Menampilkan postingan yang sesuai dengan penelusuran untuk pengasihan

MANTRA AJIAN KALAJENGKING WULUNG

"Bismillaahirrohmaanirrohiim Sang kalajengking wulung Adi nira tak jaluk kekuatane Jukuten atine si jabang bayine..…..binti..….. Yen lagi turu tangekna Yen wis tangi kongkon dodok Yen wis dodok …

MANTRA PENGASIHAN AJI GRIYA AGUNG

"BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM. KULLU AMRIN DZI BAALIN MIN SHAHBIHII WA AHBAABIHII MINAL KHAIRI, DZIKRULLAAHI”. NIAT INGSUN AMATEK AJIKU GRIYA AGUNG, SUN SEBULAKE ING PUCUK RAMBUTE SI…(NAMA DIA)…

MANTRA AJIAN KESERABAN

Mantra : "Bissmillaahirrohmaanirrohiim, Sececunduk bintang timur, Secolat bintang larangan, Ali-ali kudamula, Ali-ali kadimacan, Ciduh aing sina gugur, Rehak aing sina gelap, Bul dicandung ke bu…

MANTRA AJIAN TARUB JODOH

Mantra : "Aji Pengasihan Tarub Jodoh Tak Jaluk Guno Kuosomo Lan Paringono Si Jabang Bayine....(sebut nama yang dituju) Edan Lan Kesengsem Maring Aku Nganti Menunggaling Jiwo Tarub Jodoh Pamungka…

MANTRA ILMU PENGASIHAN ASAP ROKOK

Mantra : "Asalaahuan yakufa baksal ladzina kafaru Walahu asya dubak sasauw wa asyadu" Tata cara : 1.Baca mantera sebanyak 21 x pada malam hari di hari apa saja Untuk menambah power pengas…

MANTRA PENGASIHAN MALAIKAT PUTIH

Mantra : "Bismillaahirrohmaanirrohiim Kelilin cahayane Adam Cahayane Adam seanane Adem tapel sukma bantas Malaikat Putih sira tak kongkon Cokotna atine si……. Lebar bayana lebur busuhna Balik nen…

MANTRA ILMU PENGASIHAN SAHADAT

Mantra : "Bismillaahirrohmaanirrohiim Allohumma kun fayakuun Pangrupaku Nabi Yusuf Badanku Nabi Muhammad Pangucapku laa ilaaha illallaah Muhammad rasululloh Tekaku seneng ingsun lunga pangleng T…

MANTRA PENGASIHAN AGUNG

Mantra : "Yahu,yahu,yahu,sallalohualaihi wassalam aku manik astagina nurcahya cahyaning pangeran awor cahyaning, wong sajagad ana ingsun kabeh roh ilapi ing datulloh sir banyu ingsun banyu sar…

MANTRA PENGASIHAN DODO PUTIH

Mantra : "Bismillaahirrohmaanirrohiim Sang dodo putih Aja ngelenggono saking ngarsaku Cucuen si jabang bayine……. ( sebut nama orang yang di maksud ) Teka welas teka asih maring ingsun Wurung mat…

MANTRA MAHABAH KIDANG MENJANGAN

Mantra : "Bismillaahirrohmaanirrohiim Cang kalincang Ora nguncang kidang menjangan Sing tak kuncang si…….binti……. Pek edan pek gendeng Jigangdang jengkokmu katon Rasane koyo sisih Ringgih-ringgi…

MANTRA PENGASIHAN KLINTING MUNGIL

Mantra : "Bismilahirrohmanirrohim Nyai Iteung Kaki Iteung Sing Ireng Wijile Klentheng Ingsun ora arep muter sapa-sapa Kejaba muter si jabang bayine…..(nama orang yang kita maksud )" Tata ca…

MANTRA PELET LILER NABI DAUD

Mantra : "Bismillahirrahmannirrahim Sapati kumbang bandangung-dangung Dangukan pulo suaraku Sapati bayi laparkan susu Tangihkan hati si........   ( sebut nama orang yang di maksud ) Ketiko manda…

MANTRA PENGASIHAN NUR PUTIH

Mantra : "Bismillaahirrohmaanirrohiim Nur Alloh nur putih Jabang bayi sira salira ingsun Ingsun salira nira nur surasa Rasa sajatine manungsa Manusa sajatine waluya Jabang bayi ingsun nyambat si…

MUSTIKA SAPTA SAPUJAGAD

Mustika Sapta Sapujagad ini insya allah sangat besar manfaat dan faidahnya karena didalamnya terkandung kodam alami dari penuggunya yang insya allah berguna sebagai wasilah : Untuk membantu anda me…

MINYAK KUNYANG PEMIKAT SUKMA SEJATI

Minyak Kunyang Pemikat Sukma Sejati ini insya allah sangat besar manfaat dan faidahnya karena didalamnya terkandung kodam alami dari penuggunya yang insya allah berguna sebagai wasilah : Untuk mem…

MUSTIKA RARA WISABAYA

Mustika Rara Wisabaya ini insya allah sangat besar manfaat dan faidahnya karena didalamnya terkandung kodam alami dari penuggunya yang insya allah berguna sebagai wasilah : Untuk merubah anda menja…

MUSTIKA KYAI BISMA

Mustika Kyai Bisma ini insya allah sangat besar manfaat dan faidahnya karena didalamnya terkandung kodam alami dari penuggunya yang insya allah berguna sebagai wasilah : Insya'allah dengan mema…

MUSTIKA SUKMA SENGKALA

Mustika Sukma Sengkala ini insya allah sangat besar manfaat dan faidahnya karena didalamnya terkandung kodam alami dari penuggunya yang insya allah berguna sebagai wasilah : Dapat untuk memelet pas…
Subscribe Our Newsletter