Menampilkan postingan yang diurutkan menurut tanggal untuk kueri pengasihan. Urutkan menurut relevansi Tampilkan semua postingan
Menampilkan postingan yang diurutkan menurut tanggal untuk kueri pengasihan. Urutkan menurut relevansi Tampilkan semua postingan

Sabtu, 21 Desember 2013

MANTRA AJIAN KALAJENGKING WULUNG

"Bismillaahirrohmaanirrohiim
Sang kalajengking wulung
Adi nira tak jaluk kekuatane
Jukuten atine si jabang bayine..…..binti..…..
Yen lagi turu tangekna
Yen wis tangi kongkon dodok
Yen wis dodok kongkon ngadeg
Gawanen mene ning arepan ingsun
Ikih gaman ira sada lanang
Yen kanggo gebug gunung gugur
Kanggo gebug segara asat
Kanggo gebug atine si jabang bayine…….binti.…….
Maka teka welas teka asih
Teka madep teka idep si jabang bayine……..binti…….
Maring badan ingsun
Ya ingsun sing diarani janur wenda
Laa ilaha ilallaah Muhammad rasululloh"

Tatacara:
- Di puasai puasa Mutih selama 21 hari ditambah puasa patigeni selama 1 hari 1 malam, puasanya dimulai pada hari kelahiran Anda. Kalau tidak tahu hari lahir Anda hari apa, puasanya dimulai pada hari Rabu. Dan sebelumnya mandi keramas terlebih dahulu pada hari pertama puasa.
- Selama puasa pada tengah malam Anda shalat Taubat, shalat Hajat Khusus, dilanjutkan silsilah dan membaca manteranya sebanyak 21 x.
- Selama puasa setelah selesai shalat lima waktu manteranya dibaca sebanyak 7 x. Dan setelah selesai puasanya setelah selesai shalat lima waktu manteranya dibaca sebanyak 2 x saja secara istiqomah. Bila mau tidur, mandi dan makan manteranya dibaca, terus nama perempuan yang dimaksud diajak.

Fungsinya untuk mengambil kekuatan gaib Kala Jengking Wulung dan juga pusaka Sada Lanang. Sehingga orang yang menjadi sasaran pengasihan ini menjadi mabuk kepayang tergila-gila pada pengirim pengasihan ini. Anda tidak perlu datang kerumahnya orang yang dituju, karena bila pengasihan ini sudah bereaksi maka ia akan datang sendiri kerumahnya Anda.

MANTRA PENGASIHAN AJI GRIYA AGUNG

"BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM.
KULLU AMRIN DZI BAALIN MIN SHAHBIHII WA AHBAABIHII MINAL KHAIRI, DZIKRULLAAHI”. NIAT INGSUN AMATEK AJIKU GRIYA AGUNG, SUN SEBULAKE ING PUCUK RAMBUTE SI…(NAMA DIA). LUWIH SI…(NAMA DIA). MUGI-MUGI ASIH ING AWAK SLIRAKU"

Tatacara: mantra diatas merupakan gabungan islam-kejawen sebaiknya untuk mempercepat keberhasilan anda puasa 1 hari terlebih dahulu (lebih baik saat hari weton kelahiran anda), lalu anda rapal (sebaiknya anda hafalkan jangan membaca dari text). Saat bertemu / bertatapan pandang baca mantra diatas (bisa dalam hati). Bahasa jawanya kalau di Indonesiakan kurang lebih demikian.
“ Saya berniat membangkitkan aji GRIYA AGUNG, kutiupkan dipucuk rambutnya ..(sebut namanya yang dituju) , lebih ..(sebut namnya yang dituju). Semoga menjadi senang kepada ku.

Fungsinya untuk menakhlukkan hati para wanita dengan menggunakan media pandangan anda.

Rabu, 18 Desember 2013

MANTRA AJIAN KESERABAN

Mantra : "Bissmillaahirrohmaanirrohiim,
Sececunduk bintang timur,
Secolat bintang larangan,
Ali-ali kudamula,
Ali-ali kadimacan,
Ciduh aing sina gugur,
Rehak aing sina gelap,
Bul dicandung ke bulan,
Neretep ke serngenge,
Bayu seret bayu serab,
Bayu keseraban aing,
Aing beki aing wani,
Aing tu aya wani aning wani,
Aing sejatine manusa"

Tata cara :Puasa Ngelowong (puasa tidak makan tidak minum) selama 3 hari 3 malam berturut-turut.

Fungsinya ada dua macam. Yang pertama untuk kedigdayaan sedangkan satunya lagi untuk pengasihan. Bahkan menurutnya, Aji Kaseraban yang untuk kedidayaan, sama kekuatannya dengan Aji Gelap Sewu, Gelap Ngampar ataupun Gelap Sayuta.

MANTRA AJIAN TARUB JODOH

Mantra : "Aji Pengasihan Tarub Jodoh
Tak Jaluk Guno Kuosomo
Lan Paringono Si Jabang Bayine....(sebut nama yang dituju)
Edan Lan Kesengsem Maring Aku
Nganti Menunggaling Jiwo Tarub Jodoh Pamungkas
Kasil...Kasil...Kasil....
Kersaning Gusti"

Tata cara :
1. Puasa 1 hari. Sebaiknya dilakukan pada hari Jum'at.
2. Baik pada waktu sahur maupun berbuka minumlah abu foto orang yang dituju (tentu sebelumnya harus Anda bakar dulu) dengan cara mencampurkannya ke dalam segelas air.
3. Sebelum meminum air bercampur abu foto tersebut harus terlebih dahulu mewiridzkan mantera Aji Tarub Jodoh sebanyak 33 kali.
4. Lebih afdol ritual ini dilakukan pada waktu tengah malam saat orang yang kita tuju sedang tidur sehingga kekuatan ajian bisa lebih mudah merasuk ke dalam sukma orang tersebut.

Fungsinya : untuk mengikat suami isteri yang rumahtangganya mulai oleng. Tentu dengan satu catatan, semua petunjuk lelakunya harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan disertai dengan keyakinan yang kuat.

MANTRA ILMU PENGASIHAN ASAP ROKOK

Mantra : "Asalaahuan yakufa baksal ladzina kafaru
Walahu asya dubak sasauw wa asyadu"

Tata cara : 1.Baca mantera sebanyak 21 x pada malam hari di hari apa saja Untuk menambah power pengasihan asap rokok ( cukup dilakukan 1 x saja sebagai pembuka ), Siapkan gelas , air putih, Kemudian bacakan mantranya 21x ,setelah selesesai membacanya silahkan hembuskan dan tiupkan napas anda pada gelas, lalu minumlah air tersebut sambil niat memanggil dan memasukkan kekuatan khodam asap rokok masuk kedalam tubuh anda.
2.Jika anda ingin menggunakan untuk di tujukan ke target, caranya hisap asap rokok tersebut pelan-pelan sambil di baca manteranya 1x lalu hembuskan asapnya kea arah target anda. Lakukan terus hingga ada reaksi dari target biasanya si target akan melihat kea rah kita jika tersebut terjadi dekati si target dan rayulah dengan sedkit pujian sambil asap rokok terus di jalankan di tiupkan ke si target.
3.Jika ada kesempatan berpuasalah sebanyak 1 hari atau 3 hari di mulai pada hari kelahiran anda, ini bertujuan untuk meningkatkan power anda serta untuk mempercepat penguasaan ilmu tersebut.

Selasa, 17 Desember 2013

MANTRA PENGASIHAN MALAIKAT PUTIH

Mantra : "Bismillaahirrohmaanirrohiim
Kelilin cahayane Adam
Cahayane Adam seanane
Adem tapel sukma bantas
Malaikat Putih sira tak kongkon
Cokotna atine si…….
Lebar bayana lebur busuhna
Balik nenek balik sareh
Balik asih balik eman
Teka welas teka asih atine si…….
Andeleng badan saliraku
Asih asih asih
Saking kersaning Allah"

Tata cara :Puasa Mutih selama 7 Senin dan 7 Kamis,dan buka nya hanya sekali, dan diusahakan sebelum kita berpuasa agar melakukan mandi keramas terlebih dahulu.Pada tengah malam selama melakukan puasa disarankan untuk melakukan shalat taubat, dan shalat hajat, dan dilanjutkan dengan membaca mantra diatas semampunya.Mantra diatas dibaca sebanyak 7kali.

Fungsinya :untuk mempengaruhi orang yang kita maksud agar jatuh hati kepada kita apa lagi jika orang tersebut pernah menyakiti hati kita mantra ini akan jauh lebih ampuh.

MANTRA ILMU PENGASIHAN SAHADAT

Mantra : "Bismillaahirrohmaanirrohiim
Allohumma kun fayakuun
Pangrupaku Nabi Yusuf
Badanku Nabi Muhammad
Pangucapku laa ilaaha illallaah
Muhammad rasululloh
Tekaku seneng ingsun lunga pangleng
Teka welas teka asih
Ati lan pikire wong sekabeh
Pada welas asih pada idep
Maring badan ingsun
Teka madep manut minurut sakarepku"

Tata cara :puasa selama 7 hari,dengan laku puasa mutih, pada hari ketujuh di tutup dengan melakukan puasa mati geni selama satu hari satu malam.
Di sarankan puasa di awali pada waktu hari kelahiran.
Sebelum melakukan puasa di haruskan untuk mandi keramas terlebih dahulu.
Selama puasa pada tengah malam di sarankan untuk melakukan sholat taubat dan sholat hajat khusus, di lanjutkan dengan bertawasul lalu setelah itu membaca amalan sebanyak 33 kali.
Selama malakukan ritual puasa setiap selesai sholat fardhu amalan di baca sebanyak 7 kali.

Fungsinya :untuk menundukan orang yang kita tuju agar mau memberikan rasa cinta dan sayang kepada kita.siapapun yang memandang terpesona, tumbuh rasa cinta dan sayang pada kita , sehingga dalam pergaulan kita di masyarakattidak ada orang yang berani melecehkan kita.

MANTRA PENGASIHAN AGUNG

Mantra : "Yahu,yahu,yahu,sallalohualaihi wassalam aku manik astagina nurcahya cahyaning pangeran awor cahyaning, wong sajagad ana ingsun kabeh roh ilapi ing datulloh sir banyu ingsun banyu sarasa dadi sawiji rasaku manik, astagina teka welas teka asih marang aku"

Tata cara :puasa selama 7 hari dengan laku puasa nglowong , kalo malam harus bangun dan tidak boleh tidur,
Di sarankan puasa di awali pada hari Rabu pon .
Baca mantra Ilmu Pengasihan agung sebanyak 99 kali di depan halaman rumah setiap tengah malam pada waktu puasa ngelowong.
Pada waktu melakukan ritual puasa ngelowong , Kita hanya boleh tidur pada waktu siang dan pada waktu jam 4 harus bangun.

MANTRA PENGASIHAN DODO PUTIH

Mantra : "Bismillaahirrohmaanirrohiim
Sang dodo putih
Aja ngelenggono saking ngarsaku
Cucuen si jabang bayine……. ( sebut nama orang yang di maksud )
Teka welas teka asih maring ingsun
Wurung mati sida edan
Ora mari-mari
Yen durung aku sing nambani
Allohumma layin lii qolba…….( sebut nama orang yang di maksud )
Wa an tarjuqoni alaa maa fii qolbi
Wataro baina min hadihil fa’ani
Birohmatika yaa arhamar rahimiin"

Tata cara :puasa selama 4 hari dengan laku puasa ngasrep,
Di sarankan puasa di awali pada hari Rabu.
Sebelum melakukan puasa di haruskan untuk mandi keramas terlebih dahulu.
Selama puasa pada tengah malam amalannya di baca sebanyak dua puluh satu kali.

Fungsinya :untuk menundukan orang yang kita tuju agar mau memberikan rasa cinta dan sayang kepada kita.siapa saja orang yang terkena pengaruh dari ilmu pengasihan ini hanya bisa di sembuhkan oleh si pelakunya.

MANTRA MAHABAH KIDANG MENJANGAN

Mantra : "Bismillaahirrohmaanirrohiim
Cang kalincang
Ora nguncang kidang menjangan
Sing tak kuncang si…….binti…….
Pek edan pek gendeng
Jigangdang jengkokmu katon
Rasane koyo sisih
Ringgih-ringgih
Koyo lumbu dilaburi uyah kelawan asem
Maka asih dateng kula
Kelawan kersane Allah
Laa ilaaha illallaah Muhammad Rasululloh"

Tata cara :puasa selama 9  hari.
Ketika berbuka puasa kita hanya di perkenankan memakan daun asam muda, dan ketika memakan daun asam hanya boleh menggunakan mulut.
Di sarankan puasa di awali pada hari Rabu.
Sebelum melakukan puasa di haruskan untuk mandi keramas terlebih dahulu.
Selama puasa pada tengah malam amalannya di baca sebanyak dua puluh satu kali.

Fungsinya :untuk menundukan orang yang kita tuju agar mau memberikan rasa cinta dan sayang kepada kita.siapa saja orang yang terkena pengaruh dari ilmu pengasihan ini hanya bisa di sembuhkan oleh si pelakunya.

MANTRA PENGASIHAN KLINTING MUNGIL

Mantra : "Bismilahirrohmanirrohim
Nyai Iteung
Kaki Iteung
Sing Ireng
Wijile Klentheng
Ingsun ora arep muter sapa-sapa
Kejaba muter si jabang bayine…..(nama orang yang kita maksud )"

Tata cara :Gunakan klenting mungil tersebut sebagai pendulum.
Di usahakan agar kita membakar kemenyan jawa terlebih dahulu.
Baca mantra ilmu pengasihan klenting mungil tersebut secara perlahan.
Jika klenting mungil tersebut yang kita gunakan sebagai pendulum berputar kearah kanan, dan putaranya sangat cepat, ini pertanda daya tuah dari ilmu pengasihan klenting kuning sudah mampu menembus pikiran dan jiwa nya orang yang kita maksud, maka setelah itu bersiap siaplah kita untuk di datangi oleh seorang gadis pujaan hati.

Fungsinya :untuk memuter giling sukma orang yang kita maksud agar, agar menjadi cinta dan sayang kepada kita bahkan tergila gila.

MANTRA PELET LILER NABI DAUD

Mantra : "Bismillahirrahmannirrahim
Sapati kumbang bandangung-dangung
Dangukan pulo suaraku
Sapati bayi laparkan susu
Tangihkan hati si........   ( sebut nama orang yang di maksud )
Ketiko mandanga suaraku
Hilang raso, hilang sukmo
Tunduak hati, tunduak kasih si....... ( sebut nama orang yang di maksud )
Berkek aku memaki liler suara Nabi Daud
Ooo............simangat..........3x
Datang dan rindukan wajahku
hadir.....hadir......hadir..1x"

Tata cara :puasa selama 7 hari berturut turut.  ( dengan laku ritual puasa sunah biasa )
puasa di mulai pada hari kelahiran.
Sebelum melakukan ritual puasa harus melakukan ritual mandi keramas terlebih dahulu
Mantra Ilmu pelet Liler Nabi Daud di baca sebanyak 7 kali setiap habis melaksanakan sholat lima waktu dan setiap tengah malam mantra Ilmu pelet Liler Nabi Daud di baca 33 kali
Setiap membaca mantra Ilmu pelet Liler Nabi Daud, di usahakan sambil membayangkan wajah orang yang di maksud.

Fungsinya :Bisa untuk transaksi, bisnis, karismatik, daya tarik, pengasihan dan pelet.

MANTRA PENGASIHAN NUR PUTIH

Mantra : "Bismillaahirrohmaanirrohiim
Nur Alloh nur putih
Jabang bayi sira salira ingsun
Ingsun salira nira nur surasa
Rasa sajatine manungsa
Manusa sajatine waluya
Jabang bayi ingsun nyambat sira
Sira mangkat maring……. ( sebut nama orang yang kita maksud )
Emeken badanne
Anjingna gua garbane
Wolak waliken atine
Remeden mirasane
Petiken jantunge gawanen mene
Anjingaken maring badan ingsun
Teka welas teka asih"

Tata cara :puasa selama 9  hari dengan laku puasa mutih ,
Di sarankan puasa di awali pada hari kelahiran.
Sebelum melakukan puasa di haruskan untuk mandi keramas terlebih dahulu.
Selama puasa pada tengah malam amalannya di baca sebanyak 33 kali.

Fungsinya :untuk memikat ataupun memelet seorang pujaan hati agar agar tumbuh rasa cinta sayang kepada kita atau orang yang kita maksud akan terus merasa berdebar debar di jantung untuk ingin terus berjumpa dengan kita.

Jumat, 13 Desember 2013

MUSTIKA SAPTA SAPUJAGADMustika Sapta Sapujagad ini insya allah sangat besar manfaat dan faidahnya karena didalamnya terkandung kodam alami dari penuggunya yang insya allah berguna sebagai wasilah :
Untuk membantu anda mengatasi semua masalah yang rumit. Serta memulihkan stamina anda agar terlihat segar bugar dan sehat. Juga bisa buat untuk dagang agar dagangannya akan laris manis dan si pembeli akan merasa iba melihat anda.
Warna Mustika Sapta Sapujagad ini sangat jernih dan melambangkan pengasihan yang sangat luar biasa. Bahkan dapat memperlancar segala bisnis anda dan hampir 100% berhasil. Mustika Sapta Sapujagad tidak hanya berkhasiat sebagai pelindung semata, tetapi juga berkhasiat untuk mendatangkan rezeki yang berlimpah dan keberuntungan dalam segala hajat. Selain itu Mustika Sapta Sapujagad berfungsi untuk membuka aura tubuh, aura wajah dan aura spiritual seseorang sehingga sangat cocok digunakan oleh mereka yang ingin memaksimalkan penampilan atau memperdalam keimanan serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Keselamatan merupakan salah satu hal yang mutlak harus dimiliki setiap orang. Percuma saja harta melimpah, istri cantik atau suami rupawan tetapi jiwa raga tidak berada dalam kondisi aman. Bukti tentang betapa pentingnya keselamatan dapat dilihat dari banyaknya orang yang rela merogoh kocek dalam-dalam demi menyewa pengawal pribadi atau mendapatkan senjata api beserta izin kepemilikannya yang kemudian dipakai dalam situasi-situasi terdesak untuk melindungi diri.
Dan masih banyak lagi manfaat - manfaat yang tidak kami sebutkan disini semoga dengan adanya Mustika Sapta Sapujagad ini tidak mengurangi dari hak hak syari'ah serta Aqidah yang akan menimbulkan sifat sifat kemusryrikan melainkan sebagai wasilah untuk mempertebal keimanan kita ,Amien Yarobal Alamin.Cara Pemakaian :Cukup dimasukan di Saku,sabuk,atau dalam Dompet maupun di buat cincin .Untuk menjaga keutuhan kodam serta karomah Mustika Sapta Sapujagad ini selama memakai Mustika Sapta Sapujagad ini:
1.Hindari perbuatan serta pikiran negatif ,Takabur,Sombong,
2.Jangan dikeramatkan atau disembah
3.Sekali kali berilah minyak Zakfaron/Misik/Cendono/HajarAswad/Kasturi,dengan meneteskan Pada Mustika Sapta Sapujagad tersebut (Cukup satu tetes usahakan pada waktu malam jumat legi)Setiap hendak memakai Mustika Sapta Sapujagad ini Bacalah ''Basmalah 3x" Sambil menahan nafas kemudian bacalah "YAA ALLAH '' dengan Ridhomu aku mohon Karomah dan Barokah Mustika Sapta Sapujagad ini ,,Amin,Amin,Amin.

Jumat, 06 Desember 2013

MINYAK KUNYANG PEMIKAT SUKMA SEJATI

Minyak Kunyang Pemikat Sukma Sejati ini insya allah sangat besar manfaat dan faidahnya karena didalamnya terkandung kodam alami dari penuggunya yang insya allah berguna sebagai wasilah :
Untuk memikat hati lawan jenis dan atasan, bawahan anda atau pelanggan customer anda. Rayuan yang dimiliki Minyak Kunyang ini sangat mujarab bila anda memiliki. Dan ada satu hal yang sangat ampuh energinya yaitu untuk mempertebal lapisan aura pengasihan yang khas sehingga anda dapat meluluhkan hati dan pikiran seseorang. Serta orang yang melihat anda akan terkagum-kagum seakan melihat wajah anda yang bersinar. Juga akan menjadi pusat perhatian di kalangan banyak orang. Percakapan/omongan anda akan lebih dipercaya kepada siapapun yang ada dikalangan anda seperti custome, pimpinan maupun bawahan. Seakan-akan omongan anda dapat menghipnotis lawan bicara anda. Ada juga Minyak Kunyang ini dapat untuk keberkahan dalam karier pekerjaan anda, serta daya tarik maksimal. Dapat juga untuk pembungkam seseorang serta keselamatan diri dari ancaman para makhluk ghoib maupun dari fisik. Sedangkan bisa juga untuk anda yang pekerjaannya menjadi marketing/sales di perusahaan. Sehingga dapat menarik banyak pelanggan dan mudah untuk mendekati atasan anda yang sulit untuk ditakhlukkan. Pada dasarnya energi didalam Minyak Kunyang ini mengandung unsur positif jika anda yang ingin berniat baik. Begitu sebaliknya, jika anda ingin berniat jelek Minyak Kunyang ini juga akan menjadi energi negatif. Jadi pergunakanlah yang sewajar-wajarnya saja.
Dan masih banyak lagi manfaat - manfaat yang tidak kami sebutkan disini semoga dengan adanya Minyak Kunyang ini tidak mengurangi dari hak hak syari'ah serta Aqidah yang akan menimbulkan sifat sifat kemusryrikan melainkan sebagai wasilah untuk mempertebal keimanan kita ,Amien Yarobal Alamin.Cara Pemakaian :Cukup dioleskan di jari telunjuk anda serta dilanjutkan di kedua alis anda.Untuk menjaga keutuhan kodam serta karomah Minyak Kunyang ini selama memakai Minyak Kunyang ini:
1.Hindari perbuatan serta pikiran negatif ,Takabur,Sombong,
2.Jangan dikeramatkan atau disembah
3.Sekali kali berilah minyak Zakfaron/Misik/Cendono/HajarAswad/Kasturi,dengan meneteskan Pada Minyak Kunyang tersebut (Cukup satu tetes usahakan pada waktu malam jumat legi)Setiap hendak memakai Minyak Kunyang ini Bacalah ''Basmalah 3x" Sambil menahan nafas kemudian bacalah "YAA ALLAH '' dengan Ridhomu aku mohon Karomah dan Barokah Minyak Kunyang ini ,,Amin,Amin,Amin.

MUSTIKA RARA WISABAYA

Mustika Rara Wisabaya ini insya allah sangat besar manfaat dan faidahnya karena didalamnya terkandung kodam alami dari penuggunya yang insya allah berguna sebagai wasilah :
Untuk merubah anda menjadi berwibawa dan memiliki multifungsi guna untuk menundukkan atasan anda yang bawaannya ingin marah kepada anda dan semua karyawan anda. Mustika Rara Wisabaya ini memiliki tuah yang sangat ampuh untuk kewibawaan serta memiliki khodam pengasihan yang luar biasa sehingga anda dapat langsung memberi pancaran aura serta orang yang anda cintai akan tidak berani untuk berpaling ke orang lain atau selingkuh. Dengan memiliki Mustika Rara Wisabaya ini anda dapat memunculkan aura yang terlihat bersinar cerah dan disegani orang terdekat anda. Atasan dan rekan kerja anda akan nurut dan sangat baik kepada anda. Oleh sebab itu Mustika Rara Wisabaya ini kami dapatkan khusus untuk anda yang ingin memunculkan aura bagus dan anda terlihat berwibawa. Omongan anda terlihat berwibawa dan dewasa serta lawan yang anda ajak bicara akan tersanjung mendengar kata-kata yang anda ucapkan. Ucapan anda juga bisa tegas dalam menyelesaikan suatu masalah dan berhasil untuk diselesaikan. Mustika Rara Wisabaya ini sangat ampuh untuk kewibawaan dan aura pengasihan anda.
Dan masih banyak lagi manfaat - manfaat yang tidak kami sebutkan disini semoga dengan adanya Mustika Rara Wisabaya ini tidak mengurangi dari hak hak syari'ah serta Aqidah yang akan menimbulkan sifat sifat kemusryrikan melainkan sebagai wasilah untuk mempertebal keimanan kita ,Amien Yarobal Alamin.Cara Pemakaian :Cukup dimasukan di Saku,sabuk,atau dalam Dompet maupun di buat cincin .Untuk menjaga keutuhan kodam serta karomah Mustika Rara Wisabaya ini selama memakai Mustika Rara Wisabaya ini:
1.Hindari perbuatan serta pikiran negatif ,Takabur,Sombong,
2.Jangan dikeramatkan atau disembah
3.Sekali kali berilah minyak Zakfaron/Misik/Cendono/HajarAswad/Kasturi,dengan meneteskan Pada Mustika Rara Wisabaya tersebut (Cukup satu tetes usahakan pada waktu malam jumat legi)Setiap hendak memakai Mustika Rara Wisabaya ini Bacalah ''Basmalah 3x" Sambil menahan nafas kemudian bacalah "YAA ALLAH '' dengan Ridhomu aku mohon Karomah dan Barokah Mustika Rara Wisabaya ini ,,Amin,Amin,Amin.

Selasa, 03 Desember 2013

MUSTIKA KYAI BISMA


Mustika Kyai Bisma ini insya allah sangat besar manfaat dan faidahnya karena didalamnya terkandung kodam alami dari penuggunya yang insya allah berguna sebagai wasilah :
Insya'allah dengan memakai Mustika Kyai Bisma ini daya tarik atau kharismatik anda membuat orang yang memandang anda akan terpesona dan kagum, serta anda mudah dalam mendapatkan simpatik dan perhatian seseorang yang anda kasihi dan orang sekitar anda. Mustika Kyai Bisma ini dapat meningkatkan kecerdasan spiritual dan juga IQ anda. Serta insya'allah Mustika Kyai Bisma ini bertuah ampuh untuk membangkitkan daya pesona serta rasa percaya diri anda yang luar biasa. Kharisma wibawanya akan lebih nampak dan berdominan sehingga Mustika Kyai Bisma ini sangat cocok untuk segala lapisan orang untuk mendapatkan simpatik dan perhatian khusus yang sangat menunjang dalam karirnya. oleh sebab itu Mustika Kyai Bisma ini memiliki energi yang sangat ampuh sehingga dapat meningkatkan kejayaan dan kesuksesan dalam usaha karir yang ingin anda jalankan atau yang sudah anda jalankan. Mustika Kyai Bisma ini juga bisa untuk membuka aura tubuh anda agar lebih indah di pandang orang lain, serta dapat menambah power energi yang khusus untuk kharisma wibawa dan mahabbah atau semacam pengasihan yang tinggi. Pergunakanlah Mustika Kyai Bisma ini untuk berbuat baik. Bila sering dipakai dalam beribadah ataupun wirid, power dan tuah yang terkandung dalam Mustika Kyai Bisma ini akan semakin bagus dan lebih kuat keampuhannya.
Dan masih banyak lagi manfaat - manfaat yang tidak kami sebutkan disini semoga dengan adanya Mustika Kyai Bisma ini tidak mengurangi dari hak hak syari'ah serta Aqidah yang akan menimbulkan sifat sifat kemusryrikan melainkan sebagai wasilah untuk mempertebal keimanan kita ,Amien Yarobal Alamin.Cara Pemakaian :Cukup dimasukan di Saku,sabuk,atau dalam Dompet maupun di buat cincin .Untuk menjaga keutuhan kodam serta karomah Mustika Kyai Bisma ini selama memakai Mustika Kyai Bisma ini:
1.Hindari perbuatan serta pikiran negatif ,Takabur,Sombong,
2.Jangan dikeramatkan atau disembah
3.Sekali kali berilah minyak Zakfaron/Misik/Cendono/HajarAswad/Kasturi,dengan meneteskan Pada Mustika Kyai Bisma tersebut (Cukup satu tetes usahakan pada waktu malam jumat legi)Setiap hendak memakai Mustika Kyai Bisma ini Bacalah ''Basmalah 3x" Sambil menahan nafas kemudian bacalah "YAA ALLAH '' dengan Ridhomu aku mohon Karomah dan Barokah Mustika Kyai Bisma ini ,,Amin,Amin,Amin.

MUSTIKA SUKMA SENGKALA


Mustika Sukma Sengkala ini insya allah sangat besar manfaat dan faidahnya karena didalamnya terkandung kodam alami dari penuggunya yang insya allah berguna sebagai wasilah :
Dapat untuk memelet pasangan anda sehingga pasangan anda akan tunduk dan takhluk kepada anda. Serta Mustika Sukma Sengkala ini dapat memanggil sukma orang yang anda kasihi dan anda cintai. Juga dapat memanggil/mengirim mimpi basah, sehingga orang itu atau anda akan bisa bermimpi untuk berhubungan badan dengan orang yang anda tuju. Pancaran aura yang dimiliki Mustika Sukma Sengkala ini sangat ampuh dan banyak orang disekitar anda yang menyukai dan menyayangi anda. Serta anda akan dijuluki seseorang playboy dikalangan para wanita. Sebab kalau anda memiliki Mustika Sukma Sengkala  ini dengan mudahnya mencari pasangan atau kekasih yang anda incar. Ketika Anda membawa Mustika Sukma Sengkala ini, maka pancaran energi dari Mustika Sukma Sengkala akan membuat diri Anda menjadi tampak lebih menarik dan punya daya pengasihan. Anda tidak perlu melakukan ritual apapun, Mustika Sukma Sengkala tinggal Anda pakai saja dan manfaatnya bisa Anda rasakan. Seperti yang sudah Anda ketahui, Mustika Sukma Sengkala ini telah membantu banyak orang dalam mendapatkan hidup yang penuh dengan cinta. Kunci sukses dalam menggunakan Mustika Sukma Sengkala adalah apapun yang Anda lakukan harus didasari dengan cinta dan kasih sayang. Bukan atas dasar keinginan untuk menguasai orang lain atau memaksakan kehendak Anda kepada orang lain. Hiduplah dengan selaras dengan hukum alam yang telah ditetapkan Tuhan, maka hidup Anda akan berlimpah dan penuh kasih sayang.
Dan masih banyak lagi manfaat - manfaat yang tidak kami sebutkan disini semoga dengan adanya Mustika Sukma Sengkala ini tidak mengurangi dari hak hak syari'ah serta Aqidah yang akan menimbulkan sifat sifat kemusryrikan melainkan sebagai wasilah untuk mempertebal keimanan kita ,Amien Yarobal Alamin.Cara Pemakaian :Cukup dimasukan di Saku,sabuk,atau dalam Dompet maupun di buat cincin .Untuk menjaga keutuhan kodam serta karomah Mustika Sukma Sengkala ini selama memakai Mustika Sukma Sengkala ini:
1.Hindari perbuatan serta pikiran negatif ,Takabur,Sombong,
2.Jangan dikeramatkan atau disembah
3.Sekali kali berilah minyak Zakfaron/Misik/Cendono/HajarAswad/Kasturi,dengan meneteskan Pada Mustika Sukma Sengkala tersebut (Cukup satu tetes usahakan pada waktu malam jumat legi)Setiap hendak memakai Mustika Sukma Sengkala ini Bacalah ''Basmalah 3x" Sambil menahan nafas kemudian bacalah "YAA ALLAH '' dengan Ridhomu aku mohon Karomah dan Barokah Mustika Sukma Sengkala ini ,,Amin,Amin,Amin.