Ngarepku segara gunung, Latarku latar bengawan, Joganku jogan segara, Sapa sumedya tumerah ala marang aku, Kena katujawa bingleng, Teka bingleng teka bungleng saking kersane Allah"

Tatacara: Puasa mutih 3hari 3malam ditutup dngan patigeni 1 hari 1 malam. Puasa dimulai hari Selasa Kliwon.. Selama puasa mantra dibaca tiap diatas jam 12 malam sesudah shalat hajat.

Fungsinya untuk menolak dan kandungan kekuatannya mampu untuk mengembalikan atau merintangi kekuatan lain yang berasal dari lawan baik yang berasal dari manusia maupun kekuatan lain.

MANTRA MELAYU PENAMBAT KASIH

"Bismillahir Rahmanir Rahim, Cang cang setandang besi, Anak harimau setandang malam, Keras kalam menjadi besi, Keras siang hingga ke malam, Keras seperti besi khursaini, Panah batu, batu runtuh, Panah gunung, gunung runtuh, Panah selera dengan aku, Oh nyaman, oh berkat aku pakai, Dengan berkat La ilaha illa llah"

Mantra tersebut berguna untuk menambatkan wanita sang pujaan hati agar tidak serong karena terpuaskan dalam hubungan intim. Sebelum berhubungan intim, tubuh harus mandi dan memakai parfum yang harum. Mantra ini diucapkan satu kali oleh sang suami menjelang bersetubuh.

MANTRA PELET SANGSETAN KHOBER

"Bismillahir rahmaanir rahiim,Niat ingsun matak ajiku sangsetan kober, Gelem kang siro kongkon, Lebonono guwogarbane si......... ( sebutkan nama orang yang di maksud ) Wolak walik ing jantung atine, Remet-remet sikile si....... ( sebutkan nama orang yang di maksud )  Kerik-kerik sikile, Ketemu turu tangekno, Ketemu tangi jagongno, Ketemu jagong adegno, Ketemu ngadek lakokno, Ketemu mlaku linggihno, Karepno maring aku rino lan wengi, Ojo maneh jabang bayine si........ ( sebutkan nama orang yang di maksud )  Oraho welas asih karo aku, Jin setan podo manut karo aku, Setan.. Dayang, Prayanganyo podo welas asih maring aku, si....... ( sebutkan nama orang yang di maksud )  asih welas, welas asih, asih marang jabang bayiku, Asih welas, welas asih kersaning Allah, Laa ilaaha illallaah, Muhamadur rasulullah"

Tatacara: baca selama mandi pagi, dan puasa minimal 7 hari, dimulai dari hari selasa kliwon, setelah melakukan ritual berpuasa amalan cukup dibaca sebanyak 2 kali setelah selesai melakukan shalat fardhu.

berguna untuk menakhlukkan atau menundukkan seorang sang kekasih hati. Sehingga sang kekasih akan tunduk dan jatuh hati. Kalau tidak dinikahi berakibat menjadi gila.

MANTRA ILMU PELET PANCARUPA

"BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM. YAA AYYUHAL LADZIINA AAMANUU LAATAKUUNUU KALLADZIINA AADZAU MUUSAA FABARRO AHULLAAHU MIMMAA QOOLUU. WAKAANA ‘INDALLAAHI WAJIIHAA. WA ALQAITU ‘ALAIKA MAHABBATAN MINNII. YUHIBBUUNAHUM KAHUBBILLAAH. WAKAA DHIMIINAL GHOEDHO WAL ‘AFIINA ‘ANINNAASI. WALLAAHU YUHIBBUL MUHSINIINA. AWAMAN KAANA MAITAAN FA AHYAINAAHU WA JA’ALNAA LAHUU NUURON YAMSYII BIHII FINNAASI KAMAN MATSALUHUU FIDH-DHULUMAATI LAISA BIKHOORIJIN MINHAA. KADZAALIKA ZUYYINA. FALAMMAA ROAINAHUU AKBAR NAHUU WAQOTH-THO’NA AIDIYAHUNNA. WAQULNA HAASYAA LILLAAHI MAA HAADZAA BASYARON. INHADZAA ILLAA MALAKUN KARIIMUN. WAQULIL HAMDU LILLAAHIL LADZII LAM YATTAKHIDZ WALADAN WALAM YAKUN LAHUU SYARIIKUN FIL MULKI WALAM YAKUN LAHUU WALIYYUN MINADZ-DZULLI WAKABBIRHU TAKBIIRON"

Tatacara: selama 41 hari setelah Anda selesai shalat lima waktu ,baca mantra diatas sebanyak 7 x. Dan pada malam harinya amalan Ilmu  ini Anda baca sebanyak 7 x, tapi sebelum Anda membaca amalannya, bacalah terlebih dahulu : – Istigfar sebanyak 7 x. – Surat An Naas sebanyak 7 x. – Sahadat sebanyak 7 x. – Sholawat Nabi sebanyak 7 x. لاَحَوْلَ وَلاَقُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم – Laa haula walaa quwwata illaabillaaahil ‘aliyyil adziim sebanyak 7 x.
Dengan amalan ini siapapun wanita yg melihat anda pasti akan terkagum-kagum walaupun wajah anda paspasan bahkan jelek sekalipun.

Ilmu pelet pancarupa,dengan pelet ini wajah Anda akan mempunyai daya tarik dan berwibawa yang luar biasa dan ampuh, serta setiap wanita yang memandang ,akan merasa simpatik dan terpesona kepada Anda.silahkan di amalkan jika berkenan. dibawah ini Mantra dan tata caranya.

MANTRA AJI SEMAR SUKMOROGO

"Mati uripe kembang donyo. Ngandikaeke sundul ngadek ngawiti jajake paran, iman ingsun paringono mlebu. Sakjeroning petak gondo arum. Nyaosi ngelengaken, nini ..... (nama yang dituju), paringono sedoyo kang kaduwe. Mbukak pagere bondan. Awit bade ..... ( sebut keinginan memperkosa), supadoso nini ..... (sebut nama yang dituju) ngendika'ake. Saget langsung ngilangake kesatosan. Nganti nyaosi dahar lan penghormatan dumateng nini ... ( sebut nama yang dituju). Ayuwon di cakep sadoyo aten-aten kulo"

Tatacara: Puasa mutih 4 hari. Pada malam ketiga, tuliskan mantra di atas selembar daun sirih dan letakkan di antara lipatan celana dalam gadis itu. Lalu celana dalam itu diduduki semalam suntuk sambil membaca mantra lainnya.
Mantra yang harus ditulis di daun sirih: Niat memoake ari-arine jabang bayine kang agawe tresno marang esun. Nyerahake pulung kencono, pulung ari-arine. Mlebuo kalbu sak jerone pulung kencono.

Ajian Semar Sukmorogo ini adalah aji untuk memperkosa seorang gadis dari jarak jauh sewaktu gadis itu sedang tidur dengan hanya menerbangkan sukma diri kita. Untuk mempraktekkan ajian ini Anda harus memiliki celana dalam gadis itu sebagai media.

Rabu, 18 Desember 2013

MANTRA AJIAN KAPRAWIRAN

Mantra : "MONGKO WONG LANANG SEJATI IKU, KANG ANGUCAP JOYO YO INGSUN, KALOTAN YO INGSUN, IRODAT YO INGSUN, UPAS BRUWANG API SEJATI, BANYU URIP WARNO RUPO KAWASAN KADAYAN YO INGSUN, SIRNANING WALI NABI MUKMIN YO INGSUN, SOPO KANG ONO ING KURSI YO INGSUN, SIRNANING MALAIKAT ORA ONO, NANGING INGSUN KANG JUMENENG ALLAH, TAN KENANING RUSAK, TAN KENANING PATI, TIS TERITISLAH UJUDKU"

Tata cara : Mandi keramas sampai 9 x dalam satu malam, setiap hari Sabtu. Sedangkan saat siang hari tidak boleh tertidur. Ritual ini dilakukan hingga sembilan kali tepatnya di hari Sabtu.Mantra dibaca 3 x setiap akan mandi keramas.

Fungsinya untuk penangkis ilmu hitam seperti tenung santet teluh dan sejenisnya. Pemiliknya ditakuti oleh makhluk halus sehingga tidak berani mendekat. Masih banyak lagi manfaat lain tergantung pada niat kita.

MANTRA AJI MACAN SILIWANGI

Mantra : "BISMILLAHIRROHMANIRROHIM ANA SAWO MATENG ING DADAKU SUARANE PRABU SILIWANGI SEPERTI MACAM KESURUPAN LAHAULAWALA QUWATA ILLAHBILLAHIL ALIYIL ADHIM, BISMILAHI PRABU SILIWANGI INGSUN PAMIT AKAN MENGGUNAKAN SILIWANGI ATAS KEESAAN ALLAH"

Tata cara : Puasa 7 hari dan hari terakhir diakhiri dengan pati geni. Sebelum memulai amalan, maka kita disyaratkan untuk melakukan Sholat hajat 4 rokaat. Selanjutnya adalah melakukan puasa sebanyak hari. Selama menjalani puasa itu, kita membaca mantra sebanyak 121 kali usai sholat wajib.

Fungsinya untuk kewibawaan, kekuatan, disegani, ditakuti, pengisian berat atau beban.

MANTRA AJIAN LAMPAH LUMPUH

Mantra : "WANUKFIKHO FISHUURI FASHO’IQO MAN FISSAMAAWAATI WAMAN FIL ARDLI ILLAA MAN SYA-ALLOOHU TSUMMA NUFIKHO FIIHI UKHROO FAIDZAAHUM QIYAAMUYYANDZHURUN, W A-ASYROQOTIL ARDLU BINUURI ROBBIHAA WAWUDLI AL KITAABU WAJII-A BINNAABIYYIINA WASYSYUHADAA-I WAQUDLIYA BAINAHUM BILHAQQI WAHUM LAA YUZHLAMUN"

Tata cara : puasa biasa tujuh hari mulai hari RABU PON. Berbuka puasa pada jam 12 malam hanya makan kurma tujuh biji dan air putih.Niat dengan membaca BISMILLAH SAYA BERNIAT MEMILIKI AJIAN LAMPAH LUMPUH.Tawasul: ALFATIHAH disampaikan untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarga, Nabi Khidir A.S, Syekh Abdul Qodir al Jailani.Selesai membaca mantra tiupkan pada telapak tangan Anda untuk mengumpulkan energi gaib.

Fungsinya untuk mematikan musuh hingga nyawanya tidak bisa direinkarnasi lagi.Jangan sekali-kali dibuat yang berbau kriminal.

MANTRA AJIAN BADA’ TUBI

Mantra : "Bada' tubi bismillah ruhi bihih tadat,
Ila kayfi assrori bi ba'yinihin thoowat,
Narudhu bikal a'da min kulli,
Wijhatin wabil ismi tarmihim,
Minal bu'di bi syatat,
Wa ashmim, wa abkim,
Tsuma a'mi a'duwi wa a'duwana,
Wa ah krishum,
Ya zaljalali bihu us hamat"

Tata cara : Puasa 40 hari (pusa sunnah).Selama puasa sholat fardhu di baca 77 kali.Selesai sholat hajat dibaca sebanyak-banyaknya.

Fungsinya untuk kekebalan yang tak kalah dengan aji Tameng Waja atau Blabak Pengantolan. Bahkan aji ini mempunyai kelebihan untuk bertempur. Ilmu kontak Bada' Tubi bisa membikin lawan kaku seperi patung (terkunci).

MANTRA AJIAN LEBUR SAKHETI

Mantra : "Bismillah yaa qowiyyu yaaa matiin.
Innama amruhu idza arada,
Syai-an, kun fayaku,
Fii samumiw wa hamim,
Wa tashiyau jahim,
Idza rujatil ardhuraja,
Wa bussatil jibalu bassa,
Fakanat haba ammun batsa,
Kun fayakun alaya,
Allohu Akbar 3x"

Tata cara : Puasa sunnah 40 hari.Selama puasa sehabis sholat fardhu diamalkan 21 kali.Selesai pusa secara rutin setiap hari dibaca 3 kali.

Fungsinya untuk membakar hangus golongan jin yang sakti.Tetapi bisa juga untuk pengobatan, khususnya orang yang kena santet, teluh, tenung, sihir dan lainlainnya lagi. Aji ini karena dayanya yang dahsyat tidak boleh digunakan sembarangan.